שער החמישים של הטומאה הפך לשער החמישים של הקדושה

אספר לכם: 
בא רבי חיים ויטאל אל האריז”ל ושאל אותו
איך זה יתכן שככה מתפשטת הקליפה בעולם…? 
השיב  לו האריז”ל :

דייקא מצד התפשטות הקלי’ – דע שהחל להתנוצץ עולם התיקון….

הדיבור הזה היה לפני 500  שנה…
מאז ועד היום אין צורך לתאר מה התרחש….
מציאות ימינו אנו היא בדיוק
מציאות שער החמישים של הטומאה….
אותה מציאות שאם היינו נופלים לתוכה
כשעמדנו ב 49 שערי טומאה במצרים 
לא היינו יכולים לצאת ממצרים לעולם…..
אם כך מה שונה היום?
אדרבא אנחנו כבר בתוך שער החמישים של הטומאה…
אנחנו נמצאים לאחר קבלת התורה !! זה ההבדל…
ועכשיו לחידוש המתוק מדבש שבשבילו הקדמתי כך:
אומרת הגמרא – מ – מ – מ,
מ‘שה, מ‘רדכי, מ‘שיח….
משה קיבל שער החמישים בפטירתו ונקבר בהר נבו…
נון בו.
 

מרדכי קיבל שער החמישים בחייו
אולם רק לאחר שהסתבבה ישועת ישראל.
שכן האגגי המן, הכין את שער החמישים של הטומאה
לתלות עליו את מרדכי.
[מהיכן המן בתורה? המִן העץ. איזה עץ?
עץ הדעת שהחטא גרם לחמישים שערי טומאה
אולם דייקא עליו [!] תלו אותו ואת בניו [אב ותולדותיו] 
ומרגע תלייתו – ביתו [שער החמישים של הטומאה ]
היה לבית מרדכי !!!
מה…? לא יכל אחשוורוש לבנות למרדכי בית משלו?
אלא 
 שער החמישים של הטומאה הפך לשער החמישים של הקדושה
ומכאן יובן קיימו וקיבלו…
שבתשובה מאהבה זדונות הופכים לזכויות.
כל זאת נעשה בימים ההם בזמן הזה,
אולם הואיל והלכה היא שמי שקרא אותה למפרע…
דהיינו שאומר שכל סיפור המגילה התרחש רק אז, 
לא יצא [ידי חובת קריאת המגילה]
ועל פי הסוד – רח”ל – יהיה מאלו שלא יצאו ממצרים לגאולה, 
הואיל ואכן סיפור המגילה מתרחש עכשיו ממש.
אלא שהפעם :
משיח מגיע עם שער החמישים.
ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם.
וצע”ג.
הנה הגיעו ימי הפורים, עצתי והמלצתי לכל מי ששומע:
בליל פורים מחצות לילה
עד עלות השחר הוא זמן מסוגל ביותר לפעולת ישועות עצומות
הדבר הגדול לעשותו בזמן זה הוא שבח הלל והודאה לאבינו שבשמים 
[תהילים, שיר השירים, ליקוטי תפילות]
תפילה בהנץ החמה משובחת,
שמיעה ברוב קשב של קריאת המגילה
[לא להפסיק בדיבור, מחשבה או מעשה] 
ומעקב אחר סיפור המגילה גם בערב וגם ביום
יגרמו לסיפור להתרחש עכשיו !!! 
מיד לאחר התפילה מצוות היום מתנות לאביונים, משלוחי מנות,
תרבו בצדקה !!
זה יחזור בכפלי כפליים !!
תפילת מנחה ממש אחר חצות היום
[ לבדוק כל אחד במקומו מתי חצות היום]
ולשבת לסעודת פורים ולשתות בלב טוב ושמח
יין אדום !!! 

לא וודקה, לא ערק, לא וויסקי,לא חשיש, ולא גראס, לא קוק, ולא קריסטל…

יין אדום.

נכנס יין יצא סוד.
סוד שער החמישים.
פורים שמח


כתיבת תגובה