האם הדוסים ביבנאל הם “חסידי ברסלב” ?

13/02/2019 13:06:47

אמרו בחדשות:
כוחות משטרה מוזרמים למושבה יבנאל בגליל – הצתות בתים ומכוניות,
איומים ואלימות בחסידות ברסלב המקומית.

חסידות ברסלב?

נשאתי את התואר הזה “חסיד ברסלב” בדחילו ורחימו לפני 35 שנה,
עוד בזמן שאי אפשר היה להיכנס לברית המועצות הסובייטית
ששכנה מעבר למסך הברזל.

התגעגעתי בגעגועים עצומים שהתעוררו בי 
רק ממה שחוויתי את מחיצתם של חסידי ברסלב מהדור הקודם.

כאלה חסידים שגרו באומן לפני כמאה שנה, ונחלצו משם בעור שיניהם
בשל רדיפת הקומוניסטים והמלשינים הרבים מקרב המתנגדים.

אני מכיר אישית – נכון להיום – כמה עשרות כאלה שהעולם מכנה אותם
“חסידי ברסלב” שאם היו חיים בזמן חייו של עוזי ומעוזי רבי נחמן מברסלב זיע”א –
הם היו מחוברים לבטח לסבא משפולי שעליו אמר רבי נחמן : “
“תדעו שאני בקדושה והוא כנגדי בטומאה, ואני הזקן האמיתי שבקדושה,
זקן – זה קנה חכמה, דברים של עתיק יומין
והוא זקן שבטומאה, שהוא זקן שבסיטרא אחרא,
היינו אבי אבות הטומאה”

ואלה רק כמה עשרות שאני מכיר אישית.
להערכתי יש כמה אלפים מאלו.

אז מה הם עושים בברסלב? אתם בטח שואלים.
הכי קל להם. זו התשובה.

הסוס הטרויאני אינו המצאה של אודיסאוס היווני, זו המצאה של פרטון
כל הרע בעולם – הס”מ. וכי יעלה על הדעת שבעולמו של בורא עולם
יכול הס”מ שמסמל את כל הפך רצון השם כביכול בעולם – שזה רע,
להסתובב כאן כרע גלוי? מה פתאום? מי ילך אחריו לכתחילה?
לכן הוא מתחפש לטוב, ומספק את התחפושת לכל מי שלבו חפץ ברע
אבל אינו רוצה להציג זאת כלפי חוץ.

לכן הוא המציא את הסוס הטרויאני, ונתן אותו במתנה לאודיסאוס היווני
שהטביע בעולם את המושג הזה – סוס טרויאני.

מה זה סוס טרויאני?
במקור היה זה תכסיסו של אודיסאוס שבו השתמשו היוונים 
כדי לכבוש את העיר טרויה, לאחר שלא יכלו לחדור לחומותיה 
במשך עשר שנים. האכאים (היוונים) בנו סוס עץ חלול ענק 
והשאירו אותו ליד חומות העיר טרויה 
כשהם מעמידים פנים כנסוגים. הטרויאנים, 
שפותו לחשוב כי היוונים נסוגו והסוס הוא מתנת האלים, 
הכניסו אותו בשערי העיר. 
בתוך הסוס הוחבאו אודיסאוס ומספר לוחמים. 
עם רדת הליל, יצאו הלוחמים ופתחו את שערי העיר 
לצבאות אגממנון, והביאו לתבוסת טרויה.

מאז הוטבע הביטוי הזה כל אימת שדבר הנראה תמים 
אך למעשה מסב נזק, ומתגלה מאוחר מדי, 
לאחר שהנזק נגרם”, בדומה לתכסיס היווני כנגד הטרויאנים. 
בעולם המשפט הנוכחי הביטוי משמש להגדרת עד המגיע 
לעזור ולסייע לנתבע ולבסוף מתגלה במצג שווא שקרני ובוגד 
המסייע לצד שכנגד.
בעולם המחשבים הביטוי משמש לתיאור תוכנה המתחזה למועילה,
ולמעשה מזיקה למשתמש בה. הנזק יכול להתבטא בעיקר 
בגנבת מידע או בנזק ממשי למחשב או לתוכנות אחרות שבו.

הבננו מהו סוס טרויאני?

מעשה בעל דבר תכסיס של הס”מ.

