האם הליכוד הוא ימין ?? האם יש ימין בישראל ? מהי עצמאות?

על איזה עצמאות מדובר?

עצמאות מדינית?

מאז שהוקמה מדינת ישראל,
עוד לא היתה כאן ממשלה אחת עצמאית שלא
היתה כפופה למימשל האמריקאי.

עצמאות צבאית?

עוד לא היה מהלך צבאי שהגיע למיצוי
(חוץ ממלחמת 6 הימים שהיתה מהלך ניסי לחלוטין, ועל טיבעי)
המותיר יתרון בידי היהודים
שלא נעצר בעודו באיבו
ע”י המימשל האמריקאי.

עצמאות מחשבתית של הנתינים האזרחים?

ככל שגברה המודעות האזרחית מיום הקמת המדינה,
כך גברה אכיפת המישטר
המנצל את “שלטון החוק” לא רק לאכוף את ה”חוק”
(המתועל ע”פ צרכי הריבון השולט)
אלא אף להשתלט על “דעת הקהל”
ולתכנתה ע”י שליטה מוחלטת בכל סוגי המדיה.

עצמאות כלכלית?

עם של נתינים נרצעי כרטיסי פלסטיק
המשועבד לשנים רבות
ע”י ניצול מערכת כלכלית המתועלת
לטובת שודדים ונוכלים המניעים את המשק ע”פ צרכיהם,
המטילים מיסים וארנוניות עושקי שכר שכיר, יתום ואלמנה,
ויונקים את לשד עצמותיו של הציבור,
שכל פעולותיו חשופות וידועות עד אחרון פרטי הפרטים – “מודיעין אזרחי”
(“חופש המידע” ושיתופו)

עצמאות רוחנית?

דיכוי מוחלט למניעת התפשטות “נגע החזרה בתשובה” של העם,
בכל אמצעי הניתן לישום,
תוך שימת דגש בסדר עדיפות עליון לדיכוי זה.
(עצם העובדה שמתרחש היפך מגמה זו, מיוחס למהלך ניסי ועל טיבעי)

אז על איזה עצמאות מדובר פה?

אולי על עצמאותו של כופר מומר יהודי
לנפנף דגל של רוצחי משפחתו
ביום האזכרה שלהם?
או עצמאותו של משומד כפרני
להשתלח בפורום של יהודים בכל דבר המקודש
לעם היהודי ולתרבותו?
או עצמאותו של עמלק ערב רב,
לקלל, להסית, לבזות, לאיים, למחוק,
ולסתום פיות של יהודים הקמים במדינת היהודים
להגן על מה שהגנו
אבות אבותיהם ובמסירות נפש
לאורך אלפים בשנים?

על עצמאות כזו מדובר?

ועל העצמאות הזו אומרים הרב אליהו וצאן מרעיתו הלל?

קול נהי בכי ותמרורים.
רחל מבכה על בניה

יש להגיד בפה מלא !!!

הכנופיה שקיבלה את השלטון וכינתה עצמה
“מועצת העם”
בימים הראשונים של קום המדינה,
יצרה לעצמה יורשים שהתעתדו
לקבל את השלטון לא כדי להמשיך אידיאולוגיה,
הקשורה בתולדות ישראל,
אלא באפשרות של בעלי אינטרסים,
תאבי ממון, שררה וכח,
לקבל לידם המוני בני אדם,
שברי כלים אסופים מכל פינות תבל,
שבורים ורצוצים,
לרסס אותם בחומרי הדברה,
לקעקע מתוכם כל סממן שיקשור אותם
עם תרבותם העתיקה,
ולבנות מהם עדר עצום של פרות חולבות
שמניבות כסף רב
המצטבר כמיסים המופקדים
לקופת אוצרם
עליה שמרו מכל משמר.

יחד עם המיסים הרבים שזרמו לקופתם,
בנו חברי הכנופיה מצביר בני האדם שקיבלו לשליטתם,
פועלי יצור, חיילים לצבאם,
ומשרתים שתמורת משכורת והטבות “סוציאליות”
הפכו לנאמנים שבעובדים.

