נרקסיסט, מגלומן, בעל שגעון גדלות, משיחי..מה אתם רואים בעיניים?

אתם חייבים להבין
כל הקונצפט של הגנה נגד טילים הוא הונאה אחת גדולה.
כיפת ברזל חץ וכד’.
בוזבזו מילארדי דולרים רק כדי לעשות לכם הצגה של הגנה
אבל זה קונצפט לכתחילה מוטעה בכוונת מכוון
הואיל ובמלחמה החתירה היא לנטרל לגמרי את כוח האוייב
ואת זה במבחן התוצאה הם לא עושים.

עובדים עליכם בעיניים.

אם אני מפקד הצבא עכשיו [וזה לא צחוק חברים אני מסוגל ועוד איך]
אני מחסל את כל כוח האוייב בעזה תוך 3 שעות
באופן שלא יהיה אוייב יותר בעזה.

מבטיח לכם.

וזה לא שאלו שנמצאים שם אינם יכולים לעשות זאת בעצמם

הם לא רוצים !!

על חשבון חייכם, חיי ילדכם !!

אם תתנו לי גם את הממשלה
אסתום גם לכושי וגם לרוסי את הפה.
אני יודע לעשות זאת באופן שהם יקפלו את הזנב
ויעסקו בזבל שלהם
מבטיח לכם.

תשאלו את כל תעמולני הרשת הישראלית
מצד הסטרא אחרא
איזה נוק אאוט הם אכלו בכל מקום בו נפגשנו,
זה לא אותו דבר?
נ
דמה לכם זה הרבה יותר קל.

כשאתפנה אעשה משפט בכל הבוגדים
שמאפשרים לאוייב לעשות מאיתנו חוכא ואיטלולא
ובכך לבזות את אלוהי ישראל,

אינכם מבינים?

כל מה שמתרחש עכשיו
זה חירוף מערכות ישראל מבית ומחוץ
את מחרפי השם ומחלליו
אני יכול בקנאתי לכלות מן הארץ !

שם פס על כל אלא שמדברים מאחורי גבי
[והם רבים ורעים]
בדבר היותי כביכול:
נרקסיסט, מגלומן, בעל שגעון גדלות, משיחי שבתאי,
ושאר ירקות ששמעתי מחברים שמצטטים את כל סוכני השלטון
ושאר רקובי קנאה למיניהם
שביניהם חלק מאלו
שמחשיבים עצמם חברים שלי
שמדברים עלי מעל כל במה כאילו אין מחר
ודבריהם מגיעים לאוזני
עם עוף השמים.

אין כאן מי שאומר את מה שאני אומר!

אז אני אגיד.
תשמעו?
טוב.
לא תשמעו ?
מה הפסדתי ?
בזיונות?

בזה אני מורגל, זה לא חידוש כזה גדול.

ובכלל הרי הוכחתם לאורך ההיסטוריה
שהעיניים שלכם רואות מזווית שונה
דברים אחרים לגמרי…..

הנס שיכול להתרחש לכם זה שתקשיבו סוף סוף
ותתחילו לקחת ברצינות את האפשרות
שיש כאן מי שיכול להציל את המצב.

תשתפו תתארגנו תפרגנו נגדל נעצים ונצליח.

בעזרת ה’ יתברך.

ל-ה’ הישועה!!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!


ראה נא
איני שוגה באשליות וגם לא הוזה הזיות
אלא שברורה לי דרך
ולא בגלל שמאן דהוא יעשה ממני צחוק, אכלא את הפורץ מתוכי .
אדרבא
הבל יפצה פי המלעיגים למיניהם
ואני את נפשי השלכתי מנגד וגלי צחוקם המהדהד ינשאוני.
הדרך הברורה לי
פרשתיה לאורך כמעט שלושים שנה,
היא כתובה כאן ובעוד מקומות
באופן שהרוצה להתחקות על עקבותי
יכול לעשות זאת בקלי קלות,
לא אדם אנונימי אנכי ותמונת קלסתר פני
כמו מחשבותי ודעותי שקופים וגלוים לכל דיכפין.
כתובתי ידועה וגם הטלפון שלי מוכר.

