המדינה היחידה שנלחמת בדת אזרחיה אינה נלחמת באוייביה.

וכי היכן מצאנו בעולם כולו מוסדות ממשל מדינה,
המאויישים ע”י אזרחי מדינה,
שנבחרו ע”י רוב אזרחי המדינה,
שמשתמשים במוסדות אלו כדי לדכא
את דת אזרחי המדינה בכל אופן וצורה?
לא תמצאו.
 
באומה הריקה שכולם נוטים ללמוד ממנה הליכות עולם,
ישנם ערוצי שמע, ואורקול, המשמשים מטיפים
שעושים זאת 24 שעות, שבעה ימים בשבוע,
נון סטופ.
 
מי שעוקב אחר הודעותי, בטח לא פיספס את שאני טוען:
העם היהודי במדינת ישראל בעת הזו,
נשלט ע”י נציבות ממשל אמריקאי.
אם כך, למה שבאמריקה הגדולה והנאורה,
יינתן חופש פולחן דתי לכולם, כולל ליהודים,
ובפרובינציית המזרח התיכון,
המדיניות היא דיכוי אלמנטים של דת?
 
ובכן, מי שקצה אפו מונח לו מול עיניו יתלה את הדברים
בכל מיני עובדות טריוויאליות, כגון, אסטרטגיה,
מדיניות גלובאלית וכו`.
אולם מי שקצת מתבונן רחוק, נניח לימי האימפריה היוונית,
למה לכל הרוחות מעניין את אותם יוונים
שבנוסף לכיבוש ארץ ישראל, והצבת כוחות כיבוש,
ונציבות ממשל, הם גם יחייבו את העם היושב בה,
לכרוע לפסלי אליליהם?
 
או, למה שטיטוס, שכבר כבש עולם שלם,
יאבד חיילות רבים כדי להחריב מקדש תפילה?
לא בנייני ממשל ! לא קסטרטיני צבא !
מקדש תפילה…?!?
 
ועוד, אם תחשוב רגע, גם הנצרות, (מסעות הצלב)
וגם האיסלם (הג`יהאד) מתאפיינים ע”י השלטת דתם בכורח,
ע”י מלחמות והרוגים רבים שדמם ניגר כנהרות איתן לאורך ההיסטוריה.
 
לעומתם היהדות לא רק שאינה דת שתלטנית, אלא אף,
אחד מיסודות הדת היהודית הוא שאין לקבל גרים
הבאים משום אינטרס חומרי כלשהו
( להתחתן עם בת או בן ישראל),
שלא לדבר על לכפות את הדת על בני העולם בכוח,
שזה היפך הגמור מחוקי הדת שגורסים שיש לגויים 7 מצוות,
אותן הם צריכים לשמור וע”י זה הם יוצאים ידי חובת הבורא
על פי הדת היהודית.
 
אם כך, מאחר והדת היהודית אינה מהווה איום,
על שאר הדתות, כלל וכלל,
מדוע הרדיפה ההיסטורית הזו כנגד הדת היהודית?
 
אומרים, שאלו ימי אחרית.
כעת אחרי שלא נותרה אומה בהיסטורית האנושות
שלא רדפה את היהודים, עכשיו,
הרדיפה בשיאה ע”י כאלו שנקראים “יהודים”.
מדוע רודפי היהדות ה”מודרנים”,
אינם נלחמים באוייבי מדינת ישראל?
תשובה מורכבת.
אם תתבונן היטב תראה שכל המלחמות בעולם,
הן מלחמות שנלחם האדם…בבורא, ובחוקיו.
 
המצאת הדתות האחרות,
הינה גם היא מלחמה “מתוחכמת” של האדם בבורא.
 
אולם גולת הכותרת של מלחמה זו, היא הכחדת העדות האותנטית היחידה
לקיומו של הבורא כביכול – היהדות.
 
השתלשלות המשכת גדולי אוייבי הבורא,
שיכללה את נושאי התפקידים לאורך הדורות באופן המוצג כיום.
 
אם פרעה התחיל בגזרה על כל הבן הילוד,
והמן המשיך בנסיון להשמיד להרוג ולאבד, הכל, טף, ונשים,הכל…
הרי שהיטלר ימ”ש, יישם חלקית את אותה גזרה.
 
הם לא הצליחו.
הבליץ הנוכחי, איחד את כל הנלחמים בבורא עלי אדמות,
לתקוף בכל דרך אפשרית את “נציגיו” כאן למטה.
 
אז בד בבד עם הדיכוי המתמיד של דת היהודים,
 ע”י שלטון כביכול של “יהודים” בארץ הקודש,
מדלדלים בהתמדה גם בגוף, לא רק ברוח.
 
לכן
המדינה היחידה בעולם שנלחמת בדת אזרחיה,
אינה נלחמת באוייביה.
 
חבל על האנרגיות בלנסות להפריך אמת פשוטה זו,
מי שיפנים את הדברים לא יראה יותר לא אולמרט,
ולא פרץ, לא רבין, ולא יגאל, לא שחיתות, ולא מדינה.
 
