אתר של ‘חסידים’ המוקיעים ‘ליטאים’ המוקיעים ‘מתנחלים’

פינת פוסט השבוע:
https://www.facebook.com/mordechi/posts/10202516767151967

טוב
היה לנו שבוע עמוס מאד כמו כל השבועות
מאז שהתחיל אדר הראשון…
בחרתי דווקא לפוסט השבוע את הפוסט הזה
שלא הופיע אצלי על הקיר .
למה דווקא זה?
אוף….חתיכת משא כבד להסביר….
אני אתחיל לעשות זאת במאמר זה
ואמשיך בע”ה במאמרים נוספים.
מי שעוקב אחרי יודע עד כמה אני סולד
מבני הכלאיים מהמזרחי
ושיטתם המתרפסת\מתלקקת\מתרשלת\וכו’
שהפילה חללים רבים מבני ישראל,
לאבק הדרכים הנסרך אחר מחנה הקדושה
כעבדים עם רחיים על צווארם
תוך כדי המצאת “רפורמות” שיצרו ‘דת’ חדשה אוורירית וקלילה.
אלא שהואיל והיה צורך אדיר קודם כל
להסיר את המסכה המזיקה הזו
לא עסקתי כראוי חוץ מאזכור פה ושם
בקלקול הפושה בתוך כביכול “מחנה הקדושה”…
אמנם עסקתי בזה ברמז בשנים האחרונות במאמר כזה או אחר
המתייחס במופשט להשקפה הקלוקלת הרווחת בקרב
מי שנחשב יצוגי לבני ישראל או לבני התורה
או לכל תואר המתיימר להוות בר סמכה לדבר בשם
“הסמכות התורנית העליונה”.
בפורום הישן שלי יש אשכולות המתייחסים
אל “גדולי התורה ” של הדור הקודם
ולהתנהלותם שהובילה את בני ישראל בעת הזו
אל עבר פי הפחת בו בני ישראל מצויים כיום.
אבל לא עסקתי בפרוטרוט בפירוק מסכת אצטלת
הצדקנות המזוייפת העטויה על פרצופי ה”עסקנים”
[שם כולל ל’קוצים’ אינשי דלא מעליא בני בליעל
בדרך כלל מושחתי מידות, צבועים, שהשתלטו
בצורה כזו או אחרת על ה’שושנה’ הוא “גדול התורה”
או האדמו”ר או הפוסק,
הם נקראים “המוציא והמביא”
והם בדרך כלל מנתבים את אפיק השאלה אל ה’שושנה’
באופן שהתשובה שתתקבל תהא תואמת
לעסקה שהם רוצים לגלגל….]
אז אמנם ישנם בוודאי מעט יחידים
העוסקים בצרכי ציבור באמונה וביושר
אבל צריך להבין שמבחן התוצאה של פני הדור
מעיד כאלף עדים כמה זניחים ולא רלוונטים אלו.
בראש המחנה של העסקונה הזו מובילים בהלך נפש
שמגעיל את ברי הדעת אלו שמכונים
“ליטאים”
אלו שמתהדרים בריש גלי כשומרי התורה
שאם נניח לרגע ש”נטורי קרתא”
התפרסמו כקנאים בעניין שלטון הציוניים,
הרי שאלו הליטאים הם עשרות מונים מחשיבים עצמם
כנגד כל הזרמים ביהדות כקנאים
בעניין שמירת התורה – ולפי סברתם – התורה “המקורית”….
הקנאות שלהם לקחה אותם כבר לפני כמה מאות שנים
להתנגד על דרך החסידות שהביא לעולם הבעל שם טוב זצוק”ל,
ומאז הגאון מוילנא שהוביל את תחילת ההתנגדות הזו
מתוך השקפה נקייה לשיטתו של שמירת התורה מ’דברים חדשים’
ועד לעצם היום הזה יחד עם ירידת הדורות
עד למופעים של אספסוף נטול דעת
המתלהם כיושבי טריבונות בדמות אותם
‘עסקנים’ המשתמשים בחותמות ה’שושנה’
להוביל את גחמותיהם הקשורות בחסה עלים
או במסלולי סלולרי עתירי הטבות.
זה לא שבתוך החסידויות שהתגלגלו עד לדורנו זה
מאז ימי הבעל שם טוב
לא נמצא את אותה תופעה בדיוק נמרץ עם אותה מידת קנאות,
אלא שכמו בליגה לכדורגל להבדיל יש קבוצות
עם תלבושת שחור לבן וחסות של חברה כזו או אחרת
ומולם קבוצה אחרת עם תלבושת וחסות אחרות,
כך בדיוק התגלגל ההבדל בין
החסידויות, לבין בני הת’יירה של ‘רב’ זה או אחר….
אלא מאי?
אלו ה’ליטאים’ מחזיקים מעצמם המוציאים ומביאים
מאחורי הפרגוד של הקב”ה בעצמו.
שום טיפת ענווה וצניעות במובן הכללי,
[נוכל למצוא בתוכם צדיקים ענווים וצנועים בתכלית
ממש כמו שנמצא כאלה מזרוחניקים או חסידים
או כל פרט אחר מבני ישראל,
אלא שככלל הללו מתנהלים ע”י העסקנים
שלהם כתחליף של משה רבנו
בכל מפגש בין יהודים המתיימר לעסוק בכלל ישראל.]
אז נכון שאפילו חילונים כאלה נמצא החושבים ומחשיבים עצמם
נציגי הבורא יתברך שמו עלי אדמות בעניינו הכללי של עם ישראל
הואיל ו’מי יכול כביכול למחוק את יהדותו של מאן דהוא’
ולמי יש מונופול על היהדות’???
[ציטוט מוכר מתגובות ידועות]
אבל אלו הליטאים כאשר ישבו בינם לבין עצמם
הם דנים בענייני כלל ישראל כאילו הם ולא אחר
הפוסק והמכריע לכלל ישראל את דבר תורתנו הקדושה.
משום הכי אפשר להסביר את האדרתם את רבניהם
עד כדי הפיכתם לבחי’ שיש בהן שאלת עבודה זרה
תוך שימושם המוטעה והמטעה במושג התורני –
“ככל אשר יורוך”
שלקח מהיהודי הפשוט את עצמאות מחשבתו
ואת פרטיות חלק אלוק ממעל שלו
והפקידו בידי ה’רב’ הנישא או האדמו”ר שדבריו
הם האורים ותומים בעצמם
אשר יורה לו היכן לגור מה לאכול ומה ללבוש
באיזה הברה לדבר
האם להתחתן או גרוע מכך להתגרש…
בנקודה זו אני רוצה להדגיש שהמושג “אמונת חכמים”
שהיה נחלתו של היהודי התמים והפשוט
נשחק עד דק ע”י אכיפת ה’עסקנים’ את מנטרת
“ככל אשר יורוך”
עד ליצירת גדודים של ‘אידיוטים שימושיים’
הלומי התלהמות שעוזבים את בניין הישיבה והלימוד
כדי לצאת לרחובה של עיר בהגיע הצו החתום
על ידי ה’עסקנים’ כפי גחמותיהם.
בנוסף המושג התורני ‘ככל אשר יורוך’ הופקע מכלל ישראל
מכורח היווצרות מוטציות מעוותות כגון ריבוי בתי הדינים
ברחבי העולם היהודי שאינם כפופים לסמכות אחת עליונה,
ויכול לשמש אך ורק כקרדום לחפור בו עבור אותם עסקנים
המשתמשים בו לצורכם ולתועלתם האישית.
המושג הזה יהיה תקף לכלל ישראל
אך ורק אם יווצר בית דין אחד לישראל
שנשיא בראשו שכל בתי הדינין בישראל כפופים אליו.
עד אז הכאוס השולט בעניין כלל ישראל ילך ויחמיר הרבה
בגין פועלם המקולקל של אלו
כפי שהם מיוצגים בכתבה הזו להלן
המפורסמת באתר של ‘חסידים’ המוקיעים ‘ליטאים’
המוקיעים ‘מתנחלים’…..
אני מקווה שהצלחתי לצייר
את תמונת המצב אותה רציתי לתאר,
בכל אופן אשתדל יותר לעסוק בזמן הקרוב
בפירוק המסכות מעל פני ‘מובילי הדרך’ התורניים
המתיימרים לדבר לכלל ישראל.

לקריאת הכתבה לחץ כאן

כתיבת תגובה