כסא לשטן וכת דילה לשלוט בעם הקודש.

בכל המאמרים שכתבתי בשנים הרבות שחלפו
אודות תנועת המזרחי\ציונות דתית\דתיים לאומיים
וזה המון המון מאמרים, הנקודה המובילה של כולם
מתבטאת בכרעי התרנגולת אותה סיפקו מי שישב
בלב לבה של תנועה זו לחבר בין טומאת הכופרים המורדים
באלוהי ישראל לבין הגרעין הטהור והזך של בני ישראל.
הנקודה בה מלבינים את חושך הטומאה הזו על ידי
בני כלאיים שכל תפקידם ומהותם לספק כסא לשטן וכת דילה
לשלוט בעם הקודש, ולהרחיקם מדרך האמת המקורית המגולמת
בתורת משה.

באופן ברור אפשר להבין שככל שקרובים אל טומאה אפלה זו
כך צריכה התחפושת של בני הכלאיים
להיות קרובה ככל האפשר אל המקור.

המפגש שלי עם שמואל אליהו התרחש באתר “מוריה”
כאשר קראתי לפני למעלה מ 10 שנים “פסק הלכה” שלו
שאוסר לנסוע לאומן.
לא המלצה. לא עצה.
פסק הלכה
שאסור על פי תורתנו הקדושה לצאת את ארץ ישראל בראש השנה
כדי להשתטח על קברו של רבי נחמן מברסלב.

אנכי הקטן איני קטיל קנים באגמא בכל הקשור לדבר הלכה ב”ה
מבחרותי הנני תלמיד חבר של חכם גדעון בן משה שליט”א
אנכי הקטן גיסו של הרב אליהו שטרית שליט”א שהיה ב 22 שנה האחרונות
החברותא של הרב עובדיה יוסף נ”ע זכות תורתו תהא מגן בעדנו,
שהוציא לאור, עימד וערך את כל ספריו של הרב בשנים אלו.

שימשתי את זקן חסידי ברסלב הרב לוי יצחק בנדר זצ”ל תקופה ארוכה,
הייתי תלמיד חבר עם המשפיע בהא הידיעה של ברסלב [בעיני]
הרב משה ביננשטוק שליט”א משך כמה שנים טובות ,
הייתה לי היכרות קרובה עם הרב יצחק כדורי זצוק”ל.
הייתי בכל בתי גדולי ישראל
בשליחותם של כמה מהצדיקים הנסתרים בדורנו.
ועוד .
כל זאת איני מספר כדי להרבות בשבח עצמי חלילה
אלא כדי לספק לתוהה הרוצה להבין את דברי הבאים רקע.

הערתי על אותה תשובה של שמואל אליהו שלפסק שלו אין סמך תורני.

מאותו רגע נפתחה כנגדי חזית שבה הותקפתי
על ידי כמה מהבריונים שיצאו להגן על ‘כבוד רבם’
שהכפישו את שמי בכל מקום בו הוא הופיע כמעט ברשת.
ומי עמד בראש המתקפה נגדי? יודעים?
שמעתם על עזרא שיינברג ?
“רב מקובל” שעמד בראש ישיבה של 500 תלמידים,
ובדק את נשותיהם מקרוב קרוב?
“חברו הטוב” של שמואל אליהו הלז,
הוא יצא למלחמה נגדי ברשת, יחד עם “תלמידיו”….

בני הזוג, נפגעי הרב שיינברג: “הרב שהערצתי פגע באשתי בבית שלנו”

כפי שאמרתי אנכי איני קטיל קנים באגמא,
השבתי מלחמה שערה
ובכל מקום הייתה ידם על התחתונה,
כאשר לסיכום המערכה
פרסמתי קונטרס קטן שהכיל את כל המקורות ההלכתיים
ששמו ללעג ולקלס את “פסקו” המוזר של שמואל אליהו הנ”ל,
ובזאת הסתיימה המערכה.

