הקליפה מתנפצת ברוך ה’, ומתפוררת, המסכות נופלות, והתרמית הגדולה מתבררת.

בס”ד

זו לא עת לקונן.

אדרבא.

הקליפה מתנפצת ברוך ה’, ומתפוררת, המסכות נופלות, והתרמית הגדולה מתבררת.

שמחה גדולה ועצומה 🙂

היום דרשתי ביום האזכרה של סבתי נ”ע:

סבתי זקנתי נ”ע שרה בת מזל נולדה למשפחת עבו הגלילית,

הסיפור הרווח בעם ידוע באשר להולכת ספר התורה

מבית משפחת עבו לציון הרשב”י ביום ל”ג בעומר, אולם המון פרטים אינם ידועים למספרי הספור,

משפחת עבו הגלילית הייתה הראשונה לבנות את הישוב מירון,

ואת תיקון הציון הקדוש עם המבנה כפי שהוא מוכר היום ביצע בן דודו של  הסבא רבה שלי
רבי אליהו עבו נ”ע אביה של סבתי שרה נ”ע, הוא הקונסול הצרפתי שישב בצפת רבי יעקב חי עבו זצ”ל.

ארבעת הכיפות מעל המבנה החדש ניבנו כציון, כיפה לכל אחד מהאחים, שלושה מהאחים קבורים על צלע ההר למרגלות ציון רשב”י, ועדות זו על קבריהם נחקרת נכון לרגעים אלו ע”י כל הפוסקים העוסקים בסוגיית כהנים ורשב”י……

הסבא רבה ירד לבנות את סג’רה, ובניו, יחד עם בן הדוד רבי שלמה אלכייאל את אגודת השומר,
יחד עם חמשת בניו ועם בני אחיו החזיקו אדמות מצומת גולני עד כפר תבור לכיון דרום, ומצומת גולני עד המוביל לכיוון מערב….מוקפים ים של ישמעאלים עויינים שכיבדו אותם בשל גבורתם שיצא שמעה למרחקים.
אל כייאלין היה שם כינויים בין הערבים….פירושו “הרוכבים”.
הערבי יודע לכבד מאד רוכב על סוס נושא נשק…..

בבית הזה נולדה סבתי שרה נ”ע חמישה אחים גבורים לה, מכלוף שמעון אברהם נחום ודוד, ועוד ארבע אחיות לה.

את שורשיותם המחוברת לארץ ינקו דורות על דורות לפני שהגיעו לכאן הבילויים למיניהם וכל הריבלינים של ירושלים וחצרותיה…..שרה סבתי נישאה לסבי נ”ע בצלאל שנולד לאמו סעדה בשפרעם כאשר עוד ישב בה ישוב יהודי,
אמו סעדה הסבתא רבה שלי היתה זנאתי מפקיעין, משפחה שלא גלתה מהארץ מעולם.
לפני נישואיה לאבי סבי נ”ע ניסים שנולד גם הוא בשפרעם בן למובילי שיירות גיבורי חיל מטבריה לבירות,
כך תיארתי היום את גזע התרשישים של סבתי נ”ע ביום אזכרתה, ואז תוך כדי הבזיקה בי ההשגה הברורה:

ואמרתי את זה כמשיח לפי תומו – אותן משפחות שלא גלו מארץ ישראל ונאחזו באדמתה
לאורך הדורות בהם התגולל עם בני ישראל מגלות לגלות,
לא רק שהווייתם אינה דומה לאלו המתהדרים בתואר “מלח הארץ” [שדרך אגב זהו ביטוי נוצרי לחלוטין] בני הפלמחניקים,
ואף יותר בני הבילויים, ודומיהם, לעומתם אלו המשפחות שנותרו כאן בארץ ישראל והיוו רצף יהודי שורשי
לאורך הדורות כדי להכחיש דפקטו את טענת כל זר שהגיע לכאן במרוצת הדורות
דוגמת הישמעאלים הטוענים להיותם “עם פלסטיני”.

אילולי משפחות אלו טענתם של ישמעאלים אלו לא הייתה מופרכת….

ולא זו אף זו, משפחות אלו שימרו את רוחו של בן ישראל המחובר לארץ ישראל ותורת ארץ ישראל ללא שמץ גלותיות !!!!

ואז הבנתי את שאמרתי:

“האשכנזים” האלו ישבו תחת שלטון אומות העולם היושבים ב”אשכנז” היא גרמניה,
ותרבות האומה – שם ישבו – הוטמעה עמוק בתוך הווייתם היהודית,
כך הגיעו לכאן עם יסודות זרים ליהדות כבילדאין בתוך הגדרת יהדותם,
ומאידך ה”ספרדים” – אנוסים נכנעים למרות הריבון
מקבלים דתו כלפי חוץ ומקיימים יהדותם בסתר כאסקופה הנדרסת….

אתם קולטים???

משמרים עד היום
אלו את ההתנשאות הסלקטיבית שלהם ואלו את אונסם…..

היהודי הארץ ישראל השורשי, אינו אשכנזי ואינו ספרדי !!!!!

ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שלא עשני לא אשכנזי ולא ספרדי !!!!

אני בז להתנשאות האשכנזים וליוהרתם הסלקטיבית,
ובז לשפלות אניסותם של הספרדים מלחכי הפנכה.

אני יהודי שורשי ארץ ישראלי.

ומי שרוצה להתקדם לגאולת ישראל באופן הנכון שיישר קוו עם דרך זו !!!

עוד חזון למועד והימים ימי ביכורים……

עלה נעלה וירשנו אותה !!!!

כתיבת תגובה