9 מליון יהודים הושמדו לפני שואת הנאצים…

בס”ד

תנועת ההשכלה האירופית היא שנתנה לתקופה את שמה –
תקופת ההשכלה.
לדעת היסטוריונים רבים מציינת תקופה זו
את תחילת העת החדשה
בהיסטוריה היהודית. 

חדירת תנועת ההשכלה אל תוך הקהילות היהודיות
מציינת בדרך-כלל גם את ראשית המודרניות – תחילה במרכז אירופה (בגרמניה),
ואחר-כך גם במערב אירופה ובמזרחה. 

לצפון אפריקה ולחלק מארצות האסלאם הגיעו רעיונות ההשכלה האירופית
רק באמצע המאה ה- 19 ובתחילת המאה ה- 20; זאת בעקבות הקולוניזציה,
לאחר שארצות אלה נעשו למושבות (קולוניות) של הצרפתים והאנגלים.

תנועת ההשכלה העמידה במרכז את האדם היחיד, את טובתו וחירותו.
על-פי רעיונות ההשכלה, לא הכלל ולא החברה הם הקובעים את דרך חייו של אדם – אלא רצונו שלו.

האדם ניחן בשכל ובתבונה, והוא חופשי להחליט על דרכו.
תפיסה זו מבוססת על ההומניזם, שהעמיד במרכז את האדם (Human),
הדגיש את עליונותו על כל היצורים האחרים – והכיר בזכות הבחירה החופשית של כל אדם ואדם.

נראה שתפיסה זו, המדגישה את מרכזיותו של האדם ואת חירותו,
משכה את לבם של יהודים רבים וקירבה אותם את תנועת ההשכלה.

תנועת ההשכלה היהודית פעלה כ- 100 שנה – מאמצע המאה ה- 18
ועד המחצית השנייה של המאה ה- 19.

ראשיתה של ההשכלה היהודית הייתה בגרמניה,
והיא הושפעה מרעיונותיה של ההשכלה האירופית הכללית.
היהודים המשכילים תלו תקוות רבות ברעיונות אלה,
ובאמצעותם ביקשו להשיג כמה מטרות שיכלו לשנות לטובה את מעמדם של יהודי אירופה.

מטרה אחת הייתה בתחום החינוך: להקנות ליהודים השכלה וידע כלליים,
בעיקר בתחום המדע והשפות. המשכילים גם הציעו שינויים בתכנים של
החינוך המסורתי – שינויים שעוררו התנגדות חריפה מצד היהודים שומרי המסורת ומנהיגיהם.

לעתים ביקשו המשכילים את התערבות השלטונות כדי לממש את מטרותיהם
בתחום החינוך, ובכך הגבירו את המתח והעוינות שבינם ובין היהדות המסורתית.

תנועת ההשכלה גם ביקשה להביא לשינוי ולשיפור מצבם הכלכלי של היהודים
על-ידי הכשרתם לאורח חיים יצרני (פרודוקטיבי) המבוסס על רכישת מקצוע ועל עבודת כפיים.

מטרה אחת הייתה לשפר את היחסים בין היהודים ובין העמים
שבתוכם חיו באמצעות טשטוש ההבדלים החיצוניים ביניהם.
המשכילים האמינו כי נוצרה הזדמנות היסטורית לשילובם האמיתי
של היהודים במדינה שבה הם חיים, וכי השלטונות מוכנים לכך.
המשכילים חשבו כי הדבר תלוי רק בנכונותם של היהודים לבטל את
המחיצות שבינם לבין שאר אזרחי המדינה הנוצרים:
על היהודים להתנהג, לדבר ולהתלבש כמו שאר אזרחי המדינה,
ובד בבד לטפח ולפתח את זהותם התרבותית כיהודים נאורים.

במהלך המאה ה- 19 הגיעו רעיונות ההשכלה גם אל יהודי מזרח אירופה,
אך שם קיבלה ההשכלה היהודית אופי שונה במקצת.
וכך נוצרו בהשכלה היהודית שני זרמים עיקריים:
זרם אחד – שבלט במיוחד בגרמניה ובמערב אירופה – שאף לשלב את היהודים בחברה הכלכלית,
הנוצרית, ובו בזמן להכניס רפורמות ותיקונים בדת היהודית.
ואילו הזרם השני – שבלט במיוחד המזרח אירופה – ביקש להדגיש את ייחודו של העם היהודי.

