שנה מהיום שאקבל לידי את הנהגת ישראל .

שימו לב – אתם יכולים לגזור ולשמור את מה שאני כותב כאן.

שנה מהיום שאקבל לידי את הנהגת ישראל יתבצעו הדברים הבאים:

1. צבא ישראל יעבור סריקה של מיון וניטור, כל מי שאינו מבני ישראל,
וכל מי שעבר “תכנות” ע”י הקרן לישראל חדשה יפונה.
צבא ישראל יהיה מורכב מבני ישראל נאמנים לאלוהי ישראל ולתורת משה.
כל סגל הפיקוד הנוכחי מהשורה הראשונה השנייה והשלישית יועבר מתפקידיו,
ותחתיו ימונו מי שיבדקו וימצאו כשירים להנהיג את צבא גיבורי ישראל
אותו כנ”ל יבוצע בשורות המשטרה השב”כ והמוסד וכל כוחות האכיפה
של ריבונות בני ישראל.

2. בית המשפט במתכונתו הנוכחית יפורק כולל בתי הדין הרבניים הכפופים אליו,
במקום מערכת רקובה זו, אבנה בית דין אחד לישראל, שיהיה מורכב
מתלמידי חכמים מומחים למשפט העברי, יראי שמים, על פי חוקת תורת משה.
כל בתי הדינים של בני ישראל יהיו כפופים אליו, כל בני ישראל יהיו כפופים אליו.
כל מערכות החינוך של בני ישראל ישודרגו באופן שלא ימצא אדם מישראל שלא יכיר
את מורשת אבותינו המפוארת ואת חכמת חכמינו ז”ל המקיפה את כל החכמות הקיימות
בידי האנושות נכון להיום. כמובן שזה כולל את כלל מערכות החינוך כולל אלו של
החרדים נכון להיום. כלל המערכות יעברו תכנון קפדני של חכמי ישראל שיכשירו
מורים מלמדים ומורות לכלל ילדי ישראל בהלקח לתשומת לב למצבם הנוכחי
של אלו אשר נמצאים כבר תחת השפעה של החינוך הקיים נכון להיום.
תכלית השנים הראשונות של החינוך מחדש תיושם באופן שיבנה זהות מובהקת
וברורה של בני ישראל הכוללת את כל גווני הקשת אולם צמודה למכנה משותף אחד יסודי.
[יצויין בהדגשה לא יאכפו מצוות על הפרטאלא רק על מרחב הכלל כאומה.]

3. כל מערכת המיסים הנוכחית תוחלף, במערכת חברתית שתושתת על עקרון
המעשרות והחומש, שתהא בנויה נדבך על נדבך על מנת להעביר את השפע
דרך המלכות דלית לה מגרמא כלום [קרי אוצר המדינה] > אל העם.
השאיפה לעתיד –  השבת החן והחשיבות לכלל ישראל
שאמורים להיות כחלק מזהותם כולם עשירים גדולים [ביחס לכלל האנושות] ובעלי נכסים.   

4. מערכת התקשורת בריבונות בני ישראל, תעבור ארגון מחדש, והתאמת תכנים
שיסלקו מבני ישראל את הריקנות והרדידות האינטלקטואלית שפשתה בעם הספר בעת הזו,
פועל יוצא של חינוך קלוקל ב 70 השנה האחרונות. למערכות טכנולוגיות ככל שיתפתחו
לא תינתן אפשרות לחדור לפרטיות הפרט שתשמר באופן קפדני.

5. על אדמת ישראל בגבולותיה הנוכחים [משתנה לעתיד]
לא יוותרו ערבים מכל סוג שהוא.
[אתם מוזמנים לרשום את ההתחייבות הזו באותיות קידוש לבנה]
כל בני עממים זרים יאלצו למצוא מקומם לא על אדמת ישראל. וזה כולל את כולם.

6. לא יהיו על אדמת ישראל בתי עבודה זרה מכל סוג שהוא,
כולל מסגדים, בטח לא על הר הבית.
אם יקשו לי על בתי כנסת ברחבי העולם שיקבלו את אותו יחס מאומות העולם אזי :

א. אני לא מפרט כאן את דרכי הדיפלומטיה עם אומות העולם
שינקטו על מנת למנוע פגיעה כזו.

ב. בית הדין שאקים יחתום על צו לכל בני ישראל לעלות לארץ ישראל.
אין לבני ישראל מה לעשות בארצות הגויים.
מי שלא ישמע לצו זה, לא יקבל חסות מריבונות בני ישראל.
האחוז המועט יחסית, שיצטרך לנוע ברחבי העולם בשל מסחר או כל סיבה אחרת,
יצטרך לקבוע את מקום מושבו על אדמת ישראל, ולהסתפק בשירותים שיסופקו
במקומות מרכזיים ברחבי העולם על ידי ריבונות בני ישראל.

7. על אדמות ישראל שיתפנו מערביי ישראל, ושאר זרים שאין להם מה לעשות כאן,
וכן על אדמות המצויות כיום בידי קיבוצים\קרן קיימת\מנהל מקרקעי ישראל וכו’
ייושבו כל בני ישראל שיגיעו לישראל בבניה מתוכננת שתפתור בעיות ולחצים במרכז הארץ.
מדיניות הפקעת וחלוקת האדמות תידון על ידי צוות מומחים
שיגבש תוכנית מתאר לכל הארץ .

8. בתי הרפואה , מוסדות הסיעוד לזקנים ולחולים כרוניים,
כמו כל מערכת הרווחה\ביטוח לאומי האמורה לספק סיעוד ותמיכה
למעוטי יכולת מכל סוג שהוא, יקבלו עדיפות במעלה ראשונה לשיקום.
אוצר הריבונות של בני ישראל יספק מענה כבר בשנה הראשונה,
לשכבת העוני החלשה באופן שיביא למאזן סוציאלי בין כל שכבות הציבור בישראל.
כל מערכת כוח האדם תבדק לעומק על מנת לסלק מתוכה בני בליעל שדבקו בה לאורך השנים.
במקומם יוצבו יהודים יראי שמים שיעשו עבודתם נאמנה.
[כך בכל התחומים אבל אני מדבר על שנה ראשונה של פועלי]

9. תורכב וועדת מהנדסים שתחל בעבודת תכנון מערכת כבישים ארציים,
שהראשון שבהם יהיה כביש 4 מסלולים בסטנדרט גבוה לכל כיוון,
שיחל במטולה בצפון ויסתיים באילת בדרום,עובר דרך כביש הבקעה ים המלח והערבה.
לאורך כל הכביש, יהיו שלוחות רוחביות רחבות מסלול, שיגיעו מהנהר אל הים.

10. תורכב וועדת מהנדסים שתחל בעבודת תכנון, לכריית וחפירת תעלה רחבה,
שתוביל מים מהים התיכון אל ים המלח, עוברת על קו הגבול הנוכחי עם מצרים נכון להיום,
מתעלה זו יסתעפו יובלים ואגמים שימוקמו ברחבי הנגב, שייושב על ידי מליוני יהודים.
אלו 10 הדברים העקריים שאני מתחייב לעשות עד סיום השנה הראשונה
מהרגע בו אקבל לידי את הנהגת ישראל.

אם תרצו – אין זו אגדה 🙂


בפוסט שבקישור תוכלו למצוא פירוט נוסף לאמור לעיל

כתיבת תגובה