דיווח ישיר מאומן – בית הכנסת הגדול לקהילות הספרדים

זכיתי היום ובסוף התפילה בבית הכנסת הספרדי הגדול באומן
הגיעו מקהילת החאלבים המחזיקה כמעט את רוב מוסדות ברסלב בירושלים
וכן את בתי הכנסת באומן
ובראשם ידידי הוותיקים ר׳ דוד אסולין הי״ו ורוני ספדיה הי״ו ו
אתם ספר תורה חדש שמצטרף לאסופת ספרי תורה מהודרים
בציון רבנו הקדוש.
כתיבת האותיות נעשתה על בימת בית הכנסת
שדקות ספורות לפני כן הסתיים עליה מניין ענק.
לפני 30 שנה לערך התארחתי אצל הצדיקים הללו בניו ג׳רסי
וכל שנה אנו מברכים אחד את השני מיד לאחר הערבית הראשונה בקלוייז
בברכה המסורתית מטבריה – ״כל סינה ואינתו סלמין״ ( כל שנה ואתם בשלום)
זכיתי וכבדוני לסיים כתיבת אותיות.

תודה רבה לך ריבונו של עולם.

כתיבת תגובה