יש באפשרותנו להפוך הקערה על פיה !!

כנראה שלברוני הסדר העולמי החדש נודע
שהתסיסה בהמוני העם בכל מקום גדולה מאד
והחבית עומדת להתפוצץ,
לכן הם נאלצים לשחרר קיטור כדי להמשיך בתכניתם.

אממה ?

כאן בארץ הכבשים השחוטות [כל כבש העומד לשחיטה נחשב שחוט]
כאן במקום בו מנסים אנשי ממשלת הצללים על ידי
הקאפואים המצחינים שלהם, פיילוטים עבור כל העולם,
כאן ממשיכים קלגסי האופל להכביד עולם,
ונוגשי הרשע כופים על צאן קדשים גזרות שמתחדשות מיום ליום.

וכבר העמיד עלינו השם מלך שגזירותיו קשות משל המן
חוקי נירנברג והשואה כבר יצאו לדרך
השוטרים העיתונאים החיילים השב”כ והרופאים
מוזרקים ונשלטים על ידי מערכות שמעטים מאוד
מכירים תוכנם ומהותם.

כעובדה
כל משאבי מדינת ישראל השייכים לעם ישראל מריבון עולם –
מים, חשמל, קרקעות, חלב, מלח, חקלאות, מזון,
הועברו ללא רשות מידי העם ונמכרו לזרים עוינים
שהפכו לבעלי השליטה במדינה.
בכל נכסיה החיוניים.

עשרות אלפי חרדים הושמו בגטאות מוקפי גדרות
ושמירה פיזית אימתנית הקרויות בציניות אכזרית מלוניות’
ועוד מרעין בישין הגוזר עליכם מלך אכזר ורע
שיום שעובר קשה ממשנהו.

דבר קיסר האימפריה המובא לפניכם
נגזר לאחר שהבינו מפעילי תכנית השמד הנוכחית
שמזימתם עוברת קשיים בשל עקשנות עם הקודש
לדבוק במצוות אלוקיו,
ולמרות הגזרות כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ,
שרואים בחוש,
איך בגזרת התפילה במרחב הפתוח
אז במקום אלפי מניינים בבתי הכנסת ברחבי הארץ הקדושה,
קמו,
מאות אלפי ורבבות מניינים של עשרה עשרה,

כאשר שומרי המצוות האדוקים
משכנעים את שכניהם המסורתיים
שלא הולכים למניין בבית הכנסת לבניין,
להשלים להם מניין,
וכך נתרבו המניינים לאין ספור,
וגדלה האמונה בקרב בני ישראל הרחוקים בדרך כלל,
ויצאה שוב
יד הזוממים הרשעים על התחתונה !

כאשר הם סברו להמעיט

והנה התרבה לאין ספור מספר קיבוץ בני ישראל
הקוראים אל השם.

ועוד לא עלתה על דעתם של הזוממים הרשעים
שההתנגדות להונאת ה”מגפה” תחצה גבולות,
ולמרות השיסוי נגד החרדים,
ולמרות הונאת ה”הפגנות בבלפור” שכולן מאורגנות
על ידי המושלים הרשעים כביכול הן נגדם,
אבל זו הונאה מתוכננת גם כן.

בכל זאת,
רבים רבים מבני ישראל ה”חילונים”
התעוררו להבין שמדובר בהונאה בהיקף עצום
של רשעים רבים שחברו יחד בקשר שאינו מן המניין
לפגוע בריבונות בני ישראל על מנת לחסל את היהדות,
היו לא תהיה.

לכן, הם שלחו את מי שנראה כמושיע העולם
ל”בלבל את האוייב” עם הודעת השקר הזו.
אנכי הקטן לא מאמין למילה אחת
של אלו השולטים נכון להיום בכל עמדות השלטון העולמי.

איני מתייחס לדבריהם,
והם נחשבים כולם בעיני שליחי שטן ערמומי.

יש לי את מבחן התוצאה הבטוח להתבונן בו,
ולראות לאן נושבת הרוח.
לכן אני אומר לכם בקול גדול
הסטרא אחרא מדברת הפוך על הפוך?
הוא אומר לכם להיכנס לבתי התפילה? זה חיוני?
צריך את זה יותר מהכל?
לכו על זה !!
תעשו בדיוק מה שהוא אמר לכם כאן בסרטון המצורף.
זה המתדמה למושיע,
הוא הרי הודיע לא מזמן שהוא מגייס את הצבא
כדי לחסן בכפיה את כל תושבי ארה”ב.
אז מה אכפת לו לתת להם ללכת להתפלל?
שילכו להתפלל העיקר שנחסן את כולם.
מבחן התוצאה כאמור.

אחי ואחיותי בני ישראל היקרים
אנו נמצאים ערב הושענא רבה.
איני רוצה להכביר מילים,

יש באפשרותינו להפוך הקערה על פיה ממש מחר !!

אם כולנו נכנס לסוכה היום בערב,
נערוך את תיקוני הושענא רבה
ונעמוד בתפילה קורעת אמות הסיפים מחר בבוקר,
ויחד עם ארבעת המינים

נמגר בהושענא רבה את מבקשי רעתנו !!

נסלק את שונאינו !! ויתמו אוייבנו !!
ויעביר הקב”ה ממשלת זדון מן הארץ !!

ויגלה מלכותו עלינו,
ויגלה משיח צדקנו שנמצא בתוכנו, ויגאלנו
ואת שכינת עוזו, להביאה אל הבית הגדול והקדוש
שנקרא שמו עליו
בנוי לתלפיות בהר הבית !!

בפינו ובלבבנו הדבר לעשותו ולא בשמיים היא !!

התבינו את גודל השעה?
התשכילו להציל את נפשכם ונפש התלויים בכם?

הקב”ה הוא מלך חי וקים !!
מלך מלכי המלכים
ובהתעוררות עמו מלמטה יתעורר הוא עלינו מלמעלה.

אתם מבינים שעל כף המאזניים מונחים חייכם
וחיי ילדיכם, נשותכם, זקניכם, וכל אשר לכם?

הרי כבר היינו בסרט הזה בעבר כמה וכמה פעמים.
האם תקומו הפעם לעמוד על נפשכם ?

אוהבכם בלב מלא חמלה

מרדכי היהודי
ערב הושענא רבה התשפ”א

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה