הבעיה הגדולה היא שהשלטון מונח כרגע בידי הערב רב עמלק ששולטים ביד רמה.

שחטתי בימי חלדי מלא פרות קדושות.
עליתי על בריקדות שגרמו לי צרות צרורות באופן אישי.

וויתרתי על העולם הזה ביום שהבנתי
שהכל בעצם נמצא בעבר השני ממול
כי בעבר בו אני נמצא לא מצאתי איש.

היו לי שתי ברירות
אחת -ללכת עם מה שליבי אומר לי.
השניה -להוריד את הראש ולעבור לעבר הזה
בו נמצאים כולם…

לא היה לי ספק
עוד בימים בהם לא היה לי מושג ביהדות
ולא הכרתי את זהותי הלאומית
כבר אז הייתי בעבר שממולו היה כל העולם.

אני התייצבתי עם ראש מורם
לא קיבלתי את המוסכמות כמובן מאליו
חקרתי כל דבר לעצמי
וככל שהגעתי למסקנות
כך נותרתי לבד.

כך גם הגעתי ליהדות
מתוך הזבל עם כל החתולים
בניתי עולם שלם בנוי מהערכים
אותם בודדתי ממה שמתרחש ממול
מתוך תקווה שההולכים אחרי – תולדותי
ימשיכו את הדרך באותו אופן
ואכן כך זה מסתמן.

אחרי ההקדמה הזו – אני רוצה להגיד לכם
את הדברים הקשים שאתם נמנעים לעסוק בהם,
ומעדיפים ללכת הלאה עם “יחד ננצח” למרות
שה”יחד” היחידי שיכול להיות יחד בינינו הוא
היהדות. ולמרות שאתם לא מתכוונים לזה בכלל !

ואני מדבר בלשון נוכח “אתם” וכו’,
ולא על מנת להכליל חלילה את מי שזה לא מגיע לו,
אלא בגלל שהממשלה שלכם, בתי המשפט שלכם,
וכל הלאומיות ה”ממלכתית” היא כזו.

שמה פס על היהדות, משחקת אותה כאילו, משתמשת ביהדות
כדי ל”עבוד” על המסכנים שמקדשים את המדינה השקרנית,
שבעצם היא – המדינה הזו – זה רק כמות זניחה של בני אנוש,
כופרים ומורדים באלוהי ישראל ובתורתו, ובכל זאת משתמשים
בסמלי היהדות כדי לאכוף את ממשלתם על עם הקודש
שמעם חכם ונבון הפך לחוכא ואיטלולא בקרב כל אומות העולם.

אז ככה

בחג שמחת תורה האחרון ביום שמיני עצרת
בחרו להם רבים מבני המוטציות שחונכו בארץ ישראל
על ידי מכוני השמד המכונים כאן “חינוך ממלכתי”.

במקום לרקוד עם תורת ישראל כפי הנהוג מקדמת דנא
בכל תפוצות ישראל, בחרו לצאת לרקוד ב”מסיבת טבע”.

“מסיבת טבע” זה אירוע שהכי קרוב לתיאור של
החינגה שהתחוללה עם עגל הזהב ממש סמוך לקבלת התורה.

מה היה שם בחינגת העגל?
התיאורים המופיעים בכל מיני מדרשים מתארים
נשים מעורטלות מחוללות בריקודי עגבים, עם גברברים מיוחמים,
כאשר בשולי המחנה – מאהל בו מתבצעות אורגיות מלאות תאווה.
וכל זאת מלווה בכלי שיר ונגנים וזמרים יחד עם שתיית שיכר וכו’.
מעין מסיבת טבע….כאשר מתנוסס מעל כולם פסל עגל הזהב.

אז אמנם 3000 ועוד כמה מאות שנה עברו ממסיבת הטבע ההיא
שלאחריה באה מכה נוראה שחיסלה ביום אחד 3000 מבני ישראל.

שם במסיבה ההיא היו הרבה יותר מ 3000 משתתפי מסיבת הטבע ברעים
שם היו 60 ריבוא מבני ישראל כמעט כל בני ישראל שיצאו ממצרים.

אבל

כשנביא בחשבון את מצבו של עם ישראל נכון להיום ברחבי העולם?
אתם תמצאו שכמעט אותו מספר משתתף בחינגת “מסיבות הטבע”
בדרכו שלו, ורק אותו אחוז של בני לוי [שומרי התורה האמיתיים]
שלא השתתף בחינגת העגל, הוא ממש אותו אחוז של אלו
שרקדו עם התורה בשמחת תורה האחרון.

הדברים ברורים.

עכשיו על מנת שנהיה ברורים לגמרי.
כפי שכבר הזכרתי רוב של עם ישראל השתתף בחינגת העגל
שהופקה על ידי הערב רב שביקשו אלוהים אחרים מזה
שהופיע ונתן תורה למשה רבנו, תורה מחייבת מאד.

רוב משתתפי חינגת העגל שמעו באוזניהם את עשרת הדיברות
ועמדו במעמד קבלת התורה הנורא למרגלות הר חורב [סיני].

כך גם בעת הזו, אתם סבורים שהעולם החרדי חף
מהשתתפות ב”מסיבות טבע”?
מה שמתחולל בתוככי הקהילות של החרדים השם יודע
וגם אני קצת.
השתתפות ב”מסיבת טבע” זה לאו דווקא להיות נוכח במסיבה כזו.

אבל מה מסיבת הטבע מספקת למשתתפיה?
פריקת עול והפקרות עד כדי תועבות הניאוף הזימה והזנות?
אז מוצאים את מסגרת פריקת העול הזו גם מבלי לרקוד ב”מסיבת טבע”…

וזה קיים וזה בהיקפים נוראיים ממש בממדים שנאמדו בחינגת העגל.
ומי שיקום להכחיש זאת דומה בעיני לערוצי התשקורת שמיד החלו
לשדר [לא רק כאן בישראל, בכל העולם] “על נערים ונערות תמימים
שרק הגיעו לרקוד להנאתם ב”מסיבת נובה” עד שכולם מדברים
את הנרטיב המלוקק הזה, כאילו מדובר בטוהר המחנה השואף
לאהבה ושלום….

תוסיפו לכך את מה שמתרחש בביצה התל אביבית עם כל תועבות הגויים
המשודרגות כאן בבחינת ישראל עזים שבאומות כשיורדים, יורדים
עד דיוטא תחתונה.

וכמובן תל אביב העיר הגדולה המשפיעה את משנתה הסוררת
לכל רחבי ערי ישראל היונקות את רשימו הטומאה הנשפכת לבטלה לאין סוף..

אז זהו יש סוף.

זה נקרא בשפת התורה – הוגדשה הסאה.

אותו בורא שמיד לאחר חינגת העגל,
הפיל בחרב האחים 3000 מהערב רב ומאלו מבני ישראל שהלכו אחריהם,
ומשאר בני ישראל ביטל מיד את שני הכתרים בהם זכו בעת קבלת התורה,
והחזיר על כנה את גזרת המיתה שנתבטלה בעת קבלת התורה.

אותו בורא וגם בחרב האחים [ותרתי משמע] הביא את מפלצות התופת
אל מקום ההתרסה והכפירה והבגידה של בני ישראל בו בעת הזו.

זו האמת .

כל הנרטיב השקרני של נוער טוב שהלך בסה”כ לרקוד הוא ניסיון
של הערב רב להמשיך את שלטונו הרע. כל סיפורי ביחד ננצח
הם שקר ורעות רוח.

עצם הכנסת חיילי ישראל למות בעזה

למרות שיש המון דרכים לחסל את עזה ומחבליה מבלי לסכן
שערה אחת של בחורי ישראל שעד כה נפלו מאות חללים
במלחמת האין תכלית הזו, שכבר ביום כתיבת הדברים הללו
מדבר שר הצבא על החזרת תושבי עזה לבתיהם וכו,
הרי שהכל מוכח לעיניכם באופן הברור ביותר.

תראו.
אמרתי את דברי לאורך כל שלושת העשורים האחרונים.
מי שהקשיב זכה. מאות יהודים זכו למצוא דרך חזרה אל יהדותם.
אני יודע, השם יודע, והם יודעים.

אני מודיע לכם יהודים יקרים, אין לנו עוד זמן, הסאה הוגדשה,
ולמשחית ניתנה רשות להשחית.

הדבר היחידי שיכול לשנות את המציאות ולהפוך את הקערה על פיה
הוא קבלת עול מלכות שמים של רוב בני ישראל בעת הזו.
חזרה מיידית אל הזהות היהודית.

הבעיה הגדולה היא שהשלטון מונח כרגע בידי הערב רב עמלק ששולטים.

