שלטון זר ליהדות שולט במדינת היהודים.

היום יותר מכל זמן אחר מתבררת המציאות
עליה אני מדבר כבר שנים רבות
טענתי בעבר מבלי שהיו לי סימוכין ומקורות
רק מצד עצם היותי יהודי שורשי המושרש עמוק באדמת ארץ ישראל
ובהיותי נצר למשפחות מיוחסות שחלקן לא עזבו את ארץ ישראל מעולם
וחלקן נצר לבית דוד שהיו בגלות ושמרו על זהות יהודית אוטנתית לאורך
כל אלפי שנות הגלות.
ככזה הובילו אותי תחושתי להבנה שלא יתכן שבני ישראל אחי ואחיותי
מרצונם יגיעו אל שערי פי הפחת בו אנו נמצאים
וכל ימי מיום שעמדתי על דעתי
לא נחתי ולא שקטתי , חקרתי ופשפשתי ועדיין,
אלא שכבר לפני שנים רבות הבנתי קצה חוט שנתן לי כיוון
היה ברור לי שהשלטון השולט באומתינו, אינו שלטון יהודי.
מגמותיו, חוקיו, הכבדת עולו במשך השנים, אכזריותו על יהודים
התעקשותו על חינוך חילוני קלוקל, על דו קיום עם ערבים
דיבוריו על ‘שלום’, חוסר הכרעתו בשדה הקרב ועוד המון דברים
שתיעדתי על ידי מאמרים רבים הובילו אותי למסקנה
שמתרחשת כאן הונאה בסדר גודל אדיר ממדים הנובעת
מקנוניה חובקת עולם שמטרתה אינה שונה ממטרתם של הנאצים
וכל אוייבי ישראל לאורך כל הדורות !!!
כאמור, כתבתי מאמרים, פתחתי פורומים, שידרתי ברדיו, התראיינתי בנדון
ערכתי סרטונים ונתתי שיעורים ועדיין אני מסביר היכן שניתן.
נכון להיום האמת הולכת ומתגלה.
מעשה הקמת המדינה בוודאי מהלך אלוקי הוא. כמו כל מהלכי הבריאה
אלא ש’כרגיל’ על המהלך כולו השתלטו כופרים בני בליעל
שכרתו ברית עם כוחות האופל הנאצים , ומשהפסידו הנאצים
את שלטונם התהליך המשיך עם כוחות הברית האנגלו אמריקאים
באופן שהתכוון לאסוף את שארית הפליטה של העם היהודי
אל ארץ ישראל לשים עליהם שלטון קאפואים כביכול עצמאי
שאינו ריבון להחליט החלטות ללא אישור המעצמה האנגלואמריקאית.
תוכניתם השטנית של בני השטן מהדורות הנוכחיים התכוונו שאבק האדם
שיאספו מכל הגלויות [ואני מצטט את “גדולי האומה”
שעליהם קרויים רחובות וכיכרות ברחבי מדינת ישראל] ישמש כאן
כשואבי מים וחוטבי עצים, וקרבנות הנשלחים למות בחזית.
למרבה הפלא, [פליאתם של הגויים, לא שלי] אבק האדם הצמיח כאן
דורות של בני אדם מובחרים שחייב התייחסות שונה בעליל
לאור התפתחות האנושות בכיוונים של “דמוקרטיה כביכול וחופש לאדם.
למרות מציאותם של יהודים מתוך המחנה המשתפים פעולה
באופן גורף עם הורדת הוראות ממשלת הצללים הגלובאלית
שהולכת ומשתלטת על העולם כולו כחלק מסדר עולמי חדש.
מהלך צמיחתו של עמי, יצא מכלל שליטתם של שונאי ישראל
שהופקדו על השלטון במדינת ישראל על ידי המעצמה האנגלואמריקאית !!
האמת עדיין לא, אבל אנחנו בהחלט בדרך.
מרד בני ישראל בשלטון העריצות בגלות האחרונה הולך ומתעצם
תרמית שישים וחמש השנים הולכת ונחשפת.
היום ברור ליותר ויותר אנשים שמדובר בקנוניה מתוכננת
ולא בהסתאבות החברה הישראלית ותו לא.
גרעינו הקשה של עם בני אברהם יצחק ויעקב שמטבע בריאתו
אינו ניתן לבליעה לתוך לוע הסטרא אחרא. תקוע חזק בבית בליעתה
ובכל רגע עומד להיות מושפרץ בקיא עליו נאמר
חיל בלע ויקיאנו מבטנו יורישנו אל.
יותר ויותר חשיפות של ההתארגנות הסודית המתנהלת
בין הגורמים האנונימיים המושכים בחוטים מאחרי הקלעים
מתפרסמות חדשות לבקרים, ואירוע רודף אירוע בדינמיקה מהירה מאד.
בנוסף אירועים רבי משמעות המתרחשים בקצב מדהים
ברחבי העולם, אינם מותירים בידי השולטים אפשרות לשלוט כרצונם
בכיוונים אליהם מתפתחים הדברים.
המהלך העולמי הולך ומקבל צורה של תוהו ובוהו ודהירה אל כאוס מוחלט.
הלחץ הזה בו נתונים מנהיגי אומות העולם הוא מעבר ליכולתם האנושית.
הר געש של בני אנוש מכל הכדור בהרבה מדי נושאים
יוצר בוקה ומבולקה ביורה רותחת המאכלסת בתוכה כפתורי הפעלה
לפצצות גרעיניות המצויות על כל רחבי הכדור, באוויר בים וביבשה.
רגע האמת קרב.
יהודי, זה הזמן לקחת צד וכיוון.
התייצבו וראו את ישועת ה’ אשר תראה לעיניכם
ה’ ילחם לכם ואתם תחרישון.
אבל להחליט צריך !!
אנכי הקטן , נאמן לאמונת אבותי ואבות אבותי מבני ישראל
ולתורת משה שניתנה בסיני .
מה אתך ??
יש להתנער משלטון הכופרים ומהנהגת חוקי הגויים ותכתיבי אכזריותם
שלום צריך לעשות בינינו לבין אבינו שבשמים אלוהי ישראל
ככל שנתקדם בזמן יתבהרו הדברים הרבה יותר
החלט כבר עכשיו !!
אל תתן לממשלת הזדון ולנושאי כליה המתחזים ליהודים
להוליך אותך עוד שולל.
שא עיניך אל השמים ונקוט אומנות אבותיך בידך היא התפילה.
וברוב עם הדרת מלך, והן אל כביר לא ימאס תפילת רבים
וישמע וינחם ויגאל ויושיע
במהרה בימינו אמן.

עלה נעלה וירשנו אותה !!!

כתיבת תגובה