עכשיו אני כי ההוא הלך…..

הגואל אינו משיח
עד שנלחם בהצלחה באוייבי ישראל,

מכריע אותם, מגרש את הזרים מעל אדמת ישראל,
מנתץ את גילולי עבודות הזרות והבמות, בונה מקדש,
ואחרי כל זה הוא רק בחזקת משיח
עד שיתגלה אליהו הנביא וימשח אותו למשיח ה’.


לגבי עניין בית דין,
ברור גם לרפי השכל הנמוך שהנהגה מחייבת ראש אחד,
לכן לא יתכן שיהיו ברחבי העולם היהודי אלפי בדצי”ם
שאינם כפופים לבית דין אחד.
לכן דרך התיקון הוא מינוי של בית דין אחד לישראל
שבראשו נשיא שכל בתי הדינין ברחבי העולם היהודי כפופים אליו.
לבית דין כזה יש סמכות למנות מנהיג [לא משיח]
מנהיג מבית דוד שיוביל את ענייני הלאום
כשלצידו בית דין אחד תורני הפועל על פי חוקות התורה.

 

המודל הזה שימש את גולי בבל.
המודל הזה יכול להציל את בני ישראל בעת הזו
מכת הערב רב עמלק השולטת בעם הקודש המכונס בארץ ישראל.
אין הכוונה להלחם בהם, אלא להיבדל מהם ומתרבותם הקלוקלת
ולקבל בארץ ישראל אוטונומיה רוחנית לנהל את
ענייני אומת בני ישראל.
הבחירה תהיה ביד כל אחד ואחד לבחור על פי איזה חוקים לחיות
האם על פי חוקי בני בליעל מושחתים, כופרים, מסואבים,
או על פי חוקי תורת משה.
וכל אחד מבני ישראל יבחר לו כאוות נפשו.
כל זמן שהכופרים שולטים ושלטונם נכפה בכוח הזרוע בחוזקה,
ייצגו בית הדין הכולל ומנהיג מזרע דוד
את מחנה בני ישראל בגלות החונה בארץ הקודש
מולם כמו שהתמודדו נשיאי ישראל בגלות בבל, מול שלטון הבבלים
בענייני מסים וארנוניות ושאר ענייני מדינה
ובלבד שלא יוכלו לגעת בחוקי התורה ובחיי רוב שלומי בני ישראל
החיים על פי תורת משה .

 

האחרון מנשיאי בית דוד היה ר’ חייא דאודי זצ”ל
(כמובא בסדר הדורות ד”א תשצ”ז ד”ה חזקיה בן דוד ראה שם וז”ל
“ר’ חייא דאודי שנפטר בקשטליא שנת תתקי”ד
שהיה המפורסם האחרון מבית דוד שהיה ממנהיגי הקהל”)
מצד סבתי דדה אלוף לבית דאודי ע”ה אם אבי שיחי’ – אנכי מצאצאיו.

מצד סבי ע”ה אב אבי שיחי’ מיוחס לרבי נתן אלוף זצ”ל
שהיה מראשי הישיבה מתא מחסיא נכד ר’ שרירא גאון זיע”א
המיוחס בן אחר בן לדוד מלכנו חי וקיים
(כמובא בסדר הדורות ד”א תרע”ז ד”ה רב יעקב)

 

עכשיו אני כי ההוא הלך….

תמונה

 

 

כתיבת תגובה