טעמה המר של “הסיגריה של אחרי”…באר שבע…

אמרו לי שהיה בבאר שבע מצעד של סוטי המין למיניהם.
אמרו לי שסדום עלתה והגיעה לבאר שבע.

הצטערתי.

 

בזמנו כשהייתי נער [בבאר שבע] הייתי מחלוצי פורצי החומות,
כן, וואלה, משת’ם שומעים.
הייתי מוביל דרך לא קטן בהתנתקות מגבולות המוסכמות
כאשר חלקן בוודאי נשק למוסר הבסיסי האנושי.
לא אפרט כדי לא לעורר דובים מרבצם

בו הם ישנים את שנת חורף חייהם…

 

מעולם לא עלה על דעתי שכל אותן פריצות והבקעות וחדירות
מעבר לקווי “האוייב” הן משהו אחר מרצון לחופש מעול,

כן – פורקן, כן – סיפוק, כן – שמחה, כן – “אושר”, ועוד…

 

אבל !!
וזה אבל גדול מאד !!
מעולם במקומות מלאי קונדס ושובבות נעורים ועלומים
לא עלה על דעתי לסטות
מדרכי השכל הישר הטבוע ומנחה כל בן אנוש

והבל יפצה פה של מי שינסה להכחיש אמת אבסולוטית זו.

 

ויתרה מזו, כאשר חציתי גבולות
והגעתי עד למקום האסור
תמיד עצרתי.
אמנם על קצה התהום,
אולי גם שכשכתי רגלי במים הרדודים של ים האסור,

ויש וגם צללתי עמוקות…..

 

אבל תמיד תמיד , עצרתי.

 

לאחר סיפוק התיאבון והבולמוס
שאי אפשר לעמוד בפניהם בשעתם הגדולה,
מיד כינסתי את השברים המרוסקים וחיברתי מחדש את הפאזל
כדי לשקם את התמונה המקורית.

הטובה המוסרית.

 

לא הסכימה דעתי לתת לעצמי להגיע
להשחתה מוחלטת של נפשי הטהורה….
 

כך גם זכיתי בשלבים מוקדמים מאד לעמוד על דעתי
באופן שאפשר לי לעצור לפני כל מעשה

ולחשוב מתחילה על סופו.

 

כי טעמה המר של “הסיגריה של אחרי”
[שזו מטפורה לכל העברות כולן]
נותר חזק בפי,
ושקלול חשבון רווח והפסד בוודאי היו התחלת ההתחלות
של בניית המסד הראשוני שלי

לקביעת מסלולי החיים בהם אני רוצה לצעוד.

 

יש לי פרספקטיבה עמוקה של התבוננות בהשפעת התובנות שלי ד’אז
על חברים שהיו לצידי באותה תקופה.
אני יכול לקבוע בוודאות שהיו כאלה שבכלל לא הבינו היכן מונחת הבעיה.
מן רפי שכל שכאלה שכלל לא הגיעו
למצב בו הם יכולים לעסוק עם עצמם כאינדיבידואל סוברני

שאמור לייצב לעצמו מגמות.

 

נמוכי מצח כאלה
שאם מנהלי שכבות בתיכון לא היו אלו שקבעו להם
שהם ילכו ללמוד צילום או נגרות, או כלכלת בית
אזי הם היו עושים

מה שהחבר שלהם מהשכונה עושה.

 

כמו כן היו כאלה שהבינו גם הבינו , רק בחרו את הבחירה שלהם,

משהו כמו – עזובתיבאמ’שך תן לחיות. לא מעניין אותי.

 

עזבתי באמא שלו.
הלכתי לדרכי.
היום ממרומי שנותי ורום התובנות שנרכשו כל אותן שנים
אני יכול לקבוע בוודאות –
כל אותו הדור שגדלתי לתוכו, רובו ככולו, אמר כך:
עזבותנובאמאשכ’ם, תנו לכל אחד לעשות מה הוא רוצה…..

וזה פשוט מה שיצא.

 

סדום עלתה גם לבאר שבע.

 

באר שבע שהייתה סמל פשיטות ותמימות
הצטרפה למעגל הסחי והמיאוס שמסריח את ארץ ישראל.

הגדשת הסאה הזו תביא אתה את התוצאות ! ללא ספק !!

 

מציאות התועבה כך בריש גלי בכל מחוזות ארץ ישראל
תגרום את אשר התובנות שלי אומרות לי שכך יהיה,

ולא אעלה את זה בכתב.

 

רק אומר לכם ברוח הדברים
שאמרו משה ואהרון לבני ישראל

בפרשת השבוע הנוכחי היא פרשת קורח:

 

“כ וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
כא הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע
כב ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת
לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף
כג וידבר יהוה אל משה לאמר
כד דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם
כה ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל
כו וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה
ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם
כז ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם
יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם
כח ויאמר משה בזאת תדעון כי יהוה שלחני
לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי
כט אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם
יפקד עליהם לא יהוה שלחני
ל ואם בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את פיה
ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה
וידעתם כי נאצו האנשים האלה את יהוה
לא ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם
לב ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם
אשר לקרח ואת כל הרכוש
לג וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ
ויאבדו מתוך הקהל לד וכל ישראל אשר סביבתיהם נ
סו לקלם כי אמרו פן תבלענו הארץ
לה ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת”

עד כאן הציטוט.

 

ואגיד את זה לאהובי אחי בני ישראל
אשר נותרה בהם חיות אלוקות מצד

היותם מזרע ישראל קדושים.

 

שמעו נא אחי –
נצח ישראל – אלוקי ישראל מלך מלכי המלכים הקב”ה
מצוי ומשגיח בכל הבריאה בכל רגע, שומע צופה ומאזין.
אין דבר נסתר ממנו ויודע מחשבות כל לב וכליות בני האדם כולם.

אין חפץ הוא במות הרשע אלא בשובו מדרכיו הרעים אל דרך הטוב.

 

לא נותר עוד זמן רב לסיום הברורים בעולם הזה.
שמעו לעצה טובה ממי שעובר אתכם את המסע הזה
וזו עצה שעוברת מדור לדור לאורך כל הדורות מאז היינו לאומה אחת

זו עצתם של אבותינו הקדושים ושל כל רועי ישראל הנאמנים:

 

הבדלו מהעדה הרעה הזו, התכנסו כולכם משפחה ומשפחה
כל אב בית בישראל יראה לקרב את בני ביתו
חזרה אל חיק תורתנו הקדומה
חזרה אל חסות אבינו שבשמים שאנו כולנו בניו ובנותיו.
חזרו אל שמירת השבת, אל קיום המצוות,
כל אחד לפי בחינתו

והצילו את עצמכם ממכת החושך בה קברו יוצאי מצרים…

 

את כל הבוגדים אשר בחרו להגיד – עזבותנובאמאשכ’ם….
תנו לנו לחיות, תחיו איך שאתם רוצים עם האמונה שלכם

ועזבו אותנו….

 

תקשיבו למה שהם אומרים !!!

עזבו אותם, הבדלו מהם !!

 

תשמרו את הילדים שלכם את אהובכם ואת כל אשר לכם
בעוד זמן לא רב יהיה סוף הברור, ואז …

תשמרו על עצמכם יקרים שלי.

מרדכי היהודי

ער”ח תמוז התשע”ז

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

שבת שלום ומבורך לכל ישראל.

השיעורים המצורפים נאמרו לפני 15 שנה..
פרשת קרח.