היכן מתחבא הערב רב והעמלק ? למה צריך לדעת לזהות אותו?

חזרה


04/12/2019 11:45:29

צריך להבין, ואנסה להסביר.
ארץ ישראל כמו כל המזרח התיכון מוקפת בשבטים ערבים.
מאז חורבן הבית השני,
וגלות רוב שבטי ישראל מעל אדמת ישראל,
נותרה בארץ שארית הפליטה ,
מספר משפחות שנאחזו בארץ מסיבות שונות
ולא עזבו את הארץ.
אנכי הקטן צאצא של משפחה כזו.
משפחות זנאתי וחפץ מפקיעין
הם שורשי באדמת ארץ ישראל, דרך סבי ע”ה בצלאל מראד נ”ע
שאמו נולדה בפקיעין ואביו בשפרעם.
גם מצד סבתי עליה השלום שרה לבית עבו הגלילי
מדובר בעשרות דורות שנאחזו באדמת הגליל.
הדברים ידועים וכבר הארכתי בתיאורם,
לא זה עיקר הפוסט הנוכחי.

בפוסט זה אני רוצה להדגיש ולהבליט נקודה
שמאד ברורה לי היום
לאחר שקלול כל פיסות המידע הנמצאות ברשותי.
אתחיל ברשותכם מהסוף.

המסקנה הברורה שלי היא:
אילולי השתלטו הכוחות הציונים האשכנזים
שכרתו ברית עם גדולי שונאי ישראל ובראשם הנאצים,
ומאוחר יותר עם ראשי האו”ם, על מה שמכונה בפי העם
“שיבת ציון” , לא היה מתחיל כלל הסכסוך
בין הערבים לבין בני ישראל.

ואסביר , ואין לי כל צורך לשוות למאמר הזה
איזה נופך מחקרי אקדמי
אני מדבר בשפה הפשוטה ביותר
בה דיברו כאן אבות אבותי מאז ומקדם.

כבר הזכרתי את דודי הגדול אח סבתי נחום עבו ז”ל
שהיה ממפקדי ומשחררי טבריה עוד לפני קום המדינה

וציטטתי בשמו כשהוא אומר:
[ההקלטה נמצאת בארכיון ההקלטות של המושבה יבנאל
תוכלו לשמוע בקישור הבא עם השם עב נחום
http://www.yavneel.org.il/site/recordings.asp?page=4 ]
“שכשהגיעו האשכנזים לארץ ישראל
כינו אותם הערבים
בני המוות [וולאד אל מות]
הואיל והיו שונים במנטליות שלהם
מהיהודים השורשיים אותם הכירו הערבים מבני ישראל
ששכנו כאן לאורך הדורות,
שרבים מהם התאפיינו בגבורת אנשים,
ובכבוד הגדול אותו רחשו להם הערבים מיושבי הארץ
ומעבר לגבולותיה.

בן דודו של הסבא רבה שלי רבי שלמה [אל כייל =הרוכב] עבו ז”ל
היה מגיבורי הארץ
שכל השייחים משני צידי הירדן רצו בחברותו,
סחרו אתו בסוסותיהם האצילות,
והיו בעלי ברית שלו בכל הקשור במלחמתו
בשודדים הרבים ששרצו בארץ הגליל.

הוא והסבא רבה שלי רבי אליהו עבו ע”ה היו המקימים של חוות סג’רה.
לא תמצאו את שמותם ברשומות הרשמיות של מדינת ישראל.
 

                             שלמה אל כייל עבו ז”ל                  אליהו עבו ז”ל                                        

האשכנזים [בעיקר הגרמנים והפולנים]
השתלטו על כל מוקדי השלטון במדינה שקיבלה הכרת הגויים,
מתוך ברית שכרתו עם ראשי האו”ם
ובעיקר עם הבריטים והאמריקאים.

כמובן שהיו מזרחיי מחמד שהפכו לשוליות הרשע,
וכמובן שלא כל מי שבא מאשכנז הוא ערב רב,
אבל אם יש רבים מבני ישראל
שבהם אני יכול למצוא
עדרים עדרים של נספחים לבני ישראל,
הרי הם מהאשכנזים בפורמט החרדי שלהם
אלו שדבקים ביידיש ומתנשאים
בחוסר ערבות הדדית למי שאינו ממחנותם,
הם הראשונים לחשוד בהם
שהם מ”עמי הארץ הרבים שמתייהדים”
וקשים גרים כספחת ילמד
על דבוקתם הרבה בקלה כבחמורה,
כי הדיבור הזה שלי כלל וכלל
לא ילמד על פסילתם כיהודים חלילה וחס.
אלא רק על עניין הגפן שלא מקבלת הרכבה….
והדברים יכולים להתפרש כדו משמעיים…
וזאת דיברתי על אלו החרדים המקיימים תורה ומצוות,
על אלו מביניהם
הרחוקים מתורה ומצוות המכונים כאן חילונים…?
על אלו בכלל איני מדבר….

