תגיד רבי מרדכי איפה עדיף לו לאדם להיות בתל אביב או בחסידות גור?

זה הולך להיות פוסט ארוך שצריך בשבילו סבלנות
אבל הואיל וידידי
ציון סימיאן הוא
רביב אוהב ציון ביקש,
לא אשיב פניו ריקם

כדי לקבל רקע כללי תצטרכו לקרוא את הפוסט הזה

עכשיו כדי להבין על מה הולך להיות הפוסט הזה
תצרכו לראות את זה

אז ככה
אוהב ציון הוא ציון סימיאן ביקש לדעת
לאור מה שכתבתי בפוסט
מה עדיף
לחיות בתל אביב או בחסידות גור
השאלה שלו הגיעה מאחר והפוסט מדבר על אשה שהתאבדה
לאחר שפרשה מהחיים החרדים בחסידות גור
בה התקנות בעניין יחסי אישות הן לא רק מחמירות ביותר
אלא אף חורגות מכל אמת מידה המוכרת ביהדות מקדמת דנא
האשה הזו שהתאבדה לא רק שפרשה מחיי יהדות חרדים
אלא הצטרפה לבן זוג שעוסק בעמותת הלל
הצדה יהודים חרדים ומעבירה אותם על דתם.

בפוסט שלי ציטטתי פוסט של מישהי שכתבה מעין קינה
על מותה של זו
“שבסה”כ רצתה לחוות
סיפוק מיני שנמנע ממנה
בעקבות השתייכותה לחסידות גור ותקנותיה”

בפוסט שלי [תקראו]
פרקתי לה את הצורה, ולכל הצקצקנים שהגיבו על הפוסט שלה –
“כמה מסכנה זו התאבדה”.

ואז הגיע אוהב ציון והשאלה שלו
התחבטתי
הנושא הזה הוא עניין כבד משמעות
בטח כשמדובר בעניין הטהור בהא הידיעה
שהוא סוד
שמירת גזע המובחר וטהרתו,
נושא שהצניעות יפה לו.

הואיל והבנתי לאחר מחשבה עמוקה
שבעצם מדובר בנושא שעל צירו מתגלגלים כל גלגלי יקום
ורוב האנושות עוסקת בו גם כאשר כביכול
מדובר בנושאים אחרים

החלטתי לנסות להעביר את הבנתי כדלהלן –
כשאוהב ציון שואל :

“תגיד רבי מרדכי איפה עדיף לו לאדם להיות בתל אביב או בחסידות גור לדעתך??”

הוא מתכוון לשאול כביכול
האם טומאת ההפקרות המינית המגולמת בהזכרת “תל אביב”
אינה עדיפה על הכליאה בתוך תקנות מחליאות כמו שמצאנו בחסידות גור?

או במילים אחרות
האם אתה סבור מרדכי שעדיפה הפקרות גלויה
על החטאים הנעשים בסתר ע”י כאלו מחסידות גור שכלפי חוץ
נראים צדיקים גדולים אבל עוברים על לא תנאף בסתר?

כדי להבין יותר לעומק את השאלה שלו נצטרך להסביר
שכבר התפרסמו סיפורים על חרדים [לאו דווקא מגור]
‘חרדים’ ככלל
שלא רק שימצאו אצל זנות
אלא אף יגיעו לשערי טומאה נוראה כמו זו אשר תוכלו לקרוא עליה

כאן אצל ליטאים

וכאן אצל חסידים

אם מישהו יגיד לכם שזה הבלוג הוא לא נאמן כביכול
אני אומר לכם – גם אם הלשון מוגזם
הרי שסוג המעשים הזה קיים ובהיקפים גדולים
בעיקר במקומות בהם התקנות הן מחמירות ומוגזמות בעליל.

כדי להבין בכלל השקפה בנושא
נאמר שנושא הזיווג בין זכר לנקבה
למרות שהוא מוכר לכלל האנושות
הרי הוא נושא מאד טעון שיש בו רבדים אין ספור
ואת זאת כל דרדק יכול להבין

יסוד מוסד מעיקרי היהדות בנוי על טהרת הזיווג
זרע ישראל
זהו יסוד כלל קומת ישראל הקדושה
הבונה את הגזע הנבחר
בניו של בורא העולם

החיבור בין איש לאשה ביהדות נקרא באחד משמותיו
ברית נישואין
אות הברית בין בני ישראל לבין הבורא
נחתם בבשר כל זכר הנולד מזרע ישראל

על מנת לשמור על טהרת זרע ישראל
כפי אשר אמנם מתבצע מזה אלפי שנים לתדהמת
רוב האנושות
הכיצד נעלמים לאורך ההיסטוריה אומות שלמות
מתערבבים ונטמעים האחת בתוך השניה
וזרע ישראל עובר את מסע הדורות
מיוחד ביחודו

זה לא סוד שיש הלכות מפורטות בתורת משה
ובהלכות השולחן ערוך המתייחסות
בערך מפורט בנושא הזיווג בין איש לאשתו.

