“אם כן בן ישי בראש”…

רק מתי מעט נחנו בהתבוננות הזו.
לא יודע במה זכיתי אני , אבל אני רואה את זה כבר
עשרות שנים, מאז היותי ילד , שאלתי את הורי אחרי
מלחמת ששת הימים, ולאחר מלחמת יום כיפור התעצמה השאלה:
“למה לא סילקו מכאן את ערביי ישראל?”
כשבגרתי, הבנתי שזו מדיניות מכוונות לחלוטין עם מגמות
שככל שחקרתי אותן התבררו לי כשוללות לחלוטין
את האפשרות שמי שמכוון כך דואג לבני ישראל.

מרגע שהבנתי כך עד לעיכול סופי של ההיפותזה
כסנריו אמיתי לקח זמן,
אבל מרגע שהדברים נעשו ברורים
אני לא יושב בשקט !!!

זה כבר למעלה מעשרים שנה שאני פועל.
את הדברים שאצטט עכשיו כתבתי לפני שתי מערכות בחירות !!!
כתגובה לאיזה “תמים” ברוטרנט.
&&&&&&
“זה ממש לא משנה – איך שתסתכל על זה
מדובר בהונאה גדולה מאד
שממדיה יתגלו רק בעוד שנים מספר.

החונטה ייצרה לעצמה מניפולציה מדהימה
כאשר היא הציבה לאורך השנים אנשי מפתח בצמתים מרכזיים,
וכך היא מנתבת ממש כמו בהרצת מניות
את מירב הכוח אל עצמה.
יגיע רגע שלא נוכל יותר להתנגד להנחתות שלהם
עם טענת דמוקרטיה, תזכרו מה אני אומר לכם כאן.

עכשיו קשה לראות את זה.
אחרי הבחירות הבאות, זה יהיה ברור כבר
באופן שרבים יוכלו להבין
שמה שמרחתי לכם כאן שחור על גבי לבן
זו אמת צרופה שתצטרכו להתמודד אתה
לא בעוד זמן רב.

אנשים חושבים שהמתייונים הפכו ליוונים
לא, לא, לא,,,,
המתייוונים היו יהודים שקיבלו על עצמם את תרבות יוון
והמשיכו כביכול ביהדותם ה”מתקדמת”
לתוך מהות “תרבות יוון”
הרבה מהחברים שלי חושבים
שהמקבילים שלהם בזמנינו הם הרפורמים
חחחח
נניח שנותרה ברפורמים לחלוחית של יהדותם
אלא שהם הקצה של הקצה של ההתוויינות,
ממש שמד ואבדן
המזרוחניקים למשל על כל רעבניהם
ושיטת לימוד התורה שלהם
הם מתייוונים למהדרין בקבלם את
“קדושת ראשית צמיחת גאולתנו”
בדמות שלטון הזדון של הכופרים
המקיימים כאן את “תרבות אדום” שצמחה מתוך תרבות יוון
והיא המשכה הישיר….

אבל זה לא חידוש למי שמכיר אותי….
המזרוחניקים הם קליפה גדולה וידועה
שטיבה הולך ומתגלה בעולם
החידוש האמתי של היום חברים וחברות
ש”ס רבותי, אגודה, אמסלם, וכל איזה חרדון
שנמצא בתוך הבוקה והמבולקה הזו המכונה “שלטון”
במדינת ישראל הם המה המקבילים האמיתיים של
המתייוונים בדורנו !!
ותחשבו על זה !

גועל אינו קשור לתרבות כזו או אחרת,
גועל קשור לעדינותה של נפש.
נפש גסה ומחוספסת עטויה ברפש תועבות העולם
שכהו חושיה
אינה נגעלת מהתועבה.

נפש עדינה נגעלת מדבר פעוט
כל שכן כאשר מדובר בדקויות הקשורות בדעת רחבה
שככל שגדלה היא – נאמר עליה יסורין,
שאחד מהם הוא הגועל מאפשרות השימוש כביכול בתורה
עם טינופת השקר על מנת להציגו כאמת.