היחס לשפה הוא אחת הדוגמאות להבדלים אלה:
המשכילים היהודים במערב אירופה החשיבו ועודדו מאוד את הלימוד
של שפת המדינה (גרמנית, צרפתית או אנגלית),
ואילו המשכילים היהודים במזרח אירופה, בעיקר במחצית השנייה של המאה ה- 19,
עודדו את לימוד השפעה העברית ואת השימוש בה – לצד הלימוד של שפת המדינה.

רעיון הסובלנות התפשט באירופה במחצית השנייה של המאה ה- 18 בקרב החברה הנוצרית
והחברה היהודית גם יחד.
יהודים ונוצרים גילו שהם מסוגלים להתקרב זה לזה התקרבות חברתית,
בלי שהתקרבות זו תדרוש מהם להעלים או להחליש את הקשר לדת.
דוגמה להתקרבות החדשה בין יהודים לנוצרים הייתה הידידות בין משה מנדלסון,
המשכיל היהודי, ובין גוטהולד לסינג, הסופר הנוצרי.
על-פי המסופר נפגשו מנדלסון ולסינג במשחק שחמט,
ומן הפגישה הזו צמחה ידידות-חיים מיוחדת ומעניינת.

בגרמניה נחשב משה מנדלסון לטיפוס חדש של יהודי.
הוא התעניין בתחומי תרבות לא יהודיים, כמו:
ספרות, פילוסופיה, מוסיקה ומתמטיקה –
ובתחומים אלה מצא שפה משותפת עם משכילים נוצרים רבים.
החברה היהודית המסורתית בגרמניה של המאה ה- 18
לא גילתה עניין בנושאים אלה ולא ביקשה את חברתם של משכילים נוצרים.

תנועת ההשכלה גרמה להתבוללותם של 9 מליון יהודים כשהגרעין העיקרי היה בגרמניה,
ובשאר מדינות אירופה.
יהודים אלו נכחדו מהעם היהודי הם וצאצאיהם.

חייבים לדעת
הידעת שכל בתי הכנסת שהוחרבו בליל הבדולח
היו בתי כנסת של רפורמים?

משהביאה תנועה זו את המוני בני ישראל ד’אז לשפל מדרגה,
שמאופיין בסממנים הדומים לשפל הנוכחי, הגיעה שואת הנאצים.

הבאתי דברים אלו לעיל כדי לומר את הדבר הבא:

כשאין בני ישראל מקיימים את ההבדלה מכוח “אתה בחרתנו מכל העמים”,
באים אומות העולם, ומקיימים הבדלה זו.

תוכלו ללמוד הרבה יותר מפורט מהרב יוסף בן פורת שליט”א
המבאר הדק היטב את הנושא.

איך קשורה חבורת הפושעים המנהיגים את בני ישראל בעת הזו,
אל משה מנדלסון מאבות תנועת ההשכלה,
ואל מיליוני יהודים במצרים העתיקה שמתו במצרים כיוון שלא רצו לצאת ממנה?

מהם הקווים המקבילים שעוברים כחוט השני לאורך ההיסטוריה
בין בני אדם ממוצא יהודי שהמיטו אסונות נוראיים על בני ישראל?

מי ומה מבעיר את שנאת הגויים אל בני ישראל? אתה יודע ?

הידעת שתנועת ההשכלה השמידה הרבה יותר מיליוני יהודים מדתם
ממה שהשמידו הנאצים ?

הידעת שתנועת ההשכלה החליפה את שמה לתנועת הציונות
אולם זו ממש אותה תנועה?

זאת ועוד בהרצאה מרתקת של הגאון האדיר הרב יוסף בן פורת שליט”א.
אחר צפייה והאזנה בריכוז להרצאה,
נסה למצוא בעצמך את סימני הדרך שהשאיר לך
הרב בן פורת לזהות במדוייק את מה שכבר היה,
בימינו אלו ממש.

צפו והאזינו.

שלא נדע מצרות, ושנזכה לגאולה ברחמים,
צריך לזכור שמהשואה צמחה מדינת ישראל,
דהיינו גאולה אמנם, אולם בדינים קשים,
נתפלל שהפעם יעשה הקב”ה למען שמו,
וירחם על עמו, ויגאל אותנו ברחמים.
אמן כן יהי רצון

 

איך בתוך חושך יש אור — האם חושר ואור משמשים בערבוביה — מה היה כישוף מצרים–

תראו איך זה נראה


שמים אטומים במין מסך אפור לבן סמיך.