ככלל יסוד אביא לכם את הבסיס הברור
לחיבור הזיווג על פי הלכות תורת משה ופוסקיה

לאחר חופה וקידושין כדת משה וישראל בין איש לאשתו
ושמירת הלכות הטהרה הנוגעות לתהליך טהרת האשה
ממחזור טומאת הנידה
ובהגיע זמן הזיווג
כל שיחפצו האיש והאשה
מותר להם מעיקר הדין.

אלא מאי?
תורת משה שניתנה לנו מבורא עולם
היא מערכת ההפעלה של כל היקום
ומעשה הבריאה הנעלה ביותר ביקום הוא
האדם

כפי שיודעים רבים
שלושה שותפים באדם
אביו ואמו והבורא
אביו ואמו יוצרים את גופו
והבורא משתתף בהכנסת נשמתו לגוף הנוצר

ממש לשם כך נועד כל תהליך הזיווג
להבאת תולדות לעולם – כמצוות התורה
פרו ורבו

בשום מקום בטבע
חוץ מן האדם
לא תמצאו שיש זיווג בין זכר לנקבה
שלא לשם הבאת תולדות

האדם בבחירתו
וברדיפתו אחר תענוגות העולם
כפי שלקח רבים מפרטי הבריאה אל מחוץ לקדושתם כפי שנבראו
והטמיעם במחוזות הטומאה האפלים
כך עשה גם עם המעשה הטהור והנעלה ביותר בבריאה
הוא מעשה הבאת התולדות

היתכן ?
עובדה ברורה.

האדם לא רק שהפך את מעשה הזיווג לתאוות בשר
המכוונת רק לעונג
אלא אף מצא דרכים לעשות מעשה זה תוך כדי מניעת
הבאת תולדות לעולם
ואם נמצא אשר המניעה לא צלחה
הוא מצא לעצמו היתר לרצוח את תולדותיו בעודם ברחם האשה.

את ההפקרות אין כל צורך לתאר
כל מי שעיניו בראשו מבין מה שאל ציון סמיאן
כשהזכיר את “תל אביב”.

אבל מה הוא מתכוון בעניין חסידות גור?
ובכן
כפי שכתבתי לעיל הואיל ומעשה הטהור של הבאת תולדות לעולם
הוא זה היסוד המוסד לשמירת זרע ישראל
שמרו בני ישראל לאורך הדורות על שבח הגזע
על ידי שמירה הדוקה של כללים ברורים
ואע”פ שאמרנו שרבדים רבים יש בשמירת הכללים הזו
הרי שמדובר בחסידות שמתחסד היהודי עם קונו
במקום שמותר לו, ואוסר על עצמו בגדרים חמורים יותר
מהכללים שנאמרו בתורת הבורא בחוקים שמעיקר הדין מותרים לו.

זה מצויין
באמת!

אם אתה מבין שצניעות במעשה הזיווג
חשובה ביותר לאיכות הזרע שממנו יווצרו התולדות שלך
אתה בוודאי תשתדל להתגבר על נטיות בהמיות הטבועות בך
באופן שלא הם ישלטו במעשה הזיווג
אלא רצון טהור ומחשבה נקיה וכוונה נעלה
להמשיך גוף בריא לתולדותך ונשמה קדושה בתוכו.

בטח ובטח לאחר שברבות השנים נוספו בחלקי הסוד
דברי חכמה של חכמי אמת שלימדונו סגולות והנהגות
שיש בהם להציל מפגמים מולדים
דוגמא?
מובא מחכמי האמת שאם איש נסחף בתאוותו
לנשק “אותו מקום” אצל אשתו
יש סיכוי שהילד שיוולד יהיה אלם ח”ו

איזה מן רשע מוכן לקחת סיכון כזה לאחר שלומד
דבר שכזה?

יש כאלה.
אני ממש לא מדבר על אלו אשר נולדו להפקר
וחיים כחיות השדה בג’ונגל העולם

אני מדבר על מי שכרוך אחר תאוותו ובזמן הזיווג
נטרפת דעתו עד כדי אובדן כל שימוש בידע שרכש.