אלא שאז נתפנתי לפשפש קצת אודות “הרב” הנ”ל, וייחדתי לו
|אשכול שלם בפורום הישן שלי בו עקבתי אחר ענייניו בעין בוחנת.

רק אתמול ערכתי ברור לאחר שנים של תהיות אודות
המחלוקת הגדולה שפשתה בעם ישראל מהקטן עד הגדול וכשאני אומר
|זאת אני מתכוון בעיקר לאנשי תורה.

אתם יכולים לקרוא את הברור הזה בקישור כאן :


הברור הזה מבוסס על דברי מי שברוח קודשו גילה לנו רבים מפתרונות
החידות הנוגעות לאחרית הימים.

המלבי”ם הקדוש.

מסקנת הברור היא ככותרת המאמר:
ישראל גדול מיעקב – יעקב פחותים בערכם מישראל.
תוהים במה מדובר? תקראו את המאמר,
זהו רק חלק מעניינו של הפוסט כאן.

תורף עניין הפוסט הזה הוא שמואל אליהו
ומיקומו במרחב כרעי התרנגולת שמספקת תנועת המזרחי
לשלטון הזדון של הכופרים והמורדים במלכות ה’.

מי שטועה אחר לבושו של שמואל אליהו לבוש אדם חרדי
לחשוב שדעותיו של שמואל אליהו והשקפותיו הן השקפות יהודי
שפועל בדור הזה לבנות בית מקדש ולהחזיר את המלכות לידי זרע דוד
הרי יטעה הוא אחריו עד דעותיו הרפורמיות של יובל שרלו ששניהם
חברים ממש באותה קליקה יחד עם “רעבני” צוהר הרפורמים,
ושאר ועד רבני תנועות המזרחי למיניהם
ותורתם הנפולה שאין בה כל תועלת, תורת שדין יהודאין.

אלא שהוא הרבה יותר מסוכן מהם.

הוא מחופש היטב. לכן גם שולחים אותו לחזית, במתק שפתיים,

בלשון לימודים אותה זכה ללמוד אצל אביו זצ”ל
ושבשמו 
הוא משתמש כל הזמן כקרדום לחפור לו בו תלם
להמשיך את דרכו כביכול.

אני בטוח שלא כל מוח סביל דא לקרוא דברים אלו,
אבל עבור מתי המעט שעוקבים אחרי מאז אותו ויכוח
ויודעים שהמעשה שלי אינו נובע מנטירה או נקמנות,
אלא מלימוד נקי מכל טעם נשיכה שהוא,
על מנת לתקן דרך נאותה לכל הרוצה להבין השקפה נכונה ואמיתית בדור,
שעל זה מסרתי את נפשי, כבודי, תורתי, ממוני, וכל אשר לי,
כדי להציל יקר מזולל.

הסרטון המצורף [אותו הורדתי למשמרת כי סביר להניח ש”הם”
יחסמו אותו באיזה שלב] מוכיח עבורי ללא כל ספק
את היותו של שמואל אליהו מיעקב הפחות מישראל
ע”פ המאמר המצורף בקישור לעיל,
ולא נותר לי אלא בהמשך למה שטענתי כלפיו אז
שיינו יין צעיר תוסס שלא שקטו שמריו,
ולאחר חקירה ודרישה טענתי שהוא חומץ בן יין,
הרי שעכשיו ברור לי לחלוטין שנופת הצופים בה מתאר הלז את
ה”חג היהודי” “יום העצמאות” והשמחה והתודה וכו’,
מציבים אותו בוודאות עם אותו המון יעקב הפחותים,
אשר אינם אותה שארית ישראל הנעלים
המייחלים לממלכת כהנים וגוי קדוש אותם מתאר בלשונו הקדוש

המלבי”ם ואצטט עבור העצלים את באורו לפסוק ו’ בירמיהו ל”א להלן:

“רנו ליעקב שמחה” תחלה ירונו על השמחה שיהיה ליעקב,

ומה יהיה השמחה “וצהלו בראש הגוים”
שבאחרית ימי גלותם יוסר מעליהם השעבוד,
ויצהלו כי יהיו בראש הגוים,
שהגוים יתנו להם כבוד ויהיו בראשם,
תחת שהיו תחלה נבזים ושפלים ביניהם,
והנה יעקב הם המון עם והפחותים שבהם,{
וישראל הם הגדולים,
והשמחה הזאת שיצהלו בראש הגוים יהיה רק ליעקב
לא לישראל שהם ירצו שישיב שכינתו לציון,
אבל אז בעת ההיא “השמיעו” והכריזו בפרסום “והללו” את ה’
ע”י מה “שתאמרו הושע ה’ את עמך” הצדיקים
“את שארית ישראל”, שהם רוצים בתשועה האמתית
מקיבוץ גלויות ושיבתם לציון, וכן יהיה אז כי ה’ ישיב להם:

ביאור המילות

“יעקב, ישראל”. ישראל גדול מיעקב (ישעיה ט’ ז’):

ובלשון קלה להבנה –

המלבי”ם הקדוש אומר דברים ברורים:
יש חילוק בין יעקב לישראל, והנביא ישעיה מסביר בפרוש המילות
“ישראל גדול מיעקב”
גם רבי נתן תלמידו המובהק של רבי נחמן מברסלב מלמד דבר דומה
אודות בני השפחות המצויים בישראל שהם פחותים בערכם מ”ישראל”.

ובכן אומר המלבי”ם ברוח קודשו – מה היא שמחתם של יעקב
עליה עומד הפסוק? שיצהלו יעקב על שהוסר השעבוד
באחרית ימי גלותם [אינו מדבר על ‘גאולתם’ אלא על אחרית ימי ‘גלותם’]

ומה שמחתם? שיצהלו כי יהיו בראש הגויים….

[הפייסבוק מלא בסרטונים המתארים את עלייתה המטאורית של מדינת
ישראל (כאן צריך לקרוא לה מדינת יעקב על פי פרוש המלבי”ם)
על פרסי הנובל, והמצאות הטכנולוגיות הרבות, והעוצמה הצבאית הגדולה
שמעמידים את ישראל בראש הגויים (בראש כותרות המדיה ברחבי העולם]

וכאן כדי להסביר אם כך על מה ולמה “ישראל” גדולים מ”יעקב” ?

הואיל ורק יעקב שהם פחותים מישראל שמחים על היותם
בראש הגויים, כאשר לישראל הגדולים מהם – שמחה זו מה עושה?
שכן רוצים הם ישראל קדושים להשיב שכינת ה’ לציון
לראותה מקושטת בכל תכשיטיה ולבושיה ותיקוניה בבית הגדול והקדוש
שהיא היא התשועה הגדולה והאמיתית של ישראל.
לכן מסביר המלבי”ם את דברי ירמיהו נביא ה’ המנבא כל זאת בעת העתיקה
למרות שמחת יעקב עדיין ישראל הגדולים אומרים להם
בעת שמחתם “הושע ה’ את עמך” הצדיקים
“את שארית ישראל”, שהם רוצים בתשועה האמתית
מקיבוץ גלויות ושיבתם לציון, ומסיים המלבי”ם הקדוש

את פרושו לפסוק זה – “וכן יהיה אז כי ה’ ישיב להם:”

וכל שנותר לי לסיכום הפוסט הזה לאחל לשמואל אליהו שיזכה לראות
את הטוב המונח בדברים אלו אם יגיעו אליו, והטוב הזה מתמצה
בתפילה שלי שיחד עם כל יעקב יתעלה שמואל אליהו למדרגת ישראל.
במהרה בימינו אמן.

הנה הסרטון ששימש לי מקור השראה לכתיבת הפוסט הזה

 

כתיבת תגובה