לו יצוייר וכל אוגדות וגדודי הצבא שרותחים כרגע על כוונת המפקדים
לעצור את המלחמה ללא הכרעת המחבלים,
היו מקבלים על עצמם פיקוד מתוך מחנה גיבורי החייל,
ויוצאים על כלי המלחמה שלהם אל ירושלים,
כובשים את הכנסת ואת בניין הממשלה ואת אולפני השידור
ומשדרים לבני ישראל קוממיות ?
באותו רגע ממש אני בטוח שמיד יתגלו על כולנו גילויים מהשמיים
לסיוע ביציאה למלחמת מצווה כנגדכל אוייבי ישראל בכל מקום שהם,
עד הרחקת כל איום מעל בני ישראל בעת הזו.

או אז אפשר יהיה לבנות את בית המקדש על הר הבית,
ולכונן את מלכות בית דוד בסיוע של מלכות שמיים.

את מה שיש לי להגיד אני אמשיך להגיד ללא חת.
אני סבור שיש כבר מספיק יהודים כיום שמסוגלים להבין
את הדברים שאני אומר.

קומו. התקוממו, בואו נקיים יחד
את היעוד ההיסטורי שקבע לנו בוראנו.

התנערו לגמרי מכל השקרנים המתחזים למיניהם
אל תתנו להם לשלוט יותר בשום מקום.

הרימו את ראש היהודי אשר נזר אבותיו על ראשו
פתחו את הלב היהודי שלכם לאהבת ישראל המקורי.

לבשו את בגדי תפארתכם בני עמי.
והתייצבו לראות את ישועת ה’ אשר יעשה לכם
באם תלכו בדרכיו.

סדר הפרשות לקראת סיום חומש בראשית
מפגיש לנו את האבות המייסדים
משיח בן דוד – יהודה, ואת משיח בן יוסף – יוסף.
בעיקר בפרשה זו – ויגש, בה מתואר המפגש הטעון בין יהודה ליוסף.

הנביא יחזקאל תיאר לנו כבר כיצד הכל בא על מקומו לשלום

“דַּבֵּר אֲלֵהֶם כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה אֲנִי לֹקֵחַ אֶת עֵץ יוֹסֵף
אֲשֶׁר בְּיַד אֶפְרַיִם וְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל חברו [חֲבֵרָיו] וְנָתַתִּי אוֹתָם עָלָיו
אֶת עֵץ יְהוּדָה וַעֲשִׂיתִם לְעֵץ אֶחָד וְהָיוּ אֶחָד בְּיָדִי.

שמע ישראל ה’ אלקינו ה’ אחד.

בקרוב בימינו
מרדכי היהודי
שלהי חנוכה התשפ”ד

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!


כולה פגישה של רבע שעה פעם אחת בחיים ראבאק. תודה לך אריק על חתיכת הזמן הזו בתוך הנצח.

אני יודע שהכל ימשיך כאן לאן שימשיך..
אני אמשיך לזרום עם מה שיגיע עד שזה יגמר.

זה לא שלא אכפת לי מה יהיה – בטח אכפת לי
אבל אני יודע היכן אני מונח בתוך הנצח
בנקודת הזמן הנוכחית.

מה שעובר עלינו בעת הזו – קשה.
ובדרך כלל – במבט לאחור – תמיד כשהיה קשה
לקחתי את עצמי למקום טוב שנתן לי תקווה.

היום – ובכלל בזמן האחרון מאז הטבח הנורא
מאז הבגידה שחשפה את כל מה שהתרעתי עליו
מאז שלקחתי את משקפת הצופה וזה קרה לפני שנים רבות
כאשר הכל די גלוי ובטח עוד יתגלה ויחשף.

אני די רגוע.

לוקח עצמי אל המקומות שמנחמים אותי
לדעת שחייתי בדור הרה גורל שכזה,
עם אותה התפאורה, אותן הנשמות,
עם הרע והטוב, המר והמתוק.

אריק היקר – כן – יקר ערך במלוא מובן המילה.

פעם אחת נפגשתי אתו לאיזה רבע שעה בהפסקה של הופעה שלו
הייתי עלם צעיר, פרא אדם, שלא מקבל מרות מאף אחד
לידו ישבתי כמו נער אנרגטי ששום מסגרת לא התאימה לו
ופתאום מצא מורה דרך. לא סתם לדרך טיולים בטרק אחד.
מורה דרך לחיים.

כולה פגישה של רבע שעה פעם אחת בחיים ראבאק.
הקשבתי למילים היוצאות מפיו, ראיתי את התנועות,
אהבתי כל מה שראיתי
מצאתי כיוון, בתוך כאוס תחושות, מלא שאלות,
וקריזה על עולם שלא הבנתי למה הוא הולך עקום.

כשעקבתי אחריו ואחרי השירים שלו, אחרי אותה פגישה,
מצאתי המון תשובות, ונרגעתי למצב בו ההתנהגות שלי
עברה למוד שהיה רק שלי, יחודי, בהתבוננות בעולם, ובהחלטות,
לכן קל היה לי להיות אדם עצמאי לחלוטין כבר בגיל צעיר מאד,
ולא להיסחף לטרנדים אופנתיים.
אדרבא, הייתי מודל לחיקוי.
מוטי אלוף זה שם שעד היום מוכר בבאר שבע בה ביליתי
את ימי נעורי. לא משהו בומבסטי כזה, אבל ת’יודעים
יש שמות שמי שזוכר…

נסחפתי מעט .
אריק .
לקחתי את עצמי היום לחפש קטעים שלו, כדי להרגיע
את הזעם שמפעם בי ומאיים לכלות באש כל מקום שאני מסתכל עליו.
לקחתי פסק זמן, ומצאתי את זה.

10 שנים שהוא לא כאן, אבל הוא לקח אותי 50 שנה אחורה,
ובכל זאת הוא כאן, והוא לא יעלם.
כי אדם שמשאיר את חותמו על דורות, לא נעלם.

אז הנצח הזה ימשיך, ואמנם בגילוי לב, גם אני הייתי רוצה
להשאיר את חותמי כאן לדורות, והמון מונח בכתבים שלי
להסביר את האמירה הזו הקשורה בחלום חיי
לראות את גאולת ישראל השלמה, בית מקדש, מלך מבית דוד,
ובני ישראל יושבים לבטח בארץ זבת חלב ודבש,
ממלכת כהנים וגוי קדוש.

אבל הכרת המציאות שלי מדוייקת, וברור לי שחלום חיי
יכול לקחת אותי עד יומי האחרון מבלי מימוש בהתגשמות,
אבל אני לא אוותר עליו בע”ה.

ואם אכן יגיע אל יומי האחרון מבלי מימוש, אנחיל אותו לבני,
והם יממשו אותו. לכן אני אמשיך לעשות את המעשה שלי,
וכל פעם שהזעם יעלה על גדותיו, אני אזכור,
שהנצח בתוכו אנו עוברים בנקודת הזמן הזו,
ימשיך לזרום הלאה גם אחרי שלא אהיה כאן,
ואני אמשיך להשתדל כמו אריק האהוב
שלפחות אזכה בנקודת הזמן הזו בתוך זרימת הנצח,
אשאיר כאן משהו כחותמי.

תודה לך אריק היקר שלקחת אותי היום אל נקודת הרוגע הזו
ממנה יכולתי לכתוב את חתיכת הזמן הזו בתוך הנצח.

מרדכי

סרט העשור !! הבוגדים עדין מנהלים את צהל ! הבוגדים עדיין מנהלים את החיים של בני ישראל.

מה אגיד לכם ידידי,
נראה שהצלחתי להטמיע היטב את התובנות שלי
עד שהן הגיעו למי שתרגם אותן באופן כל כך מוצלח
שנראה כאילו יצרתי את הסרט המדהים המצורף בעצמי.
אבל לא. לא אני יצרתי אותו,
אע”פ שכל פריים שמופיע בסרט זה נחשף על ידי
בשנים האחרונות הן ביחד עם אייטמים נוספים או כל אחד בפני עצמו,
והדברים מתועדים היטב כאן בבלוג שלי.

כך או כך ממילא לוחמי חופש אמיתים מסונכרנים בשיא הדיוק
לתמונת מצב מדוייקת לחלוטין. Great minds think alike.

הייתי רוצה לפגוש את יוצרי הסרט, על מנת לתאם דרכים לעתיד טוב יותר.
אני קורא למי שייצר את הסרט הזה ליצור אתי קשר.

אתם – תהיו אשר תהיו – בני ישראל, חייבים לעצמכם את הצפייה בסרט הזה
כי אם לא תשננו כל תמונה ואמירה בסרט הזה, חייכם שווים כקליפת השום.

דבר חשוב מאד שאתם חייבים לזכור בסיום בצפייה !!
הבוגדים שרצחו במו ידם את הנטבחים בעוטף,
עדיין מנהלים את החיים של מי שעומדים למות בגללם בחידוש הלחימה,
וגם את חייכם שלכם ושל כל התולדות שלכם.

אתם חייבים להחליט שזה מצב שלא יכול להמשך !!

אני קורא את כל מי שמבין את המצב, להתיישב כולנו
תחת קורת גג אחת כדי להציל את שארית הפליטה,
ולייצב לכולנו בני ישראל
חיים אתם נוכל להמשיך לעתיד טוב יותר.