מי שיפנים אמת פשוטה זו, יצליח לא לשקר לעצמו יותר,
ישיל מעליו את אלילי הנכרים, ינפץ במותיהם,
ויטהר את ביתו מהעבודה הזרה.
 
או אז יש לנו סיכוי להגיע לקו הסיום עם זכויות,
לא כשרידי חרב נידכאים ומושפלים.
או אז, יתקיים בנו: ה` ילחם לכם ואתם תחרישון.
 
יש מי ששומע?
שאלה:
האם יש ממש בתחושה שלי כי אתה קושר  תפיסה פוליטית ימנית לדת ??
תשובה:
יש ממש
בעובדה שהנך נוטה לקטלג כל דבר על פי אמות המידה שהתרגלת אליהן.
קוראים לזה קיבעון.
אם תצליח להשתחרר מזה, ולתת דרור למחשבתך, תוכל להבין שהדברים נאמרים
מהשקפת היהדות הצרופה מאז היה עם ישראל לעם בקבלתו את התורה מסיני.
 
אם תצליח להגיע לשלב כזה, לעניות דעתי יפתחו לך
שבילי הדעת שפוליטיקה היא הפסולת שלהם.
ימין, שמאל, זה שם מושאל לשיטת ישנה מאד שנקראת הפרד ומשול.
אמנם על פי סוד התורה הימין מסמל את החסד והשמאל את הגבורה
כך שמושגים אלו משמשים בקדושה בוודאי, אלא שברור שה”צד האחר”
ישתמש לעולם במושגים מושאלים מעולם הדימויים שבקדושה, לצרכיו.
 
בא אתן לך כמה נקודות מוצא שלי שיבהירו לך את “השתייכותי”:
@. הממסד במדינת ישראל מת מזמן. מה שייך להוקיע מת?
@. כל זמן שאין בית דין אחד האוכף את כל ההנהגה הרוחנית של עם ישראל על כל זרמיה,
כל בית דין שישנו, והעומד בראשו, אינו בר תוקף כמחייב לכלל ישראל.
@. פושעים בשלטון??? כולם ללא יוצא מהכלל !
אין הבדל בין קואליציה לאופוזיציה. דתיים, חילונים.
@. השם “ישראל” בהגדרותיה של מדינת ישראל,
הנו שם מושאל בלבד המשרת מטרות שאינן  קשורות כלל עם מהות השם המקורית.
@. אותי כיהודי מעניין העם היהודי, שלומו, ביטחונו, ושלמות זהותו האותנטית.
אם  מדינת ישראל פועלת באופן הפוגע ביסודות אלו,
הרי אין הפרש ביניהם לשאר שונאי ישראל הפזורים לרבבות ברחבי תבל,
ואם “יהודים דתיים” משתתפים עמהם, וגם תואר “רבנים”
מתווסף לשמם הרי שאינם שונים מהם גם אם ימצאו
את ההצדקה המוסרית ביותר לפעולתם.
@.כיהודי שורשי אנכי מאמין באמונת אבותי, בני ישראל המקוריים,
שהיא העתיקה בתרבויות האנושות,
שלמרות כל אלפי שנות הרדיפה והשמד, נותרה היחידה שלא שונתה, ולא סולפה,
ומשמרת גרעין טהור של בני הגזע היחיד שלא התערב בו מבלילת
משפחות האנושות שלא נותר מאומה ממקורם הואיל ונתערבו,
והתבוללו אלו באלו, עד שלא נותר עם אותנטי אחד בעולם שלא מעורב בו מזרע שאר העמים.
@. כיהודי כזה, אנכי מאמין שרק חזרה לשורשים אלו יקנו לעם היהודים
את עצמתם הרוחנית, הגשמית, והריבונית,
ככתוב בתורת היהודים העתיקה שניתנה בהר סיני למשה ע”י בורא העולם.
עכשיו יאמר לי כבודו הקורא, מה כל הטורח בעבודה הרבה הזו של
“רדיפת השחיתות” הנוכחית?
מה יצא מזה? האם המטרה היא להגיע למדינה נקייה משחיתות?
לנקות את האורוות? למצות את 
הדין עם הפושעים?
הבל ורעות רוח.
הסתכל בהיסטוריה, הקרובה, והרחוקה.
ולמד משם איך לא לבזבז את אנרגיות החיים שלך לריק.
הדרך היחידה שבה יהיה לעם ישראל טוב
היא דרך האחדות הקשורה בזהותו המקורית.
ידעתי גם ידעתי, מנת הביזיונות שדברים אלו מאלצים.
עצמתם של אלו שחיו את זה לפני, מותירה אותי שליו, ורגוע,
לנוכח העובדה שמא ימצא אחד או אחת
שיעוררוהו דברים אלו לבחון את מציאות חייו בעין האמת דיינו.
מודה לך על ההקשבה.
שאלה:
אשאר ברשותך עם התייחסות קצרה לדבריך….

1. לא שאלתי ל”השתייכותך”.

