הוא לקח את הפסיכודליה אל הקצה של הקצה. ואיך זה קשור לתפילה?

ג’ים מוריסון היה סוג של מאן דאמר לגויים
הוא לקח את הפסיכודליה אל הקצה של הקצה.

להגיד שהוא יישב בראש המועדפים שלי באותה תקופה מטורפת?
לא.
אבל הוא ישב לגדי השותף שלי באותה עת
[סוף שנות ה 70 של המאה הקודמת תחילת ה 80]
ממילא חלקנו וילה בעומר אז חלקנו גם מוזיקה,
אז אמנם היו לי קווים אדומים מה ינגן בסלון ההוא,
אבל ה DOOR’S תמיד קלחו בזרימה.
כל ההקדמה הזו זה בגלל הקטע שלהם
שמצורף בסוף הטקסט שלהלן,
כדי להגיד שכאן בקטע הזה שלהם [המצורף]
נכון להיום אני לא מסכים טוטאלית עם ג’ים מוריסון,
אע”פ שהיו תקופות בחיים שלי [בצעירותי הפרהיסטורית]
שהצעקה הזו שלו הזרימה לי את האדרנלין בגוף
לשעוט קדימה אל המרחבים מבלי לעשות חשבון…

בכל אופן נזכרתי בזה בגלל תפילה שיצאה לי
ברגעי שלהבת להבת ונשפכה לי על המקלדת
והנה היא כאן כדי לסתור לגמרי
את אמירתו הפרובוקטיבית של המוריסון הלז
הגם שאין בכלל מקום להשוואות וכד’…
אלא שנפשי הסוערת בנויה מכל כך הרבה אוקסימורונים
הרי שהייתי חייב להציב זה מול זה ….

ריבונו של עולם
הכל גלוי וידוע לפניך
אין נסתר ממך ואתה חוקר לב וכליות
אתה יודע היטב כמה השתדלות, כמה תפילות,
כמה רצונות וכיסופים…

אתה יודע בוודאות איזה מסירות נפש
עיני אדם, ושכלו, ואמונו ,
נתונים לרוחות חולפות לכל כיווני השמיים..

מעטים אלו אשר יודעים להעריך נכונה
את הפיקדון שמסרת בידם,
ויש כאלה אשר עליהם אמר שלמה המלך
יש עושר השמור לבעליו לרעתו..

ריבונו של עולם
נשיאת חן וחסד או מציאת חן וחסד
בוודאי תלויה באדם ובמעשיו
אלא שיש אשר בשל ניסיון
ש-מושת על האדם או על הדור,
מכוסה חן ואינו נגלה לבני אדם,
כך שיבואו בני האדם
לתכלית הבריאה היא
הבחירה.

ריבונו של עולם
בהתבוננותי הגעתי אל מחוזות האמונה
בהם השלכתי את שכלי לגמרי
והצדקתי פעולתך הבלתי מובנת בעליל
בקוצר השגתי
שאין אני יכול להבין
הכיצד למרות כיסופים אדירים ותפילות
עד כלות
לשם הוצאה מכוח אל הפועל
של מעשים שברור לחלוטין שאין כמוהם בעולם
וכל תכליתם לשם שמיים
וברור שאם יצאו מכוח אל הפועל
ישתנה כל העולם לטובה
ותקרב גאולת ישראל המיוחלת…

והנה מגיעה התוצאה המאכזבת
לאורך שנים רבות
של תוחלת לא ממומשת,
כאשר כביכול אין כל הצלחה
למרות שנים ארוכות של המתנה ובנייה
נדבך על נדבך בעבודת נמלים,
מבלי לדחוק את הקץ,
עם ניסיון אמיתי להיות צמוד הכי קרוב
אל פנים – תוך נקודת הקדושה,
עם רצון כנה ומלא געגועים
להגיע למלא רצונך כרצונך
מבלי לקלקל,
ושוב ושוב להיתקל באותו מבוי סתום,
באותה אכזבה של חוסר יישום
ותחושת הבזבוז הנוראה
עם כל יום שחולף מבלי ליישם את אותם
פתרונות אשר לכאורה נראים מעולים
לקידום התכלית הכללית
כפי שהיא מבוטאת בדברי הנביאים
ומהלך התורה
כאשר כל ניסיון שעובר
מבלי יכולת יישום מוצלחת,
מבלי להתייחס כלל לכישלונות הצורבים
לביזיון שבדחייה,
לכמות האנשים הגדלה העוקבת אחריהם,
לשמחה לאיד של הקנאים האורבים לכל כישלון נוסף שכזה…

האפשרות לקום ולהתחיל מחדש לשעוט קדימה
עם אותה אמביציה,עם מוטיבציה דומה
למקום הראשוני בו התחלתי בכלל
ללכת בדרך הזו,
נעשית קשה יותר ויותר,
ועם כל זה, כעיוור שלא רואה,
כחירש שאינו שומע, כאדם בלא דעה,
אני משליך הכל
מתעורר ומוצא עצמי שוב בניסיון הבא.

