האמנם? פאר הדור והדרו ? הרי בעוד כמה שנים תצוץ האמת……[נכתב ב 1 ינואר 2012]

רואים את התמונה לעיל? על מי אומר הרב עובדיה שהוא רשע?
תשובה: על אריה דרעי.
אז למה ובזמן האמירה הזו היה עדיין אלי ישי יו”ר ש”ס
ולא עבר זמן רב מאמירה זו, החליף אותו הרב עובדיה באריה דרעי
אותו הוא מכנה רשע? וזאת למרות שהוא הבטיח הבטחה גמורה
לאלי ישי, שדרעי לא יחזור לש”ס לאחר ריצוי עונשו בכלא מעשיהו…!

התחבטתי…..כאילו מה אני צריך את זה….
אבל הרי אני משוקע בזה כבר מעל הצוואר
הכנסתי עצמי לקלחת הזו לפני שנים רבות….

יכולתי לשבת בצד לדוג דגים ולחכות ליום מותי אחרי חתונת הנינים
שבע ימים מוריש להם נכסים שצברתי בימי חיי ממש
כמו מליארדים של בני אדם שעברו כאן על הכדור לפני.
אבל לא….

נכנסתי….זתומרת מה זה נכנסתי….אני לא מסוגל להיות בחוץ…..
תמיד עוד בנערותי וילדותי לא יכולתי להישאר אדיש למראה
חזק אכזר שמנצל את חולשתו של האחר ורודה בו בסדיסטיות פושעת,
תמיד זינקתי לתוך הסכנה גם כאשר זה שיצאתי נגדו
היה ענק שרירי שברור היה לי שאני הולך לחטוף…..

לא ראיתי בעיניים….זינקתי ועשיתי מה שעשיתי….פעמים הצלחתי פעמים לא…
אבל הגבתי…לא יכולתי שלא להגיב…מעל הכוחות שלי….לא מסוגל להתעלם.

יש בין השיטין של חמישים ושלש שנות חיי על הכדור
כבר מספיק חומר לסרטים ספרים ולימודי עומק.
זה לא יקרה עכשיו.
לדאבוני..

אולי כן, אבל צריכים להתרחש דברים מעל הטבע לשם כך.
משהו כמו למשל שבני ישראל יתאחדו יחזרו בתשובה
ויקימו כאן את מלכות דוד…
סתם דוגמא אני נותן…

אני מכיר את המציאות, אולי טוב יותר מאחרים, מכיר גם מכיר
מבין את התהליכים
ושוב חוזר, ברור לי שרק ניסים מעל הטבע יגרמו להתרחשות בה אני מאמין
והיא התגשמות נבואות הגאולה של נביאי ישראל כפי שהם מתוארים בתורת משה.

הפורום שלי:

נבואות ואקטואליה באחרית הימים

מלא בחומר שכל מי שמחפש אמת יוכל למצוא שם את חלקי האמת הנצרכים לו
כדי להרכיב תמונה מפאזל חייו ולחבר הכל כדי להבין את
מציאות השקר המגולם במושג הכולל – “מדינת ישראל”.

מי שעוקב אחרי כבר שנים ויש מתי מספר שכאלה
יכול להעיד שעסקתי כמעט בכל סוגיה המונחת על סדר היום של החברה בישראל
והבעתי את דעתי בנוגע לנושאים שנחשבו סוביודיצה
ולאחר שעסקתי בהם הם הפכו לדיון ציבורי בו נשחטו פרות קדושות רבות.

בעשור האחרון ישנה התפרקות מוחלטת של החברה בישראל מכל רסן מוסרי כלשהו,
מעבר למבול האפיקורסות הזדוני השוטף את החברה בישראל
ישנה התדרדרות מוסרית גדולה ביותר בעיקר בנושא טהרת עם הקודש
קרי העצמת ממדי הזנות בישראל וסטיות מין הקשורות בתועבות המיובאות לכאן
על ידי הטכנולוגיה התקשורתית שללא כל אמצעי סינון חדרה
לתוך שלומי אמוני ישראל ויחד עם יבוא של זונות גויות מכל שבעים האומות
והחדרת מאות אלפי גויים למעגלי החברה בישראל
שהגיעו לכאן עם תרבות אנשים חטאים
הכוללת רצח גזל וגילוי עריות
הצליחו למחוק מהפרהסיה של עם ישראל
את יחודיות קדושתו המפורסמת בין העמים
וליצור כאן חברה מושחתת ומסואבת מלאת כל סוג של פשע
שיכול בן אנוש מהסוג המתועב ביותר עלי אדמות להעלות על דעתו!

את כל ההתרחשות הזו ליוותי לווי צמוד עם התרעות נקודתיות וגלובאליות
לאורך השנים והרשת מלאה בפוסטים שלי
מהם אפשר ליצור תמונה שלמה של מה שאני אומר

היום החלטתי שלא אוכל להחשות עוד בנושא כבד משקל ונפיץ מאד.

אתמול בשיעורו השבועי התייצב הרב עובדיה
לצד אלו המגנים את “הקיצונים מהמחנה החרדי”.

הרגשת גועל נפש עצום אפפה אותי למקרא הדברים
כפי שכבר אמרתי יש בחומר שכבר פרסמתי הן בפורום שלי
והן בבלוג שלי והן במאות שיעורים המצויים בערוץ היוטיוב שלי די והותר
כדי לקבל תמונה אודות דעתי בעניין ההנהגה הרוחנית הקלוקלת בעת הנוראה הזו.

אני לא מתכוון להפוך את הפוסט הנוכחי
להודעת שטנה או בזיון נגד “גדול ישראל” הרב עובדיה
אבל בהחלט אני רוצה להגיד את הדברים הבאים:

את לימודי ההלכה שלי התחלתי בלימוד אצל יהודי פשוט מאד כבן שמונים
בבית כנסת בבאר שבע לפני למעלה מ 35 שנה
קראו לו חכם חזק’ל
הוא היה הגבאי הראשי בבית כנסת של העירקים בשכונה גימל
בילדותו זכה להיות כמה וכמה פעמים בביתו של הבן איש חי
בבית הכנסת הוא נתן שיעור יומי בספר “בן איש חי”.
זכיתי ללמוד אתו שנה ראשונה ושניה בספר בן איש חי ת”ל.
הלימוד כל כך חדר לתוכי, ששנים אחר כך תמהו חברי בבית המדרש “משיבת נפש”
בעיר עמנואל, מהיכן ידיעותי הנרחבות והמדוייקות בספר זה.

באותם ימים בכל תפוצות ישראל היה הבן איש חי פוסק מקובל
על כל תפוצות ישראל מגלות ספרד המעתירה
כאשר כל גלות וגלות שימרה לעצמה את מנהגי הקהילות
שנהגו בהם במשך אלפי שנות הגלות.

בבחרותי עליתי לירושלים עיר הקודש להשתלם בלימודי הקודש
לא רק שהתבשמתי ממגוון עצום של דמויות עטורות הוד
כרבי מרדכי שרעבי זצ”ל חכם ציון ברכה זצ”ל, רבי יצחק כדורי זצ”ל
והגאון העצום חכם ציון אבא שאול זצ”ל.
אלא זכיתי ללמוד עם מי שהוא נכון להיום גדול תורה בפני עצמו
הרב הגאון חכם גדעון בן משה נ”י..

זאת בנוסף ללימודי החסידות אותם ינקתי מזקן חסידי ברסלב באותה העת,
הרב רבי לוי יצחק זצ”ל, ויבדלו לחיים טובים , הרב יעקב מאיר שכטר נ”י
והרב משה ביננשטוק נ”י, ועוד מחסידי ברסלב בדור הקודם שחלקם כבר לא אתנו.

דמויות עטורות הוד קדומים מזהירות שהאירו את אווירה של ירושלים המחכים
בזיו שכינה מחמם ומשמח שהוטמע בקרבי,
ואף זכיתי להתחכך בעמך ישראל צנוע ונחבא אל הכלים
בדמות צדיקים אוהבי חסד וגמילות טוב לבריות מתוך אהבת ישראל צרופה
של אנשים פשוטים ויראי חטא נקיי דעת
שמילאו את בתי הכנסת מוסאיוף, צופיוב, ושושנים לדוד
בריח הדסים ושאר צמחי בשמים ותרתי משמע.

למגינת לבי הדואב ראיתי ברבות השנים כיצד גן פורח של
שקלא וטריא בין אריות מבני עמי המסולאים בפז
הפך לחצר אחת מלאה קוצים ודרדרים
שמלך רודן מולך בו שלטון ללא מיצרים !!!

ראיתי את האי גברא רבה חכם ציון אבא שאול זצ”ל דועך
ואתו כל אותם גדולי אותו הדור ובענוותנותו הרבה כזכריה מחריב בית הקודש
בהותירו את הפרהסיה שוקטה מלהביע את שרמז בחדרי חדרים
במשיכת כתפיים המביעה חוסר אונים היה אומר
“ומה אעשה וכך גזרו מן שמיא……”

בעקביות ובהתמדה נדחקו רגלי תלמידי חכמים עצומים מן הגן
ויחד אתם הונחו בקרן זווית כל גדולי העולם מהפוסקים האחרונים והראשונים
כאשר לפעמים בבזיון גדול להוד קדומים שלהם
נבעטה דעתם בהתיחסות מזולזלת שלא שיערוה אבותנו בדורות הקודמים
ורק בדור פרוץ ונורא זה נתקבלו “כדרך תורה” כביכול.

