גלות רומי [אדום] היא האחרונה בגלויות, הארוכה והקשה מכולן, זה לא היסטוריה מהעבר, רומי קיימת. זה הווה.

גלות רומי [אדום] היא האחרונה בגלויות…
הארוכה והקשה מכולן….
עדיין בגלות רומי
זה לא היסטוריה מהעבר 
זה הווה.
רומי קיימת. 

הסנאט הנאלח על כל האינטריגות שלו קיים. 
ברית האומות עם רומי מגיעה לתכלית הפתרון הסופי
כיבוש העולם כולו אף פעם לא ירד 
מסדר היום של רומי וקלגסיה

אדרבא לאורך שנות שלטונה המר של רומי

השכילו הקיסרים להשתמש היטב
במומרים ומשומדים יהודונים בעלי ממון 
שונאי ישראל בשנאת עשיו את יעקב
שמנווטים את ערפדי הדם העמלקי.

קיסרי רומי, הסנטורים , הקונסולים, ושלוחיהם ברחבי העולם
למדו את מפת אומות העולם ואת מנהגי כל אומה ואומה

שתלו את סוכניהם הדיפלומטים בכל מקום על כדור הארץ

טוו רשת שלטונית כלל עולמית שקצוות המושכות נתונות

בידי קיסרי רומי לדורותם, דרך בתי מלוכה, וראשי הכנסיה הנוצרית.

שונאי ישראל המאוחדים בשנאתם לבני ישראל המקוריים ולאמונת אבותם

השכילו לטוות את רשת השמד מוסוות היטב כדי להסתיר

את מגמותיהם הזדוניות בהתאם למסורת התדמית הרומית הנקיה כלפי חוץ

ולשם מזימותיהם הרצחניות ושאיפותיהם האימפריאליסטיות

הם משתמשים במטורפי מדון דוגמת היטלר וחבריו ימ”ש מהעבר הרחוק

והמוסלמים יורשיהם מההווה הקרוב.


קיסרי רומי הבינו שכדי לשלוט בעולם כולו הם צריכים לסלק את

תורת ישראל מהעולם הואיל והיא מפריעה לוותיקן להפיץ את רעל הנצרות המשמד

אולם ברור להם שכל זמן שבני ישראל עצמם נמצאים בעולם

אין אפשרות להפטר מתורת ישראל, לכן הפתרון הסופי המוכר

נבחר כתוכנית הפעולה הרב שלבית אשר את שלביה הראשונים הובילו הנאצים ימ”ש

והצליחו מעל המשוער מבחינתם בסיכום השלבים הראשונים.

כדי להעלים את חלקם דאגו קיסרי רומי והסנאט לשוות לעצמם מראה של מצילי העולם

ולאחר שאי אפשר היה להחזיר חזרה ששה מליוני בני ישראל שנשרפו במשרפות

הם הואילו להפציץ סוף סוף את המשרפות ולגמור את השתלטותם על אירופה.

מיד לאחר מכן התפנו מיד ל”דאוג” לבני ישראל האודים המוצלים מאש

ובנו את המשך תוכניתם כפי המוכר מעצת האומות המאוחדות להקמת “מדינת ישראל”

בשקט בשקט קיסרי רומי העבירו למחוזות הקיסרות אלפי מדענים נאצים

שבנו את המשך האופנסיבה המודרנית כפי שהיא מתבצעת נכון להיום.

נציבות הממשל הרומי לארץ ישראל 

שולטת במועצת יהודונים מלחכי פינכה 

מומרים כופרים ובוגדים באמונת אבותם שמאיישים אותה.

גייסות רומי נמצאים על אדמת ישראל
מפקדי צבא ה”ישראלים” הם כולם מינויים של הצנטוריונים הרומיים
הממונה הרומי על מחוז “ישראל” כורת הבריתות 
עם אוייבי הפרובינציה הרומית המכונה “ישראל”
שואף לקבל את פרס הקיסרות על עשיית ה”שלום”
על חשבון ביטחונם של כמה יהודים עקשנים 
הנאחזים באדמות המולדת שלהם.
נציבים ונציבות מהיהודונים המשרתים את קיסר רומי
מוכרים עבור בצע כסף שררה וכבוד את דם אחיהם מבני ישראל
ובוגדים בברית ההיסטורית בין בני ישראל לאדמות מולדתם
ולמורשת אבות האומה אברהם יצחק ויעקב.
היהודונים המושלים מטעם כופים את תרבות רומי המתועבת
על המוני בני ישראל על ידי צווי קיסרות הנאכפים בנוקשות
רחובות ישראל מוצפים בהפקרות חינגות הרומיים
זנות זימה בעילת זכרים שוד רצח אונס וגזל בכל פינה.
כושים מיוחמים נשאי מחלות מלאי תועבות שיובאו מסודן
מטילים חיתתם ומזהמים כל חלקה בארץ הקודש,
מקבלים חסות ממלחכי הפינכה מבין הנהנתנים היהודונים 
שפרקו עול מורשת אבות, בגדו ביעודם ההיסטורי
וקיבלו על עצמם תרבות רומי ותועבותיה עם כל שקריה, 
תקציבי ענק מוקצים לכל מי מבני ישראל המוכן להטמיע 
תרבות רומי לתוך מוסדות החינוך לבני ישראל.
בתוך נציבות הממשל הרומי לפרובינציה “ישראל” 
יש גם המוני רבנים מעדות הפרושים המכונים “חרדים”
שמוכרים את תורתם ועושים ממנה פלסתר עבור בצע כסף
טובות הנאה להם ולמקורביהם.
דלת עם בני ישראל מדוכאה עשוקה ונרמסת.
הגואל המחכה לאות מן שמיא סובל יותר מכולם
מיוסר בכאבים וחולאים רעים ממתין בכיליון עיניים
והגלות נמשכת.
עורו בני ישראל. קומי אורי בת ציון
כי בא אורך.
קודם כל תבינו את המציאות.
אחרי שתבינו אפשר יהיה להביא את הגאולה
גם הבורא יתברך שמו מחכה לגאולה 
מה אתך?