ככל שעובר הזמן..מי הנבלה שנתן פקודה לבנים שלנו למות בשביל הכבוד שלו?

קודקוד חרגול 1 למצחיה עבור:

כאן מצחיה עבור:

כאן קודקוד חרגול 1: אני מעל היעד, מזהה חמושים במוטות ברזל,
מנופפים ושואגים, מזהה ביניהם גם שרשראות ברזל,
כמו כן יורים לכיוון החרגול אבנים מרוגטקות האם קיבלת עבור:

כאן מצחיה קיבלתי, המתן עבור:

קודקוד חרגול 1 כאן מצחיה עבור:

קודקוד חרגול 1 שומע עבור:

כאן מצחיה המשך במשימה עבור:

כאן קודקוד חרגול 1 קיבלתי מצחיה,
חושב שצריך לשקול המשך משימה,
אם אני שולח למטה את הגפרורים שלי הם נשרפים מיד עבור:

כאן מצחיה קודקוד חרגול 1 קיבלתי המתן עבור:

מצחיה לתרבוש אדום האם שומע עבור:

כאן תרבוש אדום שומע מצחיה עבור:

כאן מצחיה קבל דיווח של קודקוד חרגול1
על סכנה לגפרורים אם ממשיך במשימה ומשלשל אותם עבור:

כאן תרבוש אדום למצחיה שמעתי את הדיווח שלו,
בפקודה המשך משימה, האם קיבלת עבור:
כאן מצחיה קיבלתי עבור:

קודקוד חרגול1 כאן מצחיה
קבל בפקודה המשך משימה רות:

כאן קודקוד חרגול1 קיבלתי מצחיה
ממשיך במשימה מבקש שינוי יעד הורדה
מזהה סיפון מרוחק ממרכז ההתקהלות
מבקש להוריד שם גפרורים עבור:

כאן מצחיה המתן עבור:

תרבוש אדום כאן מצחיה עבור:

מצחיה כאן תרבוש אדום שומע עבור:

כאן מצחיה, קודקוד חרגול 1
מבקש לשנות יעד הורדת גפרורים לסיפון אחורי
שם אין התקהלות עבור:

מצחיה כאן תרבוש אדום המתן עבור:

תרבוש אדום למזגן 1 האם שומע עבור:

כאן מזגן 1 שומע תרבוש אדום עבור:

כאן תרבוש אדום קודקוד חרגול1
מבקש לשנות יעד הורדה לסיפון מרוחק
בשל התקהלות חמושים במוטות ושרשראות ברזל
ביעד הראשוני האם קיבלת עבור:

כאן מזגן1 לתרבוש אדום
שיפסיק לבלבל את המוח ויוריד את הכח למטה עבור:

כאן תרבוש אדום קיבלתי רות:

מצחיה מתרבוש אדום עבור:

כאן מצחיה עבור:

כאן תרבוש אדום במיידי לקודקוד חרגול1 ממזגן1
הורד כח והמשך במשימה עבור:

כאן מצחיה קיבלתי רות:

קודקוד חרגול 1 כאן מצחיה תרבוש אדום ממזגן 1
במיידי הורד כח עבור:

כאן קודקוד חרגול1 קיבלתי רות עבור:

בתוך המסוק הכח מוכן לביצוע המשימה:

ח’ברה אין מה לעשות, צריך לרדת למטה.
המפקד, תסתכל עליהם יש להם רצח בעינים
אלה לא מחכים לנו עם בקלוואה….
אני יודע א’ אין מה לעשות נסתדר עם זה,
יללה חברה רדו ותראו להם מה זה השייטת
מי יורד ראשון?
אני המפקד.
א’ עומד על פתח המסוק אוחז בחבל שאת קצהו
כבר תופסים עשרות רוצחים בפוטנציה משולהבים
מרוח הג’יהאד שנסך בהם ראעד סאלח כל ההפלגה,
מחכים לרגע שזה יפול לידיהם….
המפקד על המסוק רואה את זה….

א’ עצור. המתן.

קשר, תעלה לי את מזגן1 .

מזגן1 מזגן1 כאן קודקוד חרגול1 עבור:

כאן מזגן 1 למה אתה מגיע לכאן קודקוד חרגול1 עבור:

כאן קודקוד חרגול 1 למזגן1
קבל סכנת נפשות גדולה להוריד את הגפרורים
על פי התכנית הראשונית מבקש פסק זמן להערכות מחדש.

כאן מזגן1 לחרגול1 המתן עבור:

מזגן1 לבור חגבים האם שומע עבור:

כאן בור חגבים שומע מזגן1 עבור:

קודקוד חרגול1 מבקש הערכה מחודשת
של ירידה ליעד בשל סכנה לגפרורים עבור:

כאן בור חגבים, מזגן1 שים לב העבר במיידי לקודקוד חרגול1
שאם אינו ממשיך במשימה המשני מקבל פיקוד
והוא ימצא עצמו בבריכת השחיה של הקאונטרי האם קיבלת עבור: 

כאן מזגן1 קיבלתי רות:

קודקוד חרגול 1 כאן מזגן1 האם שומע עבור:

שומע עבור:
פעם אחרונה, הורד כח במיידי עבור:

כאן קודקוד חרגול קיבלתי רות:

א’ אתה מוכן? רד, מי הבא בתור?
ע’, עמוד אחריו, ל’ אחריו קדימה חברה רדו .
בהצלחה.

א’ משתלשל ועוד לפני שהוא מגיע אל הסיפון
הוא מקבל מוט ברזל בראש ונופל על הסיפון
כאשר 10 מטורפים מכים בו במוטות ברזל שרשראות גרזנים וסכינים,
ע’ שכבר היה אחריו על החבל רואה את זה
אבל אין לו ברירה הוא ממשיך לרדת היישר לתוך התופת,
גם ל’ באומץ עצום מזנק למטה….

מצחיה מצחיה כאן קודקוד חרגול1 האם שומע עבור:

כאן מצחיה עבור:

הגפרורים שלי נשרפים למטה אחד אחד
מבקש להפעיל אמל”ח חי עבור:

כאן מצחיה המתן עבור:

תרבוש אדום כאן מצחיה עבור:

שומע עבור:

קודקוד חרגול1 מבקש ירי חי חיי גפרורים בסכנה עבור:

כאן תרבוש אדום המתן עבור:

מזגן1 כאן תרבוש אדום עבור:

שומע עבור:

קודקוד חרגול 1 מבקש אישור לביצוע חי,
סכנת חיים לגפרורים עבור:

בנתיים על המסוק:

א’ ע’ ול’ פצועים קשה נגררו לתוך האוניה
את ש’ הם זרקו מעבר לסיפון…. 

המפקד עזוב את הנבלות אני יורד למטה עם הנשק,
רד מ’ רד, אני מחפה עליך מכאן.
איזה פשלות יא אללה….פוצצו את א’ מסכן…

חרגול1 לדוגית מצאתם את גפרור במים עבור:
כאן דוגית מצאנו עבור:

ברוך השם , לפחות לא צלל כמו אבן….

המפקד !!
ש’ חיסל כמה נבלות והתמונה מתהפכת,
שאר החברה מרכזים את הזבל למקום אחד.
תודה לאל.
להוריד את כל הכח, לכבול ולכלוא את המנהיגים,
נשים לבד גברים לבד, לגמור את המשימה….

קודקוד חרגול1 כאן מזגן 1 האם שומע עבור:

כאן קודקוד חרגול אחד שמוע מזגן1 עבור:

כאן מזגן 1 לחרגול 1 קבל מבור חגבים בפקודה אין להשתמש בחי עבור:
אין להשתמש בחי עבור האם קיבלת עבור: 

כאן חרגול1 למזגן1 עבור:
קבל מאוחר מידי כמה נבלות הרוגים
והכח שלי מסיים משימה על הסיפון עבור:

מי נתן לך אישור עבור: כאן מזגן1 לחרגול1 מי נתן לך אישור עבור:

כאן חרגול1 אף אחד לא נתן לי אישור, מצב נתון עבור:

כאן מזגן1 לחרגול1
השלם משימה וחזור לבסיס והתייצב אצל תרבוש אדום האם ברור עבור:

כאן קודקוד חרגול1 קיבלתי רות:

מזגן1 לבור חגבים עבור:

כאן בור חגבים שדר מזגן1 עבור:

כאן מזגן1 קבל מספר הרוגים בלתי ידוע מבין המקומיים על הסיפון,
הכח מסיים משימה עבור:

כאן בור חגבים המתן עבור:

מזגן 1 מבור חגבים עבור:

שומע עבור:

כאן בור חגבים, משושים1 רותח מבקש במיידי אצלו לתדרוך עבור:

כאן מזגן1 קיבלתי רות:

מיד לאחר פרסום התמונות הללו העליתי פוסט “נוראי” הן בפייסבוק והן ברוטרנט וכך אמרתי:


   מלא מלא מאצ’ואים “ישראלים, זבי חוטם , קפצו עלי הן בפייסבוק והן ברוטרנט,
אביא לכם חלק מהקרבות אותם ניהלתי מול “רוח התבוסתנות הישראלית” אותה החדיר הנבל
אהוד ברק.

