מלכות בית דוד – אגדת עם? פולקלור יהודי? איפה אתה ?

באחד מרגעי ההתבוננות
כאשר האותיות פרצו את מחסום החלום
ועברו מימדים מעיבור ללידה
שבהתרחשותה חרתה לנצח את נגיעת התחושה
האישית של הפרט אל הכלל…
ראה ראיתי מגדל בבל,
ועל זה חג ומועד חפוי ראש ואבל,
אך האם על המראה לכעוס ולרגוז,
ואותה לנתץ כקליפת האגוז?
מי פה את הסדר החליף ובלבל,
וקרקור העורב מתנגן ככינור ונבל,
היאך אבדה חכמת חכמיו,
והדור כולו מתבוסס בדמיו?
יתא ולא אחמינא ביקשו מחיי מתים,
שמא בחבלו יאבדו מטמונים,
גם בסוד הגלגול לתועלת הכלל לא נתנה דעתם
לולי הבטחת מסתתר נעלם.
אוי לי ואללי לי, קינה ארעימה,
אשרי העם שככה לו, לתוכי אפנימה,
כך עלה במחשבה תחילה, בשורש האחד
דין ורחמים, ידיעה בחירה, ההכרעה לבד.
דור מסכן ומבולבל, מסוכסך ומפורד,
העבד מנהיג, הכלב אריה, הכבש נטרף ואבד,
צועקים אין יאוש, וטובעים במרה,
השפע נשפך ברחובות, אך בכל מארה.
אני מת לכל זה, וחי רק אותך,
גם אם גדל עווני, וחטאי בחיקי,
לב נשבר ונדכה, אזבח בחצות היכלך,
חתירה שחתרת, ידך שהושטת, תהא מרגועי.
גם אם במיימי תורתך ייסרוני
אברהם אוהבך מיחדני
יצליפו חיצי חידודין, בשם ארזים
עצי עקידה לי משמרים.
תפארת בנים אבותם, יעקב ישראל,
שכם ודינה, תמר יהודה,
מיעוט רבים שניים, מאחד משיחיי,

במי ל- ה` אליי.

הדישדוש בבוץ, מתאים לצפרדעים מקרקרות.
אותי לימדו בתור לוחם יהודי,
להקטין ככל האפשר
את מהירות התגובה מרגע טראומה,
עד להחלצות ממנה.
ובאותו מרווח קטן,
להשתדל שתגובות הפולס האינסטקטיביות,
יהיו מלאות ככל האפשר בלווי שכלתני
של עיבוד נתונים.
בכיינות, ומשיכת כתפיים,
מאפיינים ילדים סבוניים מפונקים.
צריך לשנס עכשיו מתניים !
כל יראי השם !
להפסיק להיות חזירים לוטשי טלפיים כשרות.
צריך להיות גוברין יהודאין !!!
לחזק את השורות של כולם !!!
לזרוק לעזאזל את הכינויים:
“חרדים”, “מיזרוחניקים”, “מסורתיים”,
ושאר ירקות !!
צריך לאגד את כל מי שבשם ישראל
הוא כולל
את קיום תורת ישראל כפשוטה,
זו התורה שניתנה למשה בהר סיני,
שבת, טהרה, תפילה, אמונה, יראת שמים.
צריך להקים בית דין אחד שיכלול את כל גדולי התורה של דורנו,
שיפסוק הלכה אחת בהלכות ציבור,
לכלל עם ישראל.
בית דין, שכל בתי הדינין ברחבי העולם היהודי,
יהיו כפופים אליו.
(עוד אכתוב על כך כאן)
צריך לברר מתוך אלו שידוע עליהם בוודאות
שהם מזרע דוד המלך,
איש בעל שיעור קומה,
הן בתורה, והן בעיניני דיומא,
ולמנותו לנשיא הגולה החונה בארץ ישראל,
ומצפה לכינון מלכות דוד.
ע”י מהלכים אלו, יתקבצו היהודים תחת קורת גג אחת.
וממילא כשזה קם,
זה נופל,
וד”ל.
זכיתי לצווח ככרוכיה, כבר לפני כ- 15 שנה,
כשנחשבתי “מטורלל” גדול,
 שצריך להקים סנהדרין,
מעל כל במה ופורום,
מעל גלי האתר !
היה מי ששמע !
אחרי עשור שנים,
זכיתי לחוות בהתרגשות
 את אשר עדיין נחשב למעשה “מטורללים” –
הקמת הסנהדרין.
אבל זה קרה.

אמנם זה לא המהלך שאני מתאר לעיל,
ואמנם גם מהלך 
זה נשלט
ע”י בעלי אינטרסים מובהקים,
שמנצלים את הכמיהה של היהודי
לתועלתם האישית,
אולם למרות זאת המהלך המתואר לעיל,  
כבר הרבה יותר מגובש ומתאים למציאות,
ונשמע פחות “מטורלל”.
כשם שראינו את זה קורה,
עוד נראה את זה קורה.
ואז, נגיע למהלך ה”מטורלל” ביותר…..
מלכות בית דוד, והקמת בית מקדשו של העם היהודי.
בב”א.
להתבכיין, אפשר עוד 2000 שנה.

כתיבת תגובה