גופות צפות בירקון ?? טייס קרב – מוחמד מכפר מנדא ? איך הגיע הרפש האנושי הזה להנהגת ישראל בעת הזו?

לא יכול לסבול את הזבל האנושי הזה
אבל משתף רק כדי שתבינו
איזה פסיכופטים מטורללים מנהלים לכם את החיים,
ושומרים על הביטחון שלכם.

מי שמכיר אותי שנים יודע שאני מכנה את הצבא הזה
מאז שהשתחררתי ממנו
“צבא הגנה להסתכל ולצחוק.”

ביום שזרקו אותי מקורס טייס, לא בגלל שהייתי טייס גרוע,
לא בגלל שקיבלתי ציונים רעים במבחנים בתאוריה ובמעשי
אלא בגלל שהייתי קצת פרא עבורם, לא מקבל מרות,
ובעיקר לאחר שאחד מהסלבס בן של טייס בקורס שלי
שזכה ליחס מועדף בשל ההשטנקרויות שלו שדפקו לנו שבתות
אז “טיפלתי בו בעדינות ברגישות ובנחישות”
זה היה יותר מידי עבורם אפילו שהיו לי ציוני מצטיין
אצל הבוחנים הכי קשוחים בבית הספר לטיסה.

כבר אז אני גמרתי עם הצבא הזה
ושתבינו כשהתגייסתי הייתי מורעל גדול,
אבל זה נגמר בשלבים מוקדמים מאד
כשהבנתי עם מי ועם מה יש לי עסק.

התבגרתי מהר מאד.
כבר בגיל 15 הייתי רשום לפנימיה צבאית
עם רקע של גדנ”ע בכל השנה הראשונה והאחרונה שלי בתיכון
הצלחתי לקבל סרט הדרכה של מ”מ כבר בגיל 14
אחרי קורסים אינטנסיבים בצריפין ובבאר אורה [מי שיודע מבין]

אלא שהייתי סקרן לטעום הכל ובבת אחת,
כך שבפנימיה הייתי רק רשום
ובעצם הסתובבתי לאורכה ולרוחבה של הארץ
שהייתה הרבה יותר גדולה מהיום, כי היה לנו את סיני
ואני הייתי מאוהב בלגונה של דהב כבר באותם ימים.

הייתי נער מפותח מאד עצמאי שעושה מה שחשבתי
שיגרום לי לגדול עוד ועוד כמו ששאפתי.

הניסיון הזה, הגיוס לקורס טייס, והאכזבה מניפוץ המיתוס
גרמו לתובנות שזרקו אותי מחוץ למטריקס כבר אז.

סימנתי לי מאז את הטיפוסים הנאלחים שהחושים שלי קלטו
מאחר ורכשתי באמת ניסיון שהביא אותי למצב קליטה מעולה שכזה.

מאז כמעט ולא פיקששתי אתם.
בכל תחומי החיים בכל המגזרים, אני מזהה אותם
את הטיפוסים האלה כמו אותו בן של סלב שהאף שלו נכנס לגולגולת.

השטינקרים, החנפנים שמתקדמים הלאה עם הלשון, עם המרפקים
ולפעמים עם דריסה ממש, ותפירת תיקים,
כל אותו זבל אנושי לדאבון לב
הצליח לאייש כל פינה במבנה השלטוני של שלטון הזדון הזה
שנכפה עלינו כאן בארץ הזו.

עקבתי אחר התהליכים הללו בשברון לב אמיתי,
חזיתי ממש בזעם עצור בכל אותם חדלי אישים שאיישו
את עמדות שירות הלקוחות בבטוח הלאומי,
ובכל מקום בו נצרך שירות לציבור.

ראיתי לאורך השנים איך ה”מוחמדים” הללו
שכילד שאלתי למה השאירו אותם כאן לאחר 6 הימים,
ולאחר מכן כנער בשמו”צ
זעקתי שלא יקום ולא יהיה דו קיום עם חיות אדם אלו.

ולכל אורך השנים בהן נוספו לי עוד ניסיון וחכמת חיים,
דיברתי , כתבתי, שידרתי, הרצתי,
את התובנות שלי והנגשתי אותן לציבור רחב של בני ישראל.

לדאבון לב .
מרגיש כישלון צורב עד עתה להצליח להגיע לעמדת השפעה
ממנה נשמע קולי, לא רק בגלל שה”אוייב” [לא פחות מזה]
העומד מולי חזק ואימתני,
אלא בגלל בני
עמי,
שכנראה לא הוכשרה העת עבורם להיגאל.

וכך מוצא עצמי נכון להיום
מוקף באפסים בכל שדרות השלטון.

היעלה על הדעת ששני הכלומניקים לפיד ובנט
היו כאן ראשי ממשלה של העם הזה?הרי זה לא יאומן כי יסופר.

בוגדים נאלחים דוגמת אהוד ברח/אולמרט/אהרון
ומיליקובסקי שחיי בני עמי נחשבים עבורם כקליפת השום?

עזבו את זה שאני חש עלבון משפיל, שחדלי אישים כאלו
הגיעו להיות “מנהיגים” [בא לי להקיא כשאני כותב את זה]
של בני ישראל, אבל –
אלו בני ישראל של התורה שדוד המלך הוא מנהיגם?

בכזו קלות נמכרים בני עמי המסולאים בפז, ככבשים
לעדר צבועים טורף? מטים גרונם לשחיטה במודע?


זה נקרא התפכחות?

אני יודע בוודאות שאם היו יודעים אחי ואחיותי מבני ישראל
איזה לב רחמן יכול להנהיגם, גם בעת הזו, היו זונחים
את כל רפש האדם הזה שמאכלס את שלטון הזדון נכון להיום
והיו רצים למנות להם מלך כצווי התורה שיביאם חזרה
אל חוף מבטחים.

אבל לאלוקים הפתרונים,
ולב מלכים ושרים ביד ה’.
ולכן מקבל אני את רצונו כפי שהוא.

באכזבה גדולה, בשיברון לב, בחוסר אונים,
אבל הואיל ובדורות הללו במעשיהם
קובעים את סוג המנהיג שיוביל אותם…
אז נקבל את רצון ה’.
בלית ברירה.
כי רק רצונו קובע בהתאם לבחירה של הדור.

ובמידה שמודדים כך נמדד לכולנו.
אז כנראה שמגיע לנו סוג של חדלי אישים
כמו הזבל האנושי הזה בסרטון המצורף להלן.

וכמו כל אותם נאלחים שמדברים כעת על “מחדל” איום ונורא
שגבה את חייהם של אלפים מבני עמנו בעת הזו,
והותיר עוד רבבות יתומים ואלמנות,
פצועים בגוף ונפש
לכל חייהם.

הגם שאני סבור שמדובר בבגידה ממש
בגד בוגדים בגדו.

זה מה יש.

“אם מוחמד מכפר מנדא רוצה להיות טייס קרב, צריך לתת לו.”
וזה היה בכיר בשב”כ כן?


ניתוח תמונת מצב 29.10.23 שבועיים פלוס מהטבח הנורא, לאן פנינו מועדות?

מה אני סבור בקשר לפרסום הזה?

שהוא התפרסם היישרמלשכת שחקן הדרמה,
המניפולטור הקרבן המתמיד:

ניתאי מליקובסקי ג’יי סאליבן בנג’מין נתניהו
הצורר המוכר
שהזריק ל 6 מיליון אזרחי ישראל
את נסיוב הרעל, שמעבדת
הניסוי המכונה
קופות החולים של משרד הבריאות, במדינת רוטשילד
העמידה לרשותו,
כאשר מאז הוזרק נסיוב הניסוי הזה
מתו צעירים [בעיקר מדום לב] באחוזים מטורפים
שלא נחזו בעולם מעולם!
שלא לדבר על זקנים שנעלמו מן העולם בכמויות אדירות
ב 3 השנים
מאז עברה כאן זריקת הרעל.
ובכן הואיל והזריקה אמנם מספקת אחוזים גדולים של מתים,
אולם האיטיות בה השיטה עובדת גורמת למפלצות האפלה
שמאחרי אג’נדת חיסול 95% מהאנושות, להם להגיע מהר יותר
אל הפינאלה שבתכנון
שהיא מלחמת העולם השלישית עליה דיבר

אלברט פייקאלברט פייק
מכשף הבונים החופשיים בחזון שלו להגיע אל

בית מקדש בנוי על הר הבית
שמוקדש לא פחות ולא יותר – ללוציפר.

ימח שמם.

 

איך זה קשור למכשף המקומי?
הוא חלק אינטגרלי בעניין, הואיל ושדה הקרב שנועד להכיל
את המלחמה האחרונה הוא – ארץ ישראל, כאשר יעד הכיבוש הוא:

ירושלים.

 

איך כל זה קשור לטבח בדרום?

את זה הימים הבאים יגידו.

 

צבא ארה”ב [פימה] כבר פרוש בכל חלקי ארץ ישראל.

