מיד לאחר הטבח בדרום – בבגידה הגדולה של מדינת רוטשילד בבני ישראל.

תבינו.
לפני כמה שבועות כתבתי
זה לא שאלה של אם יקרה זה שאלה רק מתי.
אני מזהיר כבר שנים על שנים ובדיוק מזה.

אמרתי שאתם לא מעלים על הדעת רוצחים ערבים מסתובבים
ושוחטים ילדים, אונסים נערות ונשים, וכובשים ישובים שלמים.

אמרתי שזה צבא דמיקולו, שלא רק מסורס ע”י מפקדים אימפוטנטים,
אלא אף מסואב בזנות וניאוף שלא יתכנו בצבא יהודי.

אמרתי שכנופיית השלטון הצליחה לייצר ב”מדינה ככל המדינות”
דורות שלמים של מוטציות אוטואנטישמים,
שפועלים תחת היפנוזה עמוקה
להרס החברה.
אמרתי שמאז שההומואים יצאו מהארון והפכו למיצג ברחובות ירושלים
ובשאר ערי “ישראל” נפרצו חומות השמירה של בני ישראל.

אמרתי שצריך להקים מחלקות חמושות מאומנות לשמירה בכל שכונה ושכונה.

אמרתי ואמרתי ואמרתי.
הכל קורה. אחד לאחד.

קשה לי לכתוב את המילים האלה. לכן אעצור כאן.

לא שמעו לי. ועדיין.
אני אומר לכם עכשיו.

צריך התארגנות מיידית.
אני בכלל לא מבין למה עזה לא מחוקה ברגעים אלה.
אני בכלל לא מבין למה לא נכנסים
כדי לחטוף אלף נשים וילדים של אלו
שמשתתפים בפרעות.

אומר לכם את זה הכי ברור.

אין להתייחס לרגע אחד בשיקולי התקיפה כרגע לחטופים שנשבו על ידי הפורעים
וזאת בתנאי שעזה נמחקת לגמרי.
צריך לראות עכשיו שיירות פליטים עזתים שבורחים למצרים.

כל כפר ערבי בישראל שיש בו התפרעויות וגילויי מרידה כגון
הנפת דגלי פלסטין, צריך להיות מותקף מיידית באש חיה, ותושביו מגורשים.

לא אמשיך לפרט.

אני יודע מה לעשות. מי שמכיר אותי יודע שזה מדוייק.
מה שאני צריך זה את מושכות ההנהגה.

מי ייתן לי אותן?

רק אתם.

אלו שמבינים שמה שאמרתי במשך כל השנים הללו הגיע ובגדול.
קודם לייצר שקט מהישמעאלים,
ואחרי זה נטפל כאן בכל המוטציות למיניהן.
אתם מבינים שכל נערה/אשה שנחטפה בחיים לעזה,
נאנסה כמה וכמה פעמים ע”י פראי אדם?

 

 

כתיבת תגובה