המרד הגדול יוצא לדרך חדשה !!

ראיתי בשבועות האחרונים מספר קריאות למרד
שפורסמו בפייסבוק נגד הדיקטטורה השלטונית
שהולכת ומתהווה כאן במדינת רוטשילד.

שאלו אותי בפרטי אנשים שאני לא מכיר
מה דעתי ?…. [בשיא הרצינות😟]
אז הנה זה כאן גלוי ומפורסם לכולם מה דעתי…

אני סבור שמי שמפרסם קריאה כזו בפייסבוק
צריך להיות אחד מן השנים,
או שהוא אהבל מטופש חמום מוח מתלהם,
או שהוא סוכן שב”כ שעוסק בדייג ובצייד
של אהבלים חמומי מוח מתלהמים….

מרד מתחולל כאשר יש המון עם אשר קצה נפשו בשעבוד,
עד אשר מוכנים ההמונים למות ולא להישאר תחת השעבוד.

וגם אז לא יצאו לפעול בהמונים, הואיל ועדר הכבשים
כאשר הוא אינו נע מאחו לאחו ללחך עשב ירוק ועסיסי,
[וגם זה בדרבון כל רועה אשר יזיז אותו ממקומו, אפילו כלב]
הוא רובץ בצל כדי לשמור על השומן שהולך ועוטה את בשרו הרך.

מתי יקום העדר לרוץ ולהימלט על נפשו?
רק כאשר יחוש את שיני הטורף ממש על ערפו, ודמו כבר ניגר.

כשקם מתיתיהו החשמונאי
והתיז את ראש המתייוון שקם להשתחוות לצלם,
היה גרעין בני ישראל הקדוש מזועזע, מהאפשרות
שיקום בן האומה המפוארה וישתחווה כאחרון העבדים הנרצעים
לצו מלכות הרשעה כנגד אמונת אבותינו אשר מסרו נפשם
על שמירת הנאמנות לאלוהי ישראל מעל כל ערך נברא.

לכן מעשה מתיתיהו הנערץ זכה להעיר בלב כל העם את ניצוץ
רוח הגבורה של מסירות הנפש.
ויחד עם זאת, רק מספר מועט ביותר יחסית לכל העם
התייצבו למעשה המרד באימפריה העצומה יון.

היה זה כדי להעצים את גודל הנס אשר חולל הקב”ה למכבים.
להראות שלא מדובר במעשה של חזקים מול חלשים, אלא ממש ההפך
כפי המובא בנוסח על הנסים אשר אנו אומרים בחנוכה.

כאן במציאות ימינו אנו, מדובר אמנם ב”חילונים”
שזה המקבילה המשודרגת של ה”מתייוונים”, אלא שכאן ועכשיו
מציאות ה”חילונים” אינה מגיעה כביכול בשל כוחות אימפריה
הנמצאת עם חיילותיה על אדמת הארץ וכופה את תרבותה על
עם הקודש באופן המחייב אותו לעבור על מצוות אלוקיו.

רשעי אומות העולם השתדרגו ולמדו
איך לא לעבור שוב על אותן טעויות בהן נפלו בעבר.
כאן שלטון ה”חילונים” מתדמה להיות “שלטון יהודי”,
המתיימר לנהל ריבונות יהודית על אדמת ישראל,
כשלטון של בני ישראל העתיקים על כל משמעות שמה
של אומה זו.

ואמנם שלטון רע זה בעת הזו של כביכול “יהודים מבני ישראל”
שבמעשיהם וחוקיהם הלכו וכבשו כל ישראל תחת ידם
באופן שעקר יהדות מישראל לא בכוח הזרוע,
אלא בפה רך כפרעה עם ליברליות, ופלורליזם, וכל שאר ירקות
מדמגוגיית אשליות הכוח המדמה שהעניק “חופש” לאספסוף
המוטמע בעם הקודש, לעשות ככל העולה על רוחו,
מכל תועבות הגויים וטינופת תרבות אנשים חטאים,
עד אשר נוצרה תדמית כאילו הפרהסיה [הציבוריות] ה”ישראלית”
כולה על מוסדותיה, ודרך חינוכה ה”תרבותית”
נטשה את דרך היהדות שהייתה גרעין זהותו המובהק של עם הקודש.

דבר זה גרם לרשעים השולטים מקרב ה”חילונים”
המורדים במלכות השם, ויחד אתם לשותפיהם שעטו על עצמם
חלוקה דרבנן כדי להינות מאתנן הזונה שקיבלו ביד רחבה משותפיהם,
לחשוב כאחשוורוש שהנה הנה, נטש הבורא את עמו בידם ונעלם חלילה.
ועקב כך החלו להכביד עולם על עם הקודש, תוך כדי שימוש
בכוחות הצבא והמשטרה שהקימו בחוזק יד לעשוק עם הקודש,
ולהתעמר בו בחוקים גסים ונשכניים, עד אשר עתה בימים אלו ממש,
משתמשים המה במזימה עולמית של אומות העולם, ובשיתוף פעולה הדוק
עם רשעי הגויים, מהדקים את טבעת החנק על עם הקודש
וכולאים אותו בבתים סגורים, מבלי יכולת להתפרנס, ולהביא טרף לביתם,
להחיות נפש ילדיהם נשותיהם וזקניהם, עד אשר פשה היאוש
בקרב צעירים וזקנים אשר החלו ליטול נפשם בידם ר”ל,
ונשתגעו רבים, והבוקה והמבולקה רבה בארץ, ורוב המון העם
מהאספסוף ברחובות, מוביל מהומות הבל ושאט נפש
בדומה למה שהתרחש בעת חינגת עגל הזהב, וכל זאת
בעידוד שלטון הזדון, ובאסמכתא של חותמות הגומי מכהני הדת
אשר מכרו את נשמתם לשטן המולך.

אז לקרוא למרד בפייסבוק כפי שאמרתי לעיל
זו או טיפשות או ניסיון השלטון לצוד את המורדים הפוטנציאלים.

מה כן אפשר לעשות שואל היהודי?
ללכת כצאן לטבח? שוב?
לא.

קודם כל צריך אמונה וביטחון כמו שהיו לכל הדוגמאות ששתל לנו
אבינו שבשמיים בכל הדורות. זה הדבר הראשון !
אמונה וביטחון. להתחיל לעבוד על זה.
ועל זה עובדים בתפילה. תפילה מעומק הלב לאבינו שבשמיים.
הוא קיים ושמו קיים, הוא דיין אמת, והוא רחמן המחכה לתשובת עמו.

עם זה מתחילים. ויש התחלה טובה מיום הכיפורים הבא עלינו לטובה?
אז הנה למעשה מה עושים, מתחילים להתפלל בכוונה ביום הכיפורים
שמגיע ולפעול את בקשת הסליחה שלנו מאבינו שבשמיים.

לאחר מכן נכנסים לסוכה בזמן שמחתנו !!
ובסוכה פועלים ישועות עצומות ממעייני הישועה , יחד עם כלי הנשק
האולטמטיבים שנתן לנו הבורא – לולב אתרוג הדס וערבה.
פועלים על פי הוראות היצרן !
ואחרי זה הושענא רבה !!

אחים ואחיות בני ישראל המסולאים בפז !!
רק ככה תבוא הישועה !!
אז כדי להתפלל כראוי – צריך ללכת לבתי הכנסת בהמונים !
וכדי לבנות סוכה ולקנות 4 המינים צריך לצאת ולחפשם
כפי שעשו יהודים לאורך כל הדורות במסירות נפש.

מה יעשו אלו משלטון הזדים?
יוציאו חיילים ושוטרים לירות במי שמתהלך בחוץ כדי להתפלל
או לקיים מצוות אלוקיו, בשם “דאגה לבריאות הציבור”?
הם לא יעשו את זה. כי הם יודעים שאם יעשו כך, או אז יקום המרד.

אם כך מה יעשו?
יחלקו קנסות כבדים?
העצה לזאת – פשוט אל תשלמו ! כולכם לא לשלם !!
מה יעשו? יכניסו את כולם לכלא ?
הם צריכים על פי חוקיהם לשפוט אתכם לפני כן,
בתי המשפח שלהם יקרסו אם כולם לא ישלמו.

