מהי זוהמת הנחש ?

כולם מצפים לגאולה באמת.
אלא צאן ללא רועה
מתפזר ונפוץ לכל עבר,

וכל טורף מסוג שהוא נועץ ביס.

לכן
לך כנוס את כל היהודים
הוא צו השעה
בהארת פורים ומרדכי היהודי

שכבר מאירה

בוא תבוא הישועה !
😊🙏 

21 הוא שֶם אֵהֶיֶה
אהיה אשר אהיה
בשם אהיה הוציא השם

את בני ישראל ממצרים.

והנה מסיימים אנו חומש בראשית
בשבת זו
ובשבוע הבא כולנו

יורדים למצרים בפתח חומש שמות..

והרי צוונו ה׳ בתורתו הקדושה
שלא לשוב למצרים לעולם
מאחר והשם הוציאנו משם

שלא על מנת לחזור!

והביאנו לארץ זבת חלב ודבש

נחלתנו, ונחלת אבותנו מעולם ולעולם!

זכרתי את הזקנה מבית הכנסת
בעזרת נשים שואלת בקריאת התורה
את שכנתה
״וכי יוסף לא למד משנה שעברה?
איך נתן להם לזרוק אותו לבור שוב?״  😊
כלו כל הקיצין
ואין הדבר תלוי אלא
בתשובה בתפילה ובצדקה
ומעשים טובים, ואהבה וחמלה
וחיבור לתורה ולקיום המצוות.

שם אור חיינו מונח.

דרך שם נצא
מהעצל הכבד והחשוך.
משם יוצאים ממצרים

כי השם מוציא את מי שרוצה לצאת.

במצרים נקברו רוב בני ישראל

שלא רצו לצאת ממצרים.

אבל מי שיצא?
רחץ וטהר והתקדש
עד עמדו רגליו למרגלות ההר
ולראשו שני עדיים

כנגד זכור ושמור.

ונפסקה ממנו – זוהמת הנחש.

כי עצל כבד חשוך
היא נשיכת הנחש

וזוהמתו המוטלת בארסו.

ואת זה

כולנו צריכים לתקן.

נו אז מה ההפך ?

חרוץ, קל, מואר.   😊
לא יותר טוב ?    😊
השם יאיר לכולנו
משֶם אהיה
שמשמעו
אנא זמין למהווה (אני עתיד להיות)
ומה אני עתיד להיות?
לקבל שם הויה ברוך הוא.

וד״ל

לכן חזקו ואמצו
אחי ואחיותי
עוד הדרך לפנינו, והיום גדול

והמלאכה מרובה

לך כנוס את כל היהודים

היא הוראת השעה
תחת קורת גג אחת
תחת כנפי השכינה

כולם כאיש אחד בלב אחד

נגיע לדעה. אחד. ונסכים על דרך. אחד.

שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

מרדכי היהודי
ה׳ ויחי התשפ״א

חזק חזק ונתחזק.

ל-ה׳ הישועה!!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה