התחפושת ה”דמוקרטית” מעולם לא היוותה כלום חוץ מתחפושת.

כשבן גוריון הכניע את האצל והלחי,
וייצר את המודל שלו [שבתאים חילונים]
התחפושת ה”דמוקרטית” מעולם לא היוותה כלום
חוץ מתחפושת.
לכן אני מדבר כבר שנים על מודל של התנתקות.
המודל שאני מדבר עליו הוא המודל שהחזיק
את בני ישראל בגלות בבל.
בית דין תורני אחד ונשיא בראשו.
ומנהיג מדיני מזרע דוד.
התנהלות מול ה”שלטון הישראלי” ממש כמו שקהילות היהודים
פועלות מול שלטון הגויים בכל העולם .
המודל הזה מפורט ומלא.
לו יצוייר שכל זרמי תופסי התורה יקימו בית דין אחד
שמייצג את כל שלומי אמוני ישראל ונשיא בראשו,
כשהדגש על פסיקה לכלל ישראל בהלכות ציבור
שתחייב כל יהודי שומר תורה ומצוות בכל העולם,
כשלידו מנהיג בעל כישורים ראויים
מזרע דוד המלך
שהוא המכריע בכל ענייני הציבור הקשורים לעולם היהודי,
אזי הנהגה זו שפניה אינם למלחמה
אלא להגדרת זהות ברורה לבני ישראל,
תאלץ שני דברים עיקריים:
1 . תועמד בפני בני ישראל היהודים הבחירה
לבחור היכן הם ממקמים את עצמם,
[מובטחת הכרעת בעלי הנשמה היהודים
לטובת הסתופפות תחת חסות ההנהגה היהודית התורנית של בני ישראל,
דבר שיצור מיון מבורר ביותר]
2. זה ישמיט מידי החונטה ואלו הבוחרים ללכת עמם
את השימוש בשם “ישראל” ובסמלי “ישראל”.
לעניות דעתי פעולה זו תגרום לשידוד מערכות מוחלט,
ותשמיט מידי החונטה של הכופרים השולטים
את הבסיס לשלוט בבני ישראל.
המקסימום זה שהם ימשיכו לשלוט במדינת ישראל,
כאשר הגולה החונה בארץ ישראל תחת הנהגה המתוארת לעיל,
תבקש לעצמה אוטונומיה רוחנית
להתנהל ממש כמו שמתנהלות קהילות יהודיות
ברחבי העולם.
זה אולי נשמע לחסרי מעוף מהלך שדומה לשיטת סטמר,
אבל לא היא,
הואיל ואם יצא מהלך כזה מכוח אל הפועל,
הוא יאגד תחת קורת גגו את כל זרמי היהדות
[שומרת התורה והמצוות על פי השולחן ערוך היהודי]
או אז כולם יהיו כפופים לפסיקת המנהיג מבית דוד
שתוכרע בעזרת
נשיא בית הדין האחד לכלל ישראל.
המהלך הזה עמד לעיני “גדולי ישראל” מהדור הקודם
והובא לעיונם,
כולם ללא יוצא מן הכלל הביעו דעתם
שאכן זה מה שצריך לעשות
אבל חוץ מהרב מרדכי אליהו זצ”ל שהביע גם רצון לפעול
להוצאת המהלך מכוח אל הפועל,
הכריעו אותם “גדולי תורה” שכולם כבר נסתלקו לבית עולמם
בשב ואל תעשה עדיף.
המציאות שהגענו אליה מחייבת פתרון.
ברור לכול מי שעיניו בראשו
שמדינת ישראל בפורמט הנוכחי תחדל להתקיים
באיזה שלב בזמן הקרוב,
הבעיה האקוטית הגדולה ביותר כיום
היא חוסר מכריע במנהיגים שומרי תורה ומצוות
כריזמטים שמסוגלים להניע תהליכי שינוי כאלה.
עדר הצאן המסכן נוהה אחר השרלטנים המסולפים והמזוייפים ,
העסקונה הסובבת את “גדולי הדור” או גדולי התורה העכשוויים.
במשך 3 העשורים שעברו ניסיתי בכל מאודי
להפיח באחינו בני ישראל
רוח גוברין יהודאין בדרכים שונות, בהן מסרתי את נפשי,
בכל מיני מהלכים כולל בדילוג בין בתי גדולי ישראל,
לדאבוני הרב, למרות הסכמה גורפת
שאכן הדרך, הרעיונות, התכניות, והכיוון המוצע על ידי
תואם את דרך התורה
ואת המהלכים שאכן צריך לנקוט, לא נמצאו הכלים, האפשרויות,
או האנשים שירתמו לעבודה משותפת בהנהגתי.
לא מרים ידיים, אבל בהחלט מבין את מאמר חז”ל
אין בן דוד בא אלא עד שיתייאשו מהגאולה….
מציאות עגומה.
שעל פי הנראה רק נס מיוחד [בתקווה שלא שואה] יגרום למהפך
במציאות לטובת בני ישראל.
אנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו על מי לסמוך רק על אבינו שבשמיים.