אז תארו לעצמכם שיש כזה צדיק עצום כמו רבי נחמן שמגיע לעולם ומצליח להציל משיני הס”מ
עשרות אלפי יהודים שהופכים לעובדי השם יקרים עשוים עבודתם בנאמנות אין קץ ובמסירות נפש
שממש מקרבת את הגאולה המובטחת לאברהם יצחק ויעקב ולבניהם…?
אתם מבינים במה מדובר?
אז מה עושה הס”מ?
שוב משתמש בסוס הטרויאני.
הוא רואה ש”צדיק” כזה כמו הסבא משפולי שמוביל מחלוקת אדירה בזמנו של רבי נחמן
על רבי נחמן לא מצליחה להניא כמה עשרות יהודים באותו הזמן ללכת בדרכו של רבי נחמן,
למרות שכל גדולי אותו הדור מחזיקים מאותו הסבא משפולי ועומדים לצדו במחלוקתו הנ”ל,
מי בעצם שתיקתו, ומי ממש בפועל ששולחים את חסידיהם [אלפים]
להפריע ממש בכל מקום בהם חיים חסידיו של רבי נחמן עד כדי אלימות , ומכות,
ואפילו גזר דין מות ליהודי ע”י בית דין יהודי שומו שמיים !!

אתם מצליחים להבין?

אותו הס”מ של אז הוא אותו הס”מ של עכשיו.

הוא ידע כבר אז שאפילו שיש לו לרבי נחמן רק כ 40 חסידים בזמנו,
למרות זאת אם לא יפעל אז כדי למחוק אותם הם ימשיכו
את האש הזו עליה דיבר רבי נחמן שתוקד עד ביאת המשיח
באופן שתדליק מאות אלפי יהודים !!

הוא לא הצליח לכבות את האש הזו.
כי זו אש קודש. אשר את הרשות להורידה לעולם,
נתן האחד והיחיד שיכול לתת רשות.

ולס”מ אמר – לך תמצא לך עצה, כי זאת הנשמה [והתורה שהיא מביאה]
צריכה לירד להעולם בוודאי. והלך וחזר עם זקן אחד כפוף,
וצחק ואמר שכבר מצא לו עצה.

זקן? זה כל אלה שיודעים הכל. והם חכמים באמת. ויש להם
קהל גדול משומעי לקחם, שהולכים אחריהם באש ובמים,
יש כאן מספיק דוגמאות בדור שלנו כך שמבלי שאקוב בשמותם אפשר להכירם.

אבל אלו לא סוס טרויאני. אלו רק חלק מהעצה.
הכפוף זה החלק השני של העצה של הס”מ
שם מתחבא הסוס הטרויאני.

הכפוף – גם יודע הכל,
והוא משתמש ברעיונות כבירים מתורתו של רבי נחמן בעצמו,
אבל הוא טורח להבהיר כל הזמן, שהוא עצמו כלום,
אדרבא הוא יתאר לכל העולם ואחותו כמה הוא כלום,
וכך הוא רוכש לעצמו שוב עדר של צמאים ההולכים בעקבותיו כהלך ההולך
במדבר ימים רבים בלי מים אחר המורה דרך היודע היכן מקור המים הקרוב.

אלו סוס טרויאני, והם מצויים לרוב בקרב “חסידי ברסלב” נכון להיום,
בוודאי בקרב אלו שמעולם בעצם לא נתקלו בחסיד ברסלב אמיתי,
רק קיבלו את “תורתם” מסוסים טרויאנים קודמים שהעבירו את ה”שיטה” 
הלאה, עד שנוצרו כאן עדרים שלמים של כאלה שנקראים “חסידי ברסלב”
אבל מעולם לא היה להם קשר בכלל, לאותם שכשנסעו לציון רבי נחמן בפעם הראשונה,
נכנסו אל חצר מקום הציון ד’אז כאילו הולכים על ביצים,
לא העזו לאכול שם, או לצלם, או לעשן, רק השתטחו בסילודין
על מקום הקודש וחפרו בדמעותיהם בורות, בשלג עליו שכבו.

נכון להיום, לאחר שרבי נתן תלמידו המובהק של רבי נחמן הצליח לכתוב אש על גבי נייר,
והתפשטו הספרים לכל עבר, והגיעו לכל יד,
ובשל ניתוק ההמון משלשלת העתקת השמועה , שנתקבלה במסורה
פה אחר פה לחסידי ברסלב המצויים כיום בדור. נוצר מצב בו כל ממולח שאינו טהור קודש,
ולא קיבל בקבלה, ממעתיקי השמועה האמיתיים, יכול להטעות המון אדם אל עבר פי פחת ממש
כעצת הס”מ עם אותו זקן כפוף.

היוצא מדברנו זה פשוט וקל.
ממש כמו שלא תסמוך על סתם רוקח שיספר לך שיש בידו תרופה
לחולי מסוכן כך אל תקנה כל דבר “אמת” שמאן דהוא ינסה למכור לך בשם רבי נחמן.

ובטח אל תהפוך לרוקח שכזה.
זו עצתי לך השומע, בתקוה שינעם לך.

מרדכי היהודי
אדר א’ התשע”ט

ל-ה’ הישועה !!
עלה נעלה וירשנו אותה !!!

בשיעור המצורף יסוד גדול בעניין ברסלב.

כתיבת תגובה