אתמול הסתובב מעל טבריה סילון כימטריילס.
היום השמים אטומים.

האם הם רוצים להסתיר את השמים ?
ולמה ?

האם כדי שלא יראו מן השמים את הארץ?
או שמא לא רוצים שמהארץ יראו את השמיים ?

התחדש לי חידוש מדהים.
כתוב שבמצריים
היה סוג של כישוף שעטף את
כל מצרים, 

הייתה זו מעין גדר שלא אפשרה לצאת ממצרים
אפילו שכל שערי חומותיה
היו פתוחים !

רק מי שקיבל אישור מהמלכות יכל לצאת ממצרים.
זו עובדה ידועה ללומדים.

אלא שיש נקודה שלא כולם שמים לב אליה,
מצרים הייתה עטופה בכישוף זה
לא רק בהיקף חומותיה
אלא חסמה עטיפה זו גם את
השמים
והבדילה בין הבועה הארצית
בתוככי מצרים
לבין מציאות הבורא יתברך שמו.

איך אנחנו יודעים?
מבני ישראל.

אותם צאצאי השבטים שפרו ורבו במצרים
לאחר פטירת בני יעקב,

הכיצד נתרחקו עד כדי עבודה זרה כמעשה מצרים ?
בני אברהם יצחק וישראל ???

אלא שההסתרה העצומה שחולל
כישוף מצרים
גרמה להם לשקוע בבועה המצרית
עד שניתעו ל 49 שערי הסטרא אחרא
ואם היו נופלים לשער ה 50
לא היו יוצאים ממצרים !

גם בתוך ההסתרה הנוראה
שמר הקב״ה
על גחלת עמומה של
סוד הסגולה.. 

אברהם העביר הברכה ליצחק
יעקב בא בלבושי עשו ולקח את הברכה
אליו

לאן העביר יעקב את הברכה?
ללוי.
שבט לוי לא השתעבד בשיעבוד מצרים
בזכות ברכה זו.

מה הייתה ברכתם?
שדבקו בכתבי האבות שקיבלו לידם
והעבירו מדור לדור במשפחותיהם
את אותה תורה שבעל פה
אותה קיבלו מאברהם יצחק וישראל
אבותינו הקדושים!

אלא ששאר בני ישראל על שבטיהם
שקעו בעבודת הפרך של מצרים
שדרך אגב
היו רבים מהם – לאחר יציאת מצרים
שהתגעגעו
אל השומים והבצלים והקישואים והאבטיחים והדגה
שהיו להם בחינם במצרים:

זָכַרְנוּ אֶת־הַדָּגָה אֲשֶׁר־נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם
אֵת הַקִּשֻּׁאִים וְאֵת הָֽאֲבַטִּחִים וְאֶת־הֶחָצִיר
וְאֶת־הַבְּצָלִים וְאֶת־הַשּׁוּמִֽים׃

משמע אמנם עבדו,
אבל המצרים חכמו לתת להם
חיי נוחות יחסיים
אז למה כתוב
וַיַּעֲבִדוּ מִצְרַיִם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּפָרֶךְ
??
אל תקרא בְּפָרֶךְ – אלא בפה רך !

שכנעו אותם לבקר בתאטרות שלהם
בבתי המרזח
במופעי פולחן עבודת האלילים שלהם
בקיצור
“לחם שעשועים”

מזכיר לכם מציאות דומה בימינו?
אותו עניין לגמרי.

נחזור לעניין הכישוף וההסתרה
כלפי השמים
שהלכו ונעשו כבדים ועבים יותר ויותר
ככל שהתקרבו ליציאת מצרים
עד שבמכת חושך,
ממש רגעים ספורים לפני יציאת מצרים
כאשר אצל רוב
בני ישראל
התעוררה והתחדשה האמונה
על ידי האותות של משה רבנו
ומכות מצרים

נעשה חושך כל כך עצום – עד שחז״ל מלמדים אותנו
״וימש חשך״ 

שהיה החושך עב
שלא יכלו המצרים להרים יד
או להזיז רגל,
אלא כלכודים וקפואים מבלי יכולת לזוז!
כזה חושך .

לֹֽא־רָאוּ אִישׁ אֶת־אָחִיו וְלֹא־קָמוּ אִישׁ מִתַּחְתָּיו שְׁלֹשֶׁת יָמִים 

אבל פלא פלאות !!!!
לבני ישראל אור במושבותם !!

