על ערבים בתוכה, וחתולים…

הדוגמא הקלסית לסיפור החתול המלצר.
איזה סיפור?
בימים עברו וויכוחים נוקבים עם אומות העולם
סביב אמונות ודעות היו שכיחים
ואף היו מאיימים על חייהם של קהילות ישראל בגולה.

מסופר על חכם נכרי אחד
שהתווכח עם רבי יונתן אייבשיץ
וטען כי החכמה חזקה היא מהטבע,
טען לעומתו רבי יונתן כי הטבע הוא החזק מכל.

קבעו השניים להיפגש במועד מאוחר יותר
ולהביא את הוכחותיהן השונות.

הלך רבי יונתן והמשיך בלימודו.
חלפו הימים והגיע זמן המפגש,
בטרם יצא מביתו נבהל רבי יונתן
על כך שלא התכונן כיאות למפגש,
הוציא את קופסת הטבק מכיסו
והריח את ריח הטבק ונירגע,
שם מבטחו בבורא עולם שיצליח דרכו ומשימתו.
בטרם סגר את קופסת הטבק
השתחל לתוכה עכבר קטן.
לבש רבי יונתן את מעילו,
הכניס את קופסת הטבק לכיס המעיל
ויצא לדרכו.

הגיע רבי יונתן לבית החכם הנכרי
ושם יושבים שרים, כמרים ואנשי מעלה
לראות כיצד מושפל נציג היהודים בוויכוח הגדול.

לפתע נכנס לאולם חתול עומד על שני רגליו,
לבוש החתול בבגדי מלצר בשתי ידיו מחזיק הוא כוסות
ומגיש החתול שתייה לאורחים.

קריאות התלהבות נשמעו באולם, הנה הוכחה
שהחכמה חזקה היא מן הטבע,
בזכות החכמה ניתן לאלף חתול שישנה את טיבעו
ויתנהג כמלצר מדופלם.

כל הנוכחים התבוננו כעת ברבי יונתן
לראות מה יענה להוכחה גדולה שכזאת.
רבי יונתן הוציא את קופסת הטבק על מנת
להריח מעט את ריח הטבק ,
לפתע קפץ העכבר מקופסת הטבק והסתובב באולם.

החתול בחושיו המחודדים הריח את ריח העכבר
ומייד זרק את הכוסות, שפך את השתייה,
נעמד על ארבע רגליו ופתח במרדף עיקש
אחרי העכבר המסכן…
טבע אי אפשר לשנות.

אותו עניין עם טבע הערבי הישמעאלי
הוא יכול להיות לבוש כמו שדרן טלוויזיה,
לדבר בדידקטיות מהוקצעת, ולעשות תנועות הנחייה מוסכמות
בשפת גוף קנויה באילוף.

אבל ברגע שקופץ לו הערבי לראש
הוא מוריד לאטמה ומביא קללה עסיסית.
ככה זה ערבי. בטבע.

לפעמים יש יוצאים מן הכלל…..

כתיבת תגובה