למה נלחמו בחירוף נפש לוחמי ה”הגנה” בארגון האצ”ל והלח”י…?

למה הטביעו את אלטלנה ביד קשה ואכזרית ולא “יהודית” !!!
השתלטו על כל מנגנוני השלטון?


מאד פשוט.

האנשים שקיבלו את השלטון מידי המנדט הבריטי על ארץ ישראל,
היו שליחים של הקואליציה הבריטית\אמריקאית שהחלה להוות את המעצמה האימפריאליסטית הקיימת נכון להיום שקיבלו הסמכה [עד היום]
בכל סדרי השלטון וכינון מנגנוני השלטון
[זרועות בטחון, מאגרי נשק, אכיפה, בתי משפט, חוקים, וכו’]
והכוונה מקצועית איך להשתמש במנגנוני תעמולה
האחוזים בתרבותו המקומית של העם שהגיע מהגלויות
על מנת לייצר כאן “תרבות” אחרת
שתיצור דינמיקה שבסופו של דבר תמחק את סמלי היהודי
המוכרים ותיצור עם של עבדים ככל הגויים
מהפזורה העולמית !!!

אותו מנגנון שלטוני שולט נכון להיום
במרות בלעדית של האמפריה הבריטית\אמריקאית.
הפרצופים המצויים בחזית הם פרצופים של בובות חוטים.
כל ה”דתיים” למיניהם הם משתפי”ם
המושתקים בנזיד עדשים [מאד שמן ואיכותי]
כל הרבנים הקשורים בהם
הם רבנים שתורתם נמכרה תמורת כסף,
וכל החלטותיהם אינן מהוות שום ייצוג של מנהיגות יהודית
הנשענת על רצון משמים.

תחילת הגאולה זה להבין את מה שאני אומר פה….:-)

 

כתיבת תגובה