השלט “העבודה משחררת” נגנב מאושוויץ – הוא תלוי בכניסה ל”כנסת ישראל”..

 

הידוע תדע כמוני…..?
אני יודע כפי שלמדוני חז”ל
כי האויב הגדול ביותר של עם ישראל הוא הערב רב עמלק,
וכי הערב רב מורכב מחמישה סוגיו ( נ-ג-ע ר-ע )
“נפילים” – אנשי התאווה
“גיבורים” – רודפי הפרסום
“עמלקים” – המנהיגים
“רפאים” – שונאי צדקה לאנשי תורה
“ענקים” – “גדולי תורה” הכופים עצמם על ציבור שומרי התורה
ומשתיקים המה תלמידי חכמים לומדי תורה, יראי חטא אמיתיים.

אני יודע כפי שלמדוני חז”ל
כי הערב רב מורכב בחלקו הגדול מנשמות גרים לא מיוחסים
(שאינם מבני בניהם של-12 השבטים) שאינם גרי צדק.
לקראת סוף גלות בני ישראל מקבלים הם שלטון על עם הקודש
על מנת להטעותנו בניסיון האחרון לפני גאולתנו
ומקבלים הכשרם מ”עמלקים” – ו”ענקים”. [ע“ע מפתח לעיל]
תולדות הערב רב וסדר הטמעותם בבני ישראל לאורך הדורות
מתוארת בסדרת שיעורים מפורטת – לחץ כאן.

אני יודע כי שלטון “הדמוקרטיה” עליה מבוססת מדינת הערב רב,
הוא פארסה מאחזת עיניים של מציאות מדומה, המשתמשת
בכח אשליית הדמוקרטיה ע”מ להאדיר את הכוח לערב רב הזה
שתפקידו לסלק את פנימיות תוכן מהותו של עם בני ישראל היא תורתו
ע”י חוקים המפקידים את מוקד הכח בידי קדקודי הערב רב השולטים
ונטילת הכח מידי הנהגת בני ישראל .
ובכלל – בואו נברר לרגע את המושג הזה – ”דמוקרטיה“
כולם יודעים שדמוקרטיה = שלטון ‘העם’.
והנה מקובלנו מהזוהר הקדוש שמות דף קצא ע”א
כל מקום שכתוב בתורה ‘העם‘ הכוונה לערב רב, ובלשון הזוהר:
“תא חזי כתיב – וירא העם כי בשש משה – מאן העם? אינון ערב רב….”
הא למדת מסקנה פשוטה – הם בפיהם מודים ששלטונם הלז
מה שהם מכנים “דמוקרטיה” הוא שלטון הערב רב = ’העם‘..

אני יודע כי רוב ה‘מנהיגים‘ נכון להיום בכל המגזרים, ובכל שדרות השלטון,
כולל כל ה‘שופטים‘, וגם כל הרבנים המקבלים משכורתם ממנגנון השלטון,
הם עמלקיים [ע“ע מפתח לעיל] הרוצים להכשילנו.

אני יודע כפי שלמדוני חז”ל כי המנהיגים העמלקיים הללו
ניזונים משני כוחות נוכריים של ישמעאל ועשו (ימין ושמאל)
והם עומדים במרכז ובראש העניינים בין שני כוחות אלו
ושואבים את כוחם מהם על מנת להכשילנו.
עמלקים אלו משתמשים ב‘דתות‘ כדי לשסות המון נבער ה‘‘מאמין
בבדותות ה‘דתות‘ המומצאות הללו, נגד עם הקודש ישראל.
עמלקים אלו המאחדים ימין ושמאל (מזרח ומערב – איסלם ונצרות) יחד
בטומאת מטרתם הישנה מקדמת דנה המניעה את שנאתם הקדומה
לקדושת ישראל, מחופשים ל‘ישראל‘, דוברים עברית,
ומנהלים אג‘נדה שלכאורה כלפי חוץ נראית כביכול
כהגנה על ישראל [צבא הגנה לישראל] אבל מבחן התוצאה מעיד
שמדובר באחיזת עיניים, והונאה, ומעשה מרמה מהגדולים ביותר
שנעשו משחר ההיסטוריה האנושית, כאשר אותו ’צבא הגנה לישראל‘
משמש כלי שרת בידי עמלקים אלו לעקור בני עם הקודש מעל אדמת ישראל,
וכוחות הביטחון שלכאורה מופקדים על שמירת בני ישראל, גורמים
בדיוק ההפך על ידי מדיניות רפוסה המזמינה התקפות רצחניות שגובות מחיר דמים קשה
מבני ישראל מבלי שיבוא מענה הולם בצורת מתקפה רבתי על הרוצחים
והשמדת אפשרותם להזיק, אע“פ שיש בכוחו של צבא זה לעשות כן.
על עמלקים אלו הזהירו מדרשי תורת ישראל המתארים את יכולתם
של עמלקים להפוך עצמם ל‘צאן כבשים תמים‘, וכל הרוצה להבין יבין.

