ועכשיו האקציה הבאה שוב הולכת לבחור את התליינים שלה…

מומחה הכלכלה הבינלומי
בעל ה iq מבין הגבוהים בעולם [אתם יודעים מי זה נכון?]
הצליח לקחת כלכלת עובדים
בעלי מלאכה עצמאים וחופשים
ולהפוך אותה לכלכלת עבדים
המוצצת את לשד עצמות הילדים
של העבדים (חתך את קצבאות הילדים)
ושותה את דמם עם הוצאות לפועל
ורשת ראשויות החודרות בכוח החוק
עד למר ביותר לאחרונים שבעם..

משפחות ברוכות ילדים נזרקו לרחובות
כי לא יכלו לשלם משכנתא על ביתם
שהפך לנדל״ן מעורר חמדת שופטים רשעים ועורכי דין אכזרים
כהני החוק ה״קדוש״ שהוספו לו תקנות ונהלים כיד העבד כי ימלוך
היושב על כסא הפקיד מקבל המשכורת השמנה
בשרות המדינה…
הגאון הכלכלי הצליח מעל ומעבר
עד שסטנלי פישר הענק, הובא על ידו
לשאוב שוב את הזהב והכסף מבית המקדש הישראלי,
ולהפוך אותו לשטרות הדולר השוחק מכונות הדפוס
להריץ הדפסתו הרבה יותר מהר מערכו האפסי…

ולא רק אוצר קופת המדינה העצום שדדו,
אלא אף כל משאביה הנעלים והמשובחים
של ארץ חמדה, כרו,
כמו המשוגע ההוא ששחט את תרנגולת הפלא
שהייתה מטילה ביצי זהב…

ראו מה עשו מים המלח…מוות מוחלט.

גז ??

כי גז חיש ונעופה…

את כל משאבי העם הזה ינקו להגביר כוח הסטרא אחרא וחילותיה,
אוייבי ישראל הקמים עלינו בכל דור ודור לכלותינו (והקב״ה לבדו מצילנו מידם)
ועתה משהוסרה המסכה מעל פני המפלצת
בעזות ובתוקף החוצפה,
כשהמומחה שולט כבר בכל ליגיונות קלגסי האופל,
אותם טיפח בימי מלכותו,
ויש עדר מחוסנים ענק, שמשהוזרק להם הנסיוב המכיל את נוסחת הפלא
אותה פיתח השטן בעצמו,
מיד !
פעל הנסיוב באופן הרצוי:
החלו להסתלק מן העולם כל מיני זקנים עם מחלות רקע,
ושאר יצורים חלשים ״התלויים על החברה״ ואינם מועילים,
והפלא הגדול מכולם,
אותו עדר ענק של צעירים בריאים שחוסנו,

הפכו לסוג של זומבים, המגיבים כמו בודקי העובדות של פייסבוק..
וגם הם יתחילו למות תוך כמה חודשים “כמו זבובים”…

סוג של אלגוריתם מסויים שמסוגל להעביר פולס
שמגיע למיליארדי פרמטרים ברגע אחד.
מסוגל לסנן, מילים, כינויים, מאפייני סרטונים, וכו׳,
ולחסום . לנטרל. למחוק. להעלים.
והכל משוקלל על אג׳נדה אחת המסודרת במשנה סדורה
הכתובה בדוחות מסודרים ונאספת לפרוטוקולים מקוטלגים לפי נושאים,
לפרטי פרטים.

כן, המומחה שלנו [אתם יודעים מי זה נכון?]
הוא אחד
מהיצורים המשובטים שכת המכשפים הגדולים הצליחה לייצר
והוא בעצמו גדל להיות אחד מהבכירים שבהם.

במשך אלפי שנות מחקרם בדרכי הטומאה והרשע
בדיוק כפי שלמדו מבלעם הרשע ובלק בן ציפור, שידעו הדרך אל הרי החושך
מקום העזאזל ומפי המלאכים התלויים הפוך,
למדו כל נכליהם, קסמיהם, וכישופיהם..

הבולטים, הנשקפים אלינו יותר מכולם
על במות העבודה הזרה המכונה בדורות אלה ׳מדיה׳
הם אלו שהופקו והוכשרו לתפקידם הנוכחי,
כדי להריץ את מזימת הענק שלהם,
שאנו בשלביה האופרטיבים הראשונים,
בשלב ׳חיסון האנושות׳
כאשר למרבה האירוניה המעציבה,
לאחר אלפי שנות עמידות אל מול גלי שמד נוראיים,
עדיין תמימות הכבשים ההולכים אל הטבח
בעליצות הכבש הסומך על רועהו האהוב,
זה שמובילו אל השוחט…
מבהילה את הרעיון…
הכיצד עם חכם ונבון שוב על פי פחת?

אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמים

יש מי שקורא את המילים הללו בחוסר אונים.
אני הקטן לא קורא אותן כך
עבורי החוזק והחוסן
שמילים אלו נוסכות בי
מביאים אותי אל מול קשרי המלחמה,
בחזית,

עם שופר הניצחון שקולו הולך וחזק!

את הקריאה
מי ל-ה׳ אלי
קראתי מספר פעמים רב בעבר


הואיל ונותרתי לבד
יש להבין
שמי ששומע סבור
שמה שכתוב בקריאה ״אלַי״
[עם פתח מתחת ללמד]
הכוונה כאילו אני אומר

תבואו אלי..

אבל זו ממש לא הכוונה
כוונת הקריאה להגיד
לך כנוס את כל היהודים
אל תחת קורת גג אחד
שהוא

מי ל-ה׳ !

 

ואת זאת אנחנו עושים ב״ה
יש כבר קבוצות גדולות של מתפכחים
שנפתחו עיניהם לראות אמת תורתנו הקדושה
ודרך אבותינו, ומורשתם המופלאה
נפתחה בפניהם במלוא הדרה..

רבים וטובים.

כל שעלינו לעשות ברגעים אלו

זה להרבות אהבת השם, התורה וישראל.
ולהתאחד באהבה זו כולנו.

כתוב במגילה שבפורים
קיימו וקבלו היהודים
מה קיימו? את מה שכבר קבלו.
מה כבר קבלו?
את התורה בהר סיני
אלא שבהר סיני כתוב
שכפה עליהם הקב״ה את ההר כגיגית
ואמר
קבלו תורתי מוטב ואם לא

כאן תהא קבורתכם

וקיבלו אותה באימה יתרה,
אולם בפורים?
משראו גודל הנס
הודו בפה מלא
וקבלו את התורה

באהבה.

 

אל תחכו לנס, קבלו את התורה

מאהבה כבר עכשיו 😊

 

באהבה רבה
מרדכי היהודי
ערב שבת קודש יתרו

התשפ״א

ל-ה׳ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!