גילוי דעת – הפארסה בטבריה.

הפארסה בטבריה עוברת כל גבול.
אי אפשר להחשות.
אני מתאפק מאד כדי להימנע מחילול ה’.
הדור המסכן הזה סובל מכמות שרלטנים שהשתלטה על חייו
באופן שלא מוכר לי מההיסטוריה של בני עמנו.
אנכי הק’ איני קטיל קנים באגמה , ויסורי הדעת גדולים.
אין הנחתום מעיד על עיסתו , אבל כדי לסבר את האוזן
אומר שזכיתי לשמש בפשטות
חלק גדול מגדולי הדור הגלויים וחלק מהנסתרים.
הסתובבתי בבתי גדולי ישראל,
התבשמתי מתורתם, ראיתי הנהגותיהם.
עולם התשובה מוכר לי הואיל ובדידי הווה עובדה
כאשר בהתהוות הגל העצום לפני כמעט 40 שנה
זכיתי להיות מהרוכבים הראשונים על קצה חודו.
עסקתי גם במה שמכונה בעולם – צרכי ציבור,
עם קהלים שונים רבים ומגוונים.
לכן בראותי נכון להיום
מה שמתרחש ברחבי העולם היהודי בכלל
ובקהילת קודש של עיה”ק טבריה בפרט
איני יכול להחשות.
ולכן אברור מילי על מנת
גם לא ליפול אלי תהומות לשונות הרע ורכילות,
ומאידך חובת המחאה וביטול הקטרוג
והבהרת ההשקפה הנכונה עדיין בתוקפה.
אשר על כן חשבתי להניח לפניכם מאמרי זה.
המון “בעלי תשובה” שהאיר להם אור התשובה לרגע,
נלכדו לאורך העשורים האחרונים
ע”י לוקחי נפשות שמשתמשים בהם כפרות חולבות
ומלעיטים אותם בהבל ורעות רוח תוך שימוש
בהפחדות ובשמתות, ארורים קללות והשבעות…

ידע כל יהודי שאין זו דרכה של תורה !!!

אמנם יש שזכו למצוא מדריכים אמיתיים
שהורו להם דרכי התורה, נקיים מכל פניה ונגיעה
במסירות נפש לשם שמיים ממש,
ועל זאת שכרם מושלם מן שמיא.
אולם אלו ביחס לכלל, מתי מעט המה.
רוב רובם של אלו המכונים “בעלי התשובה” נלכדו
ע”י כאלו שראו לפניהם הזדמנות לעשות להם ולביתם
שם, כבוד, ממון, ושררה, ורבים מיני ספור המה.
ידע כל יהודי שמאז שירדה דרך החסידות אל העולם
ע”י אור שבעת הימים רבנו הבעל שם טוב
וע”י נינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע”א
הופקעה מידם של יורקי הלהבות על ראשי היהודים
השליטה על הבמה בה השתמשו מאות שנים.
אבינו שבשמים אוהב כל יהודי באשר הוא
גם אם הוא הפושע הגדול ביותר עלי אדמות.

אז נכון שצריך לתקן תקנות וליישר דרכים עקלקלות
אולם יש דרך סלולה בידנו נכון להיום
דרך שהשיבה מעוון רבים מאחינו בני ישראל.

בטח לא דרכם של מי שהשתבשה דעתם
מהמנהיגות שניתנה בידם
והשתררו על הציבור לכבודם ולכבוד בית אביהם
ונעשו כאבות בית דין של מעלה
המנהלים את פנקסו של הקב”ה
ועוד מעזים פניהם ומדברים בגאות בלבושי ה’ יתברך בעצמו,
כיודעים דעת עליון וכל רז מרזי הבריאה לא אניס בפניהם
הבל יפצה פיהם, ופי מפוטמי הפחדים, הסוגדים להם,
המלהגים שברוח הקודש, וממש כפי ה’ יתברך נשמעים הדברים
היוצאים מפי מנהיגם הלז, רחמנא ליצלן.

חזינו בעשור האחרון בהתנפצות
וקריעת מסכות מעל פני רבים כאלו.
אין לי ספק ,
בקרוב תבקע הבועה המבעבעת כיורה רותחת
יתנפצו לרסיסים אחרוני המסכות,
ותיפול מלכות השקר השולט.
או אז ישתחררו כמה וכמה נשמות קדושות
הכבושות תחת ידי מלכות בלא תגא זו,
ויצטרפו לקיבוץ נשמות ישראל הקדוש כצאן אבוד
השב אל מקום מרבצו תחת כנפי השכינה.

