נאום זרובבל – היו לי הרבה נאומים ברוטרנט עם הניק הזה – זרובבל.

הכינוי האחרון שהיה לי בפורום סקופים של רוטרנט

היה “זרובבל” – גוגל מלא בנאומים של זרובבל ברוטר.

 

בזמנו של זרובבל נערכה מהפכה בפורום רוטר
פרישה של שלד גדול מגולשיו הביאה לעולם
את פורום “הקפה הדמוקרטי” בו אני שייך לדור המייסדים
עם הכינוי העתיק והמוכר “שעטת הנצח” אלא שאיני מופיע

בו, רק לעתים רחוקות, מבקר כדי לראות מה נותר ממנו.

 

את תקופת ההתמחות\התחככות במיץ של הזבל של החברה הישראלית
מיציתי כמעוט מכל אספקט שהוא.
נותרו מהתקופות השונות אנדרטאות מפוארות .
הנה נאום אחד של זרובבל מחנוכה התשע”ג.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“בחונטה שהתייוונה בפורמט המודרני קרי
כנופיית כופרים המורכבת מפוקרים מושחתים
שגנבו אלפי תינוקות מעולים יהודים תמימים
שהגיעו לארץ ישראל לאחר מסעות מפרכים
בהם עברו תלאות שונות והרפתקאות נוראיות
כאשר הותירו לעתים מאחוריהם בארצות מוצאם
רכוש עצום רק כדי להגיע לחונן את עפר ארץ ישראל,
ומכרו תינוקות אלו תמורת כסף,
והקימו כאן מנגנון שלטוני המורד באלוהי ישראל
שזו מגמתו המוצהרת כפי שהתגלה טבעו
בדורות רעים אלו בהם אנו חיים,
כאשר לאורך השנים טיפין טיפין הובקעו החומות
והושלו המסכות עד שקם הפוקר הרשע אהוד ברק
ובריש גלי הכריז על המהפכה החילונית
ועוד נסה למסור את הר הבית לידי הרוצח עראפת
ומשמים לא עלתה בידו כי הכביד ה’ את לב פרעה-עראפת
ולא הסכים לקבל (חחחח) לידיו את הר הבית,
ועוד כמעט מת הרשע ברק באותו מעמד
כאשר בלע את לשונו כפי הנאמר בפסוק

“אם אשכחך ירושלים…תדבק לשוני לחיכי”..

 

והמשך הכרסום בחומות היהדות כפי העולה מפורום זה
המאכלס כאן שונאי יהדות ועוכרי ישראל למכביר
השופכים כאן את ארס תרעלת אפיקורסיותם המשמד יומם וליל,
וכך עושים עמיתיהם הן במדיה הכתובה והן במדיה הדיגיטלית,
ובכל במה ופורום להרעיל את הבארות מהן שותים בני ישראל,
להעבירם על דתם ולהטותם מאביהם שבשמים היל”ת
עפרא לפומהון יכלו ויאבדו מן הארץ ולא תיפול שערה אחת

מראש יהודי אחד בכל מושבות ישראל.

 

והגדילו לעשות ברשעותם האכזרית להשליט כאן גויים חסרי לב
בכל משרה ציבורית בשרות ה”מדינה”
ובבתי המשפט לעשות חוכא ואיטלולא מבני ישראל
כאשר שופטים ערבים יושבים על מדין לדון ישראל
בערכאות מושחתות שאין בינן לבין חוקי סדום ועמורה מאומה,
ושמו נוגשים ערבים לשוט בדרכים ולרדות בבני ישראל
ולגבות דמים תרתי משמע עד לשד העצמות
עד כדי השפלת קרן ישראל לעפר אשפתות מבזה
בו מתגוללת השכינה הקדושה ומייללת

איכה ירדה קרן ישראל ועד היכן נפלו החן והחשיבות של ישראל…

 

ועוד ידם של רשעים אלו נטויה על בני ישראל
לערבבם בתוך בלילה של תועבות אומות העולם
אשר אספו מכל צרוע וזב המסתובב בקצוות תבל
להביאם אל ארץ הקודש לקחת את מקור פרנסתם של בני ישראל
וללמדם את תועבות אומות העולם בזנות וזימה וגזל ורצח,

עד אשר נמלאו רחובות ישראל סחי ומיאוס עד חורמה..

 

ועכשיו זועקים הקוזקים הרשעים על שוויון
ימלא פיהם עפר תיחוח
וגוזרים לגייס בני ישראל הקדושים
אל צבא הצחוק והביזיון אותו שמו לבדיחה
בעיני כל הגויים בעולם כולו .
מרה תהא אחריתכם שונאי ישראל,
מי שהטביע את פרעה בים סוף,
וגרר את עצמות נבוכדנצר לאורך שדרות בירתו,
מי שתלה את המן ובניו, ושבר חוזק תוקפם של הנאצים,
והשיב נדחנו אל מולדתינו

הוא ינקום בכם עד אשר זכר שריד ופליט מכם לא יהיה.

 

יבנה המקדש, תשוב השכינה לתוכו מלובשת
בכל לבושיה ותיקוניה ותכשיטיה
ימשח מלך מבית דוד ויתוקן עולם במלכות שדי.

במהרה דידן אמנס”ו.

 

נאם זרובבל

חנוכה התשע”ג.

כתיבת תגובה