אני אחיה לחזות בנקמת השם מכם עוכרי ישראל.

להגיד שהחרדים הם קיצונים זה כמו להגיד

שמציאות של בית משפט ושוטרים בחברה, זו מציאות קיצונית.

לא, לא מתכוון לשוטרים והשופטים המושחתים שמאיישים את המשרות בבית המשפט והמשטרה, אני מתכוון למוסדות הללו שבימים כתיקונם אמורים לספק לחברה אנושית את הסעד הנצרך לחברה אנושית על מנת להגן על עצמה מפני הרשע.

היציאה נגד ה”חרדים” היא יציאה נגד בורא העולם ותורת המוסר אותה הנחיל לבני האנושות כולה.

היוצאים נגד ה”חרדים” הם אותם עמלקים וערב רב המצוי בתוככי עם הקודש אלפי שנים

בכל דור הם קמים עלינו לכלותינו והקב”ה מצילנו מידם.

אתה שמחשיב עצמך יהודי ומכנה עצמך “חילוני” כדאי שתדע ! בשלב הזה

אין לך יותר את הפריבילגיה להשאר ב”אמצע” כזה ללכת בלי ולהרגיש עם

נגמר הסרט הזה.

יהודי שבוחר לחיות כחרדי עושה זאת מבחירה חופשית לחלוטין

והראיה – אתה החילוני שבוחר לא להיות חרדי. ראיה ניצחת.

שהרי היהודי חרדי יכל לבחור כמוך, אולם לא, הוא בחר לקיים את אמונת אבותך.

אדרבא – מציאות של “חילונים” היא מציאות קיצונית.

זוהי מציאות הכפיה האמיתית, כפיה של דרך החטאים מנוערת ומשוללת המוסר

מציאות של שקר מהותי הנוגע לזהות השדודה עם השם “ישראל”.

מציאות של דיכוי היהדות ורדיפת התורה עד חורמה.

מציאות של קריאות הנישאות עכשיו בפרהסיה – “מוות לחרדים” .

אוי כמה מרה תהא אחריתכם בני נעוות המרדות

אוי איזה אש נוראה תאכל אתכם עם קשי עורף מורד וכופר באלוקיו דור אחר דור

מצאתם לכם במה לעסוק הא???

להשחיר פני היהדות\יהודים\לומדי התורה\שומרי המוסר\מוסרי הלפיד

אוי מה מחכה לכם כלבים עזי נפש רודפי תאוות

הלא יש לכם אלפי שנות היסטוריה ללמוד

מגלגולכם הקודמים היאך סיימו הם את רדיפתם מלאת השנאה.

אני אחיה לחזות בנקמת השם מכם עוכרי ישראל .

לא אבכה עליכם אחרי עשרות שנות הקריאה שלי אליכם להתעורר לפני בא

הגל הזה שאתם נסחפים לתוכו בימים אלו.

אשמח על כל סיבוב במערבולת שתשקיע ותשאב אתכם לתהומות השאול

אחבק את בני עמי המסולאים בפז שצלחו את נחשולי שנאתכם המשמדת

ויחד אתם ארקוד את ריקוד הגאולה הבאה

במהרה בימינו אמן.
________________________________________________________________________

מעניין לעניין באותו עניין.

שלשת סוגי אוייבי ישראל
פרשת בלק מתארת בתחילתה את מפגשם של שני שונאי ישראל בלק ובלעם בהרחבה רבה,
ובסופה מתארת הפרשה את מעשהו המתועב של זמרי נשיא בית אב של שבט שמעון.

שלושת האנשים הללו מבטאים באופים ובמעשיהם את שלשת סוגי האוייבים של ישראל.
בלק ובלעם מסמלים את האוייבים החיצוניים של עם ישראל,
החפצים לפגוע בישראל בשיטות שונות.

האוייב בלק
אינו שואף להשמיד את ישראל, עצם קיומו של ישראל נסבל מצידו,
אך יחד עם זאת בלק איננו חפץ שישראל ישכנו בקרבתו, אלא שישארו כעם של נוודים במדבר סיני.
לעומת זאת האוייב בלעם
שואף להשמיד כליל את עצם קיומו של עם ישראל.
וכן כתב רש”י: “וגרשתיו, מן העולם, ובלק לא אמר אלא: ואגרשנו מן הארץ,
איני מבקש אלא להסיעם מעלי, ובלעם היה שונאם יותר מבלק.