בכל אופן אנכי מרדכי היהודי מטבריה עיה”ק תוב”ב
השניה בקדושתה אחר ירושלים עיה”ק תוב”ב,
נולדתי על אדמה קדושה זו.
מכיר אני את רגביה,
עוד בהיותי תינוק בן מספר ימים,
טבלתי במים החכמים מכל שבעת סוגי המימות הקיימים,
לגמתי מתוך הכנרת
שבתוכה בארה של מרים מתגלגלת,
לא דרך צינורות המוביל הארצי
אלא מלב ים בשעה שסעדתי את לבי
על ספינת הדייג עליה עבדתי בהיותי עלם.
פקדתי כילד עול ימים יחד עם סבי ובני משפחתי
את ציוני צדיקי טבריה תוב”ב הספונים בתוך אדמת הקודש,
ונדמה לי רבי מאיר בעה”נ תמיד כסבא טוב
המניח ידיו על ראשי ומברך אותי בחזוני כילד קטן.
הכרתי את כל עצי הדומים בעליה התלולה
אל מערת רבי עקיבא
עוד כאשר כל ההר היה מלא זעטר, וחרשוף, ועאקוב.
אמנם נלקחתי על ידי מסע הזמן לרכוש סגולות
אדמת ארץ ישראל כמעט בכל מחוזותיה,
אולם שבתי אל אדמתי, שורשי הוכו שוב בקרקע
ששמחה לקראתי רוויה ממימי כנרת אהובה
שעליה מעיד הזוהר פר’ בהעלותך
שממנה תכלת יוצא לעולם, ומה תכלת דומה לרקיע,
ורקיע לכסא הכבוד, ואידך זיל גמור שבהתבוננות
בראיה רוחנית, המסתכל בכנרת כמסתכל בכסא הכבוד….

מי הוא זה ואי זהו שמלאו לבו לקטרג על אדמת הקודש טבריה?
מי הוא זה ואי זהו המקלל את תושביה המתוקים?
מאיים, מתלהם, ומתלהלה….

נכון הוא שצריך לתקן, בוודאי שצריך לזעוק על גלות השכינה
בוודאי שצריך להתריע, אלא שגדולי ישראל לא כך נהגו
כשלקחו על עצמם את שרביט ההנהגה בדורות הקודמים,
בפרט בעיה”ק טבריה
שיצא שמעה כעיר אשר הצברים בה מדברים יידיש
והאשכנזים העתיקים שלה מדברים ערבית,
עיר שמחלוקות ה”דוסים” המוכרות, שזה מקרוב באו
בבני ברק ושאר מרבצי החרדים לא הגיעו אליה ,
והאחווה והרעות והפתיחות שבה
היו לשם דבר בכל מקום.
אלא שבאמת מאז שהתפנו מכאן חכמי העיר
והסתלקו לבית עולמם,
הלכה וחדרה המחלוקת יותר ויותר,
ועתה ביתר שאת וביתר עוז מאז שנפל האי גברא רבה
הרה”ג הרב אברהם דב אויירבך שליט”א יצ”ו,
למשכב ונמצא לצורך טיפולים בעיה”ק ירושלים,
הרימו עשבים שוטים את ראשם להשתרר על עם הקודש
ובכוח אינשי דלא מעלי הסרים למשמעתם,
פוחזים וריקים בורים ועמי ארצות,
אלימים, חלקם ממש חולי נפש מוכרים,
משליטים טרור ופחד, על קהילה שקטה ושלווה,
מעוררים קטרוגים, ומכניסים מדנים, ריב, קטטות וויכוחים
שלא על דעת תורתנו הקדושה בה הם מתהדרים כביכול.
על זאת אין להחשות !
על זאת אני מוחה בפה מלא קבל עם ועולם !
די להבל ההליכה כעזים עיוורות
אחר חמור נושא ספרים כזה או אחר !!

בטח כאשר כבר נתפשט קול בעולם, ותקלות רבות נתגלו
בהם מעוות לא יוכל לתקון.
ומסתפינא מחילול ה’ לכן אחריש כאן.
ולמיחש בעי אפילו אם חששא רחוקה.

הריני מגלה דעתי כיהודי פשוט המתגורר* בעיה”ק טבריה
אין דעת חכמים [אני יודע זאת מפיהם] נוחה מכל הקטרוגים
והמהומות שנעשים בעיה”ק טבריה בשם קנאות דתית,
וכששם שמים שגור על פה, מקללים, משמתים, ומאררים,
ומשתמשים בשומעי לקחם להפיץ קטרוגיהם לכל עבר
ומוציאים דיבת עיה”ק טבריה ותושביה קבל עם ועולם
בהרבותם מחלוקות , ריב ומדון,
בפרט בעת הזו המצריכה מכלל ישראל
היראים לדבר ה’, חיבור באהבת חינם ובאחדות,
היא עת ההכנות לקבלת התורה
עליה מעידים חז”ל קיבלוה כאיש אחד בלב אחד.

ישמע חכם ויוסיף לקח,
להדיר רגליו מדרך זו ומשמשיה.
וידע כל פעול ויבין כל יצור
באשר עיר הקודש טבריה תוב”ב המשלמת למשיח צדקנו
שיתגלה במהרה בימינו, נטהרה ע”י אדוננו מורנו ורבנו
בוצינא קדישא רבי שמעון בר יוחאי זיע”א
ובה מחוננים עפרא קדושי עליון
תנאים ואמוראים ושאר צדיקי הדורות,
אינה צריכה למליצתי ולדיברי חן ממני הק’,
אלא שבמקום שאין אנשים היה איש
ובאין פוצה פה ומצפצף ,
וכדי לקיים “ולא תגורו מפני איש”
השמעתי את קולי.
ולשומע ינעם ותבוא עליו ברכת טוב.

