שונאי ישראל קטנים ומאוסים שמדברים עברית ונקראים בשמותינו….[עם תמונות]

בס”ד
עם ישראל בז לכם.
אתם מיעוט שבמיעוט.
אתם דחויים, שנואים, ולא נחשבים.

היהודים נושאים את יהדותם בגאון, גם אם לא מקיימים הם תרי”ג מצוות.

רוב בני ישראל סולדים מהאנשים המייצגים מיעוט שולי וקולני
שבפראות השתלט על חוצות העיר עם עזות וחוצפה מתועבים.

בקרוב ממש ימוגר, כמו שהוא הוקא מתוך בני ישראל לעולמי עד,
מאז היות העם הזה עם.

שנאתכם, השתפכות נפשכם המתועבת בשיח וסיג של מזיקי עלמא, קיתונות הבוז, לעגכם הנלעג, שפת אמכם הפרוצה ממנה ינקתם חוצפתכם המגעילה, היו לזרא לעם הזה.

הגעתם אל קצה גבול יכולת סיבולת העם הזה לשאת את עוונכם על כתפיו.

סופכם יהא רע ומר, כשם שהיה סופם של כל אוייבי ישראל.

עם ישראל הוא עם של למודי סבל כנועים, מבוזים ומבויישים,
וענוותם הגדולה מאפשרת לכם בני נעוות המרדות לבלוע עוד ועוד
אולם עד עצם נקודת גרעין האמת של זהות בני אברהם יצחק ויעקב !!

גרעין זה יתקע בגרונכם מלא הסחי והמיאוס, וימאן להיבלע, יחנוק אתכם
עד שתאלצו להקיא את שבלעתם, ותטבעו בקיא צואתכם.

חיל בלע ויקיאנו מבטנו יורשנו א-ל.

אני הוא זה המעלה חמתכם?? חחח

מי אני ומה חיי.

שנאתכם המוטבעת בכם בוערת בכם מיום קפיצתכם לאמבטי הרותחת.

אתם שונאים את ה’ אלוקי ישראל.

הוא ינקום בכם.

בקרוב בימינו אמן.

תמונה

החנטריש מנחם בגין בישל לכולנו את ה”תעסידה” הזו כולה. הוא היה הראשון מבין החגבים.

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

תמונה

כתיבת תגובה