ע”י פרופוגנדה אורוולית [1984] יצרו מנוף “חינוכי”
שייצר אג’נדה שהבטיחה
את מריטת הנוצות מעל הדור
שעדיין עטה נוצות הקשורות לתרבותם העתיקה,
והדורות החדשים לא היוו כל בעיה
הואיל וחונכו מגיל אפס על הקונצפט
שהוטבע היטב בבלילת הנוף האנושי
שהתפתח.

הואיל והגרעין הקשה של הדבקים העקשנים
בתורה העתיקה ובמנהגים ההיסטורים
שכל האימפריות העצומות לאורך ההיסטוריה
לא הצליחו להכחיד למרות נסיונות חוזרים ונישנים,
הסתגר בדלת אמותיו,
והמשיך לדבוק בעקשנות למרות נסיונות השוחד,
ולמרות הדבקת עלי התאנה
ל”מוסדות” כגון הרבנות הראשית ובית הדין הרבני,
והנסיון לשוות להם סמלים הקשורים בתורתם העתיקה,
עד כדי שימוש במוטיבים שלמים
הלקוחים מתורתם רק על מנת לשכנעם
להצטרף לחגיגה הכללית,
נאלצו חברי החונטה לדכא ביד קשה
את התופעה ולהלחם בה עד כדי מיגורה.

הואיל וצביר האדם פיתח
גם סוג של אינטלקטואליות ציבורית
בשל היותם צאצאים
לנשאי גנום מאד מיוחד
הכולל חכמה עליונה המוטבעת בילדאין,
נאלצו חברי החונטה
לייצר מחלוקת המכונה נכון להיום “ימין” ו”שמאל”
כדי לספק קטליזטור לשיטת הממשל העתיקה והידועה –
“הפרד ומשול”.

כדי לייצר התעסקות תמידית של ההמונים
הרחק מהחונטה השלטת ומנעמיה,
ייצרה החונטה גם “אוייב” מושבע
המצריך טיפול מתמיד – הערבים.

כך שאפשר יהיה להכניס באופן תמידי
את צביר בני האדם שהתפתח
ל”שמאל ימין שמאל” – פיזית,
ולהצעידם לתוך הרפתקאות צבאיות
בהן כל בני האדם הם נתונים סטטיסטיים
שמונצחים בטכסי זכרון “ממלכתיים”.

הימין והשמאל זה פיקציה מטומטמת, זה שקר,
הצליחו להפוך אנשים חכמים ונבונים לצרכני אופיום
ולדחוף להם לראש את הפיקציה הזו
כמנטרה מובילה לשלטון מוצלח.

החונטה השלטת פושטת
מדי שמאל ולובשת מדי ימין
כל אימת ששרותי המודיעין
שאנחנו משלמים את משכורתיהם
סוקרים אותנו
ומביאים את התוצאות
לראשי הדרקון השולט בנו,
וכך לובשים לקראת ה”בחירות” הקדושות
את המדים הרצויים
ושוב עובדים בעיניים על העם החכם והנבון
שבמרוצת השנים
השתנה שמו מ”ישראל”
לסלאח שבתי……

טפו – איזה טיפשים אנחנו.

קומו חברים !! הגיע הזמן חברות !!!

נלך כולנו יחד,
ונעיף לכל הרוחות את החונטה הזו מהשלטון.
מגיע לעם הזה קצת שקט נפשי
וישור עמוד השדרה
אחרי כל כך הרבה פיגועי שלטון,
המונהגים ע”י מושחתים רודפי שלטון
תאבי כח וממון שכל מעשיהם לכבודם
ולכבוד בית אביהם נעשים,
מבלי להתחשב כלל בפרטים הבונים
את צביר בני האדם
הנחשבים בעיניהם נתונים סטטיסטיים
בבתי קברות או באגרון
ופרות חולבות הנחשבות שיאניות
בתפוקת החלב העולמית….

מושחתים נמאסתם.

צריך להחזיר לעם היהודי את המדינה שלו !!!

לא לעולם חוסן !”
עצמאותו האמיתית של העם היהודי
וחירותו משלטון הכפירה שמוצץ את דמו
קרובה מאי פעם !!!

עלה נעלה וירשנו אותה !

ל- ה’ הישועה !!

זוהי העצמאות האמיתית !!!

כתיבת תגובה