 

על חופי הים התיכון משייטים רוב ציי העולם מהגדולים שבהם.
משחתות, צוללות גרעיניות, וכמובן חיל אוויר גדול מאד[על נושאות המטוסים]
ארה”ב מחופרת היטב על אדמת ישראל מזה עשורים, תחמושת

ובסיסי ענק בצפון בדרום ובמרכז.

 

השחקן הזה מיליקובסקי בשיתוף עם הנבל הרשע אהוד ברח

שניהם עובדים עבור האג’נדה וראשי הפרמידה.

 

הצבא וכוחות הביטחון כפופים לפנטגון ולצבא ארה”ב ומשרתים
אינטרסים שאינם כוללים את בני ישראל היהודים, המצויים על לוח השחמט
כפיונים המוקרבים על מזבח הגחמה כפי הנצרך,
ממש כמו כל אחד
מהנרצחים בטבח בעוטף עזה.ולהבדיל כמו תושבי עזה “הבלתי מעורבים”
הנדוס ההמונים בעוטף הדוגל במוסר הנוצרי ובכוונות השלום עם עזה
הוא אותו הנדוס המונים הדוגל לרצח וכיבוש אדמות ישראל ע”י העזתים,

בשני המקרים מדובר במשבר מפוטם שהונדס בדיוק לתוצאות שהוא גורם.

 

מהנדסי ההמונים גם הנדסו את הצטרפות החיזבאללה למשוואה,

ובמעגלים הרחבים יותר את אירן טורקיה, ירדן, וסוריה, וגם מצרים.

 

המעגלים הסופיים הם ברית רוסיה סין,
נגד נאטו ארה”ב בריטניה, גרמניה וצרפת.
וכל זה אמור להתרחש כאן על אדמת ישראל.
לכן צריך לשמור את מיליקובסקי בראש הפרמידה כאן,
כי הוא
מחזיק ארסנל של רוב היהודים הרואים בו מושיע.
אולם יש כאן מספיק כאלה שגורמים למהנדסי ההמון לשלוח
שוב ושוב את אהוד ברח כדי להנהיג אותם.

וכך השניים הללו ממיטים אסון אחר אסון על העם היושב בציון.

 

בנתיים זה הולך להם, הם משחקים אותה עם המניפולציות שלהם כך

שרוב האידיוטים השימושיים של שניהם ממשיכים לצעוד במתווה המהונדס.

 

העם היושב בציון שלא מבין את עוצמת המכה המתרקמת להגיע
לא מתעורר גם לאחר הטבח הנורא, להבין, שנצרכת תשובה גדולה מאד
ושיבה אל הזהות היהודית הנדרשת כל כך לאור התגשמות כל נבואות החורבן,
ובמקום לעשות תשובה כזו באופן קולקטיבי שיאחד את העם סביב זהותו
לא הייתה קריאה של הנהגה יהודית של תלמידי חכמים לעם,

להצטופף תחת חסות התורה וקיום המצוות.

אדרבא,

ראיתי מספר קאקמייקות עם זקן ופאות או מגבעות [חלקם מחברי הטובים לשעבר]
שקראו קריאות ש”לא לעשות חשבונות שמים”, ולא “לקטרג על ישראל”

ולהבין שכולם תינוקות שנשבו ובולשיט דומה. טפו.

 

טיפשים נבערים מדעת אמת. הלכו פייפן עם קשקושי לדון לכף זכות,

עד שמכנים את משה רבנו – מפורסם של שקר רחמנא ליצלן.

 

הואיל ולטענת חלמאים אלו – שכל מי שטוען שהאסון הגיע בשל
חילול השבת והיום טוב של שמחת תורה ע”י ריקודים לצלו של פסל בודהה,
אם תתרכזו טוב, תוכלו לראות שם דמות חרדי, עם חליפה ומגבעת
מצלם את הבזקי הטילים, שלא יפריעו לכם תמונות הרקדניות המעורטלות
מקווה שהן שרדו כדי לעשות תשובה, כמו החרדי הזה שם….
מזכיר לכם כן? שבת קודש, ויום שמחת תורה, בו עם ישראל
כולו נמצא בבתי כנסיות ורוקד עם התורה.
   

ובכן לטענת נוטפי הצוף, השרלטנים הטוענים שכל מי שמזכיר את זה
הוא מפורסם של שקר, שדעתו אינה דעת תורה.
אם כך הם מייחסים תיאור זה למשה רבנו, שיורד עם לוחות הברית
ומוצא כמעט את אותה תמונה של חינגת בשרים, סמים, ושאר תועבות
בריקודים אמנם לא סביב פסל בודהה, אלא סביב עגל הזהב.
ומה הוא עושה? דן אותם לכף זכות? אומר שהם תינוקות שנישבו?
הם אפילו עוד לא התחייבו לתורה שעוד לא קיבלו !
הוא קורא – מי ל-ה’ אלי,
ומורה לשבט לוי שהתקבץ לקחת איש חרבו בידו,
ולהכות במתחנגלים מכת הרג ואבדן.

3000 איש ואישה מתו באותו יום. זו תורה. תורת משה.

 

אז אני לא עושה חשבונות שמים,
אבל אותם שרלטנים שמחפשים רייטינג אצל
שוחרי הלדון לכף זכות את השרצים עצמם,
הם בטח לא ילמדו אותנו דעת תורה מהי.

אז הנה גם סגרנו את החשבון הזה.

 

הבל יפצה פי כל אלו שמחפשים לקרר את האמבטי,
ולגרום לבני ישראל להמשיך בשגרת חילול השבת,
ומחיקת קיום מצוות התורה מבני ישראל

בהכשירם את השרצים באמירה “מי שמך לעשות חשבונות שמים”.

 

לא צריך להיות חשבונאי גדול כדי להבין שאנו חיים
מבחינת ההיסטוריה של בני ישראל באחד הדורות
שהתרחקו רחוק מאד מאד מיעודו של עם בני ישראל
מבחינת קיום מצוות התורה שניתנה לנו בהר סיני,
ומקיום הברית
בין אלוהי ישראל לבין כנסת ישראל שאנו מנויים בה.
אז הס לכל הטמבלים המחופשים לרעבני הניואייג’ מוכרי האשליות
המשתמשים ברבי נחמן ולימודו לדון לכף זכות על מנת לרכב על גלי השכול
והכאב הנורא, על מנת לצבור להם עוד אהדה ביצירת הכשר להמשך דרך
ה”תינקות שנישבו” שקופצים על ההזדמנות להמשיך בשגרת יומם המחולל

כל רגע ורגע מקיום מצוות הבורא, עד שהוגדשה הסאה, וחווינו את האסון.

 

אדרבא זה הזמן לעורר, והחי ייתן אל לבו,
וככל שעובר הזמן כך מתפוגג המומנטום, על יד רוב הטמטום.
נחזור לעניין הימים המתרגשים עלינו.
עוד לא מצאתי את הדרך איך לחבר את כול המבינים מה מתרחש לאשורו.
אולם אני ממשיך לנסות למצוא.
אם קראת ואתה מזהה בכתוב את עצמך,
אתה חלק מההתעוררות הנכונה,

מצא את הדרך להגיע ולהתחבר.

 

הדרך אליה אני מכוון, היא התנתקות מהישות הזרה השולטת בנו,
ומציאת הדרך אל הזהות שהיא היא המכנה המשותף בעצם של כולנו

היא דרך היהדות.

 

צריך להבין.
“הם” מחזיקים בשם “ישראל” במרמה ובהונאה גדולה ביותר,

שותפים עמם, “גדולי תורה” עבור בצע כסף.

 

הדרך שלנו היא ליצור קורת גג אחת אמיתית
שתחתיה יאספו שלומי אמוני ישראל,
באופן שיפקיע מהם את האפשרות להשתמש בשם “ישראל”.
זוהי עת רצון לפני שמגיע מה שבוודאות יגיע.

תזדרזו.

 

הבאתי גם את סרטון הרמאי, כדי להדגיש היטב את גודל השקר שלו.
האדון מיליקובסקי לא רק שידע הוא גם שותף מלא.
כי ממה נפשך?
אם העירו את הרמטכל, וראש השב”כ ושאר קודקודים באותו לילה רע ונמהר
לא יעירו את ראש הממשלה?
ואם לא העירו את ראש הממשלה, ועשו לו כיפה אדומה כשהוא יישן.

אז מה הוא שווה?

עריכה – 3 לדצמבר 2023 חודשיים לאחר הטבח בעוטף.
הגיע לידי סרט מעולה שמבליט את הקשר בין מלחמת יום הכיפורים
לבין הטבח בעוטף עזה , קשר מכריח הוכחת בגידה חמורה ביותר
בקרב צמרת צהל והדרג המדיני.
אל תשאלו עכשיו, המתינו עד סוף הסרט, לא יישארו לכם שאלות.
רק הערה בשולי הדברים הסרט כנראה נערך לפני שהשרץ הרע קיסנג’ר מת.
הוא מת אבל הבוגדים בישראל עדיין חיים, ועדיין מנהלים את בני ישראל,
מצב שחייב במיידי להסתיים.