2. חזקה אצלי מאד התחושה שאתה קושר בין יהדות לבין גישה פוליטית ימנית
אם כן אני מוצא בכך טעם לפגם.
3. שיחה בדבר החלת שלטון דת (שזו לדעתי השורה התחתונה בדבריך)
אשאיר לכשנפגש פנים אל פנים  ,
אני לא נוטה להרחיב מע”ג הפורום , הגם שאני נהנה לקרוא “אותך”.
 
תגובה:
מודה לך שהואלת להתייחס לדבריי, ולו התייחסות קצרה רבת משמעות כשלך…
 
1.אכן לא שאלת, אולם הואיל וישנה נטיה טבעית לעשות שיוך תמידי,
דיברתי על כך אני.
2.אם התחושה שלך עדיין כזו אחרי מה שכתבתי,
אני מוצא בכך את הפגם עצמו, ולא רק את טעמו.
3. “החלת שלטון הדת”. צירוף של שלוש מילים כל כך לא נכון
לא יכול להוות עילה לפגישה פנים אל פנים.
לעניות דעתי, בסיטואציה בה אנו נמצאים אין יותר טוב
מלהרחיב בנושאים אלו דווקא בסוג פורום שכזה.
4. אם התכוונת שאתה נהנה לקרוא את הגיגיי, תודה.
אם הכוונה לכך שאתה קורא “אותי” דרך כתביי,
הריני לשלוח אותך לדברי חז”ל:
“ואל בינתך אל תשען”…
השואל ממשיך להקשות
1. לא “קבעתי את השתייכותך” וקביעה שכזו גם אינה רלוונטית לדיון שכאן,
פשוט נתקלתי יותר מדי פעמים בדיונים מהם עולה
התייחסות שכורכת בין יהדות לבין גישה פוליטית ימנית
(לעתים אפילו ימנית קיצונית דווקא)…..
יותר מפעם אחת ראיתי את הביטוי “אנטישמי” מוצמד למי שתמך בהתנתקות.
2. התחושה שלי אכן נותרה כזו …. אני פתוח לשמוע תיקונים או הבהרות,
הייתי שמח לו היית מתחיל
בהסבר אודות הפסקה “דיכוי אלמנטים של דת”.
 
3. “החלת שלטון דת” הוא אכן ביטוי טעון ומלא ניואנסים…. ביטוי שמחייב הרחבה.
מה לעשות שאני לא מאמין בדיון פורה ומאתגר מע”ג הפורום,
יש כאן יותר מדי “רעשי רקע” מכדי לעשות זאת באופן ענייני…..
אבל ת`יודע מה , אני פתוח גם כאן לנסות להקשיב לדעתך ולחוות את שלי.
 
4. לגבי “קורא אותך” ….התכוונתי לדברים כפשוטם,
נהנה לקרוא את שאתה כותב, הגם שלעתים קשה לי להסכים עם התכנים.
תגובה:
מסכים אתך  לגבי “רעשי הרקע”, אולם למדתי חלוקת קשב, ואוכל להסתדר.
 
לגבי “דיכוי אלמנטים של דת”.
ידידי בא לא ניתמם, אמרת ראש פתוח?
היכן שתפתח במה ציבורית לביטוי,
תמצא את  אבק השוליים המסמן את הרחוב הישראלי
ותוכל להבין דרכו פירוש ל”דיכוי אלמנטים של דת”,
ואם תתעקש לדוגמאות המחשה אזי אשאיר לך את החיפוש אחר אנקדוטות
שמפורסמות לרוב בפרהסיה ואתה רק צריך לפקוח עיניים ולהביט נכוחה,
אבל כשורה תחתונה שמסכמת בהפוך על הפוך?
האם לרבנות הראשית במדינת ישראל יש תוקף כל שהוא, חוץ מחותמת גומי
שאפשר בקלות לדחות בקש משפטי כזה או אחר ?
זה מספיק לבר דעת.
 
תוסיף לזה את האופיום להמונים המולעט בכל סוג מדיה אפשרי,
שבחכמת ההכאה בסתר, משתמשים המלעיטים בטכניקה פשוטה
כדי לצייר את היהדות כולה עם צבעי הסיקריקים, הפנאטים הפונדמנטליסטים,
הפרימיטיבים הדוחים, ולקחת את המכוון אל מחוזות השבר.
 
יש משפט נפלא אותו אני מוקיר בזוהר הקדוש:
“קודשא בריך הוא יהיב חכמתא לחכימין” (הקב”ה נותן חכמה לחכמים)
איי נשאלת שאלה גדולה, הרי מי צריך יותר חכמה, החכם או הטיפש?
למה שלא יתן הבורא חכמה לטיפש ויחכם?
 
לא.
הקב”ה אינו מבזבז חכמה על הטיפש,
הואיל והלה יקח את החכמה וישתמש בה להוסיף טיפשותו!
אלא נכון ואמת הדבר, נותן הקב”ה חכמה לחכם ויחכם עוד.
אתה טיפש או חכם ?

אם חכם אתה הקשב לשיעור המצורף:

כתיבת תגובה