אין למי שנשמה יהודית חיה בקרבו
מה לעשות
בבחירות למלכות הזדון.

[לא בכדי אתם חוזים בסקרים המעידים
על פופולריות של נקניק כזה או אחר בעת הזו,
הם מתכננים לכם בחירות]
[את זה כתבתי לפני 2 מערכות בחירות כן?]

גם אלו “החרדים” מהמפלגות החרדיות וגם פטרוניהם
יתנו את הדין על שותפותם בשלטון הזדון הטמא
העושק את בני ישראל בעת הזו, ומביא על ראשנו צרה אחר צרה.

רק התבדלות מוחלטת משלטון הטומאה הנ”ל
של המוני בני ישראל תגרום למהפך אמתי.

אם היו “גדולי תורה” באמת בדורנו, ולא תחליף רדוד מטעם,
היו מקימים שלטון אוטונומי עצמאי כאלטרנטיבה לשלטון הזדון והרשע.

על ידי כך היו סופחים את המוני בני ישראל המשוועים למנהיגות אמתית.

שלטון שכזה אינו מחייב “מרידה” בשלטון הקיים
ואיני מתכוון לחתירה תחתיו
אלא ממש כמו בגלות בבל בה היו קהילות ישראל
מאוגדות תחת שלטון חוקת התורה של ראש הישיבה הגדולה
לצידו של ראש הגלות מזרע בית דוד,
מנהלים את חיי הקהילה היהודית תחת שלטון הגויים.

כך גם כאן צריך להקים את האלטרנטיבה השלטונית
שתאפשר להמוני בית ישראל הרוצים לחיות
כיהודים תחת חוקת התורה כ *כלל* ואני מדגיש ככלל,
הואיל והפרטים יכולים לעשות זאת גם היום.

נכון להיום אין מציאות כזו.
מזימת המייסדים את שלטון הרשע עלתה בידם
וכל מוסדות “הדת” הם עלי תאנה המכסה
את ערוותה המצחינה של החונטה השלטת.

צא ובדוק בכל אלו הרבנים שמקבלים מהם
משכורות באופן ישיר או עקיף
כולם משוחדים סומים באפלה ועליהם נאמר :
אבדה חכמת חכמיו.

אני לא מדברים רק על מזוייפי המזרחי וגרורותיהם הרפורמים
אני מדבר בפרוש על גדולי תורה חרדים
ששותפים עם שלטון הרשע
ונידונים ממש כמותם.

כל יהודי צריך בדווקא לא להתחבר לשלטון הזדון
והמרידה במלכות ה’
גם אם תעתועי הדור הזה
בדמות “גדולי תורה” מנחים אותו אחרת.

כשכתבתי את זה לפני כמה שנים רצו לסקול אותי
היום יש המונים שמבינים על מה אני מדבר
אולי יקח עוד קצת זמן אבל אנחנו בהחלט בדרך לשם
מחוזות ההתפכחות כבר נראים ברור.

ככל שתצטרף מוקדם יותר נוכל להיגאל מהר יותר
אל תתמהמה, תפסיק להסס.

תתנער ממלכות המינות הכופרת במלכות השם יתברך
תתנער משיטת ההפחדה של “ככל אשר יורוך”
בה משתמשים
לסמא את עיניך ולגרור אותך ממש
כמו אותו שבתאי צבי שר”י
שסחב אחריו לאבדון מאות תלמידי חכמים
שהחשיבו עצמם ברי אוריין
המבינים הבדלה בין טוב לרע בקליפת נגה.

חפש את הצדיקים האמיתיים, הם קיימים,
בטח לא במחוזות הפרסום של החונטה.

קבל על עצמך עול מלכות שמים באהבה
חזור אל מקורותך הטהורים הקדושים האמיתיים
הזמן מסוגל, ואתה יכול לזכות בשעה קלה במה שלא זכו
יהודים במסכת חיים שלמה.

