חשיפה : גילוי ההסתרה – אדר הוא זמן מסוגל ביותר לגילויים מרעישים.

את הפוסט שבקישור להלן כתבתי בשנת 2005:

בעקבות פניות רבות – “גדולי הדור” – התייחסות.

פוסט חריג ביותר באותם ימים, לאחר חיבוטי נפש גדולים
פרסמתי אותו ואמנם הייתה סערה לא קטנה לאחר פרסומו, ועד היום.

בפרספקטיבה של זמן מאז ועד היום
אני מוצא שאין אפשרות לאמוד את ערכו שלא יסולא מפז
בשל המעקב לאורך השנים האחרונות אחר התפתחות גילוי ההסתרה
המסתירה פושעי ישראל המתהדרים בזקן ופאות
מלאים בס”מ המות שבתורה
עם נוצות תארי “גדולי ישראל” ומשתמשים בתורת ישראל הקדושה
כקרדום לחפור בו
ויוצרים בבני ישראל מכשולות עצומים ומעוותים שאין להם תקנה.

 

הדברים חמורים שבעתיים בשל ניפוץ אמונת חכמים
המותירה את אזובי הקיר ללא מקור מים חיים להחיות שורשיהם בדור זה
מה שלא היה לאורך כל הדורות
בהם רועי ישראל הנאמנים הובילו את צאן מרעיתם
גם בעתות מצוקה ושמד
אל מחוזות חופי המבטחים של תורת ישראל הקדושה.
ועתה בעוונותינו הרבים אי אפשר להבין כבר מי הוא רועה נאמן
ומי המתחזה.

מי שעקב אחר הדברים מאז שהעליתי את האשכול הנ”ל בפורום הישן שלי
יודע שהצעתי את הדברים מאד בעדינות בזמן שהסתכנתי בסקילה
“[ואכן לא נמנעו ממני ריקושטים רבים]
אולם האלטרנטיבה לשתוק ולהחשות בעת הרס וחורבן כזו
לא באה בחשבון כלל.

אפשר לעקוב באשכול הזה המתעד סימני דרך לאורך למעלה מהעשור האחרון
איך מתבהרת תמונה ברורה ביותר המאפשרת לכל בר דעת החפץ באמת
לרכוש לעצמו דרך גם בתוך הבוקה והמבולקה של העת הנוכחית
לשמור על ארבע אמות נקיות מרפש הדעות הרב הזורם בחוצות
כ”דעת תורה” ועוד של “גדולי הרבנים” הגורם למכשולות עצומים
המביאים אסונות שלא נדע על רבים מבני ישראל.

את המכה בפטיש לדברי אלו אייחס לדברי הרב יעקב עדס המתפרסמים
היום ב”קול ברמה” ומתועדים כתגובה האחרונה באשכול שבקישור לעיל.

אפשר להקשיב לכל ההקלטה בקישור להלן:

 

כתיבת תגובה