וַיָּסַר הַמֶּלֶךְ אֶת טַבַּעְתּוֹ [מֵעַל יָדוֹ וַיִּתְּנָהּ לְהָמָן בֶּן הַמְּדָתָא הָאֲגָגִי צֹרֵר הַיְּהוּדִים]

ום י’ אדר ב’ התשע”ד  ‏12 מרץ 2014‏ בשעה ‏12:34‏

וַיָּסַר הַמֶּלֶךְ אֶת טַבַּעְתּוֹ [מֵעַל יָדוֹ וַיִּתְּנָהּ לְהָמָן בֶּן הַמְּדָתָא הָאֲגָגִי צֹרֵר הַיְּהוּדִים] (אסתר ג י)

בבלי מגילה דף יד
אמר רבי אבא בר כהנא: גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים
ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל, שכולן לא החזירום למוטב,
ואילו הסרת טבעת החזירתן למוטב .

אחי ואחיותי בני ישראל המקוריים.
חזינו בעינינו בשבועות האחרונים בכוח בני ישראל שומרי התורה והמצוות
הנקהלים לעמוד על נפשם היא תורתם הוא הקב”ה בעצמו !! שנאמר:
קודשא בריך הוא – אורייתא – וישראל חד הם
שנאמר א’נ’כ’י’ נוטריקון א’ני נ’פשי כ’תבית י’הבית [אני את נפשי כתבתי ונתתי]
שביאורו – אור אין סוף לא ימצא מי שיכול להכילו לכן חילקו הקב”ה לשיעורין ומידות
ונתנו בתורה שכל אחד מישראל הוא אות ממנה. וד”ל.

אלא מאי?

הנקהלו “גדולי ישראל” ואתם מאות אלפי היהודים בשערי ירושלים
לזעוק אל ה’ שיבנה הבית ויגלה משיח צדקנו לתקן עולם במלכות שדי?

ההסכינו “גדולי ישראל” ועסקניהם להתאחד למעשה כללי עבור כנסת ישראל ופדיון השכינה
לולי נגזרה עליהם גזרת הסרת הטבעת מהמלך הטיפש נתניהו ללפידו העמום של המן?

הנועדו פלגני הש”ס או ה -ג’ או הדגל ללכת יחדיו אלא אילולי חשו
שהנה הטבעת מתהדקת סביב תקציבם השחוק ממילא?

אחי ואחיותי בני ישראל המקוריים
חזיתם בעיניכם ממש איך התקיימו דברי אותם אני טוען וזועק מרה ברחובה של עיר
לו רק יבואו כול שלומי אמוני ישראל בברית יחד, אזי גם אוייביו [החילונים] ישלים עמו !!
הסברתי, נימקתי, פרטתי, לו יצוייר ויקום בית דין אחד לישראל שנשיא בראשו
הפוסק פה אחד לישראל הסרים למשמעת תורת חיים היא תורת משה רבנו
אזי גם ציבור התינוקות שנשבו מבין אחינו בני ישראל השבויים תחת הכינוי “חילונים”
יזקפו גבם ולא יפרשו מן הציבור, וזו תהא מפלתם של כל שונאי ישראל !!

עכשיו משקיבלתם הוכחה ניצחת שרבים מבין אלו שנחשבים חילונים
התייצבו יחד עם מאות האלפים לעצרת התפילה נגד גזרת הגיוס.

עכשיו משהתברר שבעיר בית שמש רבים מאלו שנחשבים חילונים
הבינו את גדול תרמיתו של הערב רב עמלק הקם ומרים יד על תורת משה
ומנסה לעוקרה אותה ואת לומדיה,
ועמדו שכם שכם יחד עם בני ישראל להנחיל לו מפלתו ותבוסתו.

עתה ברור לכם כוחכם העצום לעמוד נגד כל אוייב ומתנקם
בכוח אחדותכם אדירת העוצמה המאגדת את כוח התורה וכוחו
של אבינו שבשמים שהוא נלחם לנו את מלחמת הקודש ומנצחה !!!

למרות שאין בתורף מעשיכם את כוונת שלמות הלב למען שמו באהבה !!!
למרות שהמון נגיעות אישיות, ואינטרסים שונים ומשונים גרמו לאחדות זו !!

למרות כל זאת, כוח האחדות של ויחן מול ההר – איך שהוא -בלב אחד
מחולל את נצחונם הגדול של בני ישראל על אוייבם המושבע – עמלק ימח שמו וזכרו !

אחי ואחיותי בני ישראל המקוריים
כל מעשיכם עד עתה בהתכנסותכם יחד
הייתה בבחינת זכות למעשה בריאת הרע על ידי הבורא יתברך שמו ….
כי אילולי הרע וגזרותיו הקשות לא השכלתם להתאחד ולקום להקהל על נפשכם
כעצת התורה הקדושה, בבחינת הימים האלו נזכרים ונעשים בכל דור דור, דהיינו
מכוח גזרות הסרת הטבעת המתחדשת בכל דור ודור
הגעתם אל ברירת המחדל היא כוח אחדותכם.
אלא שבל נשכח שגם – קיימו וקיבלו – נזכרים ונעשים כעת גם כן !!!

קומו יחדיו אחי ואחיותי ודרשו מאלו המכונים “מנהיגים” “גדולי ישראל”
שיאחדו כל כוחם אל בית דין אחד לישראל
וימנו נשיא בראשו לפסוק דרך אחת עם קול אחד
לבני ישראל בעת הזו.
ובזה יתקיים בנו – “קיימו וקיבלו” של דורנו אנו !!!

היתכן ולא תבינו ותשכילו אל דברי אלה ???

כה מדבר אליכם מלב אוהב

מרדכי היהודי
ערב תענית אסתר התשע”ד

ל -ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה