ציונות? מי צריך את זה? למה זה טוב? מה זה בא להוסיף ?

ככה יצא לי עכשיו בתגובה באיזה שרשור
שלא יודע איך הגעתי אליו…
ציונות זו תנועה שהוקמה
ע”י כופרים בתורת משה ממוצא יהודי.
תכליתה להמשיך הפתרון הסופי של הנאצים.
החברים במסדרי הבונים החופשיים הקימו את מדינת

ישראל יחד עם הצורר כדי להשלים את השמדת היהדות.

למי שזה לא היה ברור בתחילת הדרך
ילמד מסופה ויתבונן מהו מבחן התוצאה.
הורתה של מדינת ישראל בחטא
אולם כך גזרה חכמתו.
הטיפש האידיוט השימושי שהולך עם מרדעת החמור
והרטיות על עיניו אחר פעמון העז העיוורת המובילה את העדר,
יפול אל התהום אליו מובילים אותם אלו

שממשיכים להצעיד את השורות.

אנכי איני דוס ממאה שערים. אני נצר למשפחות
שלא גלו מארץ ישראל מאז כיבושה על ידי יהושע בן נון
מעולם לא נזקקתי ל”ציונות” כדי לאהוב את ארצי ומולדתי
שאבות אבותי מסרו את נפשם שלא לעזבה,
והמתינו אלפי שנים כדי שיגיעו האחים ליישבה ולכונן בה

מחדש את מלכות בית דוד.

אבות אבותי קיבלו כאן את ראשוני הציונים בתמימות אמיתית,
לא בהצגת חדלי האישים המשתמשים בשם זה של ציון
כדי לגלות את כסילות לבם ולערוך בר מצוות לכלבים
או “לשחרר את נשותיהם מעול הפרימיטיביות של תורת משה

הכולאת אותן בתוך עולם שמרני ועבש”.

אבות אבותי שימרו רוח ישראל סבא לאורך הדורות

ורבותיהם לא עסקו בלגיטמציה של בועלי זכרים ונשים מסוללות.

אבות אבותי לא רק ששמרו על הארץ בגבורתם
[מייסדי אגודת השומר, מקימי חוות סג’רה, מקימי הישוב מירון,
משפצי ציון הרשב”י זיע”א, משחררי העיר טבריה]
אלא אף עיבדו את אדמתה וקצרו יבולה לאורך השנים
מתוך אדנות על הארץ שהייתה ברורה ללא ספק
לפלחים הערבים שחיו בשכנותם וכיבדו בכבוד גדול

את אדוני הארץ היהודים לאורך מאות שנים.

ציונות?
מי צריך את זה?
למה זה טוב?
מה זה בא להוסיף ?
האשכנזים הכפרנים מהבונים החופשיים
שהשתלטו על מדינת ישראל
וקיבלו את שלטונם מידי הבריטים
הנם בובות חוטים של המלכה האנגלית
וכל גרורותיה עובר דרך הכנסיה בוותיקן,
דרך האיחוד האירופי והממשל האמריקאי,

אלו ציונים כמו שאני צנצנת.

זהו שקר.
התרמית הגדולה ביותר בתולדות בני עמנו.
אתה יהודי מבני ישראל? זרוק את כל לבושי הניכר,

קבל על עצמך עול מלכות שמים, והתאחד עם בני עמך.

מה אתה צריך דגלים שונים? כיפות שונות? מנטרות שונות ??
אתה בא לספר לי שהנך כזה?
ספר את זה לסבתא יוכבד בבית אבות,
למה היכן אנחנו חיים ?

בהונלולו ?

יודעים בדיוק נמרץ מי הוא מה.

אתה יהודי
קום והיה יהודי מבני ישראל .
אתה אוהב ישראל? אוהב באמת כל יהודי ?
אתה שומר תורה ומצוות?
תפסיק לחפף
והתרחק מהכיעור ודומיו.
הסתלק מכל רעבני שיטת ההפקרות
הנמצאים תמיד בתחומי הספק.
ציונות?
טפו. שקר.

דבוק באמת.

כתיבת תגובה