לזאת קוראים מרי אזרחי. את זאת “הם” המציאו בנפתוליהם.
לכן אחי ורעי, אל נא תפלו ברוחכם !
אדרבא
קומו והתקוממו והיו לאומה המפוארת שאתם !!
בני ישראל – בני א-ל חי – האומה הנבחרת ע”י הבורא יתברך שמו
להיות לו לעם – עליו הוא מלך !
מלך מלכי המלכים !! הקב”ה שאין עוד מלבדו, עשה עושה ויעשה !

ביטחון ואמונה !! תפילה ביום הכיפורים מעומק הלב לפעולת הסליחה,
בניית הסוכה, קניית 4 המינים, קיום מצוות החג באהבה ושמחה,
ואנחנו חוזים כולנו בעינינו קורם עור וגידים ובשר על העצמות היבשות
כמובטח לנו מהכתוב
בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים:

וּבְכֵן יִתְקַדָּשׁ שִׁמְךָ ה’ אֱלהֵינוּ עַל יִשְׂרָאֵל עַמֶּךָ:
וּבְכֵן תֵּן פַּחְדְּךָ ה’ אֱלהֵינוּ עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ.
וְאֵימָתְךָ עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ. וְיִירָאוּךָ כָּל הַמַּעֲשִׂים.
וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ כָּל הַבְּרוּאִים.
וְיֵעָשׂוּ כֻלָּם אֲגֻדָּה אֶחָת לַעֲשׂות רְצונְךָ בְּלֵבָב שָׁלֵם.
שֶׁיָּדַעְנוּ ה’ אֱלהֵינוּ שֶׁהַשָּׁלְטָן לְפָנֶיךָ.
עז בְּיָדְךָ וּגְבוּרָה בִּימִינֶךָ. וְשִׁמְךָ נורָא עַל כָּל מַה שֶּׁבָּרָאתָ:
וּבְכֵן, תֵּן כָּבוד לְעַמֶּךָ. תְּהִלָּה לִירֵאֶיךָ. וְתִקְוָה טובָה לְדורְשֶׁיךָ.
וּפִתְחון פֶּה לַמְיַחֲלִים לָךְ. שִׂמְחָה לְאַרְצָךְ. שָׂשׂון לְעִירָךְ.
וּצְמִיחַת קֶרֶן לְדָוִד עַבְדָּךְ.
וַעֲרִיכַת נֵר לְבֶן יִשַׁי מְשִׁיחֶךָ בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ:
וּבְכֵן צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ וִישָׁרִים יַעֲלזוּ.
וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ. וְעולָתָה תִקְפּץ פִּיהָ.
וְהָרִשְׁעָה כֻלָהּ בֶּעָשָׁן תִּכְלֶה.

כִּי תַעֲבִיר מֶמְשֶׁלֶת זָדון מִן הָאָרֶץ:

וְתִמְלךְ אַתָּה הוּא ה’ אֱלהֵינוּ מְהֵרָה עַל כָּל מַעֲשֶׂיךָ.
בְּהַר צִיּון מִשְׁכַּן כְּבודֶךָ. וּבִירוּשָׁלַיִם עִיר מִקְדָּשֶׁךָ.
כַּכָּתוּב בְּדִבְרֵי קָדְשֶׁךָ:
יִמְלךְ ה’ לְעולָם אֱלהַיִךְ צִיּון לְדר וָדר הַלְלוּיָהּ:
קָדושׁ אַתָּה וְנורָא שְׁמֶךָ. וְאֵין אֱלוהַּ מִבַּלְעֲדֶיךָ.
כַּכָּתוּב: וַיִּגְבַּהּ ה’ צְבָאות בַּמִּשְׁפָּט
וְהָאֵל הַקָּדושׁ נִקְדָּשׁ בִּצְדָקָה.
בָּרוּךְ אַתָּה ה’, הַמֶּלֶךְ הַקָּדושׁ:

המלך הקדוש יברך את כל אחד ואחת מעמו בית ישראל
אשר יקבל על עצמו תשובה כדבעי ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה
ויכנס לסוכתו בלב שמח לראות גאולת ישראל השלמה באה
עם אותות ומופתים שבעתיים מנסי מצרים !!

אוהבכם המאחל לכולנו גמר חתימה טובה
לשנה טובה ומבורכת בכל מכל כל

מרדכי היהודי
ערב יום הכיפורים התשפ”א

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

תמונה יכולה לכלול: ‏טקסט שאומר '‏גמר חתימה טובה‏'‏

כתיבת תגובה