אינעל העולם של רוטשילד !! מתי יגמר הסיוט הזה שנקרא “רוטשילד” לעזאזל?

בתמונה – שני נוכלים שחייבים להכניס לכלא מיד !!
מתי תבינו כולכם שאתם עבדים בתאגיד הזה שנקרא “מדינת ישראל”?
מתי תבדקו בעצמכם ותמצאו ש”מדינת ישראל” רשומה כתאגיד
ברשות החברות האמריקאי, ואתם כולכם ע(ו)בדים בתאגיד זה?

מתי תבינו ש – כנסת – ממשלה – בית משפט כולם ללא יוצא מן הכלל
הם בובות חוטים בהצגה שהמפיק שלה הוא משפחת רוטשילד?

מתי תבינו כולכם שבטחון משפחותיכם, נשים ילדים זקנים וטף
תלוי בגחמות של אלו המושכים החוטים שרואים בכם “נתונים סטטיסטים”
על לוח השחמט הבינלאומי שלהם?

מתי תבינו כולכם ש”פיגועי טרור” רצחניים, פיזור וירוסי מגפות,
ריסוסי השמיים, הרעלת מזון, זה הכל מהלכים מהונדסים ומתוכננים,
על ידי בני אנוש רשעים רעים ואכזריים, המשתמשים ב”מושגים” הללו,
ללא לב אנושי או מוסר, הואיל והם הקימו ומשרתים בכת השטן העולמית,
הקשורה בקשר הדוק עם הוותיקן ושאר בעלי ההון העולמי המאוגדים
תחת בית המלוכה הבריטי?

מתי תבינו כולכם שה”פתרון הסופי” הוא תכנית רב שלבית המשתרעת
על פני מאות שנים שסופה הוא סופי לחלוטין לבני האדם המוכנים “בני ישראל”?
מתי?

צפו בסרט התחקיר הזה של ה”צינור”
שכלל לא ברור איך הוא הצליח להשתחרר לפרסום
מתחת לראדר של כל קלגסי התודעה שפיזרה משפחת רוטשילד
במרחב הציבורי הישראלי והעולמי.

רעידת אדמה ??? פצצת אטום ???
ממש לא .
אמת צרופה שצצה ועולה מן הארץ.
מהיכן יונחת עליה הנבוט?
איני יודע.

מה כן אני יודע?
שאם לא תתעוררו כולכם לפרק את המדינה הזו עד היסוד,
ולהרכיבה מחדש הפעם כמדינת היהודים,
אזי הפתרון הסופי,
יהיה סופי לחלוטין.

[מה עם האמונה שלי בבורא עולם? זה לא קשור אליכם בשלב הזה,
אתם לא אוחזים בזה כמוני. כשתגיעו לזה הכל ישתנה כאן לגמרי.]