אבי שבשמיים אתה יודע היטב
שכל מה שאני כותב עכשיו
נובע היישר מלבי המעלה אש דמו הרותח
במילים אליך בלבד,
ואתה יודע היטב שמה שאני כותב זאת בפומבי,
הוא אכן השתדלותי החדשה בניסיון הנוסף שלי
לקום ולהתחיל מחדש להוציא מכוח אל הפועל
את אותן פעולות אדירות שאני יודע
ומאמין שיכולות לפדות את השכינה הקדושה ממקום שבייה,
לבנות את בית המקדש, לגלות את משיח צדקנו,
ולגאול את בני ישראל
גאולה שלמה שאין אחריה שיעבוד.

ריבונו של עולם,
אתה היודע, שעוד בהיותי בשיא תוקפי,
עם כל כוחי,
כאשר זרמו בידי סכומי עתק של ממון,
ישבתי להרצות לשומעי לקחי הרבים באותה עת,
עד כמה הממון והכסף הם
אינם המטרה.

אתה יודע זאת היטב !
ריבונו של עולם, אתה יודע היטב
איך במשך כל השנים
לא שמתי מבטחי בממון וברדיפה אחריו,
ובחרתי לדבוק בביטחון
בך וביכולתך לפרנסני בכל מצב, בכל מקום, ובכל צורה.

ריבונו של עולם
כנראה בשל כך הבאת אותי למקום
שבו כל כך אזדקק לו
לממון,
כדי לבחון אותי
האם באמת ביטחוני בך גדול מהסמיכה על ממון.

ריבונו של עולם
גלוי וידוע לפניך שהניסיון הזה
נמשך כבר עשרות שנים
ואתה יודע היטב שגם כאשר
נעשיתי תלוי בחסדי אחרים
ונזקקתי להלוואתם ולמתת ידם כפי חסדם,
תמיד סמכתי עצמי עליך
וידעתי לשייך כל שליחות כזו שלהם,
להשגחתך הפרטית,
מבלי לחסר חלקם מהבעת תודתי
והכרת הטוב שלהם,
ותפילתי על כל שליח כזה בברכות
מאליפות…

ריבונו של עולם
גם עכשיו כשאני כותב לך משא זה
אני סומך עצמי עליך לבד.

אני מבקש ממך אבי שבשמיים
עזור לי וסיים את ניסיון העניות הנוראה הזו
למען שמך
אני לא זקוק לממון על מנת לענג עצמי בהנאות העולם,
גלוי וידוע לפניך אשר פרשתי מהעולם והנאותיו
כבר לפני שנים רבות,
ואנכי מצוי בין ארבע קירות
מהם אני פועל את פעולותי, אשר אני סובר שהן רצונך,
אלא שהגעתי לגיל
בו אני חש היטב את מירוץ השעון,
והשלמת משימתי מקבלת דרגת קושי גדולה יותר
עם כל יום שעובר מבלי אשר התקדמתי למעשה
בהוצאת כיסופי מכוח אל הפועל..

גלוי וידוע לפניך אבי מלכי ואלוהי
שהגעתי למקום שממנו ההמשך תלוי
בממון רב ועצום
אני פונה אליך בבקשה
לאחר עיון עמוק בסוגיה
כאשר ברור לי שניסיון העשירות
וההתעסקות עם ממון קשה הוא
שבעתיים מניסיון העניות,
אלא שהואיל וכעת נצרכת עשירות כזו,
הן לתכלית ההוצאה מכוח אל הפועל של המעשה
שהנך יודע בוודאות עליו,
הואיל ופרטתי אותו לפניך מאות פעמים,
והן מצד ההתבוננות עליה מדבר רבי נחמן בספרו
שאי אפשר להשיגה אלא על ידי עשירות מופלגת.

אשר על כן,
ולמרות שיש כאלה שיכולים לטעות בכוונותי,
אלא שאתה שחוקר לב וכליות ,
הנה לפניך אני כותב כל זאת
ואתה יודע שכל חיי השתדלתי לקיים
“לא תגורו מפני איש”
והתרחקתי מחנופה, והתרפסות,
ואפילו מבקשת עזרה גם כשהגעתי
למצבים נואשים,
גם כעת, אני כותב זאת בפומבי לפניך
כי אני חי בעולם הזה
ואיני סומך עצמי על נסים
אלא לקיים – שלח לחמך על פני המים וכו’
אולי תמצא העת הזו כעת רצון,
ותתרצה לבקשתי ותשלח לי
את השליח או השליחים הנכונים,
ויפתחו השערים, ונשעט קדימה
ונוציא מכוח אל הפועל כל כיסופנו, מאוויינו, רצוננו,
כפי הגלוי לפניך.

אנא שעה שמך יודעי,
ופעל קבלת בקשתי ע”י חתירה
שתחתור
עד ההשתלשלות שלי והעתר לתחינתי.

וזו השתדלותי הדל בעוניי
החותם בתקווה ובלב מצפה
עבדך\בנך.

וכך הוכחתי גם את דברי הפתיחה לפוסט זה
שבוודאי אפשר לעתור לבורא עם תפילה !!

ולא כהבל יפצה פה הטוענים אחרת חלילה….

 

כתיבת תגובה