אז גם אם נדמה לך שיש לך אלטרנטיבה שלטונית
בדמות מפלגה [פחחחח] של “שלוחי ד’רבנן”
שאמורה לייצג אותך [פחחחחח כפול 1000]
ואתה סבור שהמפלגה שלך תשמור על כל מה שאתה מאמין בו
ובגלל זה אתה הולך ל”בחור”
זכור. הם יגידו לך שאם לא תלך לבחור “אז מה עשית?”
כי אז ממילא ישלטו אלו שאתה יכול לצמצם את כוחם בבחירה….

אח שלי, אל תהיה כזה מטומטם.
שום דבר !! לא משנה את מאזן הכוחות באמת במאומה
החונטה יושבת חזק מאד על כל מוקדי השלטון,
והדבר לא אמור להשתנות בעקבות בחירות. שום בחירות.
דברים אחרים לגמרי (לא בחירות) יחסלו את שלטון החונטה.

אלוהי ישראל יחסל את שלטון החונטה
כדי לגאול את עמו ישראל.

בנתיים, אתה בעולם “הבחירה” תבחר לא לבחור ברשעים.
על אחת כמה וכמה רשעים שכבר 7 עשורים של שנים
שלטונם מאופיין בשקר גזל עושק הונאה כחש רצח אונס שוד
ובעיקר – דם בני ישראל שניגר כמים כ”קרבנות שלום”.

אל תאמין יותר בשקר הזה !!
זכור שגם אם הם לא הערב רב עמלק שאני אומר שהם
עדיין אלו רודפי שררה וכבוד.
על דבר זה נכשלו רבים ואבדו.

ירבעם בן נבט לא נטרד מעולם הבא אלא בעבור הכבוד.
הוא מה שאמרו חז”ל שתפסו הקב”ה בבגדו ואמר לו:
חזור בך! ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן.
אמר לו: מי בראש. אמר לו: בן ישי בראש.
אמר לו: אי הכי לא בעינא” (מסילת ישרים פרק יא).
מה אמר לו הקב”ה לירבעם? “אני ואתה ובן ישי”,
כלומר, בפירוש הקדים הקב”ה את ירבעם לבן ישי.
מדוע שאל בכל זאת “מי בראש”?
אלא, רצה ירבעם לשמוע בפירוש שהוא יהא בראש
ומכובד יותר מבן ישי.

כיון ששמע זאת הקב”ה, השיב לו:
אם כן “בן ישי בראש”.

מכיון שרדף אחר הכבוד, הכבוד ברח ממנו.
ומעתה נדרדר עד לידי טירוף הדעת ואמר:
“אי הכי לא בעינא” – אם כך לא צריך כלום!
מוטב לחומד כבוד זה, לרדת לשאול תחתית,
ולהתאבד התאבדות נצחית, ולא לוותר על כבודו.

מי גרם לקרח שיאבד הוא וכל עדתו?
הכבוד שרדפו אחריו.
ומקרא מלא הוא, שנאמר: “ובקשתם גם כהונה”,
וכמו שביארו חז”ל: מפני שראה את אליצפן בן עוזיאל נשיא,
ורצה הוא להיות נשיא. ומכיון שרדף אחר הכבוד,
הכבוד ברח ממנו.”

ואלו? כאן “המנהיגים”….
אלו למה הם רצים “להיבחר”?
כדי לדבר טוב או לעשות טוב לבני עמנו?
רק לקרוא את המשפט הזה מעורר גיחוך…
אלו רוצים לעשות טוב לבני עמנו?
עכשיו אחרי שהבנינו מה הם עושים לאורך שנים…
אלו רודפי כבוד שררה וממון,
וכמו שידוע ומובן רודפי שררה כבוד וממון
הם גם נואפים גדולים וחשודים על כל עברה שבעולם.

לכן אחים יקרים
עשו טובה לעצמכם:
2 דברים:
לא לבחור בבחירות הטמאות של רודפי הכבוד
לנסות בכל כוחותינו להגיע לאחדות סביב זהותנו היהודית.

אם נעשה כך כל שלטון הזדון נופל ברגע,
כי כשזה נופל, זה קם.

עד כאן ציטוט מלפני כעשר שנים…..
נראה שאין צורך להוסיף.
חוץ מזה שעברו 10 שנים מאז.

כתיבת תגובה