דהיינו
בזמן שכל הבועה המצרית שבויה
בחושך מצרים

וּֽלְכל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָיָה אוֹר בְּמוֹשְׁבֹתָֽם׃

אור וחושך משמשים בערבוביה ….
רק מי שברא עולם יתעלה שמו
יכול
לעשות כך!

איך כל זה נוגע למצולם ולאמור לעיל
אודות הווילון האפור לבן
שממסך את טוהר השמים?

טוב נו
הרי את זה באתי להסביר
בכל מה שאמרתי
לעיל. 


דבר הנמשל
כפי השגתו של כל קורא…
מי שיתאמץ ימצא את כל ההקבלות
בין מצרים של אז 

לַמֵצֶרִים
של עכשיו.

חברים וחברות
תתכוננו ליציאת מצרים
של דורנו ! 


תהפכו את הבית ,
תזרקו כל מה שלא צריך
דעות עקומות, אמונות כוזביות, דרכי האמורי,
תועבות הגויים, זימה וכל מרעין בישין של מצרים ,
בקיצור? 

חַ מֶ ץ 

ותתכוננו
לצאת ממצרים,
מסע מרתק מזומן לנו!

אלא בבקשה אל תשכחו !!! 

חמושים יצאו בני ישראל ממצרים,
ואחד הפירושים לפסוק זה הוא
שרק אחד מחמישים יצא ממצרים,
זאת אומרת שרק מספר קטן מאד
מכלל בני ישראל יושבי מצרים
יצא ממצרים !

מה קרה עם כל אלו
שלא רצו לצאת ממצרים? 


ערכו הפגנות
מחאות ציבוריות, ואגדו אגודות
הקימו וועדות
חברו לגויי מצרים מחצר הפרעה
על מנת למנוע את יציאת
בני ישראל ממצרים,
פשוט לא רצו לצאת ממצרים !!

כולם ללא יוצא מן הכלל
מתו בפתאומיות במכת החושך !

בני ישראל שהתעוררו מהגעת הגואל
משה רבנו רעיא מהימנא
אלו
שהתייצבו לראות ישועת השם
באמונה וברצון – אלו שלהם – היה אור במושבותם
המה
קברו כל אחיהם מבני ישראל
באדמת מצרים.

אתם חושבים שאני ממציא לכם מדימיוני הפורה ?

הכל מובא במדרשים הרבים
ומי שרוצה למצוא ריכוז תמציתי נפלא
יעיין בילקוט מעם לועז את כל ענייני
יציאת מצרים.

אוקצור
אחים ואחיות יקרים ואהובים
תנו לאור להאיר את נשמתכם!


קומו ונצאה ממצרים ונלכה אל בית חיינו,
מה עוד שאנו נמצאים כבר
בארץ ישראל הקדושה!

וכל שצריך זה ליגול מעל העיניים
את מסכי הכימיטריילס ושאר המסתירים
ולהתחבר חזרה אל השמיים,
אל מקור חיותנו !

איך מתחברים לצדיק יסוד עולם
בימינו ??

קנו לכם
את כל ספרי רבי נחמן מברסלב זיע”א
ולימדו אותם
למדו אותם את בניכם
ועיקר העיקרים
קיימו את העצות וההנהגות
כפשוטן

אלא שעצה טובה כמשמע לן
קחו רק את ספרי רבי נחמן
ותלמידיו רבי נתן
ושאר תלמידי
דורו

אם השלמתם בהם
וחשקה נפשכם ללמוד דברי התלמידים שבדורנו
המדברים בשם רבי נחמן מברסלב ותורתו
וודאו שהיטב טעמתם
טעם יין ההונגרי
על מנת שלא יטעו אתכם עם ינות אחרים
הגם שיהיו טובים וערבים
לחיך 

מודה אני לאבי שבשמיים
על הרגעים המופלאים הללו
בהם הוא מאיר
את האור הבהיר
כך שיגרש המון חושך!

בהצלחה לכולנו
ואל תשכחו לעזור לנזקקים,
יש המון מאחינו
שאין להם צרכי החג כראוי לבני חורין, 

אתם שיש לכם
עזרו לאלו שאין להם
בבחינת כל ישראל ערבים זה בזה.

ותבוא על כולנו ברכה

עולם חסד יבנה

באהבת ישראל

מרדכי היהודי

ויקהל פיקודי התשע״ח

ל-ה׳ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gQp7ajOoo1U]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=flfXqAPyCPU]