המנהיג האמיתי קיים. אתה !! מסתיר אותו !!

דור – דהיינו מי שנולדו באותו זמן וגדלים במסע השנים יחד.
חלוף הזמן ופרספקטיבת השנים מבליטים
את כל הארת הדור.

יש מהם היוצאים להוראה,
ויש הנעשים בעלי מלאכה,
ויש לוחמים גיבורים, ויש אומנים, יש גדולי תורה,
ויש מנהיגים,
הואיל וחברה מקיימת מערכת יחסים
הבנויה על קשר
[ובטח בדור כשלנו בו הכל נגיש]
ידוע מי הוא זה ואיזה הוא
בכל תחום ותחום מבני הדור.

וגם המנהיגים
מובלטים אלו המתייחסים כפרט
לכלל תקנת הדור.

במידה והדור נעשה מוכשר באחדות דעים
באשר לדרך בה צריך להיות מונהג הכלל,
הרי שגם המנהיג המוכשר להוביל לאותה דרך
מתגלה, הואיל והוא קיים
ודבריו באשר לדרך גלויים,
רק שצריך שהדור עצמו יגיע לדעה אחת
ויסכים על דרך אחת לכלל.
משם עד מסירת המנהיגות למנהיג האמיתי
הדרך קצרה.

הקונצפט של עם ככל העמים
הרס את מדינת ישראל.
את הלאום היהודי.

טשטוש הזהות עד מחיקת היהדות מהקונצנזוס,
יצר חברה מפולגת מסואבת
מלאה שנאה ואוטואנטישמיות.

רק חזרה למאחד המקורי של בני ישראל
ויעודם ההיסטורי
על פי חזון נביאי ישראל יהווה קרקע פוריה
להתגלות המנהיג האולטימטיבי של בני ישראל,
שמונח כמושכל ברור בתודעתו ובמהותו
של כל מי שברור שרגלי אבותיו דרכו בהר סיני,
כפוטנציאל המיועד למימוש.

לא סובל את שקר הצביעות בלספר לכם
כמה יפה העולם, כמו שעושים כל המחבתי”ם.

העולם אמנם יפה עד מאד
אבל יש כאן רשעים עריצים ששולטים בו
והופכים את החיים על פני הכדור לגיהנום
עבור כל האנושות.

אני בן חורין.
אני לא עבד של שום קליקה \ מפלגה \ אגודה \ חסידות \ קהילה.

אם העניין הוא גאולה, אני רוצה אותה עכשיו.
כל השאר ממש לא מעניין אותי.

עבורי כל יום שעובר ללא הגאולה
הוא יום של סבל.
בדיעבד אני יכול לתקן אותו
עם עצותיו של רבי נחמן
אבל לכתחילה?
מי רוצה לסבול את הגלות המשמימה הזו?

לא מבין את כל האנשים הטובים
שאני פוגש ביום יום
חיים את המציאות הזו כאילו
זה לא תלוי בהם….

אילו כל אחד היה אומר לעצמו
שמדובר רק בו עצמו
היה הכל נראה אחרת לגמרי.

אני מבין את אלה שאומרים,
שבתנאים הקיימים
מהפך נראה בלתי אפשרי
בשל שלטון העריצים הרשעים
המשתמשים בטכניקות שטניות
להמשיך שלטונם הרע.

אבל עיקר כוחםשל עריצים אלו
נובע מחוסר האונים
של הטובים המוותרים על מאבק.

עיקר חוסר האונים אצל הטובים
נובע מחוסר הנהגת אמת
הן בשימוש באמת
והן במנהיגי אמת המורים דרך.

חוסר שימוש באמת
הוא הסיבה העיקרית
הואיל ומנהיגי אמת קיימים בוודאי
אלא שאין להם כוח לפעול.

הואיל ומנהיג מקבל את כוחו הכללי
מכלל פרטים שמתאגדים
לתת לו מכוחם לשם פעולה עבור כולם.

המלכות לית לה מגרמא כלום –
המלכות אין לה מעצמה כלום
רק מה שמקבלת מכולם ונותנת לכולם.

אני מודיע לכם שהמנהיג קיים !!!
הוא צריך לקבל מכם את כוחו !

אני לא מבין למה אנשים מבזבזים חיים
על הניסיון לדבר ולשכנע
את עשו וישמעאל ושאר תולדותיהם
שמזמן התערבבו זה בזה
ויצרו מוטציות רחוקות מאד מהמקור,
כאילו יש בכלל איזה נפקא מינה
[אפשרות שיצא מזה משהו]
מכל הדיבורים עם אומות העולם…

כשיתקבצו מספיק מבני ישראל
שמבינים שכל קשר עם הגויים אינו נצרך
וכל שעלינו לעשות זה לייצר חזית אחת מגובשת
של דעה אחת ודרך אחת
אזי כל העולם המטומטם הזה ייכנע לעוצמה שתיווצר.

אף יהודי מבני ישראל שיהיה המשכיל ביותר
הרהוט ביותר והאינטילגנט ביותר
שינסה לעשות זאת מבלי לקשר את פועלו
אל היעוד ההיסטורי של בני ישראל
דהיינו קיום רצון הבורא על מצוותיו שנתן לנו בתורת משה,
ייכשל כשלון חרוץ.

גם כל מתחזה שיתיימר להשתמש במסכה מוצלחת
כזו או אחרת שקרובה להצגת האמת הזו,
יגרור את ההולכים אחריו למפלה וחורבן.

רק נקי כפיים ובר לבב , מזרע דוד מלכנו חי וקיים,
ירא שמים ההולך בדרך ה’, גיבור חיל, שונא בצע
המשליך יהבו על השם יתברך,
רק אם ילכו אחר יהודי כזה, ויתנו אמונם בו ,
ויפקידו הנהגת בני ישראל בידו,
רק כך תבוא גאולת ישראל.

השטות המטופשת המגולמת כעת בשולטים
במדינת ישראל כבר הביאה חורבן
לבני ישראל שרק לפני 7 עשורים הצליחו להתאושש
משריפה נוראה
שאכלה רוב בניין ומניין מבני עמנו.

לראות יהודים עומדים ומנסים לשכנע גויים
שהם ממש לא בסדר, או שאנחנו כן בסדר
זו בדיחה אומללה.

לראות דוברי עברית עומדים ומוכרים
מרכולתם לבני ישראל מעל במות
הפזורות ברחבי ישראל כאילו
הם יושיעו את ישראל,
תוך כדי המשך סאגת הפורמט השקרי של
מדינה יהודית דמוקרטית כאן
זה לא רק בדיחה אומללה ,
זה מתכון לאסון גדול שוב.
היו לא תהיה.

בני ישראל
יש בעת הזו מנהיגים שיכולים
להושיע את ישראל – ישועה אמיתית.

יש בינינו מנהיגים שיכולים להבטיח
עתיד טוב לילדנו נכדנו ושאר תולדותינו,
יש בעת הזו מנהיגים בישראל
שמסוגלים לגרום לגאולה המובטחת לבא.
זה לא תלוי במנהיגים הללו,
זה הרבה יותר תלוי בכל אחד ואחת מכם.
הבחירה בידכם מאז ומקדם.

אולי תבחרו כבר בגאולה?

כתיבת תגובה