ועזבעה”ח
ערב שבת “בהר”
חמשה אלפים שבע מאות חמישה ושבעים לבריאת העולם
פעיה”ק טבריה תוב”ב

הק’ מרדכי אלוף הי”ו

[*מתגורר הואיל וכוונתי לעלות יחד עם משיח
לירושלים תוב”ב כשיתגלה כאן, “מטבריה עתידין להיגאל”
ומכאן תתפשט מלכותו לשם]

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&המושג אמונת חכמים נשחק עד דק בדור אחרית
ומשמש שרלטנים המשתררים על הציבור לטובתם
ורווחתם האישית להם ולבני ביתם.
אני מדבר בפה מלא על כאלה
שחלקם גדול בתורה
אלא שחמורים נושאי ספרים המה
וכל שררתם על הציבור אינה לשם שמים כלל,
אלא לתועלתם האישית ותועלת בני ביתם.
אין כל תועלת בתורתם גם אם חיברו עשרות ספרים
ולשונם ציצים ופרחים כמובא בתורה כ”ח לקו”מ ח”א
ראה כאן בקישור:

http://breslev.eip.co.il/?key=170

איך ידע הרוצה לקיים בתמימות את חלק אמונת החכמים שלו?
דע שאם אמונת החכמים באותו “צדיק”
שבחרת בו כאורים ותומים
[שזה כשלעצמו טעות חמורה ולא דרך נכון ללכת בה]
מובילה אותך לשנאה כלפי ישראל, או למעשים שברור
שאינם עולים בקנה אחד עם דרכי תורתנו הקדושה,
כלך לך מיד מדרך עיוועים זו,
וזרוק את ה”צדיק” הזה לכל הרוחות….!!!

יחתום ביד אנשי מעשהו – אומר רבי נחמן מברסלב:

אתה רוצה להכיר את ה”צדיק” לך ראה מי הם אנשיו…..

אם מדובר באנשים יראי שמים, המתנהלים בדרך ארץ
שומרי תורה ומצוות הרי מעידים המה על רבם.

ומאידך אם מדובר בחבורת אלכוהוליסטים,
מעשני סמים, פורצים, גנבים ושודדים העוסקים בזנות ובניאוף,
“ומספרים לך שדווקא כדי לקרב את אלו צריך צדיק גדול”
הרי שגם אם מנהיגם יעטוף עצמו בספר תורה
לא יוכל להימלט מחשיפת פרצופו האמיתי
שתבוא במוקדם ובמאוחר.

כלל הדברים – יהודי צריך משפיע ומדריך
כדי להתקרב להשם יתברך, אין ספק.
כך קיבלתי מרבותי:
לך למד מכל אדם.
איפה שמונח טוב קח אותו !
קבל את האמת ממי שאמרה.

בדורות אלו לפני גילוי משיח
אין לנו צדיקים גלויים נוסח האריז”ל
או רבי שמעון וחבריו יודעי דעת עליון בעלי רוח הקודש בגלוי.

צדיקים כאלו גנוזים בדורנו ונסתרים ואין איש יודע עליהם.

כל המתחזה לכזה בגלוי יש לבדוק אחריו הדק היטב ,
וככלל אין ליהודי צורך באחד שכזה
הואיל וסלולה לנו דרך החסידות
ע”י רבי נחמן מברסלב שהורה לנו הנהגות קודש
שמובילות אותנו אל קץ הפלאות לו אנו מייחלים כשהדגיש ואמר :
ממני ועד משיח לא יהיה חדשות !!!

דהיינו כל אלו שעטו על עצמם גלימות של
חוזים ובעלי קשר רוחני וראיה רוחנית
היודעים מהלכי ישיבה של מעלה,
בטח כאלה שיוצאים ומכריזים שהם יודעים
מי צריך לנסוע לאומן או לא,
בטח אם נשמע הקול אודות “היתרים מיוחדים
שלהם עבור מי שלא יכול לכלוא את תאוותו”
או שיש להם השגות משלהם על השולחן ערוך
ומתירים איסורים ברורים כגון אכילת בשר וחלב,
ומתירים להרחיק מאכילת בשר רק שעה אחת
ולאחר מכן לשתות חלב, או דבר אחר אשר ראינו
שמתירים למי שאינו יכול להפסיק לעשן סיגריות
שיעשן “רק” שתי סיגריות בשבת….
פושעים, נבלים ברשות התורה .

אלו בוודאי מתחזים ושקרנים !!!

גם אם ידברו בשמתות ואירורים, חרמות ונידויים
אין לחשוש מהם וממררתם המושמעת כביכול בשם
התורה או בשם הקב”ה כביכול….
צריך פשוט לא להתייחס אליהם והם כלים מאליהם.

הדברים פשוטים להבנה ובכל זאת טועים בהם
המוני יהודים מכל מיני סיבות שונות ומשונות.
ה’ יצילנו מכל טעות ויזכנו לעובדו בתמימות ופשיטות.
אמן כן יהי רצון.

 

כתיבת תגובה