מי שהביא עלינו את האסונות – לא הוא זה שיוציא אותנו מהסבך.

כותב לכם משהו שחשבתי עליו המון.
מי שיתרגז ויכעס? זבש”ו.
מי שיתבונן לעומק יבין שיש דברים בגו’.

אבל העת מזומנת לשינויים מפליגים, וצריך לנצל את המומנטום.

 

תקשיבו !!
הגיע הזמן לפנות מכל מדורי השלטון במדינת ישראל

כל מי שהוא ממוצא אשכנזי !!

 

תבינו.
לפני שואת הנאצים הייתה זו תנועת ההשכלה באירופה
שהשמידה מיליוני יהודים מיהדותם ע”י התבוללות נוראה באחוזים מבהילים.
תוך כדי השואה ראשי תנועת ההשכלה [מומרים ממוצא יהודי]
שינו את שם תנועתם ל”תנועת הציונות”.
תהליך הקונגרס הציוני ומה שהתבשל בו, היה פרומו להקמת האו”ם,
ולאחר מכן להקמת מדינת רוטשילד.
לאורך הזמן שהתהליך התבשל בו, הוכשרו ה”מנהיגים” שאמורים היו
לקחת את השלטון על שארית הפליטה שהנאצים לא הגיעו אליהם.
מהרגע הראשון כל המנהיגים בכל מקום בו היה צורך בהנהגה
היו ללא יוצא מן הכלל חיילים של “תנועת הציונות”.
בית המשפט, המשטרה, וראשי הצבא, שהיו כולם כפופים
למועצת העם הממונה [על ידי מי?] כולם היו ממוצא אשכנזי ובעיקר

ממדינות גרמניה ופולין.

 

למרבה האירוניה, לאחר 75 שנה,
והקמת כמה דורות של מוטציות אוטואנטישמיות, אתאיסטים, שונאי יהדות,
מטונפות בכל תועבות הגויים,
עדיין, שולטים כאן ללא עוררין
הדורות השניים והשלישיים של אותם כופרים
מומרים ממוצא אשכנזי.
אם זה בכל צמתי הפוליטיקה החשובים, אם זה בצבא, במשטרה, בבית המשפט.
כמובן כמו שהשכיל אותו שבתאי – בן גוריון שר”י לבנות “רבנות ראשית”
[שנכון להיום אף אחד משלומי אמוני ישראל לא סומך עליה בכלום]
על מנת לשוות למדינה צורה “יהודית”,
כך הוא השכיל למצוא
מזרחיי מחמד לשבצם בתפקידים זוטרים,
על מנת שלמראית העין
אפשר יהיה לומר שיש גם מזרחיים בשרות המדינה.
מזרחיים אלו לכל אורך הדרך נחשבו שואבי מים וחוטבי עצים,

ושין גימלים שאפשר להפיל עליהם תיקים.

 

זו עובדה ללא עוררין, ושום קשקוש על ה”שד העדתי” שגם הוא המצאה
של האשכנזים הללו שאוחזים בשלטון ואוכפים אותו בעושק, במרמה,
בשחיתות נוראה, ומבלי להתחשב כלל בבני ישראל בכל תחום אלא רק
בשעבוד רודני המסווה עצמו בשקר הדמוקרטיה, שום קשקוש כזה,
לא יצליח להסיח את הדעת מלהבין שמדובר בעובדה ברורה !
כל מוקדי השלטון כולם ללא יוצא מן הכלל אחוזים בידי אשכנזים !

עובדה.

 

כעת. על מנת להיות ברור לחלוטין !

 

איני טוען שכל מי שהוא ממוצא אשכנזי
קשור לקנוניה השלטונית
של תנועת הציונות.

אני כן טוען שכל מי שקשור לקנוניה זו הוא ממוצא אשכנזי.

 

ויש הבדל עצום בין שתי האמירות.

 

לכן הואיל ורצף של 75 שנה שולט כאן שלטון ללא עוררין

קומץ של אנשים ממוצא אשכנזי.

 

והואיל והובלת המדינה הגיעה ע”י שלטונם לדד אנד [דרך ללא מוצא]

עם סכנה קיומית ברורה לבני ישראל בעת הזו.

 

והואיל והוכח בעליל שראשי האשכנזים,
ותבדקו ותמצאו שרוב גדול מאד מכל הפלגנים בעת הזו הם אשכנזים,
ורק מיעוט קטן של מזרחיים משוכנזים בעלי טובות הנאה,
הם אלו שהביאו לפילוג חמור ביותר בעם ישראל,
פילוג שכמעט הגיע לעימות מזויין, ורק הטבח בדרום עצר את
התהליכים ההרסניים הללו שיכלו להמיט עלינו אסון הרבה הרבה

יותר גרוע מהתוצאות העגומות של הטבח בדרום.

 

סיכום

 

ברוך שלא עשני אשכנזי וברוך שלא עשני ספרדי.

נולדתי בארץ ישראל למשפחות שמוצאן הוא ארץ ישראל.

 

לא אפרט כאן יש מספיק מאמרים בהם הסברתי יחוסי לארץ ישראל.
מעודי חשבתי רק על ארצי מולדתי במובן שאחי שבאו מן הגלות
הם אחי ואחיותי מבני ישראל.

מעולם לא אחזתי בדרכי הפילוג הללו.

 

אולם מאחר והתבגרתי ורכשתי דעת, ומניסיון החיים שלי,
ברורות לי תובנות
שמאגדות את היקף הידע שרכשתי
לעמוד שדרה חזק ואיתן
שכל כולו מוקדש לאחי ואחיותי מבני ישראל.
ואני מדבר על בני ישראל
הנאמנים לזהותם המקורית קרי יהדות !
עם כל האתאיסטים ושונאי היהדות אין לי שיח וסיג,
הם יושלכו לפח הזבל ההיסטורי, הם בחרו בכך.
אי אפשר לרקוד על כל החתונות.
אדם שבחר לזרוק את עצמו מקיום מצוות התורה אותן ציווה אלוהי ישראל,
אולם יחד עם זאת להחזיק בתואר יהודי/ישראלי
הוא צבוע שמעליב את האינטיליגנציה בלשון המעטה.
כמובן שאלו אשר נסחפו על גלי ה”חופש” המדומה,
ואתחלתא דגאולה מסיפורי הדתיים לייט מתנועת המזרחי
שהיא תנועת בת טמאה של תנועת הציונות,
מוזמנים בכל רגע להשיל מעליהם את לבושי הזרים שהולבשו עליהם,
ולנקות ולהיטהר, ולחזור אל חיק היהדות המקורית הטהורה והנקייה.

אין פה מקום יותר למשחקים.

 

לכן אני סבור שהנהגת הריבונות של בני ישראל בעת הזו חייבת לעבור

אל חכמי ישראל האמונים על תורת משה.

 

אלא דא עקא, בדורות היהדות העבשה הגלותית הנוכחית
אין לנו כרגע מנהיגים שיכולים להוביל אומה המקובצת בארץ ישראל

מוקפת אוייבים במצב סכנת חיים.

 

עם כל הכבוד – גם אם אערוך חיפוש מדוקדק ביותר בין שדרות היהדות,
אוכל למצוא הרבה תלמידי חכמים, אלא שאין להם מושג קלוש

בטכסיסי מלחמה, והנהגת צבא.

 

לכן הייתי לוקח מהם מועצה שתהווה מועצה המייעצת

להנהגת הריבונות על פי השקפת התורה.

 

אבל להנהגת הריבונות המדינית אני ממנה כרגע בעלי תשובה יראי שמיים,
יש לנו מהם כיום קרוב למיליון יוצאי צבא, מהם מובחרים ביותר,

מהם ממש מזרע דוד המלך – שזו האופציה עליה אנו מצווים מן התורה.

 

וכמובן לא לוקח מהם מי שהוא ממוצא אשכנזי, להנהגת הריבונות

בגלל המנטליות שאין לה כל קשר למה שמתרחש במזרח התיכון נכון להיום.

 

יוצאי עדות המזרח מכירים מנטליות ערבית מהי.

הם צריכים לעמוד בפרונט מול האוייב הישמעאלי/מוסלמי.

 

ומבעלי התשובה ממוצא אשכנזי אני מקים אוגדות 
שיתמודדו מנטלית ופיזית, עם הכיפה האדומה המסתתרת

עם האומות המנויות בברית המערב, אירופה, וכל אדום.

 

יש לי מודל שלם שאמור לספק פתרונות מדוייקים
למצב בני ישראל בעת הזו.
אלא שצריך להתגבר על הקליפה הקשה ביותר בדורנו.

עם קשה עורף.

 

אשמח לשמוע דעות שלא צמחו מהבטן

או יותר גרוע יוצאות כמו גזים ללא שליטה.

 

חבל לך להגיב את השטויות העולות לך באימפולסיביות בגלל
ששמו לך סדין אדום מול העיניים.
מוכן לשמוע ביקורת אבל עניינית.
אתה שרוצה להתלהם ולהגיב מהמותן, אני מזהיר אותך

אפס סובלנות.

 

אני בשלב שאני מעיף מעלי כל נודניק שמבלבל את המוח.
יש לך הערה/הארה/השגה?
סאלמטאק.
תגיד מה שאתה חושב בצורה עניינית ששווה תגובה.

ועדיף תמיד לדבר באהבה ובנועם גם על נושאים קשים.

 

לך לך התשפ”ד

 

מרדכי היהודי

 

ל-ה’ הישועה !!

 

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

דוגמה קלאסית להבדלי התפיסות.

אליהו יוסיאן מיום ליום אני מאוהב באיש הזה יותר ויותר.

 

והמגיש האשכנזי המנופח הזה – ליברל עאלק.
“אני מסכים אתך אבל זה לא הזמן” טפו,
יצאו לנו מהאף הנקניקים הללו.

 

אם לא למדת את העובדות בהרצאה שברשומה הזו, אתה פשוט לא יודע כלום.

עריכה**********
מבקש לעבור ולקרוא את המופיע עם הכוכביות
מתחת לסרטון לפני הקריאה והצפייה ברשומה זו…
לאחר מכן תוכלו לסנן לבד.
*************************************

דייוויד אייק בהרצאה מקיפה, מסביר תמונת מצב עכשווית מדוייקת להפליא.
אני עוקב אחר האיש המופלא הזה במשך שנים רבות וארוכות
מכיר את כל קשקושי המתנגדים לו. האיש הזה אינו אנטישמי, הוא איש מפוכח ביותר
ומדבר ברור את האמת בקול רם מבלי לחשוש.
אני ממליץ בפה מלא על הקשבה בריכוז על, לדברים שאייק אומר.
זו המציאות באופן הגלוי ביותר.
כמובן, אייק כגוי שאינו מחובר ליהדות, אינו מדבר מפרספקטיבה של יהודי,
אבל דווקא בשל כך הוא אובייקטיבי באופן חותך שמסוגל להציג את האמת בדרך המאד מיוחדת שלו.
אם אינך מכיר את העובדות שהאיש הזה מגלה בהרצאה זו, אינך יודע צל צלו של הבסיס להבנת המציאות.

**************************
חוזר בי לחלוטין !!  וזאת בעקבות הסרטון המופיע כאן בסוף הטקסט,
כאן בסרטון לעיל הוא מדבר לערוץ ישראלי יהודי, לכן הוא מעודן יותר ונזהר במילותיו.
אולם בסרטון המצורף להלן הוא מדבר באולפנו הפרטי ולקהל שומעיו הרגיל.
לכן משמיעת הניואנסים בהרצאתו הזו הבנתי כך:
דיוויד אייק הוא אכן אנטישמי מתוחכם מאד.
הניואנסים הדקיקים שלו חשפו זאת בפני.
“יש שני צדדים” הוא אומר.
“המחתרות בקום המדינה התנהגו בדיוק כמו התנהגות
לוחמי החמאס.” הוא אומר
זהו אנטישמי שהתחכום שלו הרבה מעל הסטנדרט.
לטענתו הה”פלסטינים” גורשו ממולדתם ע”י המחתרות שהקימו את המדינה.
והכסת”ח שלו זה שהם פשוט היו שבתאים ששונאים את העם היהודי
שהוא בכלל לא מדבר עליו רק על השבתאים.
בשימוש כזה באמת על מנת לשקר לא ניתקלתי
ואני מודה
האיש הזה הצליח לעבוד עלי שנים ארוכות עד היום.
אלא שהפעם לאחר צפייה בהקשבה מלאה ובריכוז
התבררה לי האמת.
איני יודע אם יש לאיש הזה כוונת זדון בהתנהלות
או שהוא פשוט מאמין לנארטיב שהוא כלא עצמו בתוכו.
כך או כך, הבנתי לחלוטין שהאיש הזה לא דובר אמת.
הוא משתמש בעובדות אמת, ובסופרלטיבים המשתמעים לשני פנים
ונע בין הטיפות, עם חכמה עמוקה המבוססת על ידע בהיקף נרחב מאד
אבל השורה התחתונה שלו זה – “לא לקחת צד” שזו מסקנה שקרית
ולא נכונה בעליל.
יהודים אינם שוחטי תינוקות ועורפי ראשים.
יהודים אינם אונסים וחומסים ומתנהגים כחיות אדם.
יש צד ברור לקחת כאן.
הגם שכל דיבוריו וסקירותיו אודות השבתאים נשענים על עובדות אמת.
עם כל זה, כנראה בגלל הדם הזורם בעורקיו
יש לו בחירה ברורה.
זה שהוא משווה בין אוכלוסיה פלסטינית לאוכלוסיה יהודית
שם הנפילה שלו.
אי אפשר לאינטלקט חכם ליפול בהשוואה כל כך מטומטמת,
ההשוואה הזו היא האנטישמיות שלו.
אז הנה גם אני מודה בטעות גדולה שלי שנמשכה לאורך שנים.

Another one bites the dust

לחצו על התמונה תגיעו להרצאה המדוברת

 

צבא כוחי ועוצם ידי משענת קנה רצוץ. סיכום ביניים 11 יום לאחר הטבח בעוטף עזה

הולך להגיד לכם בקול רם וצלול,
אמת שברורה לי מעל לכל ספק.
א. חבורת הנמושות שהביאה עלינו את האסון הזה, כלולה מהפייק ימין,
ומהפייק שמאל, במדינה שנבנתה בפייק.
לא היא זו שתביא לנו ישועה,
לא צבאית, ובטח לא רוחנית בהתאם ליעודה ההיסטורי של אומת בני ישראל.

ב. החבורה הזו היא חבורה דור שני ושלישי לקאפואים שהתמנו לתפקידם
ע”י האו”ם שהוקם על ידי רוטשילד ורוקפלר ימ”ש על מנת לרכז לתוכה את שארית הפליטה שנותרה, לאחר החיסול בשלב הראשון של הפתרון הסופי,
שכלל רוב מניין ובניין של הגרעין הנאמן לבורא עולם ולתורתו מקרב אלו שנחשבו יהודים באירופה ומכונים אשכנזים.

ג. קאפואים אלו גם הם כולם נימנו על עדה זו [אשכנזים] והם מונו לכל תפקידי המפתח בשלטון שמינו בשם האו”ם, המעצמות בריטניה וארה”ב.

ד. שלטון הקאפואים התבסס על נארטיב שהוכתב מבית המלוכה הבריטי.
עיקר הדגש הושם על בית המשפט שלא הורשה לעסוק בחוקה התורנית
של בני ישראל, אלא הוכתבו לו מסלולי חוקים הבנויים על חוקי הבריטים,
[עד היום זה כך, ואף שודרג עם המורשת של הנבל כהן הבעל הגדול אהרון ברק.] בית משפט שהתמנו אליו רק יוצאי גרמניה ופולין.

ה. על מנת לשוות לפייק מדינה מראה יהודי, ועל מנת למשוך אליה את יהדות המזרח מינה שלטון הקאפואים שבראשו עמד בן גוריון ימ”ש, שבתאי בוגר הכשרה בתורקיה מכת הדונמה [צאצאים של שבתאי צבי ימ”ש] שהשורה התחתונה בהכשרה זו גרמה לו להקים את הרבנות הראשית ועל ידי זה להשליט את שלטונו הדיקטטורי גם על היהדות.

ו. על מנת לקצר, לא אעסוק בפוסט זה בהרבה פרטי הוכחה למה שאמרתי עד כה, מי שמעוניין בפירוט מדוייק יוכל להתעדכן בבלוג שלי [ shaatat.com ]

ז. כפי האמור לעיל, אין כל סיכוי שחבורת הנמושות,
שהפקירה את תושבי העוטף למעשי זוועה נוראים
במשך שעות בהן נרצחו, עונו, נאנסו, נערפו, אלפים מישראל,
היא זו שתושיע את כל בני ישראל המצויים במחנה ריכוז גדול
מוקף מכל צדדיו בצבאות ענק עם כלי המלחמה המודרניים ביותר
עם סכנה קיומית מיידית בסגנון של מה שראינו בעוטף.

ח. בוגדים שתולים בתוככי ההנהגה של חבורת הנמושות מהקאפואים
השולטים מכוח מינוי המפעילים מהמעצמה האנגלואמריקאית,
הרסו את צבא גיבורי ישראל עד היסוד בעשורים האחרונים,
עד שהצליחו להעמיד פיקוד המורכב מבוגרי קרנות ממומני הון עתק
של אותה ישות זרה המנהלת את שלטון הקאפואים הישראלים.
אהוד ברק הוא ראש וראשון לבוגדים אלו, ואכן ראינו זאת לכל אורך הדרך מהרגע שקיבל סמכות לפעול, הוא הרס כל חלקה טובה בצבא, וגם בתחום הפוליטי הוא ניטרל גורמים פטריוטים שטובת בני עמם עומדת לנגד עינם והצליח להטמיע את נרטיב הבריחה\הבלגה אותו הוא הנחיל
כמורשת לנמושות המאיישות את מטכ”ל הצבא נכון להיום.

