“קפסולת הזמן” – הבונים החופשיים – האילומנטי – אבני ג’ורג’יה – שדה התעופה בדנבר.

הואיל והם עברו לשלב מתקדם יותר באג’נדה שלהם,
כשהם פוצצו את אבני ג’ורג’יהאני משחרר [שוב, כי הודעתי על זה לפני כמה שנים]
את נושא שדה התעופה בדנבר.

ומה הקשר לאבני ג’ורג’יה?
יש קשר הדוק ביניהם.

בויקפדיה על אבני ג’ורג’יה הוספה פסקה אחרי הפיצוץ
המספרת על “קפסולת זמן” המצויה מתחת
לאבן המסבירה את מהות עניין אבני ג’ורג’יה כולו.

בתחילת הסרטון המצורף אתם תגלו על ידי הקריינית,
שאת שדה התעופה בדנבר, וכלל אגפיו הגלויים והסמויים,
על כל סמליו המאסוניים, בנו הבונים החופשיים,
שטמנו שם גם כן “קפסולת זמן”
שאמורה להיפתח לכאורה ב 2090…

אז הנה לכם נדבך נוסף להבנה
על היקף הקנוניה המתרחשת לאורך אלפי שנים,
ונמשכת מאז בוני המגדל, עד עצם היום הזה,
עם השלכות גדולות לעתיד העולם,
כמובן לשיטתם של המורדים והנלחמים בבורא.

הואיל ואנו מאמינים בני מאמינים באלוהי ישראל,
הרי שהבל יפצה פיהם
למרות שאמנם נראה שהם מצליחים בתוכניתם
לכלות את זכר הבורא
על ידי השמדת נציגיו עלי אדמות שהם בני העם הנבחר “ישראל”. [היל”ת]

אולם עצם הנוכחות שלנו – בני ישראל – בדור הזה
בפורמט של אבותינו שקיבלו תורה בסיני [כמובן מי שאוחז בפורמט זה]
מוכיח ללא כל ספק, שלמרות כל הניסיונות להשמיד להרוג ולאבד
את עם הקודש, בכל דור ודור,
אולם האמירה הברורה של חז”ל – ו”הקב”ה מצילנו מידם”
היא זו שמנציחה את נצח ישראל המובטח ע”י הבורא.

לא תצלח מזימת הקושרים, קשר רשעים, ועתידים הם ליפול
ובהם עצמם תקויים הבטחת הבורא לשחוט
את אותו שהם עובדים
ויחד אתו את כל גונדה שלו נושאי כליו ושליחיו בזה העולם.

במהרה בימינו אמן.