H

היו לי מהיום בו התוודעתי לרשת האינטרנט הרבה כינויים במקומות שונים.
תמצאו אותם להלן.

אני מרדכי, ובוודאי יהודי – מבני ישראל.

 

מצד אבי ע”ה – מיוחס לזרע דוד המלך הן מצד אביו סבי לבית אלוף ע”ה והן מצד אמו סבתי, לבית דאודי ע”ה תוכלו למצוא סימוכין לכך – משפחת אלוף:
כמובא בסדר הדורות ד”א תרע”ז ד”ה רב יעקב.
למשפחת דאודי: כמובא בסדר הדורות ד”א תשצ”ז ד”ה חזקיה בן דוד

מצד אמי תחי’ שהיא עצמה דור 10 בארץ מצד אמה שרה נ”ע לבית משפחת עבו הגלילי, ומצד סבי בצלאל בן סעדה נ”ע לבית זנאתי מפקיעין שלא גלו בני משפחה זו לפחות מאז חורבן בית שני.

 

נולדתי בטבריה. גדלתי בבאר שבע. גרעין נח”ל, אחוזים לקורס טייס מס’ 89.
לאחר השירות, עיסוק בגינון וכל מה שצומח ועושה שמח,
פד אאוט מכסף, וכל מה שהוא מביא. מגורים בדהב סיני.
פגישה על פסגת הר נמוך אבל גבוה,
עם כוח שהבהיר לי שאני אפסי, ויש לי סיכוי לגדול.

לאחר פינוי סיני הייתי מדריך טיולים במשך שנתיים לנוער חלוץ מחו”ל,
חרשתי את הארץ לאורכה ולרוחבה, את ספר התהלים שגיליתי בסיני, לא עזבתי.
זה עזר לי להעמיק את ידיעותי ביהדות ובחוקיה.
ירושלים אור הנעלם חסידי ברסלב, מאה שערים, רבי לוי יצחק בנדר זצ”ל,
עם ר’ משה ביננשטוק נ”י, חתונה, ילדים, רמות ד’, ציון שמואל הנביא,
מעיינות קברי צדיקים. עמנואל בשומרון בהקמה.
5 כוכבי יופי וצל”ש הארגון לגננות ונוף בישראל על גינון עיר שלמה [100 דונם גינון]
צרור יריות גורלי ששינה את חיי .

מת חי. לידה מחדש.
שם נוצר הכינוי השני – “שעטת הנצח”. תובנות חדשות. חישוב מסלול מחדש.
ריצה לראשות העיר עמנואל. הכרת המציאות והבנתה.
יבנאל בגליל. לא סובל מסלפים וזייפנים, שרלטנים, ומשתררים על הציבור
כמפורסמים של שקר. סגירת מעגל – טבריה.

ילדים נשואים, נכדים. בית כנסת. בית מדרש בבית מגורי.
קהילה קטנה של חברים. נוער מהרחוב מקבל בית, “אהבת חינם”.

 • הכל
 • אומן
 • אישי
 • גלות רומי
 • דברי תורה
 • הרשומות
 • חורבן מדינת ישראל
 • כללי
 • כת השטן
 • מהרסייך ומחריבייך
 • מוזיקה
 • נאצים
 • סדר עולמי חדש
 • עומדים עלינו לכלותנו בכל דור ודור
 • ערבים בלסטינים
 • תורני