מה רוצה להגיד?
שאין בדברים הכללה כלל וכלל
ואין הכוונה לפסול יהדות מאף אחד.
וגם לא דיברתי על חסד או טוב שאפשר למצוא סתם ככה
גם בגויים גמורים.
ויתרה מזו אף זו יש נכון להיום
עדר גדול מאד של “משתכנזים” בקרב
רבים מעדות המזרח
כתבתי על זה מאמר שלם

כאן

אלא שאלו המשתכנזים
הם צאצאי
המסכנים שהגיעו לכאן
והולבשו במכנסי חקי קצרים 
כובע טמבל [מבינים למה קראו לו כך?]
וסנדלים תנכיות
ועברו הכשרה לחינוך מחדש
בקיבוצים.
על אלו אני לא מדבר כרגע.

נכון להיום
משפשה הנגע לכלליות הדורות
שהושמדו כאן
על ידי “משרד החינוך”
חדרה השפעת ה”אשכנזיות”
לתוככי החרדים “הספרדים”
על ידי התנועה שהוקמה על ידי
אשכנזים
[הרב שך]
היא
תנועת ש”ס
בראשות מי שכנראה עוד
ידובר רבות
בעתיד שישפוט 
את פועלו 
שסחף אלפי יהודים שומרי תורה מסכנים
לתוככי הסטיה מדרך האמת
הרב עובדיה יוסף.


אני מדבר על עצם הלוז של זרע ישראל.
מהות עצם גרעינו הקדוש של בני ישראל.
יש דבר כזה.
יש גרעין קדוש של זרע ישראל.
יש מעגלים גדולים של ספיחים שנמנו ודבקו
בגרעין קדוש זה.
הגענו למצב בו
לא רק שגרעינו הקדוש של זרע ישראל
אינו מנהיג את כללות
אומת בני ישראל
והיהודים הרבים שנסתפחו אליה,
אלא אף גרעינו הקדוש של זרע ישראל
יחד עם הספיחים המתייהדים שהוטמעו בתוכו,
נשלט נכון להיום
על ידי לוויין זר שמלווה את אומת בני ישראל
מרגע יציאתם ממצרים,
הם הערב רב שלא התכוונו לכתחילה ל”התייהד”
אלא כטפילים נצמדו
לבני ישראל
ויונקים המה מהם את חיותם
באופן המדמה כקוף בפני אדם
את זהותם כזרע ישראל.

ערב רב זה הוא המלחמה האחרונה של בני ישראל
יחד עם גואלם לפני גאולתם.
זה לא ערבים, או כל דוברי שפה אחרת.
אלו דוברי עברית רהוטה שהשתלטו על המושג “מלח הארץ”
וניכסו לעצמם בפטרונות את השם “ישראל”.

 

עיקר התנאים שהציבו להם המפעילים
נגע לעניין צביון המדינה העתידי.

עם נקודת ההתחלה שסיפקה מכונת ההשמדה הנאצית,
ששרפה את רוב מוקדי היהדות האורטודוקסית באירופה,
ויחד עם קבוצות יעוד רפורמיות תוצרי “תנועת ההשכלה”
שהחליפה את שמה ל”תנועת הציונות”
בתוספת משלוחי ארחי פרחי מהרפש האנושי
שהתבולל יחד עם גויים רבים שעלו אתם
שזה היה עיקר המאסה שאכלסה את אניות המעפילים,
עם כל הפרמטרים הללו אפשר להתבונן במבט מחודש
על כל מה שאתם יודעים על קום המדינה.

קיצוצי הפאות, גזירת הזקנים, חטיפת הילדים,
מחנות החינוך מחדש בקיבוצים לילדי העליות, ועוד ועוד.
היום התמונה ברורה לחלוטין.

נחזור לעניין הסכסוך בין הערבים לבני ישראל.
אין צורך לתאר את מה שמשמש כאן
כנרטיב ה”ישראלי” מהקמת המדינה.
כולו נוטף ריח אירופאי אשכנזי לחלוטין.
הריח הזה הוציא את הערבים מהכלים.
ההתנשאות, הרטוריקה, התרבות הזרה [הלא יהודית]
הכפירה המחליאה, ובעיקר חילול הפרהסיה
עם הזימה והניאוף וההפקרות המוסרית.

הערבים [אלו של היום כבר לא כאלה מזמן]
שהיו מוכרים וידועים כאוהבי מילת הכבוד שנרמסה מרגע לרגע,
כבר לא טרחו לשים את הגבול הברור שהיה
בין בני ישראל שוכני הארץ ואדוניה מקדמת דנה,
לבין אלו אשר זה מקרוב באו עם מטענים
של כל מה שמבחינת הערבי אין בו טיפת כבוד.
דבר שעורר אצל הערבי את חמת הזעם
ואת יצר הרציחה הטמון בקרבו.