תגובה מרוטרנט לדברים שאמרתי:
“אני כועס לפחות כמוך על הבזיון שנקרא המרמרה. איך אתה היית מגיב צאק נוריס שאתה דקור וחבול ומוקף בחיות הללו?? איך מתבטא אומץ בסיטואציה כזאת? בוא תסביר לאחד כמוני.”
התשובה שלי אליו:
“אומץ בסיטואציה הזו מתבטא בנכונות למות ולמסור את הנפש
ובלבד שלא תצא תמונה כזו ותתפרסם בכל רחבי העולם
ותבזה את הקומנדו הישראלי ואת כל מה שבשם ישראל מכונה.
זה אומץ.
נפצעתי פציעה קשה מאד מצרור יריות, והייתי כפשע ממוות בטוח.
לא איבדתי את העשתונות והתחלתי לבכות.
תודה לאל יצאתי מזה.

עוד תגובות מפייסבוק:

אמרו לי שאני צריך להתבייש:

סיכמתי את זה כך ברוטרנט:

אני לא אחראי על סוג ההבנה המטופש שלך
ושל החמור המטומטם שמקלקל למטה .
אני המדינה !!
הילדים שלי זה המדינה !!!
ההורים שלי והאחים שלי
ואבות אבותי שהקימו כאן את המדינה קצת יותר מכל אחד אחר.
בני משפחתי הגיבורים שנסכו את רוח הלחימה הראשונה
שאיזה לוחם קיבל כאן מראשוני החלוצים שהגיעו לכאן.
אבות אבותי שמרו על שמו של לוחם יהודי
בארץ ישראל ועל כבודו מאות שנים,
לא כדי שיגיעו כל המניאקים מהתגובות הקודמות
ויהפכו את האמת שלי לשקר שלהם.
הבעיה שלכם אתם הילדים של היום,
שאינכם בכלל מבינים על מה מדברים אתכם.

לגבי כל הקשקושים שלך אודות הסיטואציה הזו…
הייתי בכאלה, ולא התבכיינתי כמו הבחור הזה.
כשראיתי את התמונה בפעם הראשונה מיד כתבתי על כך שזה לא לוחם
ולא מובן מה הוא עושה שם בכלל.
עכשיו משהוא תבע את המדינה
הוא סיפק לי את ההוכחה שמי שקלט אותו
למקום שבו הוא היה
היה אידיוט שזלזל בעבודה שלו.
גרוע מכך, אם זו התמונה בכל הצבא אנחנו בבעיה חמורה.
ומי שלא מבין מה אני אומר. שיסתום את הלוע המטופש שלו.
יש לי את הכלים לאמוד מי הבחור על פי התמונה הזו. 
והשורה התחתונה היא שאחד כזה לא היה צריך להיות שם . נקודה.
ממש כמו שאחד כמו ברק הוא אחד שתקוע במערכת הביטחון
כמו קוץ בגרון. ובעצם הוא הבעיה הכוללת את כל הבעיות.
אהוד ברק הוא הראשון שתקוע במערכת הביטחון בטעות נוראה !!
אסור למגלומן חסר כישורים כאהוד ברק שנראה מושחת מנטלית
לעשות שום תפקיד ציבורי כלשהו, בטח לא צבאי.
אהוד ברק הוא אדם רקוב, צריך להעיף אותו לעזאזל הרחק 
מכל פעילות שקשורה לישראל.
אני טוען כאן השכם והערב שתרבות הכלומניקים השתלטה על המרחב.
אני סבור שהמבע על פניו של הבחור אכן יכול לתאר את האימה.
זה לא אומר שאני סבור שבחור כזה היה צריך להיות שם. הוא לא.
הפרצוף שלו זה הראיה.
תרבות החפיף הרסה את הכל. גם את הצבא.
אני חש צער רב על כך שביזו והשפילו את לוחמי צהל המובחרים
אבל להם לא הייתה סיבה כלוחמים להרגיש כך,
אלא אם הם גם ידעו ששלחו אותם למשימת “לכו לעזאזל”….
גם אם זה כך, לוחם אמיתי היה שומר על פאסון
גם ברגעים המשפילים הללו ולא מתבכיין מול המצלמה.
אני מרגיש צער נורא ואיום עבור הבחור
הוא לא היה אמור לחוות את החוויה הזו.
אבל כל מה שאני אומר כאן הן בנושא הזה והן בנושאים אחרים
נוגע לאיך אני חושב צריכה להראות המדינה
והיא נראית מדינה של מניאקים שכל אחד רוצה לדפוק אותה יותר .
חבל.

כתיבת תגובה