מכתב שכתבתי לראש הממשלה אולמרט מייד אחרי שנבחר.

בס”ד
שלום אדוני.
הנני נצר למשפחת זינתי מפקיעין, משפחה שלא גלתה מארץ ישראל מעולם,
אחיה של סבתי ע”ה היו מפקדי העיר טבריה במלחמת השיחרור,
והם אלו ששיחררו את העיר ומסרו את מפתחותיה לידי בן גוריון ויגאל אלון.
כל בני משפחתי הענפה משרתים בתפקידים שונים בכל מערכת הבטחון.
ברור לך אדוני ראש הממשלה, שאם אומר שכל הדורות האלו
שזה לא מזמן באו לארצי מולדתי, הנם בבחינת אחים אורחים עבורי,
שבאו חזרה הביתה משבי הגלות, לא אכחש לאמת.
הואיל והתחנכתי על ברכיהם של זקני משפחתי הענפה,
זהותי ברורה לי לחלוטין, אני יהודי ארץ ישראלי שורשי,
בעל אוצרות רוח שניטעו בי
במסורת שהתקבלה מאז היו אבותי לעם.
אמנם גדלתי כילד חילוני ונער שמגיל 13 היה מ”כ בגדנ”ע,
ונלקח כחלק מאלו הטובים לטייס, לשרת את מדינתו,
אולם כאישיות שמחוברת בטבורה לנשמת ישראל ומהותו,
עמדתי על דעתי מייד כשיכולתי,
וחיברתי מיידית את אותם ניתוקים שנוצרו אצלי במערכת
מצד חינוך כללי קלוקל, שגרם לי לחוש ניכור למהותי.
אחרי חמישה עשורים, אני יהודי שומר תורה ומצוות אדוני ראש הממשלה.
כמו שהיו אבותי, ואבות אבותי.
ראה נא, הקדמתי כך, קצת ארוך, כדי להגיד לך את הבא בקיצור:
אדוני ראש הממשלה, יש בידך עדיין להציל את עצמך, את ביתך, ואת עם ישראל
ממסלול השמד עליו כולנו דוהרים.
וכשאני אומר מסלול שמד, איני מתכוון לנצח ישראל, את זאת אף אחד
לא יוכל לעשות.
אני מתכוון לדורות אלו שלנו עכשיו אדוני ראש הממשלה, אנו שבחיינו, בגופינו,
מהווים את חלק הנצח המצוי בזמן הזה מהבחינה הניצחית
הכללית שקרויה עם ישראל.
אמנם, תוכל לטעון, שכך חונכת, וכך למדת, וכל מהותך בנויה ומגובשת,
אולם, טענה זו תועיל לך עד לרגע, שבשמים הכריזו עליך כאיש
שינהיג את העם הזה בזמן הזה.
מרגע זה ואילך, אדוני ראש הממשלה, אינך ברשות עצמך,
אינך ברשות ביתך, ובית אביך,
“הלוא אם קטון אתה בעיניך הלוא ראש שבטי ישראל אתה”
את זאת אמר שמואל הנביא לשאול המלך.
אתה הנך מנהיג עם ישראל.
איך תרשם בספר דברי הימים מר אהוד אולמרט?
איני מתרגש מסיפורי השחיתות שמספרים עליך, אדוני,
אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם קופת שרצים רובצת לו על כתפיו,
ולפי מה שאני מבין מבחינה זו אתה מסודר.
אולם יחד עם זאת, משעולה אדם לגדולה, מתפוקקים עוונותיו,
וזכות הציבור מסייעתו.
לאן תלך אדוני ראש הממשלה?
רציתי לנצל הזדמנות זו אדוני ראש הממשלה לעוץ לך עיצה טובה,
אינך צריך להתאמץ הרבה אדוני…
אתה פשוט צריך להיות מה שאתה. כך אני מקוה בכל אופן.
אתה צריך להיות יהודי.
יהודי שיודע מבורא העולם, ירא ממנו, ומנסה בכל כוחו
למצוא את הדרך לעשות רצונו.
את זאת רציתי לאמר לך אדוני ראש הממשלה, ואוסיף עוד דבר.
אמרתי זאת אישית גם לקודמך, אמרתי לו זאת עוד לפני שהיה
לראש ממשלה, אמרתי לו זאת, כשהודעתי לו, שהוא יהיה ראש הממשלה הבא,
הוא צחק ואמר שזה לא פשוט, אבל זה קרה.
כשזה קרה, הוא שכח, החברים המשותפים שלנו שכחו, והוא עכשיו נשכח.
אדוני ראש הממשלה, יש בידך לעשות דברים עצומים וגדולים
שיכולים להשפיע על כל העולם כולו !!! לא רק על “מדינת ישראל”.
שב עם עצמך, חזור כמה פעמים על מה שכתבתי לך כאן, והבן,
אף אחד מהנמושות האלו שלוחשים על אזנך, לא יתן את הדין וחשבון במקומך.

בהצלחה אדוני ראש הממשלה.

מרדכי אלוף

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
עכשיו קצת מאוחר אודי, לא?

כתיבת תגובה