“גדולה הסרת הטבעת מ 48 נביאים שקמו להם לישראל”

לפני עשרים שנה הסתובבתי בבתי גדולי ישראל בשליחות של החלבן
עם בקשה להושיבם יחד כולם להקמת בית דין אחד לישראל.
אז כולם הינהנו בהסכמה ואמרו כולם שאכן זה מה שצריך לעשות
אבל אף אחד לא עשה כלום.
במשך עשרים השנה שחלפו לא שקטתי כמעט מעל כל במה ופורום
דרשתי, זעקתי, צרחתי, שאין כל אלטרנטיבה אחרת אלא להקים בית דין אחד לישראל
והדברים מוקלטים, כתובים ומתועדים באלפי מקומות,
כאשר לא רוצים לקיים דבר אמת ומנציחים את דרך השטות וההבל
בסופו של דבר צומחת האמת בעל כורחם ושלא בטובתם
והנה הניצן הראשון המגיע לאחר הנחתת הקורנס
האם ישכילו עתה אלו ה”מנהיגים” להתבטל לדבר אמת
ויקימו סוף סוף בית דין אחד לישראל שכל בתי הדינין כפופים אליו?
עדיין עת רחמים היא זו, ואין כל צורך להגיע אל מכת הקורנס עצמה !!!
עדיף בעת הזו להשכיל ולהבין שזוהי הדרך לגאולת ישראל !!
הקמת בית דין אחד לישראל שנשיא בראשו שמשימתו הראשונה
למנות נשיא מבית דוד למנהיג לגלות החונה בארץ ישראל בעת הזו.
ימים יגידו.

גדולי ישראל קוראים הערב (שני), בכינוס היסטורי ליום תפילה ועצרת שתקיף את כלל הציבור החרדי כמחאה נגד חוק הגיוס. כך גם מזהירים גדולי ישראל שבאם יתקבל החוק, יישקלו לאסור את ההתיצבות בלשכות הגיוס על בני הישיבות.

הערב התקיים כינוס המשותף לגדולי ישראל מהחוגים הליטאים, החסידים והספרדים, למחות נגד חוק הגיוס שאושר בוועדת שקד, ולאחד כוחות לקראתו.

בין החלטות הכינוס: לערוך עצרת תפילה זעקה ומחאה ביום ראשון ז’ אדר ב’. המועצות מורות לבני הישיבות שלא להתגייס לצבא. ומתריעות שאם תימשך הרדיפה ישקלו לאסור התייצבות בלשכת הגיוס.

קודם לכינוס נערכה ישיבה של המועצה האגודאית בביתו של האדמו”ר מויז’ניץ בהשתתפות האדמו”רים מגור, בעלזא, צאנז, באיאן, סלונים, ביאלה, וסאדיגורה, כך גם השתתפו חברי הכנסת מאגודת ישראל ליצמן, פרוש, מוזס ואייכלר. הישיבה נערכה בחדר בו נערכו בעבר ישיבות המועצת, אצל האדמו”ר בעל ה’ישועות משה’ מויז’ניץ.

חברי המועצת של אגודת ישראל הגיעו לכינוס המועצות, מיד לאחר הישיבה אצל האדמו”ר מויז’ניץ.

אחריהם הגיעו לכינוס חברי מועצת גדולי התורה של ‘דגל התורה’, הגראי”ל שטיינמן, הגרי”ג אדלשטיין, הגרמ”צ ברגמן, הגרב”מ אזרחי,הגרמ”ה הירש, הגרב”ד פוברסקי, הגר”ד כהן, הגר”ד עדס, הגר”ד יפה והגר”י זילברשטיין.

הפתעה גדולה נרשמה עם הגעתו של הגר”ש אוירבאך. הגר”ש לא השתתף לאחרונה במועצת גדולי התורה של ‘דגל התורה’. אך עתה החליט להגיע לאחר ששוחח עם שלושה אדמו”רים מהמועצה החסידית אודות העניין.

כך גם השתתפו חברי מועצת חכמי התורה של ש”ס, הגר”ש כהן, הגר”ש בעדני, הגר”מ מאיה והגר”ד יוסף.

http://www.bhol.co.il/Article.aspx?id=65213

כפי שכבר טענתי במקומות רבים ולפני שנים רבות
שברגע שתיווצר הנהגה רוחנית מגובשת
מכל קצוות זרמי היהדות והמוצא,
ותיארתי את זה בפרוטרוט
כבית דין אחד לישראל לענייני הלכות ציבור
אזי גם כל השכבות המכונות מסורתיות וחילוניות
יקבלו על עצמם את פסיקת ההנהגה שתצא קול אחד.
מי שעוקב אחר דברי יכול לקבל
דוגמא מוחשית כעת ממה שמתרחש
בעניין עצרת אספת המוני בני ישראל אל שערי ירושלים
ב – ז’ אדר ב’ הבא עלינו לטובה.
ממש כפי שאמרתי נשמעים קולות
הן מתוך מחנה “המזרוחניקים” הכוללים בתוכם
את המסורתיים, והן התארגנויות של
חילונים שמצטרפים להתארגנות
וישתתפו בהמוניהם בעצרת הקרובה.
אני זוכה נכון להיום לראות ברוך השם
את כל חזוני קורם עור וגידיםיש לכם כאן בלינק

אשכול מהפורום הישן שלי משנת 2006 המתעד

את פעילותי באותו זמן בנושא.
אני מודה לקדוש ברוך הוא קבל עם ועדה
על התגשמות החזיון בדיוק רב כפי שאמרנו
שאם לא ישכילו “גדולי התורה” לאחד את העם
אזי “גדולה הסרת הטבעת מ 48 נביאים שקמו להם לישראל”  וד”ל
מקווה מאד בכל לב שאכן
העצרת הזו תנוצל למנף את רעיון בית הדין האחד
שימנה נשיא לראשו
המוציא קול אחד לישראל,
ממנה מנהיג מבית דוד להנהיג את הגלות החונה בעת הזו בארץ ישראל,
אם אכן ככה נעשה, ישמע בקרוב מאד
קול שופר הגאולה !!!

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!

כתיבת תגובה