עם כל מה שעברת עד עכשיו??? יש לך בכלל סיכוי???

אין כזה דבר – יהודי בדיעבד.

יהודי זה לכתחילה.

אם נפלת, נפלת בגלל, שיש כח גדול ממך שהפיל אותך,

אתה רוצה לנצח? תקום !

כי אף אחד לא יבוא אליך בטענה למה נפלת,

יודעים טוב מאד למה…..

רוצים לראות אם אתה קם !

לכן, אל תפקיר את עצמך,

עשה מאמץ, משהו…

יש לך טענה לריבונו של עולם, תגיד לו:

אתה אמרת בעצמך, שאם אתה לא עוזר לי

אז אני לא יכול לו….הלא כן?

אם כך משמע, אם נפלתי,

הרי זה בגלל שאתה לא עוזר לי….

טענה טובה !

רק אל תשכח זה בתנאי שאתה מנסה, ומנסה, ומנסה…..

וקם כל פעם מחדש.

בכל יום, בכל רגע, אפשר לעבוד את השם יתברך מהתחלה.

ממה נפשך? אם עד עכשיו היה טוב,

נו…יהיה כח להתחלה…..

ואם לא, אז מהתחלה זה נקי….

כל זמן שתשב תאכל גלידה, ותתענג עליה, יצר הרע, לא יתקרב אליך,

רק תנסה לתפוס ספר תהילים….

הוא יגיע, עם שאלת השאלות….

תהילים ??? ביטול תורה ! שב ללמוד גמרא….

בוקר טוב….

איפה היית עד עכשיו?

נפלת כל כך הרבה פעמים בעיניים,

הסתכלת, נהנת, בלסת לתאבון

בוקר אחד בא לך הירהור תשובה,

אני עכשיו אתחזק בשמירת עינים !

מייד הוא מגיע….אתה???

עם כל מה שעברת עד עכשיו???

יש לך בכלל סיכוי???

כן !!!! למה לא???

בתוך כל חושך יש אור גדול !!!

זוהי פנימיות התורה, זו קבלה מעשית !!

להפוך את הצרה, לרצה….

בתוך כל הצרות שהוא נמצא ברוחניות וגשמיות,

הוא רואה את הדבש שיש שם….כל ירידה,

הוא הופך מייד להתחזקות,

כל רגע,

אלף פעם ברגע …

נפלת? תקום ! זה כל הסוד.

יש סיכוי?