אני יודע, שנכון להיום שלטון הערב רב, הצליח לצור במדינת ישראל סוג של אכיפה,
הדומה מאד לאכיפת השלטון המנדטורי הבריטי טרום הקמת המדינה
כאשר מדיניות האכיפה הנוקשה והאכזרית [עליה לגרדום] היא נגד יהודים בדווקא ,
ומאופקת ומבליגה ורפוסה אל מול הערבים ושאר שונאי ישראל [כגון טורקיה, או שבדיה]
מדיניות זו מוצגת לבני ישראל כביכול מדובר ברצונו של העם [בני ישראל]
על ידי קיום תקשורת [כיכר העיר]
הנעזרת בפרופוגנדה מלאת ארס משודרגת עשרות מונים
מתעמולת המות של יוזף גבלס הנאצי ימח שמו ושם זכרו וזכר מרעיו.
עובדות היסטוריות מוכיחות שאנשים דוגמת טדי קולק שר“י שהיה מרגל סוכן
בשרות ארגון הביון הבריטי, שהיה חברו הטוב של הבונה החופשי בן גוריון שר“י,
היו חלק משורת אנשים שהושתלו בשדרת השלטון המרכזי ע“י המלכה הבריטית
ואבירי השולחן העגול שלה יחד עם שאר מסדרי ברוני הסדר העולמי החדש, [האו“ם]
כהמשך אג‘נדת ה‘פתרון הסופי‘ שמכונת ההשמדה הנאצית הייתה רק שלב ראשוני שלו,
דהיינו, כל הקמת ”מדינת ישראל“ לא הייתה קשורה כלל לייעודו ההיסטורי של עם בני ישראל
החוזרים אל ארצם כדי לכונן בה את מלכות בית דוד, בניין בית המקדש, וחוקת התורה,
אלא בריש גלי – הוכרז ע“י הבונה החופשי – שלא בכדי בחר לו את השם ”דוד“ ובן גוריון,
שכאן תקום מדינה ככל המדינות ויווצר כאן עם ככל העמים, ובאכזריותו הרבה
שלח מאות אלפי יהודים אל המשרפות כשבקל יכל לפדותם מן המות, אלא שהוא וחבר מרעיו
רצו להקים כאן זן אנשים שנמחקה מהם יהדותם – וידועים כל סיפורי גזירת הפאות,
חטיפת תינוקות מזרועות אמם מיד לאחר הלידה, וחיסול על ידי ”חיסונים“ למיניהם [גזזת וכד‘]
של קהילות שלמות שהיוו ”אבק אדם שצריך להיפטר ממנו“….

בנוסף מדינת ישראל תחת שלטונם הרע של עמלקים אלו ידעה רציחות רבות,
כאשר מן הדרך סולקו בכוח גדול גורמים לאומניים שניסו להיצמד לכל המזכיר את ”ישראל“.
[אלטלנה, אצ“ל, לח“י, וגטאות המחנה החרדי בארץ הקודש]

אני יודע, שסקירה מדוקדקת של חלקי הפאזל הבונים את התמונה הכוללת
של בני ישראל נכון להיום
, רחוקה מאד מחזון נביאי ישראל, או מחלום בני ישראל עצמם
כל זמן שהיו בגלות האומות וחלמו לחזור לארץ הקודש ולחונן את עפרה.
רבים מבני ישראל כפופים בעל כורחם תחת שלטון הקלגסים המתעמרים בבני ישראל
ומשתמשים בהם כאזרחים למדינת כל אזרחיה לאחר שהשתלטו שלטון מוחלט על כל
מוקדי השלטון של מדינה זו, ואוכפים הם את חוקיהם המומצאים חדשים לבקרים
על ידי מערכת משפט מושחתת ומסואבת, וקלגסי משטרה הבנויים מחומר אנושי
ירוד ביותר של פושעים לובשי מדים המקבלים לגיטימציה למעשי פשע מאורגן
במסגרת ”תפקידם כשומרי חוק“.

אני יודע, שמכל דברי נביאי ישראל לא נפל דבר אחד
וכל נבואותיהם התגשמו ויתגשמו במלואם.
לפי הנבואה המדברת על אחרית הימים אנו צפויים
למלחמה עצומה שתשמיד שני שלשים מאוכלוסיית העולם
שתתנהל בפאתי ירושלים.
ע”פ נבואה זו, המתוארת הן במדרשים והן בספר הזוהר,
רבים מבני ישראל ילחמו לצד הערב רב
שיושמד לחלוטין בסופה של מלחמה זו כמו כל אוייבי ישראל.
בסופה של מלחמה זו יבנה המקדש, ותיכון בעולם מלכותו
של מלך מבית דוד הוא הגואל משיח צדקנו המיוחל.

עכשיו משאתה יודע את מה שאני יודע
דע
יש בידך לקבוע נכון להיום מה יעלה בגורלך ובגורל יוצאי חלציך.

היבדל מהעדה הרעה שנקברת במצרים במכת חושך.

היבדל מהעדה הרעה העושה את העגל ומשתחווה לו ואומרת
אלה אלוהך ישראל.

היבדל מהעדה הרעה שרוצה לתת ראש במדבר ולשוב מצריימה.

היבדל מהעדה הרעה של ראשי הסנהדראות,
וראשי הישיבות החולקים על צדיק האמת הגואל נשמת משה רבנו,
שותפים לערב רב עמלק בכל מעשיהם תמורת בצע כסף, שררה וכבוד,
גדולי תורה“ שקונים את ”משרת הכהן הגדול“ אע“פ שיודעים המה
את הצפוי להם , אלא שבכחש, ובמתק שפתים, מצפצפים ומורדים באלוהי ישראל, עפרא לפומיהון.

היבדל מהעדה הרעה של המרגלים מוציאי דיבת הארץ
וזכור שהיו אלו “נשיאי ישראל“.

קבע את מקומך כבר עתה בין אלו שיוצאים ממצרים
ומקבלים את תורת משה אומרים נעשה ונשמע, מקיימים בתמימות
ציווי הבורא יתברך שאבותינו מסרו את נפשם עליהם.

צא מהזיף והסילוף כבר עתה
היה יהודי אמיתי
והיה שותף למסע הנצחי שעוד נכון לכולנו.

אם לא עברת על כל הלינקים המסומנים?
אתה פשוט לא תדע כמוני.
עבור עליהם.

דברי אוהבך מלב אח יהודי
מרדכי היהודי
אדר א‘ התשע“ו.

כתיבת תגובה