מרדכי היהודי – אדר א’ התשע”ד הכל כבר מזמן עבר את נקודת האל חזור.

תראו
הכל כבר מזמן עבר את נקודת האל חזור
מה שאמרתי לפני שנים רבות
עומד בצורה מוצקה מול עיני אלה שעקבו בהתמדה אחר דברי
ממש לא מעניין אותי מצד נקודת : “אמרתי לכם!”
זה לא מה שיושב על הפרק.

חשוב שתבינו שמה שאני אומר עכשיו יכול להימדד
עם הפרספקטיבה הזו של מה שכבר היה….
זה מה שחשוב.

ומה שאני אומר עכשיו מאד ברור וחד
הרבה יותר ממה שאמרתי בעבר כשלא הייתה הפרספקטיבה..

אמרתי לפני שלושה עשורים ששלטון זר שולט במדינת ישראל
היום הנקודה הזו ברורה לחלוטין.

אמרתי לפני שלושה עשורים שמגמת שלטון זר זה היא למחוק
את זכר היהדות מבני ישראל, לכלוא את שארית הפליטה
בגטאות מתוחמים כדי להשלים את הפתרון הסופי.
אנחנו בסיומו של התהליך.
יותר משלושה דורות של בני ישראל
נמחקה יהדותם והם גדלו אם לא כשונאי יהדות וישראל
אז כאידיוטים שימושיים של מערכת מסואבת ומושחתת
שפיטמה אותם בכל תועבות הגויים לתאבון
חיים חיים חסרי תכלית ומשמעות, חלולי זהות, חיי עבדות ושעבוד
לדיקטטורה שהולכת ואוכפת את תחומיה לכל מרחבי החופש שהיה.

עכשיו אני אומר:
אתם צריכים להבין לאן מובילים אתכם
כל הממשלות הפרלמנטים המלכים והנשיאים
זה לא חזון אפוקליפטי זו מציאות מוחשת שאפשר להרגיש אותה –
מלחמת עולם שעתידה להשמיד שני שליש מהאנושות
לשם הם מובילים כאשר תכליתם בשורה התחתונה היא
להשמיד את “ישראל” מתחת כיפת השמים היו לא תהיה.

בדיוק כמו פרעה המן והיטלר ימ”ש
זו תכליתם וזו מטרתם.

אתה מספיק טיפש להיות אותו טיפש שלא האמין במקרים הקודמים?
תהיה טיפש כמה שאתה רוצה.
אני מדבר למי שלא רוצה להיות טיפש.

רק חזרה אל הזהות היהודית השורשית של בני ישראל
לא רק שתציל את שארית הפליטה,
אלא אף תגרום להמתקת הדין הקשה ברחמים
לכלל ישראל, גם לטיפשים.

כל מי שדברינו זה נוגע אל לבו צריך נכון להיום להבין
לא מדובר בעניין נקודתי כזה או אחר בענייני הכלל
אלא ברמת הפרט, כל אחד יודע מרת נפשו
והיכן הוא צריך לתקן.
ענייני הכלל יונהגו על פי התשובה שתֵעַשֶה ברמת הפרט
כאשר יותר ויותר פרטים מבני ישראל יבינו את גודל השעה
ויובילו את עצמם ואת התלויים בהם אל מחוזות שורשי זהותנו
אזי נמצא כולנו את עצמנו באותו מקום ככלל מאוחד !

זה מאד פשוט לכאורה אבל זו המשימה עליה מסרו נפשם
כל גדולי ישראל לאורך כל הדורות.

אנו נמצאים בזמן שלכל הדעות נמצא מִשֵכַּלוּ כל הקיצין
כל שנשאר מבחינת סיפור המעטפת הוא פדיון שכינת עוזנו
גילוי הגואל, הקמת בית המקדש, כינון מלכות בית דוד
זה המהלך לפי נביאי ישראל.
אתה מרגיש שזה לא מדבר אליך?
אתה פשוט לא מבני ישראל !
לך למצוא את חלקך עם הגויים ותאבד יחד עמם אל תהומות הנשיה.
כן מדבר אליך?
עשה מה שצריך לעשות !!!
קנה ספרים , למד את המצוות המעשיות הנדרשות כרגע
לסדר את חייך וחיי התלויים בך בסדר יום יהודי,
העזר בתלמידי חכמים אמיתים שאתה יודע שמסרו נפשם על התורה
התרחק מרעבנים מוסמכי רבנות ושאר אנשי מערכת
הידבק באנשי אמת יש מהם אלפים ורבבות
ענווים צנועים מלאי דרך ארץ ואמת.
הסתלק והתנתק ממזוייפים למיניהם בדמות מזרוחניקים בני כלאיים
שעושים מהיהדות מקצוע ופוליטיקה גם אם הם חרדים
סלק אלילי הניכר מארבע אמותך, הסתלק מאמונות כוזביות
מסברות עקומות, הסתלק מחקרנים שכלתניים נוטפי ארס עכנאי
שכל התורה פרושה לעיניהם לשאוב ממנה סם המוות
להזריק לתוך וורידך ועורקך.
אל תשעה כלל לשופרות שלטןן מלכות הרשעה בדמות התקשורת
כולל זו של ה”חרדים” למיניהם הנגועים ב”פוליטיקה”
הם וכל גדוליהם למיניהם.
נסה למצוא את הפינה אליה תתכנס כשהכל יתחיל לבעור
יחד עם יקיריך.
אל תזלזל במה שאני אומר לך.
כל שאמרתי בא מאהבה גדולה לאחיי ואחיותיי האהובים

ולשומע ינעם ותבוא עליו ברכת טוב

ל- ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

מרדכי היהודי אדר א’ התשע”ד.

כתיבת תגובה