בנוסף לאוייבים החיצוניים החפצים לפגוע בישראל, מופיע גם האוייב הפנימי של עם ישראל, בצלמו ובדמותו של
זמרי בן סלוא,
ששאיפתו היא: להתדמות לגויים, להתבולל, להתהולל, ולעבוד עבודה זרה.
בכך מבטל הוא את יחודיותו של עם ישראל, ולמעשה מכחיד את קיומו של ישראל כעם.
פרשת בלק מלמדת, כי אפילו שיתוף הפעולה בין שני אוייבי ישראל בלק ובלעם,
לא הועילה להם כנגד ישראל.
משום שה’ מגן על ישראל מאוייביהם החיצוניים אף ללא ידיעתם.
וכן מצאנו שה’ באהבתו את ישראל, הפך את קללת בלעם לברכה,
וזאת אף ללא ידיעתם של ישראל. כפי שאמר דוד המלך ע”ה: “לעושה נפלאות לבדו, כי לעולם חסדו”

לעומת זאת, את המלחמה כנגד האוייב הפנימי, נתן ה’ בידיהם של ישראל עצמם.
וכן מצאנו שדרכו של זמרי לאמץ את הזימה והעבודה זרה לחיק היהדות,
גרמה למגפה ומותם של כ”ד אלף מישראל.
אך בעת שהופיע פנחס הכהן וקנא לה’, נעצרה המגפה.
ברית שלום וכהונת עולם היה שכרו של פנחס, והעם למד את הלקח.
היוצא מלימוד פשט הדברים בפרשה זו פשוט להבנה לרוצה להבין.

שונאי ישראל קטנים ומאוסים שמדברים עברית ונקראים בשמותינו….[עם תמונות]

בס”ד
עם ישראל בז לכם.
אתם מיעוט שבמיעוט.
אתם דחויים, שנואים, ולא נחשבים.

היהודים נושאים את יהדותם בגאון, גם אם לא מקיימים הם תרי”ג מצוות.

רוב בני ישראל סולדים מהאנשים המייצגים מיעוט שולי וקולני
שבפראות השתלט על חוצות העיר עם עזות וחוצפה מתועבים.

בקרוב ממש ימוגר, כמו שהוא הוקא מתוך בני ישראל לעולמי עד,
מאז היות העם הזה עם.

שנאתכם, השתפכות נפשכם המתועבת בשיח וסיג של מזיקי עלמא, קיתונות הבוז, לעגכם הנלעג, שפת אמכם הפרוצה ממנה ינקתם חוצפתכם המגעילה, היו לזרא לעם הזה.

הגעתם אל קצה גבול יכולת סיבולת העם הזה לשאת את עוונכם על כתפיו.

סופכם יהא רע ומר, כשם שהיה סופם של כל אוייבי ישראל.

עם ישראל הוא עם של למודי סבל כנועים, מבוזים ומבויישים,
וענוותם הגדולה מאפשרת לכם בני נעוות המרדות לבלוע עוד ועוד
אולם עד עצם נקודת גרעין האמת של זהות בני אברהם יצחק ויעקב !!

גרעין זה יתקע בגרונכם מלא הסחי והמיאוס, וימאן להיבלע, יחנוק אתכם
עד שתאלצו להקיא את שבלעתם, ותטבעו בקיא צואתכם.

חיל בלע ויקיאנו מבטנו יורשנו א-ל.

אני הוא זה המעלה חמתכם?? חחח

מי אני ומה חיי.

שנאתכם המוטבעת בכם בוערת בכם מיום קפיצתכם לאמבטי הרותחת.

אתם שונאים את ה’ אלוקי ישראל.

הוא ינקום בכם.

בקרוב בימינו אמן.

תמונה

החנטריש מנחם בגין בישל לכולנו את ה”תעסידה” הזו כולה. הוא היה הראשון מבין החגבים.

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה