התחפושת ה”דמוקרטית” מעולם לא היוותה כלום חוץ מתחפושת.

כשבן גוריון הכניע את האצל והלחי,
וייצר את המודל שלו [שבתאים חילונים]
התחפושת ה”דמוקרטית” מעולם לא היוותה כלום
חוץ מתחפושת.
לכן אני מדבר כבר שנים על מודל של התנתקות.
המודל שאני מדבר עליו הוא המודל שהחזיק
את בני ישראל בגלות בבל.
בית דין תורני אחד ונשיא בראשו.
ומנהיג מדיני מזרע דוד.
התנהלות מול ה”שלטון הישראלי” ממש כמו שקהילות היהודים
פועלות מול שלטון הגויים בכל העולם .
המודל הזה מפורט ומלא.
לו יצוייר שכל זרמי תופסי התורה יקימו בית דין אחד
שמייצג את כל שלומי אמוני ישראל ונשיא בראשו,
כשהדגש על פסיקה לכלל ישראל בהלכות ציבור
שתחייב כל יהודי שומר תורה ומצוות בכל העולם,
כשלידו מנהיג בעל כישורים ראויים
מזרע דוד המלך
שהוא המכריע בכל ענייני הציבור הקשורים לעולם היהודי,
אזי הנהגה זו שפניה אינם למלחמה
אלא להגדרת זהות ברורה לבני ישראל,
תאלץ שני דברים עיקריים:
1 . תועמד בפני בני ישראל היהודים הבחירה
לבחור היכן הם ממקמים את עצמם,
[מובטחת הכרעת בעלי הנשמה היהודים
לטובת הסתופפות תחת חסות ההנהגה היהודית התורנית של בני ישראל,
דבר שיצור מיון מבורר ביותר]
2. זה ישמיט מידי החונטה ואלו הבוחרים ללכת עמם
את השימוש בשם “ישראל” ובסמלי “ישראל”.
לעניות דעתי פעולה זו תגרום לשידוד מערכות מוחלט,
ותשמיט מידי החונטה של הכופרים השולטים
את הבסיס לשלוט בבני ישראל.
המקסימום זה שהם ימשיכו לשלוט במדינת ישראל,
כאשר הגולה החונה בארץ ישראל תחת הנהגה המתוארת לעיל,
תבקש לעצמה אוטונומיה רוחנית
להתנהל ממש כמו שמתנהלות קהילות יהודיות
ברחבי העולם.
זה אולי נשמע לחסרי מעוף מהלך שדומה לשיטת סטמר,
אבל לא היא,
הואיל ואם יצא מהלך כזה מכוח אל הפועל,
הוא יאגד תחת קורת גגו את כל זרמי היהדות
[שומרת התורה והמצוות על פי השולחן ערוך היהודי]
או אז כולם יהיו כפופים לפסיקת המנהיג מבית דוד
שתוכרע בעזרת
נשיא בית הדין האחד לכלל ישראל.
המהלך הזה עמד לעיני “גדולי ישראל” מהדור הקודם
והובא לעיונם,
כולם ללא יוצא מן הכלל הביעו דעתם
שאכן זה מה שצריך לעשות
אבל חוץ מהרב מרדכי אליהו זצ”ל שהביע גם רצון לפעול
להוצאת המהלך מכוח אל הפועל,
הכריעו אותם “גדולי תורה” שכולם כבר נסתלקו לבית עולמם
בשב ואל תעשה עדיף.
המציאות שהגענו אליה מחייבת פתרון.
ברור לכול מי שעיניו בראשו
שמדינת ישראל בפורמט הנוכחי תחדל להתקיים
באיזה שלב בזמן הקרוב,
הבעיה האקוטית הגדולה ביותר כיום
היא חוסר מכריע במנהיגים שומרי תורה ומצוות
כריזמטים שמסוגלים להניע תהליכי שינוי כאלה.
עדר הצאן המסכן נוהה אחר השרלטנים המסולפים והמזוייפים ,
העסקונה הסובבת את “גדולי הדור” או גדולי התורה העכשוויים.
במשך 3 העשורים שעברו ניסיתי בכל מאודי
להפיח באחינו בני ישראל
רוח גוברין יהודאין בדרכים שונות, בהן מסרתי את נפשי,
בכל מיני מהלכים כולל בדילוג בין בתי גדולי ישראל,
לדאבוני הרב, למרות הסכמה גורפת
שאכן הדרך, הרעיונות, התכניות, והכיוון המוצע על ידי
תואם את דרך התורה
ואת המהלכים שאכן צריך לנקוט, לא נמצאו הכלים, האפשרויות,
או האנשים שירתמו לעבודה משותפת בהנהגתי.
לא מרים ידיים, אבל בהחלט מבין את מאמר חז”ל
אין בן דוד בא אלא עד שיתייאשו מהגאולה….
מציאות עגומה.
שעל פי הנראה רק נס מיוחד [בתקווה שלא שואה] יגרום למהפך
במציאות לטובת בני ישראל.
אנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי לסמוך רק על אבינו שבשמיים.

שמורות ה”חרדים”, ומגזר המזרחי, וכל שאר הבלילה…

שמחה היא עולם החירות,
וחירות, היא האופן היחידי בו אפשר להתגבר על היסורים הבאים עם הדעת…

העולם החרדי מדחיק את היסורים הללו ע”י כליאת הדעת
בשמורות שהיו טובות במאות הקודמות.

הססמאות: “חדש אסור מן התורה”, ו”לא תעלו בהר” וכד’
משמשות נכון להיום את אלו שעליהם נאמר:
“אבדה חכמת חכמיו”.

אין ציבור כרגע במדינת ישראל שאתה יכול להגדיר אותו “ציבור שלי” כמגזר.
אתה יכול לדבר אתי על בני ישראל ככלל, ואהיה מחובר לדברים שתגיד.
אם אתה מבין את מה שעומד מאחרי האמירה הזו שלי
אזי לבטח תסכים אתי שבני ישראל צריכים לחיות כאן במדינת ישראל
על פי תורת ישראל ועל פי מורשת אבותינו הקדושה.

במידה ואכן כך היה, והייתה כאן בארץ ישראל
הנהגה רוחנית ומדינית ששואפת להגיע אל מלכות בית דוד
ולהתגלות מחודשת של כבוד אלוהי ישראל על עמו
אזי היית מוצא אותי בחזית זו מתייצב
עם לוחמי ישראל הגיבורים כדי לקיים את צבא גיבורי ישראל.

הואיל ואתה אינך חי עם שאיפות שכאלה
ועבורך דיבורים אלו מקסימום יכולים להיות פולקלור
המהווה ריכוז חומר להכנת פעולה בבני עקיבא,
וממש לא באשמתך אלא באשמת מנהיגים חלושי דעת
שקיבלו על עצמם שיטה שהחלה בסטייה קלה
לפני שנים רבות כאשר נכון להיום השיטה
הפילה חללים רבים מקרב בני עמנו היקרים
שנפלו כפרי בשל, תמימים וחסרי ישע למהלך
שבשורה התחתונה שלו שווה בתוצאתו
לתוצאה שהתקבלה על ידי כל תנועות השמד
שעליהם אנו שרים בכל פסח:
“שבכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו”

כלל הדברים וקיצורם.
החרדים אינם עולם מושלם,
אולם בשמירתם על גחלת יהדותנו סיפקו לכלל ישראל
את מטריית המגן הגדולה ביותר שקיימת
כדי להמשיך את מסעם הנצחי של בני ישראל
בתוך הזמן דבוקים בזהותם העתיקה מקדמת דנא.
זהותך שלך.

המומרים והמשומדים מיהדותם מגובים
על ידי נשמות ערב רב השתלטו על בני ישראל כולם
וכבר עשרות שנים הם כופים על בני ישראל
תרבות אנשים חטאים שכל מגמתה היא עקירת תורת ישראל מבני ישראל
והעברתם על דתם בכל מיני תחבולות מתחבולות שונות.

כיוון שהשקר נטול הרגלים, אין לו אחיזה בלא מידה של אמת,
כך בדיוק, שלטון הערב רב בישראל באחרית הימים,
אינו יכול להתבסס, בלא עמידה על הכרעיים אותם מציבים לו
פושעי ורשעי ישראל.

המקום בו חופף שלטון טמא זה, נקודת החיבור לכרעיים,
המחברות אותו לגרעינו הקדוש של עם ישראל,
היא הנקודה בה “מלבינים” כביכול את שחרות הטומאה,
ומכשירים אותה כביכול, באופן המתעכל יחסית לפורמט הנוכחי של עם,
שלמרות קדושתו הרבה, ידוע גם כקשה עורף.

בנקודה זו, ישבו אלו, שחינוך הדורות הניצבים לנגד עינינו,
הופקד בידיהם, 80 אחוזים מהשנים, בהן יש לעם ישראל,
כביכול, שלטון עצמי בארץ ישראל.

שיטת “תנועת המזרחי” היא הליבה של נקודה זו,
יחד עם כל מקבלי המשכורות למיניהם
מבעלי הדעה המשומדים והמומרים מהערב רב השולט בבני ישראל נכון להיום.

לכן אני טוען ששיטה זו על אף היותה מכילה בקרבה
גם יהודים תמימים שנסחפו לתוכה ומקיימים הם את תורת ישראל בתוכה
ואפילו חלקם בצדיקות גדולה, אולם היא הנותנת !!

קליפת נגה היא הקליפה האחרונה לתיקון,
ורוב הקושי בתיקונה קיים רק בגלל מציאות הטוב והאמת בקרבה
שמשמשים בערבוביה עם הרע והטמא !!!

אם בעל נפש הנך, אתה תבין את דברי.

התיקון המתבקש, ורק על ידי ההכרה בו תבוא גאולה לישראל
היא ההבנה שבני ישראל חייבים להתאחד
על המכנה המשותף הבסיסי של כולם והוא תורת ישראל.

ברגע שיקום כאן בית דין אחד שכל בתי הדינים בעולם היהודי כפופים לו
ויעמיד נשיא בראשו, אזי תהיה לדור הנהגה שיכול הוא לשאת עיניו אליה.

בית דין שכזה יעמיד נשיא מבית דוד לגולה החונה בארץ ישראל
עד התגלות אליהו הנביא ומשיחת מלך לישראל על ידו.

ללא מהלכים אלו, כל מהלך שתעשה אתה ושאר חבריך למגזר בעניין
“גיוס חרדים לצבא” יהא ממש מסירת יהודים לשחיטה
כפי שעשו המתייוונים או כל המוייסרים לדורתם.

אני תקווה שדברים אלו יתיישבו על לבך, ועל לבות בני ישראל
היודעים להבחין בדברי אמת, ויחד כולנו נגיע לדעה אחת ונסכים על דרך אחד.
או אז אצא ראשון לחזית, ביודעי שהמחנה קדוש,
ומוסר אני את נפשי עבור אלוהי ואלוהי אבותי.

רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב
היה חלוץ עצום שעד היום אין מבינים דבריו גם אלו המתיימרים לכך.

משום כך “שומרי חומות הגטאות” חלקו עליו, ועדיין…

התבודדות היא מעלה עליונה מן ה-כ-ל !!!
זו לא רק סיסמא המשמשת נושא לשירים של עדי רן,
לא רק נושא בהרצאות של משה ארז דורון סטייל ניו אייג’,
ולא רק שעה בשדה.

להבין שאתה נמצא כאן לבד מול בורא העולם !!!
זו השגה שאינה נחלת רבים.

ר’ אברום בר’ נחמנ’ס אמר פעם לר’ לוי יצחק זכר צדיקים לברכה:

לא נשאר עם מי לדבר בעולם….

ואני אנה אני בא….?