נאום החופש האולטימטיבי – ר”ח חשוון התשפ”ב – אג’נדה 21

נאום החופש האולטימטיבי.
אם נשתמש באקטואליה
עם העצה הידועה להתחבר
אל הנצחיות של תורת משה,
הרי שאין דבר מתאים יותר לפרשת נוח ודור המבול
כמו נאום הצעקה המצורף כאן,
מושמע מפי נשמה מנשמות הדור
החיה כאן אתנו ממש.
תארו לעצמכם
שנוח היה מדבר כך אל בני דורו,
דור המבול.
הרי שאפשר ממש לשמוע אותו
זועק אל האוזניים האטומות

של בני דורו את אותן מילים בדיוק.

יש מפרשים שאומרים שנוח רק הזהיר
מהמבול המגיע
כל זמן בניית התיבה [120 שנה]
ולא הוכיח את בני דורו,

ולא התפלל עליהם מספיק.

ויש אומרים שהוא ממש הוכיח אותם
וזעק מתוך נהמת לבו
ממש כמו הלביאה העוצמתית המדברת כאן
בסרטון המצורף

כאילו אני עצמי דיברתי.

ואם הגעתי לעצמי – אני אומר לכם
ובקול רם בהיר וברור:
צריך לקום ולהלחם על החופש שלנו,
על החיים שלנו ושל הילדים שלנו,
על המולדת שלנו, על האמונה שלנו,
על התורה שלנו.
 

לקום ולהלחם !!

 

“לעולם לא עוד” היא סיסמה ריקה מתוכן ברחובות מדינת המחוסנים !

 

מול ליגיונות הזומבים
המונהגים על ידי צביר הרשעים האכזריים
השולטים במדינת ההבל הקטלנית – מדינת רוטשילד,
צריך להעמיד קומץ גיבורים חדורי אמונה יהודית –
גוברין יהודאין

שקמים להחזיר לבני ישראל את ריבונותם על מולדתנו !!

אנחנו לא נציבים בסרט המוכתבים תסריט
עם הפקה עתירת תקציב,
בסרט הזה הסוף הוא נורא עבור הנציבים המטופשים

המחכים לצונאמי האש שישרוף את כולם למוות.

אלו המבינים את הכתוב צריכים להבין,
אם לא תקומו להגן על חייכם
ועל חיי התלויים בכם,
לא ייקח עוד זמן רק עד שחרב האכזר
תונח על צוואריכם.
תחכו עד לרגע הזה?

ההצלה תהיה קשה.

תקומו בשלב הזה ותתקוממו?
רווח והצלה יבוא ליהודים.
ברור לי שהחשיפה של הדף שלי צומצמה
עד כדי מופע זניח ושולי,
ועוד ברור לי שגם אלו שנחשפים לכתוב – גם מביניהם

אחוז אלו שיבינו לאשורם את הדברים מועט.

ועוד ברור לי שגם מבין האחוז הקטן
של אלו שכן מבינים
לא ימצאו אלו שממש יהיו מוכנים לעשות משהו,
אבל כל זה אינו מונע אותי מלכתוב את הדברים,
בהשראת אלו שאומרים שנוח כן זעק,
וכן הפציר בבני דורו
לקום נגד מרשיעי הדרך שהביאו על כל האנושות
כליה נוראה.
ואת זאת אני עושה.
עדיין לא הגעתי ל 120 שנה בניית תיבה,
אבל מעל 3 עשורים אני זועק ומתריע מעל כל במה

שאפשרה לי את זה.

זה מתועד בהמון מקומות ויש עוקבים
לאורך השנים

היכולים לאשר את זה .

נכון להיום יש עשרות אם לא מאות מתעוררים
שהפכו למעוררים
וכל אחד כבודו מונח במקומו,

אבל עוד מעט הבחירה תהיה קשה מנשוא.

עוד לפני 30 שנה תארתי את המציאות הנוכחית,
לא עם פרטי החיסון או הקורונה,
אבל בהחלט עם מזימת שונאי ישראל

להשמיד להרוג ולאבד את כולנו.

הסברתי שהסיבות לכל זאת נעוצות
בבסיס המוסרי
שהלך ונשחק כבר לפני אותן עשרות שנים,
ועל פיו,
ראיתי את חזוני,
עליו נקראתי נביא זעם, ועוד שטויות בסגנון,

והנה הכל אחד על אחד הגיע, וכבר פה.

כבר אז דיברתי על התרופה היחידה למצב – היא
חזרה בתשובה אל הזהות האחת והיחידה שלנו כלאום
היא היהדות וקיום מצוות הבורא יתברך שמו
על פי המוכתב בתורת משה.
ועדיין עם כל המציאות הקלוקלת
העומדת לפני פיצוץ נורא
שיביא להשמדת חלקים נרחבים מהאנושות,
אני עדיין עומד על כך שתשובה המונית של בני ישראל

תחולל מפנה עצום במציאות.

תשובה במצב הזה היא עניינו של כל פרט מבני ישראל,
וכל אחד ואחת יכולים לעשות זאת בקלות מירבית
על ידי קבלת עול מלכות שמים, וכניסה לקיום המצוות

כל אחד לפי יכולתו.

אולם התשובה שלנו ככלל, היא תשובת הלאום.

 

תשובה זו מחייבת אותנו, לזרוק את האנשים הפושעים

שתפסו את הנהגת בני ישראל בעת הזו אל תהום הנשייה.

והעמדת אנשי אמת, אנשי חיל, שישיבו את אחינו בני ישראל

אל הזהות המקורית שלנו כבני ישראל על פי תורת משה.

מצדי שכל מלעיג על דברי אלה ימצא

את פי האדמה הבולעת אותו כבר ברגע זה.

ואתם השומעים ומבינים את גודל השעה, ומוכנים,
קומו להגן על החופש שלכם, על החיים שלכם,
ושל התלויים בכם.
עכשיו צפו באשה האמיצה הזו

וקבלו ממנה השראה אל חייכם שלכם.

מרדכי היהודי
ראש חודש חשוון

התשפ”ב

ל-ה’ הישועה !!

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה