קבלה = 137 = נאוף . זה לעומת זה עשה האלוקים. הסתלק מן הספק !!!

הקליפה האחרונה לתיקון

היא קליפת נגה

זוהי קליפה מאד מסוכנת 

הואיל והיא מעורבת טוב ורע

וזה לא טוב ורע שאתה יכול להבחין שחור לבן

אלא טוב נדמה לרע והכי גרוע

רע נדמה לטוב

הברור הוא לסור מרע ולהסתלק ממנו 

ולעשות טוב

אז מה הבעיה ?

לא נעשה רע ונעשה טוב!

אלא מאי?

יש קליפה שנקראת נגה

מעורבת טוב ורע

והיא אחרונה לתיקון

דהיינו עכשיו !!

על הקדושה חופה קליפה שנקראת נגה

מעורבת טוב ורע

וכל טוב או רע מצריכים ברור

האם הטוב טוב או הטוב רע

או האם הרע הוא טוב

או שהרע רע

איי איי איי

זה בלבול

ויש מי שמנצל את הבלבול

מי?

הרעים מנצלים את הרע המחופש לטוב

מנצלים את העובדה

שקליפת נגה מספקת להם מחסה 

בדמות הרע הנדמה לטוב

והטוב הנדמה לרע

איי איי איי

מה נעשה?

בשביל זה יש לנו בדור הקליפה הקשה הזו

את רבי נחמן מברסלב זיע”א

אוי איזה תודה אני אומר כל יום לקב”ה

שנתן לי את האפשרות להכיר את רבי נחמן

את האפשרות לקבל את הנהגותיו [את מה שאני זוכה לקיים]

תודה ריבונו של עולם

 

טוב בסדר, אבל איך זה עובד תכלס?

אז הנה קבלו את מה שקיבלתי ואני נותן

 

“עשה לך רב והסתלק מן הספק”

כל דרדק מכיר את האימרה הזו

אבל מי מבין את זה באמת?

 

בואו נבחן מה זאת אומרת

עשה לך רב שזה הרישא

והסתלק מן הספק שזה הסיפא…

 

סופו נעוץ בתחילתו

 

אם הגעת לספק בחייך עשה לך רב

דהיינו היכן שידיעתך אינה מקיפה לפשוט ספק המתעורר

לך למי שידיעתו כן מקפת את מקום הספק בו הנך נמצא

והסתלק מן הספק

פשוט מאד

 

הגעת למקום בו יש לך ספק אם העוף שנשחט הוא טרף?

לך למומחה בהלכות שחיטה המוחזק כפוסק בכשרות

והוא יפשוט לך את הספק לכאן או לכאן

לאחר פסיקתו הסתלקת מן הספק והגעת למנוחה ולנחלה

 

האחריות הרובצת על הרב שיסלק ממך את הספק גדולה ועצומה

לכן כל מי שזכה בתואר [המזולזל נכון להיום] “רב”

היה בעבר אדם שעבר מבחני אמת גדולים כדי להכשיר

ולהורות דרך להסתלק מן הספק

 

טוב אבל זה עניינו מול בוראו

 

אבל מה הוא ענייני?

האם עלי להפקיד את כל ספקותי בידי אדם אחד שמכונה “רב”?

 

חלילה וחס !!!!

כמו שיש מומחה לענייני שחיטה

יש מומחה לענייני התרת נידה וראיית כתמים

ויש מומחה לענייני מילה

ויש מומחה לש”ס,

ויש מומחה להלכה,

ויש מומחה לסוד וכו וכו’…

יש מומחים בכל תחומי ההתמחות במקצועות התורה.

 

האם כל אחד יכול לזכות בתואר “רב” ?

מי שמוכן לקחת על עצמו את האחריות הכבדה 

בתחומי ההתמחות השונים כדי לסלק ספקות לשם שמים

ראוי לתואר “רב”

והוא מצד הטוב בתוך מציאות קליפת נגה.

 

מי שחותר לתואר “רב” על מנת לקבל כבוד\ממון\טובות הנאה וכו’

ואין לו התמחות בתחום בו הוא מתיימר לסלק בו את הצריך מן הספק

הרי הוא מצד הרע של מציאות קליפת נגה.

 

אע….אע…איך אני יכול לדעת האם הוא מצד הזה או מצד הזה?

 

נו טוב נתחיל

קודם כל נתחיל מזה שגם הרבנים המומחים מצד הטוב

אינם משה רבנו הקדוש או רבי שמעון בר יוחאי הקדוש או האר”י הקדוש

או הבעל שם טוב הקדוש או אור החיים הקדוש  זיע”א

מבחינת היות אלו הקדושים שהזכרתי יודעי דעת עליון

העולים ויורדים ובקיאים בכל שבילי מתיבתא דרקיעא

ושומעים מאחורי הפרגוד באספקלריה המאירה או שאינה מאירה.

 

לכן צא קודם כל מנקודת הנחה שאם ימצא אדם כזה

אשר יודע דעת עליון ויש לו יד ורגל בנסתרות,

הרי הוא בגדר חידוש עצום בדור אחרית

של הסתרה שבתוך ההסתרה,

ולכן צריך אתה לפשפש הדק היטב אחר אדם כזה

אם בכלל יש כזה בנמצא.

 

ויתרה מזו, כאשר הספק שלך עוסק בנסתרות כגון

האם לשנות עבודה, או לעבור דירה, או לשדך את הבנים

או רפואה מעל הטבע , וכד’, —

דע בברור !!!

אין מי שקיבל מפתחות אלו לעשות בהם כרצונו !!

ואע”פ שלמדנו “צדיק גוזר והקב”ה מקיים”

עדיין אנו מדברים על צדיק אמת יקר המציאות נדיר,

שהגיע למדרגה זו וברכתו משפעת שפע לראוי לו

ועת רצון נצרכת והסכמת הקב”ה.

 

אשר על כן בדור אחרית של קליפת נגה

שבו רבו אלו שכל תחום התמחותם הוא התחזות

הברור שלך חייב להיות חותך ככל האפשר

בטח לאור דבריו הקדושים של רבי נחמן מברסלב

שאין להאמין בדרך של מופתים אלא באמונה תמימה בלבד !!

 

בדור קליפת נגה שהיא גם קליפת ערבוב המושגים אלו באלו

כאשר התואר “רב” לקח את משמעות ה”מנהיג” 

בטח כאשר הצגת “מנהיגותו” של הרב מגיעה עם גינוני מסתורין מלשון “נסתר”

שכביכול מעשיו אינם ידועים ואינם גלויים באופן שהוא נראה לקהל,

דבר שבאופן אוטומטי מקנה לו הילה המאפשרת לו

לא להסביר שום דבר ממעשיו הואיל והוא נסתר 

וממילא קהל שומעי לקחו אינו מבין את דרכיו הנסתרות….

 

נוסיף לכך את המוני הבורים ועמי ארצות המלאים באמונות דרכי האמורי

ומצפונם מייסרם על עוברם על מצוות התורה ומחפשים הם דרכים קלות

להסתלק בהן מהספק,

ונגיע מהר מאד לשלל שרלטנים אדיר המוליך שולל

נהר אדם שוטה המספק את האפשרות לרע להדמות לטוב 

וממילא הטוב האמיתי מאבד משמעותו 

והרע שולט בכיפה.

 

טוב ויפה הסברתי עד כה

אז מה יעשו אזובי הקיר מלאי יראת השמים

מול קליפה כזו מתוחכמת?

 

אמרנו סופו נעוץ בתחילתו !!

 

הסתלק מן הספק

זכור כך :

א. למד הרבה כדי שלא יהיו לך ספקות

ב. אם בכל זאת הגעת למקום ספק ואתה צריך עצה מרב

לך למישהו אשר תחום התמחותו נוגע לספק שלך.

ג. אם יש לך ספק אע”פ ששמעת את ה”רב”

הסתלק מן ה”רב” !!

הואיל ויש בך עדיין ספק.

חפש לך מקום אחר לפשוט את ספקך.

כך נמצאת אוחז בדרכי התמימות האמיתיות

ומקיים כראוי את דברי חז”ל

עשה לך רב והסתלק מן הספק.

אם לאחר שבדקת ופשפשת בסוגיות בהן שאלת את הרב

ונודע לך שעדיין אוחז אתה בספקותך, 

הסתלק מן הספק וחפש לך מקור אחר לפשוט בו את ספקותך.

כך הציל אותי השי”ת יתעלה שמו רבות פעמים בדרכי אותה בחרתי

אשר כבר בתחילת דרכי בעולם השאלות המצריכות תשובה

קודם כל חיפשתי את התשובה בכוחות עצמי

ורק כאשר לא מצאתי תשובה בעצמי הלכתי לחפשה אצל מי

שתלוי על פתחו שלט המורה ששם אפשר למצוא תשובות.

בחיפושי המדוקדקים עברתי בכל שדרות היהדות 

מצאתי המוני פתחים עם שלטים המתיימרים להציע מרכולתם.

 

בפתח אחד נכנסתי ולא יצאתי,

וגם נשבעתי אשר לאחר פטירתי מזה העולם

דרכו אכנס אל העולם הבא

פתחו של רבי נחמן מברסלב זיע”א .

רבי נחמן מברסלב לימד אותי – אחד היה אברהם

לכן את יהדותי מעולם לא תליתי באף יהודי אחר גדול ככל שיהיה.

רבי נחמן מברסלב לימד אותי – היכן שיש טוב תקח.

אז הלכתי קודם כל ללמוד מה זה “טוב” כדי לדעת לקחת אותו

מהיכן שהוא נמצא.

ולא תאמינו באיזה מקומות שנראים ממש “רע” – מצאתי טוב.

 

רבי נחמן מברסלב אמר לי לא להתפעל ממופתים אז תמיד חיפשתי רק יראת שמים,

ולכן קל היה לי לגלות ספקות במקום שמהופנטים אחרים עסקו בפנטזיות.

 

רבי נחמן לימד אותי – התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל

לכן לא חיפשתי מעולם את חמימות מרכז העדר….

 

למדתי עוד רבות מרבי נחמן מברסלב

ואני יכול ללמד,

והייתי יכול להיות גם שרלטן מתחזה גדול

לפתוח סדנאות להתבודדות

ומרכז קירוב לסלבס באמצע שיינקין 

אדמו”ר של אלפי אידיוטים שימושיים,

ואפילו להחשב ירא שמים מאחרים.

 

וגם היו לי מלא הזדמנויות להוציא את זה מכוח אל הפועל.

 

אבל אני משתדל להיות סר מרע באמת

ולעשות טוב.

 

כי זה מה שלמדתי מרבי נחמן מברסלב.

 

אם זכית לקחת מכאן פרומיל אחד ממה שיש כאן

זכיתי.

עכשיו יוכל להבין מי ששאל תמיד על האמירה שלי פרוש:

כשאני אומר :”מי להשם אלי “

אני מתכוון:

המלכות לית לה מגרמא כלום.

והבן. 

🙂

[אם מצאתם עניין באמור לעיל אבקשכם לשתף כדי לזכות טוב בבעליו….]

 

כתיבת תגובה