צריך להבין
כשאתה יודע שמעשה הזיווג נועד להביא תולדות לעולם
ואתה מבין את גודל האחריות שלך
לגורל הילד שלך ולקביעת מסע חייו
אתה תבין היכן אתה אוחז במקום המבחן
הם רגעי הזיווג.

מי שחייו הפקר
מגחך על דברים אלו הואיל וכל כולו שקוע במחוזות הטומאה
אבל מי שעיניו בראשו ומחפש אמת הוא
יבין אפילו אם אינו אוחז עדיין בכך
את גודל האמת הזו.

אז מה בכל זאת עם גור?
בגור [והאמת שבעוד כמה חסידויות]
לקחו האדמורים ומנהיגי הציבור את הכוונה לשמור
על שבח הגזע למחוזות שהגם אם ימצא מאן דהוא
שינהג הנהגות ותקנות אלו בכל מאודו
הרי שבוודאי יהיה קדוש ופרוש מכל העולם כולו !!
אלא שכמה עלה בידם?
מתי מעט בודדים
שאי אפשר ללמוד מהם על הכלל בוודאי

יש מושג הלכתי שרבים מחכמי ישראל בדורות הללו שכחו
עליהם אומר הנביא – אבדה חכמת חכמיו
המושג הזה
“גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה”

אם יש לך כמנהיג
ספק
אם המונהגים על ידך אינם יכולים לקיים את שאתה רוצה להשית עליהם
אין לך לגזור מחמת הספק שמא יהיו רבים שלא יעמדו בתקנה
וימצא תוקף התקנה חסר טעם הואיל ופגה משמעותו
הואיל ואין מקיימים, ולא זו אף זו
ימצאו מעמידים פנים כביכול מקיימים כלפי חוץ
ובסתר יעברו על דברי התקנה
וכאשר נפרץ פתח קטן בגדרי התקנה באשר למותר
שהתקנה באה לאסור
משעבר נעשה לו היתר עד שפורץ גדרי האסור ממש
ומשם מדחי אל דחי לשאול תחתיות.

שזה בדיוק מה שמתרחש בפועל
ברוב המקומות בהם מאוגדים פרטים סביב פרט כולל
שהם עצמם מינו על מנת לנהל את ענייני הכלל
כאשר פרט כולל זה מתיימר להנחיל לכל הפרטים המרכיבים
את הכלל שהוא מנהל
אורח חיים ‘מיוחד’ השונה מהנהוג והמקובל
בתואנה שתקנתו תביא לשבח גדול מעל הנהוג והמקובל
והבן
כדי לתת לכם כיוון להבנה עד כמה הנזק יכול להיות איום ונורא
תקראו את הפוסט הזה הנוגע לחסידות גור
ואם לא רק בבלוג הזה אתם מחפשים ראיות
תוכלו למצוא אותן בגוגל 

אז אם כך ישאל השואל
הרי זו המתאבדת צודקת ….

חלילה
אין כל עניין למי שסבור שנעשה עוול עמו
להיות טפש חסר דעת
וליטול את חייו במו ידיו.

יש המון דרכים לתקן
וגם לעניין האכזבה ונטישת הדת
כ’עונש’ לכל אלה שגרמו לך עוול
בזה ששיתפו פעולה עם העוול
הרי זו שטות שאין כדוגמתה.

שברור לכל מחפש ודבק באמת
שלא הרצון לשמור על האמת
הוא זה המניע את נטישת דרך האמת
שהרי זה מגוחך לחלוטין.

כל מי שעוזב באר מים חיים עבור בורות נשברים
שלא יכילו המים
אינו אלא טיפש הכרוך אחר תאוותיו
וככאלה נידונים כל נוטשי האמת בטענת
“בשקר מדובר”
כאשר כל כוונתם היא להכשיר להם תרוץ המצדיק את תאבונם המוגבר
לפריקת העול ולסיפוק תאוותיהם ללא גדרי האמת והמוסר.

הנושא רחב מאד ולא מיציתי אפס קצהו
אבל היריעה קצרה והזמן דוחק
ולכן אסכם כך

בהלכות איסורי ביאה פרק כ”א
הלכה י’
מובא כלשונו:

אשתו של אדם, מותרת היא לו;
לפיכך כל מה שאדם רוצה לעשות באשתו, עושה–בועל בכל עת שירצה,
ומנשק בכל אבר שירצה, [ראה ההסתייגות שדיברתי עליה לעיל]
ובא עליה בין כדרכה, בין שלא כדרכה, בין דרך אברים.
ואף על פי כן, מידת חסידות שלא יקל אדם את ראשו לכך,
ושיקדש עצמו בשעת תשמיש, כמו שביארנו בהלכות דעות;
ולא יסור מדרך העולם ומנהגו, שאין דבר זה אלא כדי לפרות ולרבות.