ט. האמור לעיל מכריח, שאין לבני ישראל צבא הגנה נכון להיום.
הצבא הקיים היום הוא נתון תחת פיקוד הפנטגון,
ומשרת אינטרסים של הישות הזרה השולטת בשלטון הקאפואים.
י. ככזה, צבא זה מאלץ ריכוז והצטופפות של בני ישראל
לתוככי מחנה הריכוז וזאת כדי שיהיה קל לחסל את כולם.
לכן הם מפנים את ההתיישבות בשדרות אופקים נתיבות
ופורסים עוד נתח גדול מהגבול הדרומי.
אותו דבר בדיוק הם ביצעו כבר בגבול הצפון,
הם פינו את כל הישובים צמודי הגדר דרומה,
כשהם מותירים רצועת שטח גדול בגבול הצפוני
שרק לפני שבועות ספורים הצבא פינה ממנו מכשולים
כגון מוקשים ושאר מארבים לכאורה
על מנת שלא יפריעו את פעילות הצבא.

יא. כלי התקשורת במדינת רוטשילד מטילים אימה וחרדה
על ציבור המכורים מבין העם ככל העמים שצמח כאן בדורות הללו,
שגרועים הרבה יותר מדור ההשכלה שצמח באירופה טרום השואה.
אז היו כ 9 מיליון יהודים שהושמדה יהדותם ע”י ההשכלה
שגרמה להם להתבולל, עד כדי כך שהרצל ימ”ש סבר שצריך
ללכת אל האפיפיור בזמנו, על למצוא דרך לנצר [מלשון להתנצר]
את כל יהודי אירופה.
להזכירכם הרצל נחשב “חוזה המדינה” ועד עצם היום הזה
הוא “זוכה” לטקסים מיוחדים להנצחתו.
[אם היו יודעים על מנת חלקו בגיהנום על כל אזכרה שלו, היו נמנעים!
אבל אתם יודעים מה? לא בטוח שהיו נמנעים כי יש סברה שהוא נרצח על ידם
כי הוא רצה בעיקרון ללכת לאוגנדה, והם חייבו ארץ ישראל]

יב. קיסנג’ר ימ”ש הודיע על הזמן הזה בו אנו חיים
ש”מדינת ישראל [רוטשילד] תחדל להתקיים”.
הוא לא דייק בזמן שהוא נקב, אבל כרגע ברור שמדינת רוטשילד
הולכת וקרובה אל סופה. לאחר הטבח בדרום, שום דבר לא יחזור לקדמותו,
זהו אירוע מתגלגל שיצבור תנופה כמו כדור שלג ויזעזע את כל העולם.

יג. רבי נחמן מברסלב אמר: הקב”ה מנהיג את העולם יפה יותר מיום ליום,
על פי אמירה זו ברור למי שמקבל אותה שהתפתחות האירועים
מובילה בוודאות לגאולת ישראל השלמה,
ומי שבקי בדברי נביאי ישראל יודע שהכל הולך לפי התכנית האלוקית.
חשבון מדוייק בתכלית של בורא עולם שמובנה
על נוסחאות חישוב העגונות בתורת ישראל, ומתבררות כמדוייקות להפליא.
על כל ציווי המובא בתורה יש תוצאה המתקבלת כאקסיומה,
תעשו כך יהיה כך, לא תעשו כך יהיה כך.
וזה הכל מחושב בשיא הדיוק כאשר מתווספת לתוצאה
מידה גדולה מאד של רחמים.

יד. כל אחד ואחת מבני ישראל בחרו לעצמם את הדרך בה הם רוצים ללכת.
לכן אין כל תלונה וטענה יכולה לבוא בחשבון.
בחרת לרקוד עם פסל של בודהה
ביום הקדוש שבת שחל בו יום שמיני עצרת שנקרא כך על שם
שהבורא עוצר את בני ישראל לעוד יום של שמחת תורה לאחר חג הסוכות
על מנת לא להיפרד מהרגל בפתאומיות,
לכן הוסיף הקב”ה יום נוסף קדוש על מנת להינות
ממחיצת בני ישראל ביום זה עם שמחת התורה שניתנה לעם הנבחר
על מנת להבדילו משאר העמים לטובה.
אז את\ה הולך לרמוס יום זה ברגל גסה?

טו. כל אחד ואחת שבחרו לעצמם את דרך ההתרחקות מאבינו שבשמים,
ומתורת משה, ומדרך אמונת אבותינו הקדושים וממורשת בני ישראל העתיקה והמפוארת,
ובמקום זה בחרת לך דרך התהוללות, זימה וניאוף, ואובדן חושים,
ע”י סמים ואלכוהול ושאר תועבות מתועבות הגויים\הומוסקסואלים
ושאר סוטי מין מתועבים, הצועדים בתוך פלטרין של מלך – ירושלים עיר הקודש
המכובדת על כל האומות,
בכל אלה בחרת, אז על מה תלין כאשר מגיעה עת החשבון?
הגדשת הסאה עם שנאת חינם, והתרסה כנגד הבורא,
וכנגד נציגיו עלי אדמות בני ישראל הנאמנים לתורת משה,
והניסיון לנתק לגמרי את מדינת רוטשילד מיהדותה, ויהודיה,
ולהפוך אותה למדינת כל אזרחיה,
ועל ידי בית משפט המורכב מכופרים רשעים שחייבו את בני ישראל
להשכין בביתם נחשים ועקרבים, הרוצחים\שודדים\אונסים\גוזלים\עושקים
מעשה יום ביומו את קשיי היום מבני ישראל,
ובכן כאשר הסאה הוגדשה, ומגיעה עת שילום, אל מה ילונו הבוגדים והנאלחים?

טז. ועוד היד נטויה. גם ברגעים אלו יש מבין הקוראים בני נעוות המרדות,
שבעזות מצח יקומו לטעון נגד הכתוב למרות שזו האמת הברורה לכל בר דעת,
ועדיין בחוצות עיר נמצאים בני תשחורת שסבורים
שהדברים נאמרים מבלי דעת הואיל “ובני הנוער [היו שם גם זקנים]
שהשתתפו בנובה היו טהורים שחשבו רק על אהבה –
טפי כמה אידיוטים בני אנוש יכולים להיות.
שהרי ההיסטוריה מונחת כל דיכפין הרוצה ללמוד ממנה,
והדברים נכתבים, בפרשה בתורה – בה מחה הבורא
את היקום מפני הרעה
אשר הביאו על עצמם,
עם מבול נורא ואיום שחיסל כל אשר על האדמה וכל אשר יעופף בארץ,
אבל בני אנוש הם עיוורים גדולים, ונמשכים אחר תאוות העולם הזה,
ושאר תענוגים למרות שהם יודעים שיש מחיר לכל.

יז. הכל מונח לכם מול העיניים. המשכיל אשר דעת אמת בו
יבין את אשר אמרתי ואת אשר אומר – אתה רוצה להציל את עצמך מהכליה
העומדת להתרגש על העולם?
השמדה המונית הרבה יותר גדולה ממלחמת העולם הראשונה והשנייה גם כן.
אתה מבני ישראל ורוצה לחזות בהליכי הגאולה
שבסופם יעמוד בית מקדש על הר הבית, ועל גגו יעמוד גואל ישראל מבית דוד,
ויכונן את מלכות דוד?
עשה את הדרך עכשיו במיידי חזרה אל הזהות המקורית שלך.
אם הנך מבני ישראל הדרך תהיה קלה לך ואליך אני מדבר,
קום והתנער מכל אחיזה בדרך העיוועים של ממשלת הזדון הישראלית
שפועלת בהנהגת ארה”ב ושאר שותפותיה במזימת החיסול
של השלב השני בפתרון הסופי.
אין ממך הרבה דרישות כבדות בשלב בו הנך נמצא.
אתה צריך לקבל על עצמך עול מלכות שמים,
ולהוציא מכוח אל הפועל את כל מה שביכולתך לקיים לפי כוחותיך.
ובלבד שיהיה ברור ביניך ובין בוראך אליו פנית, שלבך נקי אליו,
הואיל וכתוב מפורש הוא – “רחמנא ליבא בעאי” – הקב”ה רוצה את הלב.
אולם רצון הלב הזה צריך לבוא לידי ביטוי בקיום המצוות המעשיות
אותן ציווה הבורא בתורתו.
קח לך את ספר החוקים היהודי ולמד איך להיות יהודי.
לא תהיה עליך טרוניה אם אינך יודע ,
אבל תהיה עליך טרוניה, אם לא תקבל על עצמך ללמוד.
לכן קודם כל החזרה בתשובה אינה נמדדת במעשה חיצוני
אלא בקבלה פנימית אישית של עול מלכות שמים.

יח. והחי ייתן אל לבו. את זה אומרים לכל מי שמתו מונח לפני.
והנה מתים רבים מונחים לפנינו, וחרפה אשר שברה רוח בני עמנו,
הטילה אימה וחרדה על אחינו ואחיותנו, גדול מאד השבר,
אלא מה יעשה מי שלבו לב אבן? איך ייתן אל לבו?
שפכי כמים לבך נוכח פני ה’.
אתה רוצה להתחבר מחדש אל נשמתך היהודית?
בחר לך מקום לשעה קלה,
כל יום ולך שפוך את לבך מול ה’.
תכריח את עצמך לדבר אל ה’, לפייס אותו,
לשכנע אותו שמעתה ואילך אתה תשתדל לפחות לעשות רצונו,
תשתדל להיות טוב,
תשתדל לסור מרע…
לא יוצאות לך המילים? תמשיך לנסות עד שיצאו.
מהרגע שתתחיל לדבר עם ה’, יתחילו להגיע אליך ישועות,
ומהרגע שיתרבו אלו אשר משכנעים את ה’ לגאול אותנו,
כך תבוא ישועתנו מהר יותר.

יט. אחים ואחיות יקרים. אתם מנויים על זרע ישראל. אין שמחה שלמה מזו.
בכם בחר הבורא להיות לו בנים ובנות, באהבתו אותנו
הוא מוליכנו לאורך כל הדרך אל מחוזות הנצח המובטחים לנו.
אומות ואימפריות ענק נמחקו מעל פני האדמה, ועם הנצח ממשיך את דרכו.
פצוע ומצולק בשל קשיי עורפו הגדול, אולם באהבת הבורא
נותן הוא לנו מזור ומרפא לכל מכה וצרה.
קחו עמכם דברים בואו אל ה’. זו דרך ההצלה היחידה לבני ישראל.

כ. סיכום
מדינת הפייק מדינת רוטשילד אינה מדינתנו, הממסד שלה כולו,
הוא זרוע רשע של אומות העולם לדכא אותנו, ולהרחיקנו מגאולתינו,
צבא כוחי ועוצם ידי הקיים כעת, הוא משענת קנה רצוץ
שאינו שווה את חייו של אף אחד מבחורינו.
אם יש בכם גיבורי חייל,
שיקומו להגן על אחינו ואחיותנו במקומות מושבותם
ולא ישרתו את השולחים אותם למות בחזית .
קומו והשתמשו בנשק שלכם להגן על בני משפחותיכם.
זכרו את הכלל הברור לו אנו מצווים !
הקם להרגך השכם להורגו.
והכי חשוב, חזרו בתשובה שלמה עכשיו !!

כי ברגע שתבוא הקריאה “מי ל-ה’ אלי”
רק מי שלבו עם ה’ יגיע כדי להמשיך את מסע הנצח עם בן דוד גואלנו,
שיבנה לנו את בית הבחירה, וישיב את שכינת ה’ לשכון בתוכו,
ויביאנו אל מחוזות גאולתנו כפי צורכו של כל אחד ואחת מאחינו ואחיותנו.

את כל זאת כתבתי לכם על מנת שתהא האמת מונחת לכם אל מול עיניכם.
אל תשעו לכל מיני נביאי שקר הממלאים את יומכם
בצקצוקי לשון פרי דמיונם הפרוע.
התרחקו מכל מאן דאמר שאינו קשור בתורת משה, ובמצוותיה,
אלו שקרנים מפיצי חלקי אמת הגרועים יותר משקר שלם.

סור ומרע ועשה טוב, אבל אל תהיו טיפשים.
פקחו עיניים והתבטלו אל אנשי אמת המובילים אל מחוזות האמת.
עד כה דברי אליכם

היום יום ד’ פרשת נוח התשפ”ד

מרדכי היהודי.

ל-ה’ הישועה !!
עלה נעלה וירשנו אותה !!!


תגובה לנוסייר יאסין – Nas Daily על דבריו שהוא “ישראלי פלסטיני”…וגם לכל ערבי אחר שיושב על אדמת ישראל.

תקראו את התוספת שלי בסוף הטקסט שלו.
“זה נוסייר יאסין(Nas Daily),
אחד ממשפיעני הרשת הערבים הגדולים בעולם (עשרות מיליוני עוקבים),
שנולד בעראבה שבצפון הארץ, שימו לב למה שהוא כותב:

מאז ומתמיד, הסתבכתי עם הזהות שלי. ילד פלסטיני שנולד בתוך ישראל.
הרבה מחבריי מסרבים לומר את המילה ‘ישראל’
וקוראים לעצמם ‘פלסטינים’ בלבד.
אבל מגיל 12, זה לא היה הגיוני עבורי,
אז החלטתי לערבב בין השתיים ולהפוך ל’פלסטיני – ישראלי’.
חשבתי שהמונח הזה משקף את מי שאני.
קודם פלסטיני, אחר כך ישראלי.
אבל אחרי האירועים האחרונים, התחלתי לחשוב, ולחשוב, ולחשוב.
ואז מחשבותיי הפכו לכעס.
הבנתי שאם ישראל שוב הייתה “נפלשת” ככה, לא היינו בטוחים.
עבור טרוריסט שפולש לישראל, כל התושבים הם מטרות.
900 ישראלים מתים עד כה. יותר מ-30 מהם ערבים.
שנהרגו על ידי ערבים אחרים.
(…) ואני לא רוצה לחיות תחת שלטון פלסטיני.
מה שאומר שיש לי רק בית אחד, גם אם אני לא יהודי:
ישראל.
‘פלסטין’ צריכה להתקיים גם היא כמדינה עצמאית
(…) אבל היא לא הבית שלי.
אז מהיום אני רואה עצמי כ’ישראלי-פלסטיני’ –
קודם ישראלי, אחר כך פלסטיני.
לפעמים צריך לחוות כזה הלם כדי להבין.”

עד כאן הציטוט מדבריו של נוסייר החביב.
מכאן דברי לנוסייר החביב,
ואם תרצו לכל ערבי ישראלי שיהיה המתוק והאוהב ביותר.

נוסייר חביבי
אני מאד מכבד את המילים שלך, יש בני אנוש מבין הישמעאלים
שמבינים מוסר כלשהו.
אבל יחד עם זאת אני מודיע לך כאדון הארץ הזו,
ואם יש לך הסתייגות מהתואר “אדון הארץ”, עבור בחיפוש בדף שלי
על מוצאי המושרש בארץ הזו ממשפחה שלא גלתה מהארץ הזו
3000 שנה.
וכאדון הארץ הזו אני מודיע לך.

ברגע שרק נחזיר לעצמו את הריבונות על השלטון בארצנו,
יסתלק לך הספק לגמרי. אתה תהיה ערבי ישמעאלי,
בכל מקום בעולם
שתרצה רק לא על אדמת ישראל.
על אדמת ישראל לא יישאר אפילו בן לאום אחד משאר לאומים.

רק בני ישראל ישבו על אדמת ארץ ישראל, המובטחת לעם הנבחר
על ידי הבורא שהוא אדוני הארץ הזו,
ואנו בני ישראל בניו, כפי המוגדר
בתורת ישראל.

כך גם אנו מצווים על ידי אבינו שבשמים בתורה שהוריד לנו מהשמיים
על ידי משה רבנו:

“והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם
ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו
ואת כל במתם תשמידו” [במדבר ל”ג נב.]

“והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה” [שם נג]
“ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם
והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם
וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה” [שם נ”ה]

“והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם” [שם נו]

אתה מבין נוסייר?
אנחנו מצווים בתורה להוריש [לגרש] מהארץ את כל הזרים.
לכן, אני מציע לך , לא להתרגל לתואר החדש שאימצת לעצמך,
כי זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן.

המלחמה שאנו בפתחה תסלק את הספקות מכל העולם.
אמנם יהיה כאן קשה בזמנים הקרובים, אבל נעבור את זה.

נגיע לקטע בו שלטון הזדון הישראלי ימוגר,
יחד עם כל שונאי ישראל כהבטחת נביאי ישראל,
והמלוכה תנתן לבן דוד גואלנו לו אנחנו מחכים,
כפי ההבטחה שנתן הבורא
לדוד מלכנו חי וקים.

גואל שיקיים את מצוות הבורא שנתן לנו בתורתו הקדושה.

לכן חבר יקר
תקבל בונוס בשל המילים הטובות שלך.
קח את עצמך ואת כל מי שיקר לך, ומצא לך מקום אחר בעולם
והמשך לחייך את חיוכך המתוק, כפלסטיני קנדי, או פלסטיני ניו יורקי,
ועשה זאת עכשיו כל עוד יש באפשרותך.

או לחילופין, תשקול חביבי להתגייר.
אע”פ שאיני מעודד אותך לזה.
להיות יהודי זה קשה מאד.

כך אני מציע לך באמת מלב אוהב.

בהצלחה

מרדכי היהודי.

ערביי ישראל עאלק…
זה כאן הוא “אח” בבית חולים.
אין תיאור זמין לתמונה.