מנהגי ישראל הם הם דיני תורה, נעקרו ממקומם וקהילות שלמות אולצו לקבל על עצמם
את פסק המולך בכיפה הן מצד שלא קם בעל שיעור קומה מאלו האמורים לעשות זאת
והן בשל החרמות והנידויים והביזיונות שהיו מנת חלקם של מי שניסו לערער על הפסק.

דברי הבן איש חי הונחו על שולחן הניתוחים וכבעושה בתוך ביתו נחתכו
מהם בבשר החי גופי ויסודי ועיקרי דברים והתירוץ היה “חלמתי חלום”.

מילא אם היה המולך מסתפק בלהציג את דעתו בלבד, ניחא, אלא התאמץ בכל כוחו
להעמיד את דעתו כדעת מובילה המחלישה את כוחו של המנהג עד כדי ביטולו
ונגד כל העולם כפי ששמענו “מרוקו מתה” “עירק מתה”….

אין שום היתר בעולם לחכם לבטל דעת חברו, כל עוד יש לו על מה שיסמוך,
ועוד יותר כשמדובר בדעת חכמי הדורות ומנהג העולם.
בפרט כאשר מוציאים כמה חוליות מן שרשרת המסורת ומנסים למלא חסרונן בתורת פלסתר
שהרי כל חוליה וחוליה מציגה פרק זמן וחלק פרטי של מסורת בתולדות עם ישראל,
ומספיק שתחסר חוליה אחת כדי להפסיק את הקשר עם מעמד הר סיני.

מאות אלפי חסידים שוטים הולעטו בסיסמאות רקות מתוכן כגון
“ככל אשר יורוך” או “אמונת חכמים”
כדי לתרץ הוצאת לעז על חכמי ישראל וכפירה באמונת חכמים !!!!

כשאני אומר ענוותנותו של חכם ציון אבא שאול החריבה את הקודש כזכריה בשעתו
זאת בשל שחסו על כבוד אחד ויחיד, שעמד מולם,
ולא חסו על כבוד של כמה וכמה חכמים של כל הדורות.

בפרט וביחוד שלאחר שנעשה נזק עצום ובלתי הפיך לדור שלם המצריך רחמי שמיים מרובים
וניסים מעל הטבע כדי לשקם את הדור, וזאת לאחר שבשורות היושבים קדימה
שובצו מלחכי הפינכה מדקלמי הססמאות, וכל הדור אינו מכיר אפילו את השולחן ערוך
רק את לוחות המודעות המפוזרות בעלוני המולך.

והרי נשמת רוח אפינו היא תורת משה רבנו, וכלל לא דיברנו בהנהגת העולם בתקנת הציבור
שבזאת קל וחומר ובן בנו של קל וחומר נראה בעליל תוצאותיו ההרסניות של שלטון המולך
כאשר דם ישראל ניגר כמים ותרתי משמע הן בדם בני ישראל השפוך
לאלפי נרצחים בשל חותמת ההכשר לשלטון הכופרים לבצע מדיניות מרושעת שגוררת
רצח אלפי מבני עמנו מעשה יום ביומו, עקירת בני ישראל הריסת בתיהם
ושילוחם לגלות ועניות וחיי סבל בתואנות בטחון מופרכות,
“ועכשיו “ההבנה הגדולה למצעד השטנה נגד המחנה החרדי שלומי אמוני ישראל
הזועקים ונאנקים תחת שלטון קלגסי הנאצים החדשים שקמו להשמיד את יהדותנו.

עד להיכן נוביל את החרפה ???

כדי לסבר טיפה את האוזן ולהבין לעומק, צפו בסרטון הבא:


ושלא תתבלבלו לחשוב שכל דברי מכוונים באופן
המנקה את מנהיגיו הרוחניים של מחנה האשכנזים הגדול
היושבים במגדלי השן שלהם ספונים על התורה ובאזלת יד אינם טורחים אפילו למחות….

כולם יתנו את הדין !!

כל אלו שמשכו בכתפיהם לאמר :
וכי מה יש לאל ידינו לעשות?
להשאיר את השלטון בידי כופרים???

אין פלא שמושגים כמו אמונת חכמים נעשו מטושטשים עד כדי כפירה ממש
אין פלא שירד הדור עד דיוטא תחתונה של שער החמישים של הטומאה.
צפו בתמונה זו ותבינו עד כמה טיפשים העסקנים שלא נתנו “דעתם” לכך
שזהו חילול ה’ נוראי..


כל כך אופייני לעדר מטופשים זה.

אלא שמתוך החושך הזה אני יודע בוודאות שתצמח גאולת ישראל.
אני יודע איך כמה מאות אלפי חמומי מוח יגיבו לסוג הדברים שאני אומר כאן
וזה לא מונע ממני להגיד אותם הואיל וכבר אמרתי למעלה
לא אוכל לשבת מהצד ולראות ברעה הבאה על עמי בעת הזו ולהחשות.

למחות אני צריך וזוהי מחאתי.

הנה שיעור בו נאמרו חלק מהדברים בקול ובאומר.

כתיבת תגובה