אני חוזר ומדגיש
מעיקר הדין זוהי ההלכה
אולם בני ובנות ישראל גדרו עצמם בצניעות
והתקדשו במותר להם
במסירות נפש בעבור יהיו תולדותיהם
נשמות יקרות השוכנות בתוך גופים קדושים.
ועניין זה הוא כפי שאותם האיש והאשה מנהיגים בביתם.

באשר לאלו אשר נולדו לתוך חסידויות אלו
או לכל מסגרת כללית המחייבת את הפרט החי בתוכה
הנה עצתי המובאת להם בדחילו ורחימו

אם עלה בדעתכם שאותם כללים לפיהם חייתם עד כה
אינם מתאימים לכם
אל תעשו שקר בנפשכם לאמר
הרי אשליך מעלי כל מידות המוסר ואמת תורתנו הקדושה

קחו עצמכם מהמקום המעיק עליכם
ומיצאו לכם מקום להתגדר בו באופן שלא תמרדו
בבוראכם ובתורתו הקדושה

כי מה בצע בדמכם ברדתכם שחת?

פשוט תתחילו מהתחלה לבנות לכם אורח חיים יהודי
נכון שזה קשה
אבל זה הרבה יותר קל מלפרוק עול
עד כדי כך שצריך ל”התאבד” בסופו של דבר

לגבי עניינם של חסידויות גור סטמאר בעלזא ועוד
על פי הבנתי
יצטרכו אלו לפרק את מסגרת הכלל שבחרו בה
ולהטמע בכלל ישראל קדושים המקיימים הלכות התורה
כדרך אבותנו מקדמת דנא

כאשר יתגלה זה שאנו מחכים לו בכיליון עיניים
ויתקן לכלל ישראל דרך חיים
בה יוכלו כולם להיות חסידים אמיתיים
המתחסדים עם קונם בדרך קדושה וטהרה
יוכל הרוצה בכך להתהדר עם קונו
כפי הדרך שיתקן לנו מושיענו

עד להתגלותו של גואלנו
טוב יעשו מנהיגי קהל ישראל
אם יקלו על החוטאים
את דרך התשובה

כאשר בראש ובראשונה יעשו חשבון נפש בינם לבין עצמם
האם הם ראויים לקבוע תקנות מעבר למה שציוותה
תורתנו הקדושה באופן גורף לרבים
אע”פ שכבר הוכח מעל לכל ספק
שדרך זו מפילה חללים
מבין רבים מאלו אשר הגזרה אינה ביכולתם לקיימה

בוודאי על האופן בה מצוות תקנות אלו בדרך כפיה
ובלחץ החברה בה הם חיים המעמידה כל פרט ממנה
תחת זכוכית מגדלת ענקית
שכל פרט משתקף בה ערום ועריה
ובאם ימצא עובר בכל שהוא
יסקל וינודה באופן המבזה ביותר
ואות קלון לו ולמשפחתו מוטבע לו על בשרו
ותלוי עם שם משפחתו לדראון עולם

מהלכים אלו גרמו לרבים לסיים את חייהם שלא כדרך העולם.

ניחא
אם היו תקנות אלו מוצעות כדרך לימוד לרוצה לקדש עצמו
אפשר להבין.

אבל לכפות ולאסור מהמותר
במקום בו כל העולם מופקר לחלוטין וממילא
ניטשת מלחמת עולמות אצל כל פרט ופרט עלי אדמות
הרוצה להיות מגודר בגדרי מוסר?

לא רק שאבדה חכמת חכמיו
לא רק חכמת חכמי חלם
זו אכזריות לשמה וטפשות הדעת
זו גם לא דרך החסידות !!

רוצים דוגמה מוחשית לכך?
תלחצו כאן:

https://hasifot.com/v/29

החסיד האמיתי העובד את בוראו לשם שמים
עושה עבודתו מתוך אהבה לבורא ולמצוותיו
ומתוך הכרה ברורה שכל מעשיו באהבתו את הבורא
נעשים מרצון אמיתי בבחירה חופשית

תם ולא נשלם
כי יש עוד הרבה לדבר מזה
אולי נמשיך את הפוסט הזה בעתיד.

כתיבת תגובה