חבורת הכופרים האשכנזים שניהלו
את המדינה בחיתולים של אז,
ששים אלי קרב ניזונים “מרוח המחתרות” וארגוני הפרטיזנים הוותיקים,
קיבלו את האתגר בשמחה,
וסחפו את כל האזור כולו למרחץ דמים
שנמשך כבר עשרות שנים.


כפי שכבר הסברתי
את המלחמה נגד בני ישראל
מנהלים דוברי עברית אשכנזים
חלקם “חרדים” וחלקם “מלח הארץ”.
הנה לכם את זה לפרצוף הכי פשוט שיש.
 דוגמה קלסית 
מדובר בכנס שמתנהל ברמאללה כן?
אצל ה”פלסטינים” כן ?
אפילו זה שאומר שהוא המחליט מי ידבר אינו ערבי פלסטיני
אלא דובר עברית רהוטה.
כולם אשכנזים.
צפו בסרטון:https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F100008518719511%2Fvideos%2F2185930505034219%2F&show_text=0&width=310
 

נניח רק לרגע באופן דמיוני לגמרי,
שאת “שיבת ציון” היו מנהלים
שבטי בני ישראל שישבו בארצות המזרח.
אותם יהודים שחיו בין הערבים מאות שנים
מתוך אחווה ושלום והבנה, מסתדרים עם המנטליות שלהם
ויודעים להפיק ממנה את המירב.

אתם מסוגלים להעלות על דמיונכם את הקמת מדינת ישראל
בניהולם של אנשי רוח יהודים מבני ישראל
יוצאי ארצות המזרח?
אני לא אפרוש כאן סיפור דמיוני שכזה
אני משאיר לכל אחד מכם את האפשרות לעשות זאת בעצמו.

המעלים אתם על דעתכם חטיפת ילדים ומכירתם?
סילוק סממני יהדות כמו פאות וזקן? רמיסת שבת?
הנדוס המוני של בני ישראל לחינוך מחדש
של “עם ככל העמים”?

את ההווה אפשר לתקן דרך הבנת העבר.
הפוסט הזה הוא פוסט המשך ל
מאמר בו תיארתי
את שלל המעמדות
הקיים בין בני ישראל המקוריים,
שם ברור לחלוטין לקורא שגם בין בני ישראל המקוריים
יש הבדלי מעמדות ברורים, אבל זה לא עיקר המאמר שם,
העיקר היוצא שם, הוא שיש בתוך בני ישראל מוטמעים עמוק
בתוך עמוד השדרה המון אדם שנחשב “יהודי”
ולא רק שאינו שייך לבני ישראל המקוריים
אלא כסוס טרויאני ענק שמכיל בתוכו
אוייב חורש מזימות מצויים בתוככי בני ישראל
ערבוביה שמוצאה מלאומים שונים,
כולם דוברי עברית רהוטה,
מתהדרים בנוצות של יהודים מבלי לקיים חצי דבר מיהדות,
אדרבא הם שונאי יהדות ונלחמים ביהדות,
ומעל כל במה רומסים ועוקרים יהדות וכל מה שמריח ממנה.

רוב אלו שנמנים על ערבוביה זו משוייכים רשמית
למוצא אשכנזי כזה או אחר.

המידע המובא במאמר זה , מובא לפניכם הואיל
ולא תמצאו כמוהו בשום מקום.
לכן אני כותב את הדברים, כך שכל מחפש אמת ידע ויבין.

על מנת לספק לכם את המקור התורני לביסוס האמת
המונחת בתורף הדברים,
תצטרכו לחזור אל המקור המקראי
בו מתאר רבי שמעון בר יוחאי זיע”א
בספר הזוהר הקדוש,
אשר באחרית הימים
לפני התגלות הגואל משיח צדקנו
שיתגלה במהרה בימינו,
ישלטו הערב רב בעם הקודש בני ישראל.
תוכלו ללמוד רבות בנושא הערב רב בקישור הבא:

http://israel613.com/HA-ZOH…/ZOHAR_EREV_RAV_HAEREV-RAV_1.htm

ועוד על ענייני הקץ וגאולת ישראל בקישור הבא:

https://www.aharit.com/a.php

זהו מאמר המשך בסדרה של מאמרים שכתבתי
בעניין הערב רב המצוי בתוככי בני ישראל,
ולדאבון לב שולט בעת הזו בעם הקודש.

על תולדות הערב רב תוכלו ללמוד בסדרת שיעורים
שאמרתי במשך השנים האחרונות,
המופיעה בפלייליסט שבקישור:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLr75LGqneoMdhZIbS3sTBrn1PrVnXGgHN


 


חזרה

כתיבת תגובה