גופא.
ברור לכל המעיין בתהפוכות דורנו זה
שהקונצפט=תפיסת התודעה=מודעות חברתית
הרווח במוחות ההמונים הוא
שקמה מדינת היהודים והיא נקראת ‘מדינת ישראל’
שולטים בה חילונים ציונים
ש”הקימו אותה בחסות האומות המאוחדות”
כל גבר ישראלי מבן 20 עד גיל 70 בדור הזה
אוחז שזו המציאות,
ולא היא.

זוהי הדמיית המציאות שציירו שונאי ישראל
על מנת לשלוט בעם הקודש
ולהסירו מאמונתו באלוהי ישראל ולהביא להשמדתו בקונטקסט
של יעודו ההיסטורי.

הצלחתם העצומה היא מעשה שטן נורא של דור אחרית
שאינו מתקן את חטאות הדורות שקדמו לו .
אשר על כן
ברור לכל מי שנותרה בו לחלוחית רוח אלקים מפעמת תוכו
שאת הקונצפט הזה צריך לשנות במובן הלאומי.

מה צריך להיות הקונצפט?
מאד ברור
אנו בני ישראל אשר יצאנו ממצרים,
קיבלנו תורה מבורא עולם
ומסרנו את נפשנו לשמור את מצוותיה
לאורך אלפי שנות קיומנו כאומה.

דייקא בשל כך
נהרגנו הושמדנו נתבזנו והתנדנו
בכל מקום על פני תבל
סובלים מבני עשו וישמעאל
בכל מקומות בהם התחככנו בהם.

כאשר נגיע אל דורנו אנו
יתברר לנו שתרמית איומה ונוראה
התרחשה לדור הקודם לנו
כאשר מליונים מאחינו בני ישראל הושמדו
והשאר הובלו אל ארץ ישראל כדי לסיים את מלאכת השמד
על אדמת הקודש.

התרמית הנוראה ברורה נכון להיום
כפי שאי אפשר היה לגלותה עד לפני שני עשורים.

נכון להיום ברור לשלומי אמוני ישראל
שמעשה השטן המכונה השלטון במדינת ישראל
נשלט ומופעל על ידי כוחות הסטרא אחרא
מאלו מבני עשו וישמעאל
שהשתעבדו אל הס”מ בתכליתו להשמיד
את “שונאיהם של ישראל” [לשון סגי נהור]

אשר על כן
צריך להיות ברור לכל מי שעיני שכל לו,
שכל מי שמשתף פעולה עם שלטון זה
בכל צורה שהיא
ומקבל עליו חוקי סדום ועמורה המרושעים שלו
הנוגדים את חוקי התורה ותכליתם
להשמיד תורה מישראל
נידון כמוהם ממש גם אם הוא נושא בתואר
“גדול תורה”.

עד כאן יכולים רבים להבין,
אולם מכאן ולהוציא מכוח אל הפועל מעשה
אשר ישנה את המציאות למעשה
שיחזיר לבני ישראל את זהותם ואת ריבונותם
על זהותם המקורית, אין פוצה פה ומצפצף,
למעט אנכי הקטן
שזועק שיש דרך כבר שנים רבות.
את זאת אנכי הקטן החילותי לעשות לבדי !!!
כאשר במשך שלושת העשורים האחרונים
הצטרפו אלי מתי מעט אשר מבינים את הרעיון
אבל אינם מבינים עדיין איך להוציאו מכוח אל הפועל.

זה לעומת זה ברא אלוקים
והרע נעשה כסא לטוב
כשם שחדל אישים כמו יאיר לפיד או מטומטמת כמו שלי יחימוביץ
שלא לדבר על גלאון או שאר המטומטמים המאיישים
את הרשימה שמכונה כאן בטעות ‘מנהיגי ישראל’
מצאו להם אגודת בני אדם שנתנה להם את המנדט לפעול בשמם,
ממש אבל ממש כך

מצפים מן שמייא שאגודת בני ישראל יתאחדו סביב מנהיג
שיוביל אותם באמת ובתמים אל מסלולי גאולת ישראל
על פי הפורמט המובא בנביאי ישראל.

איי כאן נכנסים למלכוד שמוגדר בשאלת הסכלים הכסילים :
“מה אתה? – משיח?”

השאלה הזו מסוגלת להוציא אותי מהכלים.
שאלה של חסרי דעת.
וכי כשאתה בוחרים באותם מטומטמי דעת רשעים
להיות לכם למנהיגים וראשי ממשלה
אתם שואלים אותם ‘מה אתה משיח?’
לכל בר דעת תשובה זו צריכה להספיק
אבל כמה ברי דעת יש?

אשר על כן ,
אני שם נפשי בכפי וזורק עצמי אל אש לעגם וביזיונותיהם
ואומר אם אין כאן אנשים אהיה איש
אני ילוד אשה רגיל לחלוטין
עם סיפור חיים כמו כולם
כישרונות שנחנתי בהם אינם יותר משאר בני אדם כישרוניים
שנולדו עם מתנת אל כזו או אחרת,
אבל המייחד אותי מהשאר זה שאני טוען שאני רוצה להוביל את בני ישראל
למצב אותו רוצה ה’ יתברך
כמו שמתואר לנו בתורת משה.
את זה לא שמעתי מאף אחד
שמוכן לחגור מותניו לכך
גם לא אצל כל “גדולי התורה ” בדורנו.

ואנכי איני “גדול תורה”
וגם רוח הקודש אין לי,
אדרבא אנכי הקטן בסה”כ בעל תשובה שצמח מתוך האשפתות.

אבל לא מצאתי
בין כל שדרות בני עמי – אחד – שמדבר כמוני
חושב כמוני רוצה כמוני ומוכן להוציא מכוח אל הפועל כמוני.

לגבי פרטים של משנתי הם פזורים במאות מאמרים שלי ברשת.

אשר על כן.

התשובה לשאלתך היא מאד פשוטה ועניתי אותה
לכמה חברים ששאלו גם כן
קודם כל בואו נתאגד ונצטרף כולנו יחד,
כשאני אומר תנו לי את הכוח
אני מתכוון תפיצו את הרעיון הכולל:

“מקימים בית דין אחד לישראל שנשיא בראשו שפועל לצד מנהיג מבית דוד”
זוהי דרישתנו המעוגנת בוידוי הגדול בתפילות יום הכיפורים
“ועל שלושתם אנו מבקשים”
ודופקים חזק על החזה, אבל לא עושים כלום בנדון.

ככל שיגדל מספרנו וקולנו ישמע נוכל לפעול יותר
בקרב בני עמנו הטועים לנהות אחר שלטון הערב רב
וכל “תופסי התורה” המשתפים עמו פעולה.

כדי שאשא קולי באופן שיוכל להשפיע
אני צריך תמיכה.
אם אתה סבור שאנכי הקטן
יכול לייצגך קבל עם ועולם ולייצג
את דמות איש הישראלי מבני ישראל,
תן לי את תמיכתך
ועזור עוד לצרף מאחינו בני ישראל
שיתנו לי את תמיכתם.
יגדל מעגל התומכים תגדל העצמה תגדל ההשפעה.

אני סבור שאת האלטרנטיבה שאני מציע
אף אחד אינו מציע וגם אם ימצא מאן
דהוא אשר יעתיק ברגעים אלו את כל דברי אלו
עדיין לא יוכל
להשרות בהם את האוטנתיות השורה עמי.

זהו מאמרי הצנוע ואם מצאת בו מבוקשך אשמח.
אם לא? אני כאן לענות על כל שאלה.